Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita BHP446 Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BHP446:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 30
Cordless Hammer Driver Drill
GB
Бездротовий дриль з ударним приводом
UA
Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa
PL
Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulatori MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Akku- Schlagbohrschrauber
DE
Akkumulátoros csavarbehajtó
HU
Akumulátorová pneumatická zarážacia vŕtačka NÁVOD NA OBSLUHU
SK
Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák NÁVOD K OBSLUZE
CZ
BHP446
BHP456
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita BHP446

 • Seite 1 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulatori MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku- Schlagbohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros csavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorová pneumatická zarážacia vŕtačka NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák NÁVOD K OBSLUZE BHP446 BHP456...
 • Seite 2 011830 012128 011493 011494 011495 011503 011496 011496 011497 007470 011498 002449...
 • Seite 3 011499 006258 011500 011501 011502 006304...
 • Seite 4: Specifications

  EN60745: metal, ceramic and plastic. Model BHP446 ENG905-1 Noise Work mode: impact drilling into concrete The typical A-weighted noise level determined according Vibration emission (a ) : 6.5 m/s...
 • Seite 5 EC Declaration of Conformity Cutting accessory contacting a "live" wire may Makita Corporation responsible make exposed metal parts of the power tool "live" manufacturer declare that the following Makita and could give the operator an electric shock. machine(s): Hold power tool...
 • Seite 6: Functional Description

  ENC007-8 FUNCTIONAL DESCRIPTION IMPORTANT SAFETY CAUTION: INSTRUCTIONS Always be sure that the tool is switched off and the • battery cartridge is removed before adjusting or FOR BATTERY CARTRIDGE checking function on the tool. Before using battery cartridge, read all Installing or removing battery cartridge instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product...
 • Seite 7 Switch action Selecting the action mode Fig.3 Fig.7 This tool employs an action mode changing ring. Select CAUTION: one of the three modes suitable for your work needs by Before inserting the battery cartridge into the tool, • using this ring. always check to see that the switch trigger For rotation only, turn the ring so that the arrow on the actuates properly and returns to the "OFF"...
 • Seite 8: Operation

  OPERATION NOTE: When driving wood screws, predrill pilot holes to • make driving easier and to prevent splitting of the CAUTION: workpiece. See the chart. Always insert the battery cartridge all the way until • it locks in place. If you can see the red part on the Nominal diameter of wood screw Recommended size of pilot hole upper side of the button, it is not locked completely.
 • Seite 9: Maintenance

  Only use the accessories or attachments for their stated purposes. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Drill bits • Tungsten-carbide tipped hammer bit •...
 • Seite 10: Технічні Характеристики

  свердління деревини, металу, кераміки та пластмаси. Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) ENG905-1 Шум визначена згідно з EN60745: Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, Модель BHP446 визначений відповідно до EN60745: Режим роботи: ударне свердлення бетону Модель BHP446 Вібрація (a ) : 6,5 м/с...
 • Seite 11 він може зачепити сховану Бездротовий дриль з ударним приводом електропроводку. Торкання ріжучим № моделі/ тип: BHP446, BHP456 приладом струмоведучої проводки може є серійним виробництвом та призвести до передання напруги до оголених Відповідає таким Європейським Директивам: металевих частин інструмента та ураженню...
 • Seite 12 10. Деякі матеріали мають у своєму складі Не слід кидати або ударяти акумулятор. токсичні хімічні речовини. Будьте уважні, Не слід використовувати пошкоджений щоб запобігти вдихання пилу та контактів зі акумулятор. шкірою. Дотримуйтеся правил техніки 10. Дотримуйтеся норм місцевого безпеки виробника матеріалу . законодавства...
 • Seite 13: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ інструмента. Потім натисніть на курок вмикача, щоб знову запустити інструмент. Якщо інструмент запустити неможливо, це ОБЕРЕЖНО: означає, що акумулятор перегрівся. У Завжди перевіряйте, щоб прилад був • такому разі дайте акумулятору охолонути, вимкнений, а касета з акумулятором була знята, перш...
 • Seite 14 пересунути в положення "А", проти годинникової такого матеріалу, щоб визначити рівень моменту стрілки - в положення "В". затягування, який є необхідним для даних робіт. Коли важіль-перемикач поставлений в нейтральне КОМПЛЕКТУВАННЯ положення, курок е може бути натиснутий. Зміна швидкості ОБЕРЕЖНО: Fig.6 Завжди...
 • Seite 15 Робота перфоратора Номінальний діаметр гвинта для деревини Рекомендований розмір напрямного отвору (мм) (мм) ОБЕРЕЖНО: 2,0 - 2,2 2,2 - 2,5 Під час пробивання отвору до • 2,5 - 2,8 інструмента/наконечника прикладається 2,9 - 3,2 величезне зусилля, коли отвір забивається 3,1 - 3,4 обломками...
 • Seite 16: Технічне Обслуговування

  використання може призвести до зміни кольору, Оригінальний акумулятор та заряджаючий • деформації та появи тріщин. пристрій Makita Заміна графітових щіток ПРИМІТКА: Fig.14 Деякі елементи списку можуть входити до комплекту У разі зносу до обмежуючої мітки, провести заміну. інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть...
 • Seite 17 ENG900-1 Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w Drgania oparciu o EN60745: Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 Model BHP446 osiach) określona zgodnie z normą EN60745: Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 80 dB(A) Model BHP446 Niepewność (K): 3 dB(A) Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać...
 • Seite 18 Makita: pomocniczymi. Utrata kontroli może Opis maszyny: spowodować obrażenia. Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa Gdy narzędzie podczas pracy może zetknąć Model nr/ Typ: BHP446, BHP456 się z ukrytymi przewodami elektrycznymi, jest produkowane seryjnie oraz należy trzymać urządzenie izolowane Jest zgodne wymogami określonymi...
 • Seite 19 Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia. Narzędzia akumulatora wolno Można uruchomić elektronarzędzie tylko przechowywać miejscach, których temperatura osiąga bądź przekracza 50 ゚ C wtedy, gdy jest trzymane w rękach. (122 ゚ F). Zaraz po zakończeniu pracy nie wolno dotykać wiertła ani obrabianego elementu. Mogą one Akumulatorów nie wolno palić, również...
 • Seite 20: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA Jeżeli narzędzie nie włączy się, akumulator uległ przegrzaniu. W takiej sytuacji należy poczekać, aż akumulator ostygnie przed UWAGA: ponownym pociągnięciem za język spustowy Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu • przełącznika. narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i Niskie napięcie akumulatora: •...
 • Seite 21 kierunku obrotów po stronie A, natomiast by uzyskać obroty przeciwne ruchu wskazówek zegara, Przed rozpoczęciem pracy należy wkręcić wkręt próbny wystarczy nacisnąć dźwignię przełącznika po stronie B. w materiał roboczy lub jego odpowiednik, aby ustalić, Gdy dźwignia przełącznika zmiany kierunku obrotów jaki moment obrotowy jest najlepszy dla danego znajduje się...
 • Seite 22 Chwyć mocno narzędzie jedną ręką za uchwyt, a drugą UWAGA: za spód akumulatora, aby sprawdzić, czy się nie W przypadku osadzania wkrętów w drewnie należy • przekręca. wcześniej ponawiercać otwory prowadzące. Operacja wiercenia z użyciem udaru Ułatwiają one wkręcanie i zapobiegają pękaniu elementu.
 • Seite 23: Akcesoria Opcjonalne

  Przed przystąpieniem do przeglądu narzędzia lub • • jego konserwacji upewnić się, czy jest ono Uchwyt na końcówki • wyłączone i czy akumulator został wyjęty. Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita • wolno używać benzyny, benzenu, • rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie UWAGA: mogą...
 • Seite 24 Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) ENG905-1 Emisie de zgomot determinată conform EN60745: Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în Model BHP446 conformitate cu EN60745: Mod de funcţionare: găurire cu percuţie în beton Model BHP446 Nivel de vibraţii (a...
 • Seite 25 în care accesoriul de tăiere poate Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulatori intra în contact cu fire ascunse. Accesoriul de Modelul nr. / Tipul: BHP446, BHP456 tăiere care intră în contact cu un fir aflat sub este în producţie de serie şi tensiune poate pune sub tensiune componentele Este în conformitate cu următoarele directive...
 • Seite 26: Descriere Funcţională

  Sfaturi pentru obţinerea unei durate maxime AVERTISMENT: de exploatare a acumulatorului NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul Încărcaţi cartuşul acumulatorului înainte de a (obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască se descărca complet. respectarea strictă a normelor de securitate pentru Întrerupeţi întotdeauna funcţionarea maşinii şi acest produs.
 • Seite 27 Sistem de protecţie a acumulatorului Funcţionarea inversorului (acumulator litiu-ion cu marcaj stea) Fig.5 Fig.2 ATENŢIE: Acumulatorii litiu-ion cu un marcaj stea sunt echipate cu Verificaţi întotdeauna sensul de rotaţie înainte de • un sistem de protecţie. Acest sistem opreşte automat utilizare.
 • Seite 28 Reglarea momentului de strângere provocând rănirea dumneavoastră persoanelor din jur. Fig.8 Ţineţi maşina ferm cu o mână de mâner şi cu cealaltă Momentul de strângere poate fi reglat în 16 trepte prin mână de partea inferioară a cartuşului acumulatorului rotirea inelului de reglare astfel încât gradaţiile să fie pentru a contracara mişcarea de torsiune.
 • Seite 29: Accesorii Opţionale

  Totuşi, maşina poate reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la avea un recul puternic dacă nu o susţineţi cu fermitate. Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese Fixaţi întotdeauna piesele mici într-o menghină sau •...
 • Seite 30: Technische Daten

  Metall, Keramik und Kunststoff entwickelt. Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier ENG905-1 Geräuschpegel Achsen) nach EN60745: Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt Modell BHP446 gemäß EN60745: Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton Modell BHP446 Schwingungsabgabe (a ) : 6,5 m/s h,ID Abweichung (K): 1,5 m/s Schalldruckpegel (L...
 • Seite 31: Sicherheitshinweise Zum Akku-Schlagbohrschrauber

  Bezeichnung des Geräts: Halten Sie das Werkzeug an den isolierten Akku- Schlagbohrschrauber Griffflächen, wenn Sie unter Bedingungen Modelnr./ -typ: BHP446, BHP456 arbeiten, bei denen das Werkzeug versteckte in Serie gefertigt werden und Verkabelung berühren kann. Bei Kontakt des Den folgenden EG-Richtlininen entspricht: Werkzeugs mit einem stromführenden Kabel wird...
 • Seite 32 diese nicht einatmen oder berühren. Lesen Sie in den Flammen explodieren. die Material-Sicherheitsblätter des Lieferers. Lassen Sie den Akku nicht fallen, und vermeiden Sie Schläge gegen den Akku. BEWAHREN SIE DIESE Verwenden Sie einen beschädigten Akkublock ANWEISUNGEN AUF. nicht. 10. Befolgen Sie die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen bzgl.
 • Seite 33: Funktionsbeschreibung

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG beenden Sie die Arbeiten, die zu der Überlastung des Werkzeugs geführt haben. Betätigen anschließend ACHTUNG: Ein/Aus-Schalter wieder, um das Werkzeug Schalten Sie das Werkzeug stets aus und • wieder in Betrieb zu nehmen. entfernen Akkublock, bevor Wenn das Werkzeug nicht startet, ist der Einstellungen oder eine Funktionsprüfung des Akku überhitzt.
 • Seite 34: Montage

  Dieses Werkzeug verfügt über einen Umschalter, mit Einstellen des Anzugsdrehmoments dem die Drehrichtung geändert werden kann. Für eine Abb.8 Drehbewegung im Uhrzeigersinn muss der Umschalter Das Anzugsdrehmoment kann in 16 Stufen eingestellt von der Seite A nach unten gedrückt werden, und für werden, indem der Einstellring so gedreht wird, dass eine Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn von der seine...
 • Seite 35 ARBEIT Setzen Sie die Spitze des Dreheinsatzes in den Schraubenkopf, und üben Sie Druck auf das Werkzeug aus. Starten Sie das Werkzeug langsam, und erhöhen ACHTUNG: Sie nach und nach die Geschwindigkeit. Lassen Sie den Schieben Sie den Akkublock stets vollständig ein, •...
 • Seite 36: Wartung

  Bohren in Holz Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von Wenn Sie in Holz bohren, erreichen Sie die besten den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und Ergebnisse mit der Verwendung von Holzbohrern mit unter Verwendung Ersatzteile Makita Führungsschraube. Die Führungsschraube erleichtert durchgeführt werden.
 • Seite 37: Részletes Leírás

  A szerszám tégla, beton és kő ütvefúrására használható, A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) valamint fa fém, kerámia és műanyagok fúrására. EN60745 szerint meghatározva: ENG905-1 Típus BHP446 A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint Működési mód: ütvefúrás betonba meghatározva: Vibráció kibocsátás (a...
 • Seite 38 Ütvefúráskor viseljen fülvédőt. A zajterhelés Csak európai országokra vonatkozóan hallásvesztést okozhat. EK Megfelelőségi nyilatkozat Ha a szerszámhoz mellékelték, használja a Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős kisegítő fogantyú(ka)t. Az irányítás elvesztése gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita személyi sérüléshez vezethet. gép(ek): A szerszámgépet a szigetelt markolófelületeinél...
 • Seite 39: Működési Leírás

  Tippek a maximális élettartam eléréséhez FIGYELMEZTETÉS: Töltse fel az akkumulátort még mielőtt tejesen NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék lemerülne. (többszöri használatból adódó) mind alaposabb Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a biztonsági előírások...
 • Seite 40 Akkumulátorvédő rendszer (lítiumion Forgásirányváltó kapcsoló használata akkumulátor csillag jelzéssel) Fig.5 Fig.2 VIGYÁZAT: A csillag jelzéssel ellátott lítiumion akkumulátorok A bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze a beállított • akkumulátorvédő rendszerrel vannak felszerelve. A forgásirányt. rendszer automatikusan lekapcsolja szerszám Az irányváltó kapcsolót csak azután használja, •...
 • Seite 41 ÜZEMELTETÉS A meghúzási nyomaték beállítása Fig.8 A meghúzási nyomaték 16 lépésben állítható a VIGYÁZAT: beállítógyűrű elforgatásával úgy, hogy a megfelelő Mindig egészen addig tolja be az akkumulátort, • fokozat a szerszám burkolatán található nyíllal szemben amíg egy kis kattanással be nem akad. álljon.
 • Seite 42 15 percig fenntartásához, javításokat, bármilyen egyéb pihentesse a szerszámot mielőtt tovább folytatja a karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált munkát egy feltöltött akkumulátorral. Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita Fa fúrása pótalkatrászek használatával. Fa fúrásakor a legjobb eredmények a vezetőheggyel ellátott fafúrókkal érhetők el.
 • Seite 43: Opcionális Kiegészítők

  A tartozékokat és kiegészítőket kizárólag eredeti céljukra használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Fúróhegyek • Wolfram-karbidvégű ütvefúró szerszám • Phillips betét • Hornyos szerszám •...
 • Seite 44: Technické Údaje

  Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) ENG905-1 Hluk určená podľa normy EN60745: Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená Model BHP446 podľa EN60745: Pracovný režim: príklepové vàtanie do betónu Model BHP446 Vyžarovanie vibrácií (a ): 6,5 m/s h,ID Neurčitosť...
 • Seite 45 Vyhlásenie o zhode so smernicami dostane do kontaktu so „živým“ vodičom môžu Európskeho spoločenstva spôsobiť vystavenie kovových časti elektrického Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca náradia „živému“ prúdu a spôsobiť tak obsluhe prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky zasiahnutie elektrickým prúdom.
 • Seite 46: Popis Funkcie

  Nikdy nenabíjate plne nabitú jednotku VAROVANIE: akumulátora. NIKDY nepripustite, aby pohodlie a dobrá znalosť Prebíjanie skracuje životnosť akumulátora. výrobku (získané opakovaným používaním) Jednotku akumulátora nabíjajte pri izbovej nahradili presné dodržiavanie bezpečnostných teplote pri 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Pred pravidiel pre náradie.
 • Seite 47 V tejto situácii uvoľnite vypínač náradia a Zmena otáčok ukončite aplikáciu, ktorá spôsobuje Fig.6 preťažovanie náradia. Následne potiahnite POZOR: vypínač a obnovte činnosť. Rýchlostnú radiacu páku vždy nastavte úplne do • Ak sa náradie nespustí, akumulátor je správnej polohy. Ak je pri prevádzke nástroja prehriaty.
 • Seite 48 Montáž alebo demontáž skrutkovača alebo trocha povytiahnite vrták otvoru. niekoľkonásobnom zopakovaní sa otvor vyčistí a môžete vrtáka pokračovať vo vŕtaní. Fig.9 Ofukovací balónik (zvláštne príslušenstvo) Otočte objímkou proti smeru pohybu hodinových ručičiek a skľučovadlo sa otvorí. Vložte vrták do Fig.12 skľučovadla až...
 • Seite 49: Voliteľné Príslušenstvo

  Fig.18 Znovu namontujte zadný kryt a bezpečne dotiahnite dve skrutky. Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita.
 • Seite 50 Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená ENG905-1 Hlučnost podle normy EN60745: Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy Model BHP446 EN60745: Pracovní režim: Příklepové vrtání do betonu Model BHP446 Vibrační emise (a ) : 6,5 m/s...
 • Seite 51 Společnost Makita Corporation jako odpovědný izolované části držadel. Nástroje výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: příslušenství mohou při kontaktu s vodičem pod popis zařízení: napětím přenést proud do nechráněných částí Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák nářadí a obsluha může utrpět úraz elektrickým č.
 • Seite 52: Popis Funkce

  Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě v VAROVÁNÍ: rozmezí od 10 ゚ C do 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti Před nabíjením nechejte horký akumulátor výrobku (získaný základě opakovaného zchladnout. používání) vedly zanedbání...
 • Seite 53 Jestliže se nářadí nespustí, došlo k přehřátí „1" a „2", může dojít k poškození nástroje. akumulátoru. V takovém případě nechte Nemanipulujte s páčkou regulace otáček, je-li • akumulátor před opětovným stisknutím nástroj v provozu. Může dojít k poškození nástroje. spouště vychladnout. Chcete-li změnit otáčky, nejdříve nástroj vypněte a poté...
 • Seite 54 Nasazení háčku Vyfukovací nástroj (volitelné příslušenství) Fig.10 Fig.12 Háček je výhodný pro dočasné pověšení nástroje. Lze Po vyvrtání otvoru použijte k odstranění prachu z otvoru jej nainstalovat na obou stranách nástroje. vyfukovací nástroj. Při instalaci háčku jej vložte do drážky na jedné ze stran Šroubování...
 • Seite 55: Volitelné Příslušenství

  Dbejte, aby krytky uhlíků zapadly bezpečně do otvorů v držácích uhlíků. Fig.18 Nainstalujte zpět zadní kryt a pevně dotáhněte oba šrouby. Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.
 • Seite 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885029B978...

Diese Anleitung auch für:

Bhp456

Inhaltsverzeichnis