Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Sicherheitshinweise - Conrad 67 35 01 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Inhaltsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Produktbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Einstellen des Fernglases auf die Augen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Dioptrie-Einstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Zurückklappen des Augenschutzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Handhabung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Reinigung und Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Sicherheitshinweise
Bei Schäden, die durch Nichtbeachten der Anlei-
tung verursacht werden, erlischt der Garantiean-
spruch! Für Folgeschäden, die daraus resultieren,
übernehmen wir keine Haftung!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch un-
sachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise verursacht werden, überneh-
men wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt je-
der Garantieanspruch.
4
Hiermee is de dioptrie-instelling voltooid. De scherpstelling voor
het bekijken van objecten die zich op verschillende afstanden be-
vinden, vindt nu alleen nog plaats door het draaien aan het middel-
Seite
ste stelwieltje.
Terugklappen van de oogbescherming
Wanneer u tijdens het gebruik van de
verrekijker een bril/zonnebril gebruikt,
kunt u de oogbeschermingskleppen
naar achteren klappen. Hierdoor wordt
de afstand van de ogen tot de verreki-
jker verkleind, wat resulteert in een ver-
beterd gezichtsveld.
Gebruik
Opdat u zo lang mogelijk plezier hebt van uw verrekijker, volgen
hier enkele tips om uw apparaat te ontzien:
- Neem het apparaat nooit meteen in gebruik, wanneer het van
een koude in een warme ruimte wordt gebracht. Het condens-
vocht dat hierbij ontstaat, kan onder ongunstige omstandighe-
den een defect aan uw apparaat veroorzaken.
- Raak indien mogelijk de lenzen niet aan.
- Wanneer de verrekijker gedurende langere tijd niet wordt ge-
bruikt, bewaar deze dan in de transporttas.
- Voorkom elke blootstelling van het apparaat aan temperaturen
buiten het bereik 0 °C tot 60 °C.
Oogbeschermingskleppen
29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis