Herunterladen  Diese Seite drucken

Husqvarna BLi520x Bedienungsanweisung Seite 15

Vorschau ausblenden

Werbung

Sele (fig. C)
ADVARSEL! Batteriselen er ikke egnet til
!
klatring. Det er ikke en sele til arborister.
Juster remmene på selen.
Fastspændingsanordningen til skulderremmen (18)
kan fastgøres i tre positioner.
Anbring skulderremmen (17) i den ønskede position
(18) alt efter brugerens størrelse. Drej skulderremmen
(17) for at fastgøre den.
For at ændre positionen skal du løsne skulderremmen
(17) ved at trykke på knappen (19) og dreje
skulderremmen.
Tilslut batteriet til selen (fig. B)
Åbn knapperne (16).
Anbring batteriet i krogene. (15)
Tryk på knapperne (16) for at fastgøre batteriet.
Sørg for, at batteriet er fastgjort i den rigtige position.
Montér grenbeskyttelsen. (fig. G)
For at undgå, at grene sidder fast i håndtaget, skal
grenbeskyttelsen (22) anvendes om nødvendigt.
Tilslut produktet (fig. E)
Tilslut batteriadapteren til det valgte produkt.
Anvender du 536LiR, skal trimmerpladen (leveres
med trimmeren) forbindes med batteriets sele som
vist på fig. F.
Fastgør batteriets kabel i holderne på selen.
Drift
Det rygbårne batteri skal bæres på ryggen under
brug.
Kontrollér regelmæssigt, at batteriopladeren og
batteriet er intakt.
Efter aktivering af det rygbårne batteri er der en
opstartstid på ca. 4 sekunder (opstart af software). I
dette tidsrum kan du høre blæserne i det rygbårne
batteri blæse, mens en grøn lysdiode på batteriet
blinker. Når lysdioden lyser grønt på batteriet, kan du
begynde at bruge maskinen (kun til brug med
hækkeklipperen 136LiHD50 eller trimmeren 136LiC:
Tryk på ON-knappen på maskinen i mindst 2
sekunder for at starte arbejdet).
Batteriet slukker automatisk, når det ikke bruges i
længere tid (ca. 30 min). For at starte det igen skal du
tænde for strømkontakten (10).
Display på batteri og adapter
NOTE!
Adapterdisplayet vil vise det korrekte
batteriopladningsniveau, men mindre afvigelser kan
forekomme i begyndelsen.
Begge displays viser batteriets kapacitet (7, 12) og
eventuelle problemer med batteriet (8, 14).
HÅNDTERING AF BATTERI
Batterikapaciteten vises ved at trykke på
batteriindikatorknappen (6, 11). Advarselssymbolet
tændes, når der er sket en fejl. Se fejlkoder.
LED-lygter
Alle LED'er tændes
LED 1, LED 2, LED 3, LED
4 er tændt
LED 1, LED 2, LED 3 er
tændt.
LED 1, LED 2 er tændt.
LED 1 er tændt.
På adapterens display vises kapaciteten i trin på 1 %.
Opladning (fig. A)
Batteriet skal lades op, inden det tages i brug første gang.
Batteriet er kun ladt 30 % op, når det leveres.
Tænd altid for batteriet på strømkontakten (10) (grøn
LED (13) lyser).
Sæt adapteren i batteriopladeren. Husqvarna QC 330
Sørg for, at adapteren sidder korrekt i
batteriopladeren. (2, 5)
Den grønne ladelampe på batteriladeren lyser, når
batteriet er forbundet med laderen. (3)
Kapacitetsindikatoren (7) på adapteren og strøm-
LED'en på batteriet (13) blinker under opladningen.
Tag adapteren ud af opladeren efter opladning.
Transport og opbevaring
De indeholdte lithium-ion-batterier er omfattet af
lovkravene om farligt gods.
For kommerciel transport, håndteret af f.eks.
tredjeparter eller speditører, skal særlige krav
vedrørende emballering og mærkning overholdes.
Som forberedelse til, at artiklen afsendes, er det
nødvendigt at konsultere en ekspert i farlige stoffer.
Sørg også for at overholde nationale bestemmelser,
der kan være mere detaljerede.
Afdæk åbne kontakter, og pak batteriet på en sådan
måde, at det ikke kan bevæge sig rundt i emballagen.
Opbevar udstyret i et aflåseligt område, så den ikke er
tilgængelig for børn og uvedkommende.
Opbevar batteriet, adapteren og batteriopladeren på
et tørt sted, hvor de ikke udsættes for fugt eller frost.
Opbevar batteriet, adapteren og batteriopladeren ved
temperaturer på 5 °C til 45 °C og aldrig i direkte sollys.
Sørg for at opbevare batteriet og adapteren adskilt fra
batteriopladeren.
Batteriet må ikke opbevares på steder, hvor statisk
elektricitet kan forekomme. Batteriet må aldrig
opbevares i en metalkasse.
Det rygbårne batteri har en energitæthed på mere end
100 W/h. Derfor er det ikke tilladt at sende det med
posten. Kontakt venligst din lokale forhandler.
Batteristatus
Fuldt opladet (80-100 %).
Batteriet er opladet 60-80
%.
Batteriet er opladet 40-60
%.
Batteriet er opladet 20-40
%.
Batteriet er opladet 0-20 %.
Danish
15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Husqvarna BLi520x

  Verwandte Anleitungen für Husqvarna BLi520x

Diese Anleitung auch für:

Bli940x