Herunterladen Diese Seite drucken

Werbung

INSTALLATION UND GEBRAUCH
D
Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube MUSS bei
Elektroplatten 50 cm und bei Gas- oder kombinierten Herden 65 cm betragen. Überprüfen Sie vor der
Installation auch die im Handbuch des Kochfeldes angegebenen Abstände.
Die Installation der Abzugshaube muss von einer Fachkraft ausgeführt werden.
Schließen Sie das Gerät erst nach seiner kompletten Installation an das Stromnetz an.
WARNUNG: Aufgrund des schweren Gewichtes sind mindestens zwei oder noch mehr Personen zur
Beförderung und Installation der Dunstabzugshaube erforderlich.
Hinweise zu Installation und Gebrauch: Lesen Sie vor dem Gebrauch der Dunstabzugshaube die vorliegende
Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Störungen, Schäden oder Feuer
ab, die bei Missachtung der vorliegenden Gebrauchsanweisungen durch das Gerät entstehen sollten.
INSTALLATION AND USE
GB
The minimum distance between the support surface of the recipients on the cooking device and the lowest part
of the hood MUST NOT BE less than 50 cm in the case of electric cookers and 65 cm for gas or combination
cookers. Before installation, moreover, check the distances specified in the hob's user manual.
Hood installation must be carried out by a qualified technician.
Do not connect the appliance to the mains power supply until installation has been completed.
WARNING: Very heavy product; hood handling and installation must be carried out by at least two persons.
Note on installation and use: Read this manual carefully before installing or using the hood. The Manufacturer
declines any liability for problems, fires or damage caused to the appliance due to non-compliance with the
instructions given in this manual.
MONTAGE ET UTILISATION
F
La distance minimum entre la surface de support des récipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse
de la hotte NE DOIT PAS ÊTRE inférieure à 50 cm pour les cuisinières électriques et à 65 cm pour les cuisinières
à gaz ou mixtes. Avant l'installation, il convient de vérifier les distances indiquées dans le manuel de la table de
cuisson.
L'installation de la hotte doit être confiée à un technicien qualifié.
Ne branchez pas l'appareil tant que l'installation n'est pas terminée.
AVERTISSEMENT : Appareil excessivement lourd ; la manutention et l'installation de la hotte doivent être
effectuées par deux personnes ou plus.
Remarque pour le montage et l'utilisation : Avant de monter ou d'utiliser la hotte, lisez attentivement ce
manuel. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'inconvénients, dommages ou incendies provoqués par
l'appareil et dus à la non-observation des instructions contenues dans cette notice.
INSTALLATIE EN GEBRUIK
NL
De minimale afstand tussen het steunoppervlak van de pannen op het kooktoestel en het laagste deel van de
afzuigkap MAG NIET MINDER ZIJN dan 50 cm bij elektrische kooktoestellen en 65 cm bij kooktoestellen op gas
of gemengd. Controleer bovendien de afstanden die in de handleiding van de kookplaat zijn vermeld, voordat u
de kap installeert.
De installatie van de afzuigkap moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.
Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan alvorens de installatie voltooid is.
WAARSCHUWING: Aangezien dit apparaat zwaar is, dient het door minstens twee of meer personen
verplaatst en geïnstalleerd te worden.
Opmerking voor installatie en gebruik: Lees voordat u de afzuigkap installeert of gebruikt deze handleiding
zorgvuldig door. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen, schade of brand die
veroorzaakt is door het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
5019 318 33278

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Whirlpool AKR799IX

 • Seite 1 INSTALLATION UND GEBRAUCH Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube MUSS bei Elektroplatten 50 cm und bei Gas- oder kombinierten Herden 65 cm betragen. Überprüfen Sie vor der Installation auch die im Handbuch des Kochfeldes angegebenen Abstände. Die Installation der Abzugshaube muss von einer Fachkraft ausgeführt werden.
 • Seite 2 INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN La distancia mínima entre la superficie de apoyo de los recipientes en la placa de cocción y la parte más baja de la campana NO DEBE SER INFERIOR a 50 cm en caso de cocinas eléctricas y 65 cm en caso de cocinas a gas o mixtas.
 • Seite 3 INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten FÅR INTE VARA UNDER 50 cm för elektriska plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade plattor. Innan du installerar apparaten skall du därför först verifera säkerhetsavstånden i spishällens instruktionsbok. Installation skall utföras av behörig fackman.
 • Seite 4 INSTALACJA I UŻYTKOWANIE Minimalna odległość między powierzchnią gotowania kuchenki a dolną częścią okapu POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 50 cm w przypadku kuchenek elektrycznych lub 65 cm w przypadku kuchenek gazowych hybrydowych. Ponadto, przed montażem należy sprawdzić odległości podane w instrukcji obsługi płyty kuchennej. Okap powinien zainstalować...
 • Seite 5 УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫТЯЖКИ Расстояние между опорной поверхностью для посуды на плите и самой нижней частью вытяжки ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 50 cm в случае электрических плит и не менее 65 cm в случае газовых или комбинированных плит. Кроме того, перед установкой необходимо...
 • Seite 6 5019 318 33278...
 • Seite 7 5019 318 33278...
 • Seite 8 MILIEUTIPS 11. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het apparaat of verkeerde 1. Verpakking instellingen van de bedieningselementen. Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar, hetgeen 12. Het gebruik van het apparaat is niet toegestaan aan personen wordt aangegeven met het symbool voor recycling .
 • Seite 9 Elektrische aansluiting KLANTENSERVICE De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op Alvorens de klantenservice in te schakelen het typeplaatje in de afzuigkap is vermeld. Indien de kap is 1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie “Opsporen voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op van storingen”).
 • Seite 10 INSTALLATIE AFZUIG- OF FILTERKAP De afzuigkap is ontworpen om als “model met luchtafvoer naar buiten” of als “model met luchtcirculatie” gebruikt te worden. Model met luchtafvoer naar buiten Damp en stoom worden naar buiten afgezogen door een (niet-bijgeleverde) afvoerpijp die op het verbindingsstuk van de luchtuitlaat van de kap B wordt bevestigd.
 • Seite 11 Beschrijving en gebruik van de afzuigkap Tijdsduur snelheid De tijdsduur van de snelheden wordt ingeschakeld door toets “2” 2 seconden in te drukken. Als de tijdsduur is verstreken, wordt de kap uitgeschakeld. De tijdsduur is als volgt verdeeld: Snelheid 1 20 minuten (led “L1”...
 • Seite 12 Tijdens het koken reageert het systeem onmiddellijk op een Voer bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit toename van damp/gas en blijft minstens 1 minuut op de om het schoongemaakte en goed afgedroogde filter opnieuw ingestelde snelheid werken, voordat de laagste snelheid weer te monteren.