Herunterladen  Diese Seite drucken

Husqvarna BLi520x Bedienungsanweisung Seite 41

Vorschau ausblenden

Werbung

Verklaring van de symbolen
Vertaling van de originele Zweedse
bedieningsinstructies.
WAARSCHUWING! Bij onjuist of
onzorgvuldig gebruik kan een accu een
gevaarlijk gereedschap worden, dat
ernstig of zelfs dodelijk letsel kan
veroorzaken. Het is uiterst belangrijk
dat u de inhoud van de
gebruikshandleiding doorleest en begrijpt.
Neem de gebruiksaanwijzing grondig
door en gebruik de machine niet voor u
alles duidelijk heeft begrepen. Lees de
bedieningshandleiding van het
betreffende draadloze apparaat van
Husqvarna zorgvuldig door en zorg
ervoor dat u alles goed hebt begrepen
voordat u het apparaat gebruikt.
Dit product voldoet aan de geldende
CE-richtlijnen.
Dit symbool op het product of de
verpakking geeft aan dat het
product niet mag worden
behandeld als huishoudelijk
afval. Het moet in plaats
daarvan ingeleverd worden bij een geschikt
recylcestation voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur. Dit product moet worden
afgevoerd via de daartoe aangewezen
recyclingfaciliteiten.
Zet of bewaar de accu niet buitenshuis in
de regen of in vochtige omstandigheden.
Op de Back-Pack-accu vindt u de
volgende labels:
Veiligheidsvoorschriften voor
accu
Deze sectie bevat veiligheidsinformatie over de accu en
acculader voor uw accuproduct.
(1) t/m (23) verwijzen naar afbeelding A–G op pagina 2 en
3.
Gebruik voor Husqvarna-producten uitsluitend originele
Husqvarna-accu's en laad deze uitsluitend in originele
acculaders van Husqvarna. De accu's zijn voorzien van
softwarematige encryptie.
DE ACCU GEBRUIKEN
Li-ion
Accu
De oplaadbare Husqvarna-accu's, BLi, zijn uitsluitend
bedoeld als voeding voor de relevante draadloze
machines van Husqvarna. Om letsel te voorkomen, mag
de accu niet worden gebruikt als voedingsbron voor
andere apparaten.
Hier volgt een standaard, maar niet volledige, lijst van
goede adviezen van de fabrikant van het apparaat aan de
eindgebruiker.
Demonteer, open of vernietig secundaire cellen of
accu's niet.
Stel cellen of accu's niet bloot aan hitte of vuur. Zet
een accu niet in direct zonlicht.
Zorg dat er geen kortsluiting ontstaat in een cel of
accu. Berg accu's niet los in een doos of lade op
omdat er dan onderlinge kortsluiting of kortsluiting
door andere metalen voorwerpen kan ontstaan.
Haal een cel of accu pas uit de originele verpakking
als u hem nodig hebt.
Stel cellen of accu's niet bloot aan mechanische
schokken.
Als er cellen lekken, zorg dan dat de vloeistof niet in
contact komt met de huid of ogen. Spoel bij contact
het betreffende gebied met ruime hoeveelheden
water af en raadpleeg een arts.
Gebruik alleen de lader die specifiek bij de apparatuur
is geleverd, nooit een andere lader.
Houd u aan de markeringen plus (+) en min (-) op de
cel, de accu of het apparaat, en gebruik ze op de
juiste manier.
Gebruik nooit een cel of accu die niet is bedoeld voor
gebruik met het apparaat.
Houd cellen of accu's buiten het bereik van kinderen.
Zoek direct medische hulp als een cel of accu is
ingeslikt.
Koop altijd de juiste cel of accu voor het apparaat.
Houd de cel of accu schoon en droog.
Veeg de cel- of accupolen af met een schone, droge
doek als ze vuil worden.
Secundaire cellen en accu's moeten vóór gebruik
worden opgeladen. Gebruik altijd de juiste lader en
raadpleeg de instructies van de fabrikant of de
handleiding bij het apparaat voor de juiste instructies
bij het opladen.
Laad een accu niet langer dan nodig op als de accu
niet wordt gebruikt.
Als de cellen of accu's langere tijd zijn opgeborgen,
moet u ze mogelijk een aantal keren opladen en leeg
laten lopen voordat ze optimaal werken.
Secundaire cellen of accu's leveren de beste
prestaties als ze worden gebruikt bij
kamertemperatuur (20 °C ± 5 °C).
Dutch
41

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Husqvarna BLi520x

  Verwandte Anleitungen für Husqvarna BLi520x

Diese Anleitung auch für:

Bli940x