Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Algemene Richtlijnen; Het Toestel Monteren - Velleman HQ Power COPERNICUS III Bedienungsanleitung

Led moonflower dmx-gesteuert 158 leds
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

• Om beschadiging te vermijden, zet u het toestel best niet aan onmiddellijk nadat het werd blootgesteld
aan temperatuurschommelingen. Wacht tot het toestel op kamertemperatuur gekomen is.
• Dit toestel valt onder beschermingsklasse I, wat wil zeggen dat het toestel geaard moet zijn. Een
geschoolde technicus moet de elektrische aansluiting verzorgen.
• De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties achteraan de
handleiding.
• De voedingskabel mag niet omgeplooid of beschadigd zijn. Laat uw dealer zo nodig een nieuwe kabel
plaatsen.
• Trek de stekker uit het stopcontact (trek niet aan de kabel!) voordat u het toestel reinigt en als u het
niet gebruikt.
• Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron. De lichtbron kan bij gevoelige mensen leiden tot een aanval van
epilepsie.
• Houd dit toestel uit de buurt van opspattende en druppelende vloeistoffen. Plaats geen objecten gevuld
met vloeistof op het toestel.
• Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de
garantie.
• Mechanische schade valt niet onder de garantie.
• Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de Velleman
• Dit toestel is ontworpen voor professioneel gebruik op podia, in disco's, enz. U mag dit toestel enkel
binnenshuis gebruiken en aansluiten op een wisselspanning van 230 VAC ~ 50 Hz.
• Lichteffecten zijn niet ontworpen voor continue werking: regelmatige onderbrekingen doen ze langer
meegaan.
• Schud het toestel niet dooreen. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en de bediening van dit
toestel.
• Installeer het toestel weg van extreme temperaturen, vochtigheid en stof.
• Maak het toestel vast met een geschikte veiligheidskabel (bv. VDLSC7 of VDLSC8).
• Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken. Ongeschoolde personen
mogen dit toestel niet gebruiken. Meestal is beschadiging het gevolg van onprofessioneel gebruik.
• Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneer u het toestel vervoert.
• Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel.
• Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot
kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de
garantie.
4. Omschrijving
Raadpleeg de afbeelding op pagina 2 van deze handleiding.
1
DMX-uitgang
2
DMX-ingang
3
voedingsingang
5. Installatie
a) Het toestel monteren
• Laat een geschoolde technicus dit toestel installeren conform EN 60598-2-17 en andere toepasselijke
normen.
• De constructie waaraan het toestel wordt bevestigd, moet gedurende 1 uur 10 x het gewicht van dit
toestel kunnen dragen zonder te vervormen.
• Maak het toestel ook vast met een veiligheidskabel.
• Sta nooit recht onder het toestel wanneer u het monteert, verwijdert of schoonveegt. Laat het toestel
controleren door een geschoolde technicus voor u het in gebruik neemt en laat het 1 x per jaar volledig
nakijken.
• Installeer dit toestel op een plaats waar niemand langs moet lopen, kan neerzitten of het toestel kan
aanraken.
• Een degelijke praktijkervaring is vereist voor de plaatsing van dit toestel. U moet de
maximumbelasting van de draagconstructie kunnen berekenen, weten welk constructiemateriaal u kunt
gebruiken en u moet het gebruikte materiaal en het toestel af en toe laten nakijken. Monteer het
toestel niet zelf indien u er geen ervaring mee heeft. Een slechte montage kan leiden tot
verwondingen.
27.01.2011
All manuals and user guides at all-guides.com
VDPL300MF5
®
service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze handleiding.
4
instelknop geluidsgevoeligheid
5
microfoon
6
DIP-schakelaars
7
Rev. 02
©Velleman nv

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Hq power vdpl300mf5

Inhaltsverzeichnis