Jura IMPRESSA C9 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch
Het »Boek voor de IMPRESSA« heeft van de Duitse
keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op
grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht
voor veiligheidsaspecten.

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Jura IMPRESSA C9

  Inhaltszusammenfassung für Jura IMPRESSA C9

 • Seite 1 Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch Het »Boek voor de IMPRESSA« heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Inhoudsopgave UW IMPRESSA C9 One Touch Bedieningselementen Eigenlijk gebruik Voor uw veiligheid Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch Beschrijving van de symbolen ......................... 10 Hartelijk welkom in de wereld van de JURA! IMPRESSA C9 One Touch Connector System ...........................13...
 • Seite 3 »Melk maakt het verschil« 10 Accessoires en service 11 Meldingen op de display 12 Storingen verhelpen 13 Transport en milieuvriendelijke afvoer Transport / Systeem legen ........................87 Afvoer ................................87 14 Technische gegevens 15 Key technologies en IMPRESSA assortiment 16 JURA Contacten Index...
 • Seite 4: Bedieningselementen

  Bedieningselementen Bedieningselementen Afbeelding: IMPRESSA C9 One Touch Piano Black Deksel vultrechter voor voorgemalen Draaiknop maalgraadinstelling koffie Deksel bonenreservoir Vultrechter voor voorgemalen koffie Bonenreservoir met aromadeksel Deksel waterreservoir Connector System © Waterreservoir voor verwisselbare pijpjes Netschakelaar en netsnoer Easy Cappuccinatore (achterzijde van het apparaat)
 • Seite 5 Toets Melkschuim Onderhoudstoets Toets Heet water Toets Espresso Easy Cappuccinatore Toets Koffie Profi Cappuccinatore Toets Voorgemalen koffie Heetwaterpijpje Afdekking Rotary Switch Rotary Switch Met het Connector System kunnen verschillende pijpjes worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij © de geautoriseerde JURA dealer.
 • Seite 6: Eigenlijk Gebruik

  Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volle- dig door en houd u eraan.
 • Seite 7 IMPRESSA aangebracht. Meer technische gegevens vindt u in hoofdstuk 14 »Technische gegevens«. Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen. Niet expliciet door JURA aanbevolen accessoires kunnen de IMPRESSA beschadigen. Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
 • Seite 8 Belangrijke aanwijzingen Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het appa- raat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke per- soon gebruiken. Veiligheid bij het gebruik met de CLARIS plus-filterpatroon: Bewaar CLARIS plus-filterpatroon op een voor kinderen onbereikbare plaats.
 • Seite 9: Het Boek Voor De Impressa C9 One Touch

  Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch U hebt nu het boek voor uw IMPRESSA C9 One Touch in de hand. Met behulp van dit boek raakt u veilig en snel vertrouwd met uw IMPRESSA en de talloze mogelijkheden ervan.
 • Seite 10: Beschrijving Van De Symbolen

  Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch Beschrijving van de Beschrijving van de Waarschuwingen symbolen symbolen Lees altijd de informatie die door VOORZICHTIG en WAARSCHUWING met een waarschuwings- teken is aangegeven. VOORZICHTIG Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijke, ernstige verwondingen, het signaal- woord VOORZICHTIG wijst u op mogelijke, lichte verwondingen.
 • Seite 11: Hartelijk Welkom In De Wereld Van De Jura

  Bovendien willen we uw fantasie met aantrek- kelijke koffierecepten prikkelen en u uitnodigen elke dag opnieuw gebruik te maken van de veelzijdigheid van de JURA volautomaat. We wensen u veel stimulerende en genoeglijke momenten met uw IMPRESSA.
 • Seite 12: Impressa C9 One Touch

  Eenvoudige bediening: dankzij de overzichtelijk geplaatste bedieningselementen en de begrijpelijke grafische display met tekst is de bediening van de IMPRESSA C9 ook voor een leek eenvoudig. Door eenvoudig te draaien en te drukken »navigeert« u met de Rotary Switch trefzeker door de pro- grammastappen.
 • Seite 13: Connector System

  IMPRESSA en het thema koffie. Knowledge Builder Knowledge Builder U kunt uw IMPRESSA C9 spelenderwijs achter de computer leren kennen. De Knowledge Builder staat u op www.jura.com ter beschik- king. De interactieve hulp LEO ondersteunt u bij het leren ken-...
 • Seite 14: Voorbereiden En In Gebruik Nemen

  Leveringsomvang Bij de leveringsomvang is inbegrepen: De koffie-volautomaat JURA IMPRESSA Het Welcome Pack, met daarin: Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch IMPRESSA C9 One Touch – De belangrijkste zaken in het kort JURA reinigingstabletten Maatschepje Aquadur®-teststaafje Heetwaterpijpje Melkhouder met melkaanzuigslang...
 • Seite 15: Bonenreservoir Vullen

  2 Voorbereiden en in gebruik nemen Bonenreservoir vullen Bonenreservoir vullen Het bonenreservoir heeft een aromadeksel. Hierdoor blijft het aroma van uw koffiebonen langer behouden. VOORZICHTIG VOORZICHTIG Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld, voor- gemalen alsmede gevriesdroogde koffie beschadigen de molen. Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen zonder nabehandeling.
 • Seite 16: Filter Plaatsen En Activeren

  U kunt de handeling »Filter plaatsen« ook online uitproberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder. Meer informatie over de CLARIS plus-filterpatroon is te vinden in hoofdstuk 8 »CLARIS plus-filterpatroon – Water voor perfecte kof- fie«.
 • Seite 17 2 Voorbereiden en in gebruik nemen Voorwaarde: op de display staat GEREED Open de afdekking van de Rotary Switch. k T Druk de Rotary Switch net zo lang in tot op de display verschijnt. ONDERHOUD g T Draai de Rotary Switch tot wordt aangegeven.
 • Seite 18: Waterhardheid Bepalen En Instellen

  2 Voorbereiden en in gebruik nemen Waterhardheid Waterhardheid Het instellen van de waterhardheid is niet mogelijk als u de bepalen en instellen bepalen en instellen CLARIS plus-filterpatroon gebruikt en deze hebt geactiveerd. Hoe harder het water, des te vaker moet de IMPRESSA worden ont- kalkt.
 • Seite 19: Molen Instellen

  2 Voorbereiden en in gebruik nemen Molen instellen Molen instellen U kunt de molen traploos aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie. VOORZICHTIG VOORZICHTIG Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop instelling maalgraad beschadigd raken. Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen. De juiste instelling van de maalgraad herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt.
 • Seite 20: Inschakelen

  2 Voorbereiden en in gebruik nemen Inschakelen Inschakelen Voorwaarde: uw IMPRESSA is met de netschakelaar ingeschakeld, het indicatielampje brandt (stand-by). Q T Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. Op de display verschijnt WARMT OP , de onderhoudstoets c brandt. ONDERHOUD DRUKKEN Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
 • Seite 21 2 Voorbereiden en in gebruik nemen Bij het uitschakelen van de IMPRESSA kan een sissend geluid hoorbaar zijn. Dit wordt door het systeem veroorzaakt en heeft geen invloed op het apparaat.
 • Seite 22: Bedieningsmogelijkheden Leren Kennen

  De bereiding van een koffie- of melkspecialiteit evenals heet water kan te allen tijde worden onderbroken. Druk hiervoor op een willekeurige toets. Als u de IMPRESSA liever spelenderwijs op de computer wilt leren kennen, kunt u het interactieve leerprogramma Know- ledge Builder op www.jura.com gebruiken.
 • Seite 23: Bereiding Met Één Druk Op De Knop

  3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen Bereiding met één Bereiding met één Bereid uw favoriete koffiespecialiteit met één druk op de knop. druk op de knop druk op de knop De bereiding van alle koffiespecialiteiten met één druk op de knop gaat volgens dit voorbeeld. Een koffiespecialiteit met Een koffiespecialiteit met één druk op de knop...
 • Seite 24: Waterhoeveelheid Permanent Aan Het Formaat Van Het Kopje Aanpassen

  3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen Voorbeeld: zo bereidt u een sterke kop koffie. Koffiesterkte voor de Koffiesterkte voor de bereiding wijzigen bereiding wijzigen Voorwaarde: op de display staat GEREED Plaats een kopje onder de koffie-uitloop. Open de afdekking van de Rotary Switch. g T Draai de Rotary Switch tot wordt aangegeven.
 • Seite 25: Permanente Instel Lingen In De Programmeerstand

  3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen Voorbeeld: zo stelt u de waterhoeveelheid voor een espresso per- manent in. Voorwaarde: op de display staat GEREED Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop. i T Druk op de toets Espresso en houd deze ingedrukt. Op de display verschijnt 1 ESPRESSO i T Houd de toets Espresso ingedrukt tot GENOEG...
 • Seite 26 3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen Programmapunt Subpunt Verklaring Kies uw instellingen voor de koffie- en PRODUCTEN PRODUCT KIEZEN melkspecialiteiten alsmede voor heet water. Kies of u de IMPRESSA met of zonder FILTER - JA w NEE - CLARIS plus-filterpatroon gebruikt. (wordt Stel de waterhardheid in.
 • Seite 27 3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen De instellingen in de programmeerstand volgen altijd hetzelfde patroon. Voorbeeld: zo wijzigt u de koffiesterkte van een espresso van STERK NORMAAL Voorwaarde: op de display staat GEREED Open de afdekking van de Rotary Switch. k T Druk de Rotary Switch net zo lang in tot ONDERHOUD verschijnt.
 • Seite 28: Informatie En Onderhoudsstatus Opvragen

  3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen k T Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te ver- laten. GEREED Sluit de afdekking van de Rotary Switch. Informatie en onder- Informatie en onder- Onder het programmapunt kunt u de volgende informatie INFO houdsstatus opvragen houdsstatus opvragen opvragen:...
 • Seite 29 3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen k T Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan. Op de display verschijnt het aantal uitgevoerde reinigin- gen. Behalve het aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma’s kan de desbetreffende onderhoudsstatus worden weergegeven. De gevulde blokjes tonen de onderhoudsstatus. Als alle blok- jes zijn gevuld, vereist uw IMPRESSA het desbetreffende onderhoudsprogramma.
 • Seite 30: Recepten

  4 Recepten 4 Recepten Maak thuis met uw IMPRESSA een koffieklassieker of een bijzondere specialiteit. Meer recept ideeën vindt u op www.jura.com. Meer informatie over de bediening van de IMPRESSA vindt u in hoofdstuk 3 Bedieningsmogelijk- » heden leren kennen«.
 • Seite 31 4 Recepten...
 • Seite 32 4 Recepten...
 • Seite 33 4 Recepten...
 • Seite 34 4 Recepten...
 • Seite 35 4 Recepten Koffie Winterdroom Ingrediënten 2 sterke espressi 200 ml hete cacao (voor 2 personen) 1 mespuntje peperkoekkruiden 100 ml melk Suiker naar smaak 1-2 stukjes peperkoek voor de decoratie Bereid twee espressi. Roer de espresso met de cacao en de peperkoekkruiden door elkaar en verdeel dit over twee glazen.
 • Seite 36: Bereiding Met Één Druk Op De Knop

  Druk hiervoor op een willekeurige toets. Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde hoeveelheid wijzigen door de Rotary Switch te verdraaien. U kunt de bereiding van de koffiespecialiteiten ook online uit- proberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Buil- der. Barista-tips Barista-tips Iemand die uitblinkt in het bereiden van espresso en koffie, wordt barista genoemd.
 • Seite 37: Espresso

  5 Bereiding met één druk op de knop Temperatuur: in de programmeerstand van de IMPRESSA hebt u de mogelijkheid de temperatuur van de koffiespeciali- teiten in te stellen. De temperatuur kan de smaak van de kof- fie beïnvloeden en moet aan de persoonlijke behoefte evenals aan de soort koffiebonen worden aangepast.
 • Seite 38: Koffie

  Uw IMPRESSA bereidt met één druk op de knop een cappuccino. Het kopje hoeft hierbij niet te worden verplaatst. De IMPRESSA C9 is voorzien van een verwarmingselement voor de koffie- en stoombereiding. Na de bereiding van meer- dere cappuccini in korte tijd kan een ongelijkmatige koffie- stroom uit de rechter koffie-uitloop komen.
 • Seite 39 5 Bereiding met één druk op de knop De bereiding stopt automatisch als de vooraf ingestelde hoeveelheid water is bereikt. Op de display verschijnt GEREED Om ervoor te zorgen dat de Easy Cappuccinatore goed werkt, moet u deze regelmatig spoelen en reinigen (zie hoofdstuk 7 »Onderhoud –...
 • Seite 40: Voorgemalen Koffie

  5 Bereiding met één druk op de knop Voorgemalen koffie Voorgemalen koffie U hebt de mogelijkheid om via de vultrechter voor voorgemalen koffie een tweede koffiesoort te gebruiken. Voeg nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes voorge- malen koffie toe. Gebruik geen al te fijn voorgemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar drup- pelsgewijs doorloopt.
 • Seite 41: Melk Opschuimen Met De Easy Cappuccinatore

  5 Bereiding met één druk op de knop Melk opschuimen Melk opschuimen met de met de Easy Cappuccinatore Easy Cappuccinatore Verwijder het beschermkapje van de Easy Cappuccinatore. Sluit de melkaanzuigslang aan op het pijpje. Steek het andere uiteinde van de melkaanzuigslang in een tetrapak melk of verbind het met een melkhouder.
 • Seite 42 5 Bereiding met één druk op de knop Plaats een kopje onder het pijpje. Zet de keuzehendel van het pijpje in de stand Melk- schuim p. Als u de melk verwarmen wilt, zet u de keuzehendel van het pijpje op de stand Melk t. ü...
 • Seite 43: Heet Water

  6 Permanente instellingen in de programmeerstand 6 Permanente instellingen in de programmeerstand 6 Permanente instellingen in de programmeerstand Producten Producten Onder het programmapunt kunt u individuele PRODUCTEN instellingen voor alle koffie- en melkspecialiteiten evenals heet water aanbrengen. De volgende instellingen kunt u permanent voor koffie- en melkspe- cialiteiten evenals heet water aanbrengen: Product Hoeveelheid...
 • Seite 44 6 Permanente instellingen in de programmeerstand g T Draai de Rotary Switch tot wordt aange- PRODUCTEN geven. k T Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan. PRODUCT KIEZEN In de volgende stap kiest u de toets van het product waarvoor u de instelling wilt aanbrengen.
 • Seite 45: Energie Spaar Modus (E

  6 Permanente instellingen in de programmeerstand g T Draai de Rotary Switch tot wordt aangegeven. EXIT k T Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te ver- laten. PRODUCTEN g T Draai de Rotary Switch tot wordt aangegeven. EXIT k T Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te ver- laten.
 • Seite 46 6 Permanente instellingen in de programmeerstand Voorbeeld: zo wijzigt u de Energie Spaar Modus van SPAREN - SPAREN w Voorwaarde: op de display staat GEREED Open de afdekking van de Rotary Switch. k T Druk de Rotary Switch net zo lang in tot ver- ONDERHOUD schijnt.
 • Seite 47: Tijd

  6 Permanente instellingen in de programmeerstand Op de display verschijnt kort om de instelling te beves- tigen. TIJD g T Draai de Rotary Switch tot wordt aangegeven. EXIT k T Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te ver- laten.
 • Seite 48: Automatisch Uitschakelen

  6 Permanente instellingen in de programmeerstand g T Draai de Rotary Switch tot wordt aangegeven. EXIT k T Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te ver- laten. GEREED Sluit de afdekking van de Rotary Switch. Automatisch Automatisch Door de automatische uitschakeling van uw IMPRESSA kunt u ener- uitschakelen uitschakelen gie besparen.
 • Seite 49: Eenheid Waterhoeveelheid / Tijdformaat

  6 Permanente instellingen in de programmeerstand Eenheid waterhoeveel- Eenheid waterhoeveel- U kunt de eenheid van de waterhoeveelheid van »ml« in »oz« wijzi- heid / Tijdformaat heid / Tijdformaat gen en het tijdformaat op »24 H« of »AM/PM« instellen. Voorbeeld: zo wijzigt u de eenheid van de waterhoeveelheid van Voorwaarde: op de display staat GEREED Open de afdekking van de Rotary Switch.
 • Seite 50: Taal

  6 Permanente instellingen in de programmeerstand Taal Taal Onder dit programmapunt kunt u de taal van uw IMPRESSA instel- len. U kunt kiezen uit de volgende talen: Duits Engels Frans Italiaans Nederlands Spaans Portugees Voorbeeld: zo wijzigt u de taal van ENGLISH Voorwaarde: op de display staat GEREED...
 • Seite 51: Onderhoud

  7 Onderhoud 7 Onderhoud 7 Onderhoud Uw IMPRESSA beschikt over de volgende geïntegreerde onder- houdsprogramma’s: Apparaat spoelen Filter vervangen Apparaat reinigen Apparaat ontkalken Pijpje spoelen Pijpje reinigen Voer de reiniging, het ontkalken of het vervangen van de filter uit als dit wordt aangegeven. Onderhoudstips Onderhoudstips Om lang plezier van uw IMPRESSA te hebben en steeds van de opti-...
 • Seite 52: Filter Vervangen

  Als de CLARIS plus-filterpatroon niet is geactiveerd, verschijnt er geen melding voor vervanging van de filter. U kunt het proces »Filter vervangen« ook online uitproberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder. Vervangen na melding Vervangen na melding Na een melding van de IMPRESSA vervangt u de CLARIS plus-filter- patroon als volgt.
 • Seite 53 7 Onderhoud Plaats een nieuwe CLARIS plus-filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir. Sluit de patroonhouder. Deze klikt hoorbaar dicht. Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug. Plaats een bakje (min. 500 ml) onder het pijpje. Als u de Profi Cappuccinatore gebruikt, zet u de keuzehendel van het pijpje op de stand Stoom n.
 • Seite 54: Apparaat Reinigen

  JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautori- seerde JURA dealer. U kunt het proces »Apparaat reinigen« ook online uitproberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder. Reinigen na melding Reinigen na melding Voorwaarde: op de display wordt...
 • Seite 55: Apparaat Ontkalken

  7 Onderhoud Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter. Sluit het deksel van de vultrechter. c T Druk op de onderhoudstoets. , er stroomt meerdere keren water uit beide REINIGT koffie-uitlopen. Het proces wordt onderbroken, LADE LEGEN Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
 • Seite 56 Indien u een CLARIS plus-filterpatroon gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor ontkalking. U kunt het proces »Apparaat ontkalken« ook online uitprobe- ren. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder. Ontkalken na melding Ontkalken na melding Voorwaarde: op de display staat...
 • Seite 57 7 Onderhoud Plaats een bakje (min. 500 ml) onder het Connector System © c T Druk op de onderhoudstoets. ONTKALKT Er stroomt water uit het Connector System . De onderhoud- © stoets knippert tijdens het ontkalken. Het proces stopt automatisch, LADE LEGEN Maak het bakje onder het Connector System leeg.
 • Seite 58: Easy Cappuccinatore Spoelen

  7 Onderhoud g T Draai de Rotary Switch tot wordt aange- ONTKALKEN geven. k T Druk de Rotary Switch in. LADE LEGEN Sluit de afdekking van de Rotary Switch. Ga verder met het tweede verzoek tot actie (aangegeven met T), zoals dit onder »Ontkalken na melding« is beschre- ven.
 • Seite 59: Easy Cappuccinatore Reinigen

  VOORZICHTIG VOORZICHTIG keerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten. Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen. De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de geau- toriseerde JURA dealer. U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om het pijpje te reinigen. U kunt het proces »Cappuccinatore reinigen« ook online uitproberen.
 • Seite 60: Easy Cappuccinatore Demonteren En Spoelen

  7 Onderhoud Plaats een ander bakje onder het pijpje. c T Druk op de onderhoudstoets. , het pijpje en de slang worden gereinigd. Het REINIGT proces stopt automatisch. WATER VOOR CAPPUCCINO Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkaanzuigslang erin.
 • Seite 61: Profi Cappuccinatore Reinigen

  Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij ver- VOORZICHTIG VOORZICHTIG keerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten. Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen. De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de geau- toriseerde JURA dealer. U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om het pijpje te reinigen.
 • Seite 62 7 Onderhoud U kunt het proces »Cappuccinatore reinigen« ook online uitproberen. Kijk eens op www.jura.com bij de Knowledge Builder. Voorwaarde: op de display staat GEREED Open de afdekking van de Rotary Switch. k T Druk de Rotary Switch net zo lang in tot...
 • Seite 63: Profi Cappuccinatore Demonteren En Spoelen

  7 Onderhoud Profi Cappuccinatore Profi Cappuccinatore demonteren demonteren Trek het pijpje met een lichte draaibeweging voorzichtig van en spoelen en spoelen het Connector System © Neem het pijpje uit elkaar. Spoel alle onderdelen van het pijpje grondig onder stro- mend water af. Zet het pijpje weer in elkaar.
 • Seite 64 7 Onderhoud Spoel het waterreservoir vervolgens grondig uit. Als u een CLARIS plus-filterpatroon gebruikt, plaatst u deze weer. Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
 • Seite 65: Claris Plus-Filterpatroon - Water Voor Perfecte Koffie

  Uw koffiemachine beloont u met een lange levensduur. Gebruik CLARIS plus bij een waterhardheid van meer dan 10° Duitse hardheid (dH). De hardheidsgraad bepaalt u voor de eerste inbedrijfstelling van uw JURA koffiemachine met het meegeleverde Aquadur®-teststaafje. Gemakkelijk in Gemakkelijk in Het gebruik van de CLARIS plus-filterpatroon is eenvoudig.
 • Seite 66 8 CLARIS plus-filterpatroon – Water voor perfecte koffie Onderhouden en Onderhouden en De CLARIS plus-filterpatroon moet alleen uit het waterreservoir wor- bewaren bewaren den verwijderd, als u langere tijd afwezig bent of het reservoir met een gangbaar middel wilt reinigen of ontkalken. Als u langere tijd afwezig bent (bijv.
 • Seite 71: Melk Maakt Het Verschil

  9 »Melk maakt het verschil« 9 »Melk maakt het verschil« 9 »Melk maakt het verschil« Koffiespecialiteiten zijn over de hele wereld in opmars. Nog maar een paar jaar geleden waren klassiekers als espresso en café crème het meest geliefd. Nu zijn cappuccino, latte macchiato etc. deze allang gepasseerd.
 • Seite 72 9 »Melk maakt het verschil«...
 • Seite 73: Accessoires En Service

  10 Accessoires en service 10 Accessoires en service 10 Accessoires en service Accessoires van het Accessoires van het Met melk verfijnde koffiespecialiteiten zijn in. Het Connector apparaat – verbreed apparaat – verbreed System en de grote hoeveelheid accessoires geven u toegang tot ©...
 • Seite 74 Kalk is de grootste vijand van alle huishoudelijke apparatuur Ontkalkingstabletten Ontkalkingstabletten met water erin. JURA heeft voor de IMPRESSA een ontkalkingstablet ontwikkeld die de kalk verwijdert en tegelijkertijd uw apparaat ontziet. Reinig uw Profi Cappuccinatore en Easy Cappuccinatore met...
 • Seite 75 10 Accessoires en service...
 • Seite 76 10 Accessoires en service...
 • Seite 77 10 Accessoires en service...
 • Seite 78 10 Accessoires en service...
 • Seite 79 10 Accessoires en service...
 • Seite 80 10 Accessoires en service...
 • Seite 81 10 Accessoires en service...
 • Seite 82 10 Accessoires en service...
 • Seite 83: Meldingen Op De Display

  11 Meldingen op de display 11 Meldingen op de display Melding Oorzaak/gevolg Maatregel Het waterreservoir is leeg. Vul het waterreservoir (zie WATERTANK VULLEN U kunt geen koffie- en hoofdstuk 2 »Voorbereiden en melkspecialiteiten of heet in gebruik nemen – water bereiden. Waterreservoir vullen«).
 • Seite 84 11 Meldingen op de display Melding Oorzaak/gevolg Maatregel Na 2 maanden of nadat Vervang de CLARIS plus- GEREED FILTER 50 liter water door de filter is filterpatroon (zie hoofdstuk 7 gestroomd, werkt deze niet »Onderhoud – Filter vervan- meer goed. gen«).
 • Seite 85: Storingen Verhelpen

  In de molen zitten vreemde- Neem contact op met de voorwerpen. klantenservice in uw land. Het telefoonnummer vindt u in hoofdstuk 16 »JURA contactge- gevens« Er ontstaat te weinig schuim De cappuccinatore is veront- Spoel en reinig de cappucci- bij het opschuimen van melk reinigd.
 • Seite 86 12 Storingen verhelpen Konden de storingen niet worden verholpen, neem dan con- tact op met de klantenservice in uw land. Het telefoonnum- mer vindt u in hoofdstuk 16 »JURA contactgegevens«.
 • Seite 87: Transport En Milieuvriendelijke Afvoer

  13 Transport en milieuvriendelijke afvoer 13 Transport en milieuvriendelijke afvoer 13 Transport en milieuvriendelijke afvoer Transport / Systeem Transport / Systeem Bewaar de verpakking van de IMPRESSA. Deze biedt tijdens het legen legen transport een goede bescherming. Om de IMPRESSA bij het transport tegen vorst te beschermen moet het systeem worden geleegd.
 • Seite 88: Technische Gegevens

  14 Technische gegevens 14 Technische gegevens 14 Technische gegevens Typeplaatje Typeplaatje Let op het typeplaatje voordat u het apparaat aansluit. Het typeplaatje vindt u aan de onderzijde van uw IMPRESSA. Hierop betekent: V AC = wisselspanning in volt W = vermogen in watt = Dit product voldoet aan alle desbetreffende EU-richt- lijnen.
 • Seite 89 14 Technische gegevens...
 • Seite 90: Key Technologies En Impressa Assortiment

  IMPRESSA C-serie – Click & Drink IMPRESSA X-serie – voor horeca en kantoor Laat u adviseren door uw JURA dealer. Op www.jura.com vindt u de aankoopadviseur. Voor een perfecte koffiekwaliteit is de juiste maalgraad door- slaggevend. Hiervoor zorgt een krachtige, in zes standen verstelbare conische molen met maalkegels van gehard staal.
 • Seite 92 15 Key technologies en IMPRESSA assortiment IMPRESSA Z Generation II IMPRESSA S IMPRESSA J IMPRESSA F...
 • Seite 93 15 Key technologies en IMPRESSA assortiment IMPRESSA C IMPRESSA X IMPRESSA X...
 • Seite 95: Jura Contacten

  16 JURA Contacten 16 JURA Contacten Nederland: JURA Nederland BV Klantenservice Service-hotline 0900 235 58 72 (lokaal tarief) E-mail service@nl.jura.com Adres servicecenter JURA Service Factory BV Platinastraat 87 2718 ST Zoetermeer Handelsadres JURA Nederland BV Platinastraat 87 2718 ST Zoetermeer België, Luxemburg: BVBA Bodart &...
 • Seite 96 Index Index Display Meldingen 83 Tekstdisplay 5 Draaiknop maalgraadinstelling 4 Accessoires 73 Accessoires van het apparaat 73 Afvoer 87 Easy Cappuccinatore Apparaat Demonteren en spoelen 60 Inschakelen 20 Reinigen 59 Ontkalken 55 Spoelen 58 Opstellen 14 Eenmalige instellingen voor en tijdens de Reinigen 54 bereiding 23 Spoelen 51...
 • Seite 97 Index Plaatsen Waterreservoir 14 Knowledge Builder 13 Problemen Koffie 38 Storingen verhelpen 85 Koffie-uitloop, in hoogte verstelbare 4 Profi Cappuccinatore 13 Koffiehoeveelheid Demonteren en spoelen 63 Waterhoeveelheid permanent aan het Reinigen 61 formaat van het kopje aanpassen 24 Spoelen 60 Waterhoeveelheid tijdens de bereiding Programmeerbare inschakeltijd 47 wijzigen 24...
 • Seite 98 Index Voorgemalen koffie 40 Vultrechter 4 Voor uw veiligheid 6 Vullen Bonenreservoir 15 Waterreservoir 14 Vultrechter voor voorgemalen koffie 4 Warme melk Opschuimen en verwarmen met de Profi Cappuccinatore 41 Waterhardheid bepalen en instellen 18 Waterhoeveelheid Permanent aan het formaat van het kopje aanpassen 24 Tijdens de bereiding wijzigen 24 Waterreservoir 4...
 • Seite 99: Index

  Index...
 • Seite 100 92/31/EEG. Technische wijzigingen Technische wijzigingen Technische wijzigingen voorbehouden. De in dit boek voor de IMPRESSA C9 One Touch gebruikte illustraties zijn van het model IMPRESSA C9 One Touch Piano Black. Uw IMPRESSA kan enigszins afwijken. Feedback...
 • Seite 101 Das Buch zur IMPRESSA C9 Das »Buch zur IMPRESSA« wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausge- zeichnet.
 • Seite 102 Inhaltsverzeichnis Ihre IMPRESSA C9 Bedienelemente Bestimmungsgemäße Verwendung Zu Ihrer Sicherheit Das Buch zur IMPRESSA C9 Symbolbeschreibung ..........................10 IMPRESSA C9 Connector System ..........................12 © JURA im Internet ............................12 Knowledge Builder ............................. 12 Vorbereiten und in Betrieb nehmen Aufstellen ..............................13 Wassertank füllen ............................13...
 • Seite 103 Profi-Cappuccino-Düse reinigen ......................52 Profi-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen ..................54 Bohnenbehälter reinigen ......................... 54 Wassertank entkalken ..........................55 Meldungen im Display Störungen beheben Transport und umweltgerechte Entsorgung Transport/System leeren .......................... 59 Entsorgung ..............................59 10 Technische Daten Index JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise...
 • Seite 104: Bedienelemente

  Bedienelemente Bedienelemente Abbildung: IMPRESSA C9 Piano Black Abdeckung Einfülltrichter Drehknopf Mahlgradeinstellung für vorgemahlenen Kaffee Abdeckung Bohnenbehälter Einfülltrichter für vorgemahlenen Kaffee Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel Abdeckung Wassertank Connector System © Wassertank für wechselbare Düsen Netzschalter und Netzkabel Easy-Cappuccino-Düse (Geräterückseite) Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf Kaffeesatzbehälter...
 • Seite 105 Bedienelemente Front links: Front rechts: Klartext-Display Taste Cappuccino Taste Ein/Aus Taste Milchschaum ü Pflegetaste Taste Heißwasser Taste Espresso Easy-Cappuccino-Düse Taste Kaffee Profi-Cappuccino-Düse Taste Vorgemahlener Kaffee Heißwasserdüse Abdeckung Rotary Switch Rotary Switch Das Connector System erlaubt die Verwendung unterschiedlicher Düsen. Diese sind im Fachhandel ©...
 • Seite 106: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service. Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicefachstelle repariert werden. Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
 • Seite 107 ßen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer IMPRESSA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie im Kapitel 10 »Technische Daten«. Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlenes Zubehör kann die IMPRESSA beschädigen. Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
 • Seite 108 Wichtige Hinweise Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwort- liche Person nutzen. Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS: Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
 • Seite 109: Das Buch Zur Impressa C9

  Das Buch zur IMPRESSA C9 Das Buch zur IMPRESSA C9 Sie halten das Buch zu Ihrer IMPRESSA C9 in der Hand. Es unter- stützt Sie, Ihre IMPRESSA sicher, schnell und in der ganzen Vielfalt ihrer Möglichkeiten kennen zu lernen. Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« vermittelt Schritt für Schritt das Aufstellen und Vorbereiten der IMPRESSA.
 • Seite 110: Symbolbeschreibung

  Beschädigung der Maschine führen können. Verwendete Symbole Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fällt. Verweise auf das Online-Angebot von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: www.jura.com Handlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.
 • Seite 111: Impressa C9

  Cappuccino auf Knopfdruck, ganz ohne Verschie- ben der Tasse. In edlem Piano Black und mit neuem Bedien-Interface trifft die hochwertige IMPRESSA C9 exakt den Zeitgeist und strahlt Souveränität, Wertbeständigkeit und Kompetenz aus. Und diese Attribute stellt sie mit jeder Kaffeespezialität, die Sie genießen, ein- drücklich unter Beweis.
 • Seite 112: Connector System

  Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee. Knowledge Builder Knowledge Builder Sie können Ihre IMPRESSA C9 spielerisch am Computer kennen ler- nen. Der Knowledge Builder steht Ihnen unter www.jura.com zur Verfügung. Der interaktive Helfer LEO unterstützt Sie und erklärt Ihnen die Vorzüge und die Bedienung Ihrer...
 • Seite 113: Vorbereiten Und In Betrieb Nehmen

  2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen 2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer IMPRESSA umzugehen. Sie bereiten Ihre IMPRESSA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor. Aufstellen Aufstellen Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte: Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
 • Seite 114: Erste Inbetriebnahme

  2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Boh- nenbehälters. Erste Inbetriebnahme Erste Inbetriebnahme Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netz- kabel. Nehmen Sie nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in WARNUNG WARNUNG Betrieb.
 • Seite 115: Filter Einsetzen Und Aktivieren

  Filterpatrone CLARIS verwenden. Sie können den Vorgang »Filter einsetzen« auch online auspro- bieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder. Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbre- chung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.
 • Seite 116: Wasserhärte Ermitteln Und Einstellen

  2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Filterpatrone CLARIS. Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn. Klappen Sie die Patronenhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein. Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein. Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
 • Seite 117: Mahlwerk Einstellen

  2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab. Sie können jetzt die Wasserhärte einstellen. Beispiel: So ändern Sie die Wasserhärte von 16°dH 25°dH Voraussetzung: Im Display steht BEREIT Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
 • Seite 118: Einschalten

  2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen Wir empfehlen: Für eine helle Röstung eine feine Einstellung des Mahl- grades. Ist der Mahlgrad zu fein eingestellt, fließt der Kaffee nur tropfenweise aus dem Kaffeeauslauf. Für eine dunkle Röstung eine grobe Einstellung des Mahl- grades.
 • Seite 119: Ausschalten (Stand-By)

  2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf. c T Drücken Sie die Pflegetaste. , das Gerät spült. SPÜLT Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint BEREIT Ausschalten (Stand-by) Ausschalten (Stand-by) Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität oder Milch zubereitet wurde.
 • Seite 120: Lernen Sie Die Bedienmöglichkeiten Kennen

  Sie die Zubereitung jederzeit stop- pen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Wenn Sie es bevorzugen, Ihre IMPRESSA spielerisch am Com- puter kennen zu lernen, so steht Ihnen das interaktive Lern- programm Knowledge Builder unter www.jura.com zur Verfü- gung.
 • Seite 121: Zubereitung Auf Knopfdruck

  3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen Zubereitung Zubereitung Bereiten Sie Ihre favorisierte Kaffeespezialität auf Knopfdruck zu. auf Knopfdruck auf Knopfdruck Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck folgt die- sem Muster. Eine Kaffeespezialität Eine Kaffeespezialität Beispiel: So bereiten Sie einen Espresso zu. auf Knopfdruck zubereiten auf Knopfdruck zubereiten Voraussetzung: Im Display steht...
 • Seite 122: Wassermenge Dauerhaft Der Tassengröße Anpassen

  3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen Beispiel: So bereiten Sie einen starken Kaffee zu. Kaffeestärke vor der Kaffeestärke vor der Voraussetzung: Im Display steht Zubereitung ändern Zubereitung ändern BEREIT Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf. g T Drehen Sie den Rotary Switch, bis angezeigt wird.
 • Seite 123: Dauerhafte Einstellungen Im Programmiermodus

  3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen Beispiel: So stellen Sie die Wassermenge für einen Espresso dauer- haft ein. Voraussetzung: Im Display steht BEREIT Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf. i T Drücken und halten Sie die Taste Espresso. Im Display erscheint 1 ESPRESSO i T Halten Sie die Taste Espresso weiter gedrückt, bis GENUG...
 • Seite 124 3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen Programmpunkt Unterpunkt Erläuterung Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Kaffee- PRODUKTE PRODUKT WÄHLEN und Milchspezialitäten sowie Heißwasser. Wählen Sie, ob Sie Ihre IMPRESSA mit oder FILTER - JA w NEIN - ohne Filterpatrone CLARIS betreiben. Stellen Sie die Wasserhärte ein.
 • Seite 125 3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen k T Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis PFLEGE erscheint. g T Drehen Sie den Rotary Switch, bis angezeigt PRODUKTE wird. k T Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
 • Seite 126: Informationen Und Pflegestatus Abfragen

  3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen Informationen und Informationen und Im Programmpunkt können Sie folgende Informationen INFO Pflegestatus abfragen Pflegestatus abfragen abfragen: Anzahl der zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser Pflegestatus und Anzahl der durchgeführten Pflegepro- gramme (Reinigung, Entkalkung, Filterwechsel) Anzahl der durchgeführten Cappuccino-Reinigungen Voraussetzung: Im Display steht BEREIT...
 • Seite 127 3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen Zusätzlich zur Anzahl durchgeführter Pflegeprogramme kann der jeweilige Pflegestatus angezeigt werden. Die ausgefüllten Kästchen zeigen den Pflegestatus. Sind alle Kästchen ausge- füllt, verlangt Ihre IMPRESSA das jeweilige Pflegeprogramm. k T Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
 • Seite 128: Zubereitung Auf Knopfdruck

  Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Während der Zubereitung können Sie die voreingestellte Menge durch Drehen des Rotary Switch verändern. Sie können die Zubereitung der Kaffeespezialitäten auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder. Espresso Espresso Der Klassiker aus Italien schlechthin. Gekrönt wird der Espresso von einer festen Crema.
 • Seite 129: Kaffee

  Ihre IMPRESSA bereitet Ihnen einen Cappuccino auf Knopfdruck zu. Die Tasse muss hierzu nicht verschoben werden. Die IMPRESSA C9 ist mit einem Heizelement für die Kaffee- und die Dampfzubereitung ausgestattet. Nach der Zuberei- tung von mehreren Cappuccini innerhalb kurzer Zeit kann es zu einem ungleichmäßigen Kaffeefluss am rechten Kaffeeaus-...
 • Seite 130: Cappuccino

  4 Zubereitung auf Knopfdruck Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Wassermenge. Im Display erscheint BEREIT Damit die Easy-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült gereinigt werden (siehe Kapitel 6 »Pflege – Easy-Cappuccino-Düse«). Cappuccino mit der Cappuccino mit der Profi-Cappuccino-Düse Profi-Cappuccino-Düse Entfernen Sie die Schutzkappe von der Profi-Cappuccino-...
 • Seite 131 4 Zubereitung auf Knopfdruck Verwenden Sie nicht zu fein vorgemahlenen Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfen- weise durch. Wenn Sie zu wenig vorgemahlenen Kaffee eingefüllt haben, wird angezeigt und die IMPRESSA ZU WENIG PULVER bricht den Vorgang ab.
 • Seite 132: Milch Aufschäumen Mit Der Easy-Cappuccino-Düse

  4 Zubereitung auf Knopfdruck Milch aufschäumen Milch aufschäumen mit der Easy- mit der Easy- Cappuccino-Düse Cappuccino-Düse Entfernen Sie die Schutzkappe von der Easy-Cappuccino- Düse. Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an. Stecken Sie das andere Ende des Milchansaugschlauchs in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milch- behälter.
 • Seite 133: Heißwasser

  4 Zubereitung auf Knopfdruck Stellen Sie eine Tasse unter die Düse. Stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf Position Milch- schaum p. Wenn Sie die Milch erwärmen wollen, stellen Sie den Wahl- hebel der Düse auf die Position Milch t. ü...
 • Seite 134: Dauerhafte Einstellungen Im Programmiermodus

  5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus Produkte Produkte Unter dem Programmpunkt können Sie individuelle PRODUKTE Einstellungen für alle Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwas- ser vornehmen. Folgende Einstellungen können Sie dauerhaft für Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser vornehmen: Produkt Menge Kaffeestärke...
 • Seite 135 5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus k T Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen. PRODUKT WÄHLEN Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Pro- dukt zubereitet. Um die Einstellung eines Doppelprodukts zu ändern, drücken Sie die jeweilige Taste zwei Mal innerhalb von zwei Sekun- den.
 • Seite 136: Energiesparmodus (Energy Save Mode, E

  5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus Im Display erscheint kurz AROMA g T Drehen Sie den Rotary Switch, bis angezeigt wird. EXIT k T Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen. PRODUKTE g T Drehen Sie den Rotary Switch, bis angezeigt wird.
 • Seite 137 5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus Beispiel: So ändern Sie den Energiesparmodus von SPAREN - SPAREN w Voraussetzung: Im Display steht BEREIT Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch. k T Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis PFLEGE erscheint. g T Drehen Sie den Rotary Switch, bis angezeigt ENERGIE -...
 • Seite 138: Uhrzeit

  5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus k T Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Stun- den zu bestätigen. g T Drehen Sie den Rotary Switch, um die Minuten einzustel- len. k T Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Minu- ten zu bestätigen.
 • Seite 139: Automatisches Ausschalten

  5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus k T Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Minu- ten zu bestätigen. Im Display erscheint kurz , um die Einstellung zu bestäti- gen. GERÄT EIN g T Drehen Sie den Rotary Switch, bis angezeigt wird.
 • Seite 140: Einheit Wassermenge/Uhrzeitformat

  5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus k T Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen. BEREIT Schließen Sie die Abdeckung des Rotary Switch. Einheit Wassermenge/ Einheit Wassermenge/ Sie können die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern Uhrzeitformat Uhrzeitformat und das Uhrzeitformat auf »24 STD«...
 • Seite 141: Sprache

  5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus k T Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen. BEREIT Schließen Sie die Abdeckung des Rotary Switch. Sprache Sprache In diesem Programmpunkt können Sie die Sprache Ihrer IMPRESSA einstellen. Beispiel: So ändern Sie die Sprache von DEUTSCH ENGLISH Voraussetzung: Im Display steht...
 • Seite 142: Pflege

  6 Pflege 6 Pflege Ihre IMPRESSA verfügt über folgende integrierte Pflegepro- gramme: Gerät spülen Filter wechseln Gerät reinigen Gerät entkalken Düse spülen Düse reinigen Führen Sie die Reinigungen, die Entkalkung oder den Filter- wechsel durch, wenn diese angezeigt werden. Pflegetipps Pflegetipps Damit Sie lange Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, sollte sie täglich gepflegt...
 • Seite 143: Filter Wechseln

  IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel. Wenn die Filterpatrone CLARIS nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel. Sie können den Vorgang »Filter wechseln« auch online auspro- bieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder. Wechsel nach Aufforderung Wechsel nach Aufforderung So ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA.
 • Seite 144 6 Pflege Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse. Falls Sie die Profi-Cappuccino-Düse verwenden, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf n. c T Drücken Sie die Pflegetaste. , es erfolgt ein Wasserauslauf aus der FILTER SPÜLT Düse.
 • Seite 145: Gerät Reinigen

  Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reini- gungsqualität wird dadurch beeinträchtigt. JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich. Sie können den Vorgang »Gerät reinigen« auch online auspro- bieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder. Reinigen nach Aufforderung Reinigen nach Aufforderung Voraussetzung: Im Display wird...
 • Seite 146: Gerät Entkalken

  Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. VORSICHT VORSICHT Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen. Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkal- VORSICHT VORSICHT kungsmittel sind nicht auszuschließen. Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.
 • Seite 147 Sie diese wieder ein. MITTEL IN TANK Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn. Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (drei JURA-Entkal- kungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Was- ser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
 • Seite 148 6 Pflege Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter das Connector System © c T Drücken Sie die Pflegetaste. ENTKALKT Es fließt mehrmals Wasser aus dem Connector System . Die © Pflegetaste blinkt während des Entkalkungsvorgangs. Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE LEEREN Leeren Sie das Gefäß...
 • Seite 149: Easy-Cappuccino-Düse Spülen

  6 Pflege k T Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen. C-REINIGEN g T Drehen Sie den Rotary Switch, bis angezeigt ENTKALKEN wird. k T Drücken Sie den Rotary Switch. SCHALE LEEREN Schließen Sie die Abdeckung des Rotary Switch. Fahren Sie fort mit der zweiten Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch T), wie sie unter »Entkalken nach Aufforderung«...
 • Seite 150: Easy-Cappuccino-Düse Reinigen

  Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich. Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Düse zu reinigen. Sie können den Vorgang »Cappuccino-Düse reinigen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder. Voraussetzung: Im Display steht BEREIT Entfernen Sie den Milchansaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter.
 • Seite 151: Easy-Cappuccino-Düse Zerlegen Und Spülen

  6 Pflege Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Düse. c T Drücken Sie die Pflegetaste. , die Düse und der Schlauch werden gereinigt. REINIGT Der Vorgang stoppt automatisch. WASSER FÜR CAPPUCCINO Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.
 • Seite 152: Profi-Cappuccino-Düse Reinigen

  Sie sie täglich reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger VORSICHT VORSICHT sind nicht auszuschließen. Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör. Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich. Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Düse zu reinigen.
 • Seite 153 6 Pflege Sie können den Vorgang »Cappuccino-Düse reinigen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder. Voraussetzung: Im Display steht BEREIT Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch. k T Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis PFLEGE erscheint.
 • Seite 154: Profi-Cappuccino-Düse Zerlegen Und Spülen

  6 Pflege Profi-Cappuccino-Düse Profi-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen zerlegen und spülen Ziehen Sie die Düse mit einer leichten Drehbewegung vor- sichtig vom Connector System © Demontieren Sie die Düse in ihre Einzelteile. Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
 • Seite 155: Wassertank Entkalken

  6 Pflege Wassertank entkalken Wassertank entkalken Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkal- ken. Entfernen Sie den Wassertank. Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS verwenden, entfernen Sie diese. Entkalken Sie den Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers.
 • Seite 156: Meldungen Im Display

  7 Meldungen im Display 7 Meldungen im Display Meldung Ursache/Folge Maßnahme Der Wassertank ist leer. Füllen Sie den Wassertank WASSERTANK FÜLLEN Sie können weder Kaffee- und (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten Milchspezialitäten noch und in Betrieb nehmen – Heißwasser zubereiten. Wassertank füllen«). Der Kaffeesatzbehälter ist voll.
 • Seite 157 7 Meldungen im Display Meldung Ursache/Folge Maßnahme Nach zwei Monaten oder nach Ersetzen Sie die Filterpatrone BEREIT FILTER Durchfluss von 50 Litern CLARIS (siehe Kapitel 6 Wasser durch den Filter ist »Pflege – Filter wechseln«). dessen Wirkung erschöpft. Im Einfülltrichter befindet sich Füllen Sie bei der nächsten ZU WENIG PULVER zu wenig vorgemahlener...
 • Seite 158: Störungen Beheben

  Schalten Sie die IMPRESSA am ERROR werden angezeigt. Netzschalter aus. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«). Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land ( siehe »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
 • Seite 159: Transport Und Umweltgerechte Entsorgung

  9 Transport und umweltgerechte Entsorgung 9 Transport und umweltgerechte Entsorgung Transport/System Transport/System Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum leeren leeren Schutz beim Transport. Um die IMPRESSA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden. Voraussetzung: Im Display steht BEREIT Ziehen Sie die Düse vorsichtig vom Connector System...
 • Seite 160: Technische Daten

  10 Technische Daten 10 Technische Daten Spannung 220 – 240 V AC, 50 Hz Leistung 1450 W Sicherheitsprüfung Energieverbrauch im 3,7 Wh Standby-Modus Energieverbrauch 18 Wh SPAREN - Energieverbrauch 11 Wh SPAREN √ Pumpendruck statisch max. 15 bar Fassungsvermögen Wassertank 1,9 l Fassungsvermögen 200 g...
 • Seite 161 Index Index Einstellungen Dauerhafte Einstellungen im Program- miermodus 34 Abdeckung Einmalige Einstellungen vor und während Bohnenbehälter 4 der Zubereitung 21 Einfülltrichter für vorgemahlenen Kaffee Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 22 Wassertank 4 Energiesparmodus (Energy Save Mode, Adresse 64 E.S.M. ) 11, 36 ©...
 • Seite 162 Index Programmiermodus 34 Automatisches Ausschalten 39 JURA-Kontakte 64 Einheit Wassermenge/Uhrzeitformat 40 Energiesparmodus (Energy Save Mode, Kaffee 29 E.S.M. ) 36 © Kaffeeauslauf, höhenverstellbar Produkte 34 Programmierbare Einschaltzeit 38 Kaffeemenge Sprache 41 Wassermenge dauerhaft der Tassengröße Uhrzeit 37 anpassen 22 Pulverkaffee Wassermenge während der Zubereitung...
 • Seite 163 Index Warme Milch Aufschäumen und erwärmen mit der Profi-Cappuccino-Düse 32 Wasserhärte ermitteln und einstellen 16 Wassermenge Dauerhaft der Tassengröße anpassen 22 Während der Zubereitung ändern 22 Wassertank 4 Entkalken 55 Füllen 13 Werkseinstellung 36 Zubereitung Auf Knopfdruck 28 Cappuccino 29 Espresso 28 Heißwasser 33 Kaffee 29...
 • Seite 164: Jura-Kontakte / Rechtliche Hinweise

  Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien: 2006/95/EG – Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit Technische Technische Technische Änderungen vorbehalten. Die im Buch zur IMPRESSA C9 Änderungen Änderungen verwendeten Illustrationen zeigen das Modell IMPRESSA C9 Piano Black. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen.

Inhaltsverzeichnis