Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSBSA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

2-gang-akku-schlagbohrschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2 SPEED CORDLESS IMPACT DRILL PSBSA 20-Li A1
2-TRINS BATTERIDREVEN
SLAGBORE-/SKRUEMASKINE
Oversættelse af den originale driftsvejledning
2-GANG-AKKU-SCHLAGBOHR-
SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 291869
ACCUKLOPBOORSCHROEVEN-
DRAAIER MET TWEE VERSNELLINGEN
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSBSA 20-Li A1

 • Seite 1 2 SPEED CORDLESS IMPACT DRILL PSBSA 20-Li A1 2-TRINS BATTERIDREVEN ACCUKLOPBOORSCHROEVEN- SLAGBORE-/SKRUEMASKINE DRAAIER MET TWEE VERSNELLINGEN Oversættelse af den originale driftsvejledning Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 2-GANG-AKKU-SCHLAGBOHR- SCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 291869...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonisk bestilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PSBSA 20-Li A1  ...
 • Seite 6: Indledning

  2-TRINS BATTERIDREVEN Pakkens indhold SLAGBORE-/SKRUEMASKINE 1 2-TRINS BATTERIDREVEN SLAGBORE-/SKRUE- MASKINE PSBSA 20-Li A1 PSBSA 20-Li A1 1 batteridrevet hurtig-ladeapparat PLG 20 A1 Indledning 1 pakke genopladelige batterier 1 ekstra-greb Tillykke med købet af dit nye produkt . Du har 2 bits PZ1 & PZ2 (50mm) valgt et produkt af høj kvalitet .
 • Seite 7: Generelle Sikkerheds Anvisninger For Elværktøjer

  Elværktøj danner gnister, som kan antænde støvet eller dampene . c) Hold børn og andre personer på afstand, når elværktøjet bruges. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over produktet . PSBSA 20-Li A1    3 ■ │...
 • Seite 8: Elektrisk Sikkerhed

  Elværktøj er farligt, hvis det anvendes af elværktøjets type og anvendelse, reduceres uerfarne personer . risikoen for kvæstelser . ■ 4    PSBSA 20-Li A1 │...
 • Seite 9: Anvendelse Og Behandling Af Det Genopladelige Værktøj

  Skyl efter med vand, hvis du alligevel kommer i kontakt med væsken. Hvis væsken kommer i øjnene, skal du søge læge. Batteri- væske, der løber ud, kan medføre hudirritatio- ner eller forbrændinger . PSBSA 20-Li A1    5 ■ │...
 • Seite 10: Sikkerhedsanvisninger For Opladere

  Det gøres ved at trække stikket ud . ADVARSEL! ■ Hvis dette produkts tilslutningsledning be- skadiges, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en person med tilsvarende kvalifikationer, så farlige situationer undgås . ■ 6    PSBSA 20-Li A1 │...
 • Seite 11: Indsætning / Udtagning Af Den Genopladelige Batteripakke

  . 1650 min ved at dreje borepatronen , kan du fortsætte udførelse af borearbejde . arbejdet med det samme . Spindellåsen løsnes auto- matisk, når motoren startes (betjening af TÆND-/ SLUK-knappen PSBSA 20-Li A1    7 ■ │...
 • Seite 12: Første Brug

  . Du kan også skrue små skruer direkte i blødt træ uden at bore for . Drejningsmoment: ♦ Især mindre skruer og bits kan beskadiges, hvis du indstiller drejningsmomentet og/eller omdrej- ningstallet på maskinen for højt . ■ 8    PSBSA 20-Li A1 │...
 • Seite 13: Vedligeholdelse Og Rengøring

  (kvittering) afleveres inden for tre-års-fristen, og der som indgravering, på vejledningens forside gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen (nederst til venstre) eller som et klæbemærke på består, og hvornår den er opstået . bag- eller undersiden . PSBSA 20-Li A1    9 ■ │...
 • Seite 14: Service

  E-Mail: kompernass@lidl .dk IAN 291869 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse . Kontakt først det nævnte servicested . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 10    PSBSA 20-Li A1 │...
 • Seite 15: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  2-TRINS BATTERIDREVEN SLAGBORE-/SKRUEMASKINE PSBSA 20 Li A1 Produktionsår: 10 - 2017 Serienummer: IAN 291869 Bochum, 13 .09 .2017 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling . PSBSA 20-Li A1    11 ■ │...
 • Seite 16: Bestilling Af Genopladeligt Reservebatteri

  For at sikre hurtig behandling af din bestilling bedes du have produktets artikelnummer (f .eks . IAN 291869) inden for rækkevidde ved forespørgsler . Artikelnummeret kan findes på typeskiltet eller på titelbladet i denne vejledning . ■ 12    PSBSA 20-Li A1 │...
 • Seite 17 Telefonische bestelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PSBSA 20-Li A1  ...
 • Seite 18: Inleiding

  . U hebt hiermee gekozen voor 1 ACCUKLOPBOORSCHROEVENDRAAIER MET een hoogwaardig product . De gebruiksaanwij- TWEE VERSNELLINGEN PSBSA 20-Li A1 zing maakt deel uit van dit product . Deze bevat 1 accu-snellader PLG 20 A1 belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik 1 accupack en afvoer .
 • Seite 19: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrische Gereedschappen

  . accu's werken (zonder snoer) . 1 . Veiligheid op de werkplek a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Wanorde en een niet verlichte werkomgeving kunnen leiden tot ongelukken . PSBSA 20-Li A1    15 ■ NL│BE │...
 • Seite 20: Elektrische Veiligheid

  Het gebruik van een stofafzuiging kan vochtige omgeving onvermijdelijk is. Het ge- risico's door stof beperken . bruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok . ■ 16    PSBSA 20-Li A1 │ NL│BE...
 • Seite 21: Gebruik En Behandeling Van Het Elektrische Gereedschap

  . richten werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de beoogde toepassingen kan tot gevaar- lijke situaties leiden . PSBSA 20-Li A1    17 ■ NL│BE │...
 • Seite 22: Apparaatspecifieke Veiligheidsvoorschriften Voor Slagboormachines

  Laad een accupack nooit onmiddellijk na de paraat beschadigd raakt, moet snellaadprocedure voor de tweede keer op . Het accupack kan oververhit raken, wat de het worden vervangen door de levensduur van de accu reduceert . ■ 18    PSBSA 20-Li A1 │ NL│BE...
 • Seite 23: Accupack In Het Apparaat Plaatsen/Uit Het Apparaat Nemen

  . De asvergrendeling komt automatisch los bij het starten van de motor (druk- ken op de aan-/uitknop PSBSA 20-Li A1    19 ■ NL│BE │...
 • Seite 24: Ingebruikname

  . een voor boorgaten met een grote diameter een te hoog toerental instelt . Forstner-boor . Kleine schroeven in zacht hout kunnen ook zonder voorboren worden inge- schroefd . ■ 20    PSBSA 20-Li A1 │ NL│BE...
 • Seite 25: Onderhoud En Reiniging

  . Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld . Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht . PSBSA 20-Li A1    21 ■ NL│BE │...
 • Seite 26: Service

  Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen . Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden . ■ 22    PSBSA 20-Li A1 │ NL│BE...
 • Seite 27: Afvoeren

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type / apparaatbeschrijving: ACCUKLOPBOORSCHROEVENDRAAIER MET TWEE VERSNELLINGEN PSBSA 20-Li A1 Productiejaar: 10 - 2017 Serienummer: IAN 291869 Bochum, 13-09-2017 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden .
 • Seite 28: Vervangende Accu Bestellen

  Voor een snelle verwerking van uw bestelling dient u voor alle aanvragen het artikelnummer (bijv . IAN 291869) van het apparaat bij de hand te hebben . Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het apparaat of op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing . ■ 24    PSBSA 20-Li A1 │ NL│BE...
 • Seite 29 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 PSBSA 20-Li A1 DE │...
 • Seite 30: Einleitung

  2-GANG-AKKU-SCHLAGBOHR- Lieferumfang PSBSA 20-Li A1 SCHRAUBER 1 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber PSBSA 20-Li A1 1 Akku-Schnellladegerät PLG 20 A1 Einleitung 1 Akku-Pack Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Zusatz-Handgriff Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 2 Bits PZ1 & PZ2 (50mm) Produkt entschieden .
 • Seite 31: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können . PSBSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  27...
 • Seite 32: Elektrische Sicherheit

  Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektro- oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im oder Medikamenten stehen. Ein Moment der angegebenen Leistungsbereich . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PSBSA 20-Li A1...
 • Seite 33: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch kann auch metallene Geräteteile unter Spannung von anderen Akkus kann zu Verletzungen und setzen und zu einem elektrischen Schlag führen . Brandgefahr führen . PSBSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  29...
 • Seite 34: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt wer- den, um Gefährdungen zu vermeiden . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PSBSA 20-Li A1...
 • Seite 35: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  Starten des Motors (Betäti- Im zweiten Gang (Gangwahlschalter gung des EIN- / AUS-Schalters Position: 2) erreichen Sie eine Drehzahl von ca . 1650 min Durchführung von Bohrarbeiten . PSBSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 36: Inbetriebnahme

  Sie ein zu hohes Drehmoment ser einen Forstner-Bohrer . Kleine Schrauben in bzw . eine zu hohe Drehzahl einstellen . weichem Holz können Sie auch ohne Vorboh- ren direkt eindrehen . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PSBSA 20-Li A1...
 • Seite 37: Wartung Und Reinigung

  Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt . Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der PSBSA 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 38: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 34  │   DE │ AT │ CH PSBSA 20-Li A1...
 • Seite 39: Entsorgung

  EN 55014-2:2015 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Gerätebezeichnung: 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber PSBSA 20-Li A1 Herstellungsjahr: 10 - 2017 Seriennummer: IAN 291869 Bochum, 13 .09 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten .
 • Seite 40: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 291869) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PSBSA 20-Li A1...
 • Seite 41 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Stand van de informatie Stand der Informationen: 09 / 2017 · Ident.-No.: PSBSA20-LiA1-092017-1 IAN 291869...