Herunterladen  Diese Seite drucken

Husqvarna BLi520x Bedienungsanweisung Seite 44

Vorschau ausblenden

Werbung

Technische gegevens
Types accu
Accucapaciteit, Ah
Spanning, V
Gewicht, in kg
EG-verklaring van overeenstemming
(Alleen geldig voor Europa)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel:
+46-36-146500, verklaart onder
alleenverantwoordelijkheid dat de Back Pack-accu's,
Husqvarna BLi 520x en BLi 940x met serienummers
van 2013 en later (het jaartal staat duidelijk op het
productplaatje vermeld, gevolgd door het serienummer),
voldoen aan de eisen die in de RICHTLIJNEN VAN DE
RAAD zijn opgenomen
- van 15 december 2004 "betreffende
elektromagnetische compatibiliteit" 2004/108/EEC.
- 2011/65/EU van 8 juni 2011 betreffende beperking van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur
De volgende normen zijn van toepassing: 55014-1:2012,
55014-2:2009
Ulm, 3 juni 2013
Peter Lameli, CTO
44 – Dutch
DE ACCU GEBRUIKEN
BLi520x
BLi940x
Lithium-ion
Lithium-ion
14,4
26,1
36
36
5,9
6,7

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Husqvarna BLi520x

  Verwandte Anleitungen für Husqvarna BLi520x

Diese Anleitung auch für:

Bli940x