Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Functiebeschrijving; Inbedrijfstelling - Conrad 35 00 47 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 35 00 47:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Functiebeschrijving

De optische keuzeschakelaar verbindt optische TOSLINK-aanslui-
tingen van digitale audioapparaten met een omschakeloptie met el-
kaar.
De aansluiting IN/OUT kan naar keuze met de aansluiting 1, 2 of 3
worden verbonden.
Er bestaan geen beperkingen ten aanzien van de stroomrichting
van het signaal, d.w.z. dat de digitale ingang van een apparaat met
de digitale uitgangen van 3 andere apparaten kan worden verbon-
den en omgekeerd.

Inbedrijfstelling

Om een correcte inbedrijfstelling te kunnen garan-
deren, moet u vóór de ingebruikname beslist deze
gebruikshandleiding met de veiligheidsaanwijzin-
gen volledig en grondig doorlezen!
Beschrijving van de afzonderlijke onderdelen:
IN/OUT
OPTICAL
SELECTOR
(1) Ontgrendelknop
20
2
1
2
(2) Draaischakelaar
Inbetriebnahme
Um eine sachgemäße Inbetriebnahme zu gewähr-
leisten, lesen Sie vor Gebrauch unbedingt diese Be-
dienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen
vollständig und aufmerksam durch!
Beschreibung der Einzelteile:
IN/OUT
OPTICAL
SELECTOR
(1) Auslösetaste
Anschluß
Verbinden Sie die optischen
Anschlüsse Ihrer Audiogeräte
mit dem Optical Selector.
2
1
2
(2) Drehschalter
Das Signal kann das Gerät in
beiden
Richtungen
durch-
fließen.
Die
Verbindung
erfolgt
mit
TOSLINK-Verbindungsleitun-
gen.
5

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis