Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Dioptrie-Einstellung; Productbeschrijving - Conrad 67 35 01 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, vocht of sterke
trillingen, alsmede elke mechanische belasting.
De verrekijker is een hoogwaardig optisch apparaat, stelt u het
daarom niet bloot aan temperaturen boven 60°C of water resp. wa-
terdamp.
De verrekijker is geen speelgoed en hoort niet thuis in kinderhan-
den. Onderdelen die losraken, kunnen door kinderen worden inges-
likt en leiden tot verstikkingsgevaar.
Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Ook hier
bestaat het risico dat verpakkingsonderdelen door kinderen kunnen
worden ingeslikt.
Let er tijdens het gebruik van de verrekijker op dat er niet tegen de
verrekijker wordt gestoten. Dit kan resulteren in gevaarlijk oogletsel.
Voor ingebruikneming van een apparaat moet in het algemeen
worden gecontroleerd of het apparaat of de module in principe
geschikt is voor de toepassing waarvoor het wordt gebruikt.

Productbeschrijving

De verrekijker dient voor de optische vergroting van objecten op af-
stand, zoals huizen, bomen, dieren enz. De verrekijker beschikt
over een achtvoudige vergroting bij een objectiefdiameter van 21
mm, wat overeenkomt met een gezichtsveld van 128 m op 1000 m
afstand. Het apparaat kan worden aangepast aan de afstand tus-
sen de ogen en de verschillende dioptriewaarden. Dankzij de mee-
geleverde transport- en bewaartas kan het apparaat tijdens opslag
en vervoer worden beschermd tegen externe invloeden zoals stof,
lichte stoten enz.
26
- Halten Sie das Fernglas (mit der
Seite der Augenmuscheln) an Ihre
Augen und visieren Sie ein ent-
ferntes Objekt an.
- Verändern Sie nun den Abstand
der beiden Linsenkörper soweit,
bis die beiden im Fernglas sicht-
baren Kreise zu einem Bildkreis
verschmelzen.

Dioptrie-Einstellung

Bei den meisten Menschen ist die Sehschärfe der beiden Augen
unterschiedlich. Aus diesem Grund kann bei dem Fernglas die
Sehschärfe des rechten Auges an das Linke angepaßt werden.
Hinweis!
Die Einstellung des Dioptriewertes braucht nur einmal durchgeführt
werden. Ist diese Abstimmung erfolgt, wird die Scharfeinstellung
auf die verschieden weit entfernten Objekte nur noch über den Mit-
teltrieb durchgeführt.
- Richten Sie das Fernglas auf ein
ca. 100m entferntes Objekt.
- Schließen Sie das rechte Auge
und stellen Sie das Bild für das lin-
ke Auge durch Drehen des Mittel-
triebes scharf ein.
- Schließen Sie nun das linke Auge
und stellen Sie das Bild für das
rechte Auge durch Drehen des Di-
optrie-Rings scharf ein.
7

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis