Herunterladen  Diese Seite drucken

Husqvarna BLi520x Bedienungsanweisung Seite 104

Vorschau ausblenden

Werbung

Mıszaki adatok
Akkumulátor típusa
Akkumulátorkapacit
ás, Ah
Feszültség, V
Tömeg, kg
Termékazonossági EGK-bizonyítvány
(Kizárólag Európára vonatkozik)
A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédország (tel.:
+46-36-146500), saját felelŒsségére kijelenti, hogy azok a
Husqvarna BLi 520x és BLi 940x hátizsák-
akkumulátorok, amelyek a 2013-as évben vagy ezt követŒen
kaptak sorozatszámot (az év jól láthatóan fel van tüntetve a
típustáblán, a sorozatszám elŒtt), megfelelnek az EGK
TANÁCSA IRÁNYELVEINEK
- 2004 december 15, "az elektromágneses kompatibilitást
illetŒen" 2004/108/EEC.
- 2011/65/EU irányelv „egyes veszélyes anyagok
alkalmazásának korlátozásáról" (2011. június 8.)
Alkalmazott szabványok: 55014-1:2012, 55014-
2:2009
Ulm, 2013. június 3.
Peter Lameli, CTO
104 – Hungarian
AZ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE
BLi520x
BLi940x
Lítiumion
Lítiumion
14,4
26,1
36
36
5,9
6,7

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Husqvarna BLi520x

  Verwandte Anleitungen für Husqvarna BLi520x

Diese Anleitung auch für:

Bli940x