Herunterladen  Diese Seite drucken

Husqvarna BLi520x Bedienungsanweisung Seite 20

Vorschau ausblenden

Werbung

Sele (bilde C)
ADVARSEL! Batteriseletøyet er ikke
!
egnet til klatring. Det er ikke et seletøy til
klatring.
Juster stroppene på seletøyet. Skulderremmens feste
(18) kan festes i tre stillinger.
Fest skulderremmen (17) i ønsket stilling (18)
avhengig av brukerens størrelse. Vri skulderremmen
(17) for å feste den.
Hvis du vil endre stilling, løser du ut skulderremmen
(17) ved å trykke på knappen (19) og vri
skulderremmen.
Fest batteriet til seletøyet (bilde B)
Åpne knappene (16).
Koble batteriet til krokene. (15)
Trykk på knappene (16) for å feste batteriet.
Kontroller at batteriet er festet i riktig stilling.
Monter grenbeskyttelsen. (bilde G)
Bruk grenbeskyttelsen (22) hvis nødvendig for å
unngå at grener setter seg fast i håndtaket.
Koble til produktet (fig. E)
Koble batteriadapteren til det valgte produktet. Når du
bruker 536LiR, kobler du trimmerplaten (følger med
trimmeren) til batteriseletøyet i samsvar med bilde F.
Fest batterikabelen i festene på seletøyet.
Håndtering
Ryggsekkbatteriet må bæres på ryggen mens du
bruker maskinen.
Kontroller regelmessig at batteriladeren og batteriet er
intakt.
Når du har slått på ryggsekkbatteriet, har det en
oppstartstid på ca. 4 sekunder (oppstart av
programvare). Når oppstarten pågår, kan du høre at
viftene i ryggsekkbatteriet blåser, og se at den grønne
lampen på batteriet blinker. Når LED-ampen på
batteriet lyser grønt, kan du begynne å bruke
maskinen (bare for bruk med hekksaksen 136LiHD50
eller trimmeren 136LiC: Trykk på PÅ-knappen på
maskinen i minst 2 sekunder for å starte arbeidet).
Batteriet slås av automatisk når det ikke blir brukt over
lengre tid (ca. 30 min.). For å starte på nytt slår du på
strømbryteren (10).
Batteriskjerm og adapterskjerm
NOTE!
Adapterdisplayet viser riktig status for batterilading, men
til å begynne med kan det forekomme små avvik.
Begge skjermene viser batterikapasiteten (7, 12) og
eventuelle problemer med batteriet (8, 14). Du kan vise
batterikapasiteten ved å trykke på
20 – Norwegian
BATTERIHÅNDTERING
batteriindikatorknappen (6, 11). Varselsymbolet tennes
når det oppstår en feil. Se feilkoder.
LED-lamper
Alle LED-indikatorer lyser
Lampe 1, lampe 2, lampe 3
og lampe 4 tennes
LED 1, LED 2, LED 3 lyser. Batteriet er 40–60 % ladet.
LED 1, LED 2 lyser.
LED 1 lyser.
På adapterskjermen vises kapasiteten i trinn på 1 %.
Lading (bilde A)
Batteriet må lades før første gangs bruk. Batteriet er bare
30 % ladet ved levering.
Bruk alltid strømbryteren (10) til å slå på batteriet
(grønn lampe (13) er tent).
Sett adapteren i batteriladeren. Husqvarna QC 330
Kontroller at adapteren monteres riktig på
batteriladeren. (2, 5)
Den grønne ladelampen på laderen tennes når
batteriet kobles til batteriladeren. (3)
Kapasitetsindikatoren (7) på adapteren og
strømlampen på batteriet (13) blinker under lading.
Ta adapteren ut av laderen når ladingen er fullført.
Transport og oppbevaring
Litiumionbatteriene som er inkludert, er underlagt
kravene i loven om farlige varer.
Spesifikke krav for innpakking og merking må
overholdes for kommersiell transport av f.eks.
tredjeparter, fraktleverandører.
Ved klargjøring av produktet som skal sendes, må
man rådføre seg med en ekspert på farlige materialer.
Man må også overholde nasjonale forskrifter, som kan
være mer detaljerte.
Sett på vanlig teip eller maskeringsteip over åpne
kontakter, og pakk inn batteriene slik at de ikke
forflyttes rundt i pakken.
Oppbevar utstyret i et låsbart rom slik at det er
utilgjengelig for barn og uvedkommende.
Lagre batteriet, adapteren og batteriladeren på et tørt
sted uten fukt og frost.
Lagre batteriet, adapteren og batteriladeren i en
temperatur mellom 5 og 45 °C og aldri i direkte sollys.
Sørg for at batteriet og adapteren lagres adskilt fra
batteriladeren.
Batteriet må ikke lagres på steder der det kan
forekomme statisk elektrisitet. Lagre aldri batteriet i en
metallkasse.
Energitettheten til ryggsekkbatteriet er høyere enn
100 W/t. Derfor er det ikke tillatt å sende det med posten.
Kontakt din lokale forhandler.
Batteristatus
Fulladet (80–100 %).
Batteriet er 60–80 % ladet.
Batteriet er 20–40 % ladet.
Batteriet er 0–20 % ladet.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Husqvarna BLi520x

  Verwandte Anleitungen für Husqvarna BLi520x

Diese Anleitung auch für:

Bli940x