Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Conformiteitsverklaring (Doc) - Conrad 84 14 08 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 84 14 08:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Rest van de fietscomputer (terugzetten)
Houd beide toetsen van de fietscomputer ongeveer 3 seconden ingedrukt, zo worden alle displaysegmenten
weergegeven, laat nu de toetsen los. Alle gegevens zijn gewist.
Alternatief verwijdert u de batterijen uit de fietscomputer, ook dit wist alle gegevens.
Ga vervolgens te werk zoals onder "Basisinstelling" beschreven en voer de wielomvang, eenheden voor het
traject, leeftijd, gewicht en service-interval in.
Geïntegreerde zonnecel
De in de fietscomputer geïntegreerde zonnecel neemt bij voldoende zonlicht de voeding van de fietscompu-
ter over. Bij te weinig licht wordt automatisch de batterij voor de voeding gebruikt.
Verhelpen van storingen
Geen weergave in de display van de fietscomputer
• Druk om aan te zetten kort een willekeurige toets in.
• Controleer de batterij in de fietscomputer en vervang deze eventueel door een nieuwe.
Geen herkenning van de draaibeweging van het wiel, geen gegevensoverdracht door de radiografi-
sche sensor.
• De afstand tussen radiografische sensor en magneet dient ongeveer 2 mm te bedragen. Gebruik eventu-
eel een andere fietsspaak.
• Controleer de stand van magneet en radiografische sensor ten opzichte van elkaar. De magneet moet zich
precies over het midden van de radiografische sensor bewegen.
• Controleer de batterij in de radiografische sensor en vervang deze eventueel door een nieuwe.
Zwart display
• De display bevond zich te lang in direct zonlicht. Wanneer de display afkoelt verschijnt ook de weergave
weer.
Onderhoud en reiniging
Het product is onderhoudsvrij, demonteer het nooit (alleen voor het vervangen van de batterijen zoals in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven).
Reinig het product alleen met een schone, zachte en droge doek. Druk daarbij niet te hard op de display,
daardoor kan het beschadigd raken. Bovendien zijn krassporen mogelijk.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen omdat deze het kunststof van de behuizing kunnen aantasten of
verkleuren.
De fietscomputer niet in of onder water gebruiken!
Verwijdering
a) Product
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil!
Het product dient na afloop van de levensduur volgens de geldende wettelijke voorschriften te
worden afgevoerd.
b) Batterijen en accu's
U bent als eindgebruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen/accu's in te leve-
ren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan!
Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten, worden gemarkeerd door nevenstaande
symbolen. Deze symbolen duiden erop dat afvoer via het huisvuil verboden is. De
aanduidingen voor de cruciale zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood
(aanduiding wordt op de batterij/accu vermeld, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksym-
bolen).
De gebruikte batterijen/accu's kunt u gratis inleveren bij het inzamelpunt van uw gemeente, bij
al onze nevenvestigingen en overal waar batterijen/accu's worden verkocht.
Hiermee voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de milieubescherming.
Tips en adviezen
• Neem de fietscomputer eraf en neem deze mee wanneer u de fiets bijv. voor een pauze wegzet en op slot
zet. De fietscomputer beschikt niet over een diefstalbeveiliging.
• Controleer af en toe de bevestiging van de fietscomputer, radiografische sensor en magneet.
• U dient de fietscomputer uit veiligheidsoverwegingen niet tijdens de rit te bedienen. Dit beïnvloedt uw
opmerkzaamheid wat tot een val kan leiden!
• Het fietssymbool linksboven in de display beweegt wanneer gegevens van de radiografische sensor wor-
den ontvangen.
• Rechtsboven in de display geeft het symbool "+" bzw. "-" aan, of de rijsnelheid toeneemt of afneemt.
Technische gegevens
a) Fietscomputer
Voedingsspanning ................................1 batterij van het type CR2032
Gewicht ................................................Ca. 35g.
b) Radiografische sensor
Voedingsspanning ................................1 batterij van het type CR2032
Draadloze reikwijdte ............................max. ca. 60cm
Gewicht ................................................Ca. 15g.

Conformiteitsverklaring (DOC)

Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product in over-
eenstemming is met de algemene eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG.
De bij dit product behorende verklaring van conformiteit kunt u vinden op www.conrad.com.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2009 by Conrad Electronic SE.
01_0509_02/HK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis