Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Onderhoud En Reiniging; Technische Gegevens; Verklaring Van Conformiteit (Doc) - Conrad 1170773 Bedienungsanleitung

Apotop wifi ios + android copy adapter
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

e) Algemene aanwijzingen
• Achter de kleine opening naast de micro-USB-poort is een reset-knop ingebouwd. Om de "Apotop Copy
Adapter" te opnieuw in te stellen, moet deze ingedrukt worden. Houd de knop ongeveer 3 seconden lang
ingedrukt (bijv. met een paperclip). Hierdoor gaan alle instellingen verloren en keert de "Apotop Copy
Adapter" weer terug naar de toestand waarin het product is afgeleverd. Na de reset herstart de "Apotop
Copy Adapter". Na ongeveer 1 minuut is de "Apotop Copy Adapter" weer gebruiksklaar.
• Schakel om stroom te sparen de "Apotop Copy Adapter" uit als deze niet nodig is (schakelaarstand "OFF").
• Om te configureren beschikt de "Apotop Copy Adapter" over een bedienpaneel voor webmanagement.
Hiervoor moet de "Apotop Copy Adapter" aan staan en er moet bijv. een iPad of een ander apparaat met
de WLAN van de "Apotop Copy Adapter" verbonden zijn. Tik op "Device Setting". Het instelmenu van de
"Apotop Copy Adapter" verschijnt. Vul dan op de adresregel van uw browser het volgende IP-adres in:
http://10.10.1.1. Hier kunt u niet alleen een versleuteling activeren maak ook kan de WLAN-router als
WiFi-repeater geconfigureerd worden.
• Als uw PC/laptop met de WLAN van de "Apotop Copy Adapter" verbonden is, typ dan op de adresregel
van uw browser het volgende IP-adres: http://10.10.1.1 Als er een USB-stick of een SD-kaart in de "Apotop
Copy Adapter" gestoken is, kunt u toegang krijgen tot het geheugenmedium.
Raadpleeg de apart meegeleverde en omvangrijke (Engelstalige) gebruiksaanwijzing van de
fabrikant.

Onderhoud en reiniging

• Zet het product uit iedere voordat u het schoon gaat maken, ontkoppel de USB-kabel en verwijder de
opslagmedia.
• Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen omdat deze verkleuring kunnen veroorzaken.
• Schoonmaken met een droog, zacht en schoon doekje is voldoende. Druk bij het schoonmaken niet te
hard op het oppervlak om krassen te vermijden.
• Stof kan gemakkelijk met een langharig, schoon kwastje en een stofzuiger worden verwijderd.

Verklaring van Conformiteit (DOC)

Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product in
overeenstemming is met de algemene eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG.
De bij dit product behorende verklaring van conformiteit kunt u vinden op www.conrad.com.
Verwijdering
a) Product
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
Laat de ingebouwde accu verwijderen door een vakman als het apparaat wordt afgedankt.
b) Batterijen / Accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te
leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.
Batterijen/accu´s die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool.
Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor irriterend werkende,
zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/
accu's, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).
U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of
overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven.
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Ingangsspanning ................................ 5 V/DC (via USB)
Stroomverbruik ................................... max. 1 A (afhankelijk van de USB-aansluiting)
Uitgangsspanning/-stroom . ................. 5 V/DC / max. 2 A
Geïntegreerde accu . ........................... Li-ion, 3,7 V/DC, 5200 mAh
Ondersteunde besturingssystemen . ... W indows® XP SP1, SP2, SP3 (32 bit), Vista, 7 (32 of 64 bit),
8, 8 Pro, 7 en 8 Enterprise, Mac OSX 10.6 en hoger,
smartphone of tabletcomputer met Android versie 2.4 – 2.x / vanaf
versie 4.0 – 4.x of iOS 5.0 en hoger
Wi-Fi ................................................... IEEE 802.11b/g/n
(802.11n: gegevensoverdrachtssnelheid max. 150 MBit/s)
WAN-poort . ......................................... RJ45
Ondersteunde SD-geheugenmedia . ... SD, SDHC, SDXC tot max. 32 GB (exFAT)
USB-standaard . .................................. USB 2.0 (USB-HDD, UFD)
USB-kabellengte . ................................ ca. 50 cm
Afmetingen (B x H x D) . ...................... 92 x 23 x 75 mm
Gewicht . .............................................. 156 g
Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
(www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie
voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.
V1_0714_02-HK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis