Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Grundig HM 7680 Bedienungsanleitung

Hand mixer
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für HM 7680:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
HAND MIXER
HM 7680
DE
EN
TR
FR
ES
HR
FI
NO
NL
DA
SV
RO
PL
EL

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Grundig HM 7680

 • Seite 1 HAND MIXER HM 7680...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  DEUTSCH 06-14 ENGLISH 15-20 TÜRKÇE 21-30 FRANÇAIS 31-37 ESPAÑOL 38-44 HRVATSKI 45-50 SUOMI 51-56 NORSK 57-63 NEDERLANDS 64-70 DANSK 71-76 SVENSKA 77-82 ROMÂNĂ 83-92 POLSKI 93-103 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 104-115...
 • Seite 5 BETRIEB REINIGUNG UND PFLEGE OPERATION CLEANING AND CARE KULLANIM TEMIZLEME VE BAKIM FONCTIONNEMENT NETTOYAGE ET ENTRETIEN FUNCIONAMIENTO LIMPIEZA Y CUIDADOS ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KÄYTTÖ PUHDISTUS JA HUOLTO DRIFT RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD WERKING REINIGING EN ONDERHOUD BETJENING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE ANVÄNDNING RENGÖRING OCH SKÖTSEL UTILIZARE CURĂ...
 • Seite 6: Sicherheit Und Aufstellen

  SICHERHEIT UND AUFSTELLEN _ __________________ Diese Bedienungsanleitung Zur zusätzlichen Absicherung ▪ vor Benutzung des Gerätes bit- sollte dieses Gerät an einen te sorgfältig durchlesen! Alle Stromkreis mit Fehlerstrom- Sicherheitshinweise befolgen, schutzschalter (FI oder RCD) um Schäden wegen falscher mit einem Auslösungsstrom Benutzung zu vermeiden! von maximal 30 mA ange- schlossen werden.
 • Seite 7 Produkt und dessen po- tung dürfen von Kindern nicht tenzielle Gefahren verstehen. ohne Aufsicht durchgeführt Kinder dürfen nicht mit dem werden. Gerät spielen. Unsere GRUNDIG-Haushalts- ▪ Reinigungs- und Wartungsar- ▪ geräte erfüllen geltende Si- beiten dürfen nicht von Kin- cherheitsvorschriften. Falls das dern ausgeführt werden.
 • Seite 8 SICHERHEIT UND AUFSTELLEN _ __________________ Gerät und sämtliche Zubehör- Keine beweglichen Teile des ▪ ▪ teile gründlich trocknen, bevor Gerätes berühren. Warten, bis es mit der Stromversorgung das Gerät zu einem vollständi- verbunden wird und bevor gen Stillstand gekommen ist. Teile abgenommen oder an- Sicherstellen, dass sich lange gebracht werden.
 • Seite 9 SICHERHEIT UND AUFSTELLEN _ __________________ Quirle oder Knethaken nie- ▪ mals unter fließendem Wasser reinigen, während sie noch mit dem Gerät verbunden sind. Motoreinheit immer vor Was- ▪ ser und übermäßiger Feuchtig- keit schützen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ▪ heiße Flüssigkeiten in die Kü- chenmaschine oder den Mixer geben, da sie aufgrund von plötzlicher Dampfentwicklung...
 • Seite 10: Bedienelemente Und Teile

  Eier, Eiweiße, Schlagsahne, Mayonnaise, Püree, Cremes, Soßen und Puddingmixturen zubereiten. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt von GRUNDIG viele Jahre lang benutzen kön- Knethaken nen. Mit den Knethaken lassen sich schwere Hefe- und Gebäckteige, sowie Kartoffelteig zur Herstellung...
 • Seite 11 BETRIEB __________________________________ Hinweise Tipps und Tricks ▪ ▪ Zuerst den Quirl oder Knethaken mit 2 Haken Damit keine Eierschalen mit den bereits im Be- am Stiel einstecken. Anschließend den Quirl hälter befindlichen Lebensmitteln verrührt wer- oder Knethaken mit 4 Haken einstecken. den, sollten Eier zunächst in einem separaten ▪...
 • Seite 12: Handhabung Und Transport

  INFORMATIONEN _________________________ Reinigung und Pflege Entsorgung von Altgeräten: Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE- Achtung Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit ▪ Zur Reinigung des Gerätes niemals Benzin, Lö- einem Klassifizierungssymbol für elektrische und sungsmittel, Scheuermittel oder harte Bürsten elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. verwenden. Dieses Symbol zeigt an, dass dieses ▪...
 • Seite 13: Service Und Ersatzteile

  Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG Service-Center unter folgenden Kontaktdaten: TELEFON: 0911 / 590 597 29 (Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00...
 • Seite 15: English

  SAFETY AND SET-UP ______________________________ Please read this instruction man- Always disconnect the appli- ▪ ual thoroughly prior to using this ance from the supply if it is left appliance! Follow all safety in- unattended and before assem- structions in order to avoid dam- bling, disassembling or clean- ages due to improper use! ing.
 • Seite 16 SAFETY AND SET-UP ______________________________ Our GRUNDIG Household Children should always be su- ▪ ▪ Appliances meet applicable pervised to ensure that they do safety standards; if the appli- not play with the appliance. ance or power cord is dam- This appliance cannot be used ▪...
 • Seite 17 SAFETY AND SET-UP ______________________________ Always use the appliance on Do not use the appliance ▪ ▪ a stable, flat, clean and dry for anything other than its in- surface. tended use. The Hand Mixer is designed for mixing and Make sure that there is no dan- ▪...
 • Seite 18: Controls And Parts

  Beaters Congratulations on the purchase of your new By using beaters, you can prepare light batter GRUNDIG Hand Mixer HM 7680. mixture, eggs, egg whites, whipping cream, ma- yonnaise, puree, creams, sauces and pudding Please read the following user notes carefully to mixtures.
 • Seite 19: Maximum Quantities And Processing Time

  OPERATION ______________________________ Notes Hints and tips ▪ ▪ First insert the beater with 2 snags, then insert To avoid mixing egg shells with the food al- the beater with 4 snags. ready in the container, put them into a separate ▪ container first. Then add them to the mixture. When mixer bottom cover is not fixed pro- ▪...
 • Seite 20: Handling And Transportation

  INFORMATION ___________________________ Cleaning and care This symbol indicates that this product shall not be disposed with other Caution household wastes at the end of its ser- ▪ vice life. Used device must be returned Never use petrol, solvents, abrasive cleaners, to offical collection point for recycling or metal objects and hard brushes to clean the of electrical and electronic devices.
 • Seite 21: Türkçe

  GÜVENLİK VE KURULUM ________________________ Lütfen cihazı kullanmadan önce Cihaz gözetimsiz bırakıl- ▪ bu kullanma kılavuzunu tam ola- dığında ve cihazı monte rak okuyun! Hatalı kullanımdan etmeden, sökmeden ve temiz- kaynaklanan hasarları önlemek lemeden önce daima güç kay- için tüm güvenlik talimatlarına nağından ayırın. uyun! Cihazı, elektrik kablosunu ▪...
 • Seite 22 GÜVENLİK VE KURULUM ________________________ GRUNDIG Küçük Ev Aletleri, Bu cihaz çocuklar tarafından ▪ ▪ geçerli güvenlik standartla- kullanılamaz. rına uygundur; bundan dolayı, Temizlik ve kullanıcı bakım iş- ▪ hasar görmesi durumunda, lemleri çocuklar tarafından ya- cihaz veya elektrik kablosu pılmamalıdır. herhangi bir tehlikeyi önlemek Kullanımda olduğu zaman...
 • Seite 23 GÜVENLİK VE KURULUM ________________________ Cihazı sadece birlikte verilen Sıçramaları önlemek için, çırpı- ▪ ▪ parçalarla kullanın. cıyı/hamur yoğurma kancasını karışımın içine mikseri açma- Cihazı elleriniz ıslak veya nem- ▪ dan önce sokun. liyken kullanmayın. Cihazı, kullanım amacının ▪ Cihazı daima dengeli, düz, ▪...
 • Seite 24: Kontroller Ve Parçalar

  GENEL BAKIŞ _____________________________ Değerli Müşterimiz, Çırpıcılar Yeni GRUNDIG El Mikseri HM 7680 ' i satın aldı- Çırpıcıları kullanarak hafif hamur karışımları, yu- ğınız için sizi kutlarız. murtalar, yumurta beyazları, şekerli krema, mayo- nez, püre, kremalar, soslar ve puding karışımları Kaliteli GRUNDIG ürününüzü yıllarca kullanabil- hazırlayabilirsiniz.
 • Seite 25: Maksimum Miktarlar Ve Işlem Süresi

  ÇALIŞTIRMA ______________________________ Notlar Püf noktaları ve ipuçları ▪ ▪ Önce 2 uçlu çırpıcıyı, ardından 4 uçlu çırpıcıyı Yumurta kabuklarının kap içindeki karışıma takın. karışmaması için, bunları önce ayrı bir kaba ▪ koyun. Karışıma sonradan katın. Mikser altının kapağı doğru şekilde takıl- ▪ ması sadece turbo düğmesi çalışır ve hız İklim koşullarının, mevsimsel sıcaklık farklarının, ayarı...
 • Seite 26: Ambalaj Bilgisi

  BİLGİLER _________________________________ Temizleme ve bakım AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması Dikkat ▪ Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın- Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, çö- dan yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşya- zücü maddeler, aşındırıcı temizleyiciler, metal ların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve nesneler veya sert fırçalar kullanmayın. yasaklı...
 • Seite 27: Müșteri Hizmetleri

  * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz. * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız. • Grundig olarak, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul eder, müșteri odaklı bir yaklașım benimseriz.
 • Seite 28 Hizmet talebinin değerlendirilmesi Müșteri Bașvurusu Web sitesi 444 0 888 Yetkili Servis musteri.hizmetleri Yetkili Satıcı Faks @grundig.com Çağrı merkezi 0216 423 23 53 Bașvuru kaydı Bașvuru Konusu Müșteri Adı, Soyadı Müșteri Telefonu Müșteri Adresi Hizmet talebinin alınması - Hizmet talebi analizi - Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi...
 • Seite 29 Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız. Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır. Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb.
 • Seite 30: Garanti̇ Belgesi̇

  Malın Arçelik A.Ş. Grundig Unvanı: Markası: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, El Mikseri Adresi: Cinsi: 34445, Sütlüce / İSTANBUL HM 7680 Modeli: (0-216) 585 8 888 Telefonu: Seri No: (0-216) 423 23 53 2 YIL Faks: Garanti Süresi: web adresi: www.grundig.com.tr...
 • Seite 31: Sécurité Et Installation

  SÉCURITÉ ET INSTALLATION _ _____________________ Veuillez lire attentivement le Pour plus de protection, l'ap- ▪ présent manuel d'utilisation pareil devrait également être avant d'utiliser cet appareil ! branché à un disjoncteur dif- Respectez toutes les consignes férentiel à courant résiduel de sécurité pour éviter des dom- d'une valeur nominale ne dé- mages dus à...
 • Seite 32 Nos appareils ménagers de ▪ et de connaissances, à condi- marque GRUNDIG respectent tion qu’elles soient supervi- les normes de sécurité appli- sées ou qu’elles aient reçu les cables. En conséquence, si le consignes concernant l’utilisa-...
 • Seite 33 SÉCURITÉ ET INSTALLATION _ _____________________ Ne laissez pas l'appareil sans Évitez d'utiliser l'appareil avec ▪ ▪ surveillance lorsque vous l'uti- des mains mouillées ou hu- lisez. Nous vous recomman- mides. dons la plus grande prudence Utilisez toujours l'appareil sur ▪ lorsque l'appareil est utilisé à une surface stable, plane, proximité...
 • Seite 34 SÉCURITÉ ET INSTALLATION _ _____________________ Pendant que l'appareil fonc- Faites attention aux remontées ▪ ▪ tionne, évitez de placer tout soudaines de vapeur de l’ap- objet dans les pièces en mou- pareil quand vous versez de vement. Une pareille action l’eau chaude dans le dispositif vous expose à...
 • Seite 35: Crochets Pétrisseurs

  Batteurs Nous vous félicitons d'avoir acheté votre nouveau Ils vous permettent de préparer un mélange légè- Blender portatif GRUNDIG HM 7680. rement battu, des œufs, œufs blancs, de la crème fouettée, de la mayonnaise, de la purée, des Veuillez lire attentivement les consignes d'utilisa- crèmes, des sauces et des mélanges de boudin.
 • Seite 36: Quantités Maximales Et Temps D'utilisation

  FONCTIONNEMENT _______________________ Quantités maximales et temps d’utilisation Reportez-vous au tableau pour consulter les temps d’utilisation et les quantités maximales. Ingrédients Quantité maximale Temps de traitement OEuf 60 g Sucre en poudre 120 g Amidon 140 g Conseils et astuces ▪ Pour éviter de mélanger des coquilles d'œufs avec les denrées se trouvant déjà dans le réci- pient, placez-les au préalable dans un réci- pient différent.
 • Seite 37: Manipulation Et Transport

  INFORMATIONS __________________________ ▪ Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée Conformité avec la directive LdSD : des enfants. L’appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/EU) de l’Union euro- péenne. Il ne comporte pas les matériels dange- Manipulation et transport reux et interdits mentionnés dans la directive. ▪...
 • Seite 38 SEGURIDAD Y PREPARACIÓN ___________________ Lea este manual de instruccio- Desconecte el aparato de su ▪ nes detenidamente antes de uti- red eléctrica antes y después lizar el aparato. Observe todas del montaje, para su limpieza las instrucciones de seguridad o cuando el aparato quede para evitar daños debidos a un desatendido.
 • Seite 39: Español

  Nuestros electrodomésticos ▪ den usar este aparato siem- GRUNDIG cumplen con todas pre y cuando lo hagan bajo las normas de seguridad apli- supervisión o bien conozcan y cables; si el aparato está da- comprendan las instrucciones ñado, para evitar cualquier...
 • Seite 40 SEGURIDAD Y PREPARACIÓN ___________________ Seque el aparato y todas las No ponga ningún objeto ex- ▪ ▪ piezas antes de conectarlo a traño sobre el aparato. la red de alimentación y antes No toque ninguna pieza móvil ▪ de acoplar a él ningún acce- del aparato.
 • Seite 41 SEGURIDAD Y PREPARACIÓN ___________________ No desmonte las varillas ba- ▪ tidoras o amasadoras del cuerpo principal con el apa- rato conectado a la alimenta- ción eléctrica. En primer lugar, desenchufe el aparato. No limpie las varillas bati- ▪ doras o amasadoras bajo el agua si permanecen conecta- das al cuerpo principal.
 • Seite 42: Controles Y Piezas

  Batidores Le felicitamos por la compra de su nueva batido- Con las varillas puede batir huevos y prepa- ra de mano GRUNDIG HM 7680. rar mezclas de masa ligeras, claras de huevo, nata, mayonesa, purés, salsas y mezclas para Lea con atención las siguientes notas de uso para puddings.
 • Seite 43: Cantidades Máximas Y Tiempo De Preparación

  FUNCIONAMIENTO _______________________ Cantidades máximas y tiempo de preparación Consulte la tabla para obtener información so- bre los tiempos de preparación y las cantidades máximas. Ingredientes Cantidad máxima Tiempo de preparación Huevo 60 g Azúcar en polvo 120 g Almidón 140 g Consejos prácticos ▪ Comience siempre batiendo a velocidad baja. ▪...
 • Seite 44: Manejo Y Transporte

  INFORMACIÓN ___________________________ Manejo y transporte Información de embalaje ▪ Durante el manejo y el transporte, lleve el apa- El embalaje del producto está fabrica- rato en su embalaje original. El embalaje del do con material reciclable de acuerdo aparato lo protege de daños físicos. con las normativas nacionales sobre medio ambiente.
 • Seite 45: Hrvatski

  SIGURNOST I POSTAVLJANJE ___________________ Molimo pažljivo pročitajte ovaj Uvijek isključite uređaj iz ▪ korisnički priručnik prije upora- struje ako ga ostavljate bez be uređaja! Slijedite sve sigur- nadzora, kao i prije svakog nosne upute da biste izbjegli sastavljanja, rastavljanja i či- oštećenje zbog nepravilne upo- šćenja.
 • Seite 46 SIGURNOST I POSTAVLJANJE ___________________ Naši kućanski aparati GRUN- Djeca ne smiju upotrebljavati ▪ ▪ DIG zadovoljavaju primjenjive uređaj. sigurnosne standarde. Ako Nemojte ostavljati uređaj bez ▪ su uređaj ili kabel napajanja nadzora dok radi. Savjetuje se oštećeni, mora ih zamijeniti ili iznimna pažnja kad se uređaj popraviti serviser, servisni cen- koristi blizu djece i ljudi s ogra- tar ili slično kvalificirana i ovla-...
 • Seite 47 SIGURNOST I POSTAVLJANJE ___________________ Pazite da ne postoji opasnost Ne koristite uređaj ni za što ▪ ▪ da će se kabel napajanja slu- drugo osim za predviđenu čajno povući ili da će netko uporabu. Ručni mikser diza- zapeti o njega dok se uređaj jniran je samo za miješanje i koristi.
 • Seite 48: Kontrole I Dijelovi

  BRZI PREGLED ____________________________ Poštovani kupci, Mutilice Čestitamo Vam na kupnji vašeg novog GRUNDIG Pomoću mutilica možete pripremiti lagane smjese ručnog miksera HM 7680. za palačinke, jaja, bjelanjke, tučeno vrhnje, ma- jonezu, kaše, kreme, umake i smjese za puding. Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisni- ka da biste puno godina potpuno uživali u vašem...
 • Seite 49 RAD _____________________________________ Napomene Savjeti ▪ ▪ Najprije umetnite mutilicu s 2 kukice, a zatim Kako biste izbjegli miješanje ljuske od jajeta umetnite mutilicu s 4 kukice. s dodacima koji su već u posudi, jaja najprije ▪ stavite u odvojenu posudu. Zatim ih dodajte Kada donji poklopac miksera nije pravilno u smjesu.
 • Seite 50: Usklađenost S Direktivom O Zabrani Uporabe Određenih Opasnih Tvari U Električnoj I Elektroničkoj Opremi (Rohs)

  INFORMACIJE ____________________________ Čišćenje i održavanje Ovaj simbol označava da se ovaj pro- izvod ne smije odlagati zajedno s Pažnja ostalim kućanskim otpadom na kraju ▪ Za čišćenje uređaja, nikada nemojte koristiti njegovog radnog vijeka. Rabljeni ure- benzin, otapala ili abrazivna sredstva za či- đaj mora se vratiti na službeno sabirno šćenje, metalne predmete ili tvrde četke.
 • Seite 51: Suomi

  TURVALLISUUS JA ASETUKSET __________________ Lue tämä käyttöopas huolelli- Irrota aina laite verkkovirrasta ▪ sesti kokonaan ennen tämän jos sitä ei valvota ennen sen laitteen käyttöä! Noudata kaik- kokoamista, purkamista tai kia turvallisuusohjeita, jotta väl- puhdistamista. tetään väärästä käytöstä aiheu- Älä upota laitetta, virtajohtoa ▪...
 • Seite 52 TURVALLISUUS JA ASETUKSET __________________ GRUNDIG-kotit alouslait- Lasten ei tule antaa puhdistaa ▪ ▪ teemme ovat soveltuvien tur- tai huoltaa laitetta. vallisuusstandardien mukaisia. Lapset eivät voi käyttää tätä ▪ Jos laite tai virtajohto vahin- laitetta. goittuu, sen korjaaminen tai Älä jätä laitetta ilman valvon- ▪...
 • Seite 53 TURVALLISUUS JA ASETUKSET __________________ Käytä laitetta aina tukevalla, Älä käytä laitetta mihinkään ▪ ▪ tasaisella, puhtaalla ja kui- muuhun kuin sen käyttötar- valla pinnalla. koitukseen. Sauvasekoitin on tarkoitettu vain ruoan sekoitta- Varmista, ettei ole vaaraa, että ▪ miseen ja vatkaamiseen. sähköjohtoa voisi vahingossa vetää...
 • Seite 54 YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ _ __________________ Hyvä asiakas, Vatkaimet Onnittelut uuden GRUNDIG HM 7680 -sauvase- Vatkaimia käyttäen voit valmistaa kevyesti vatkat- koittimen valinnasta. tavia sekoituksia, munia, munanvalkuaisia, ker- mavaahtoa, majoneesia, soseita, kermaruokia, Lue huolellisesti seuraavat huomautukset, jotta kastikkeita ja vanukassekoituksia. voit käyttää laadukasta GRUNDIG-tuotettasi use- an vuoden ajan.
 • Seite 55 KÄYTTÖ __________________________________ Huomautuksia Vinkkejä ja vihjeitä ▪ ▪ Työnnä ensin 2-siipinen vispilä ja sitten 4-siipi- Välttääksesi munankuorien sekoittamisen jo nen vispilä paikoilleen. astiassa olevaa ruokaan riko munat ensin eril- ▪ liseen astiaan. Lisää ne sitten sekoitukseen. Kun vatkaimen alakantta ei ole kiinnitetty ▪ oikein, vain turbopainike toimii, eikä...
 • Seite 56: Rohs-Direktiivin Vaatimustenmukaisuus

  TIETOJA __________________________________ Puhdistus ja huolto Tämä symboli ilmoittaa, että tuotetta ei tule sen käyttöiän päättyessä hävittää Varotoimi tavanomaisen kotitalousjätteen muka- ▪ na. Tuote tulee toimittaa viralliseen Älä käytä bensiiniä, luotinaineita tai hankaa- sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrä- via puhdistusaineita, metalliesineitä ja kovia tyspisteeseen. Tietoja paikallisista kierrätyspisteis- harjoja laitteen puhdistamiseen.
 • Seite 57: Norsk

  SIKKERHET OG OPPSETT _________________________ Vennligst les grundig gjennom Koble alltid apparatet fra ▪ denne instruksjonsmanualen strømforsyningen hvis den før du begynner å bruke dette blir stående uten tilsyn, og før apparatet! Følg alle instrukser montering, demontering og ang. sikkerhet for å unngå ska- rengjøring.
 • Seite 58 SIKKERHET OG OPPSETT _________________________ Våre GRUNDIG-apparater Dette apparatet skal ikke bru- ▪ ▪ til bruk i husholdningen er i kes av barn. overensstemmelse med gjel- Ikke la apparatet være uten ▪ dende sikkerhetsstandarder, tilsyn når det er i bruk. Det an- så hvis apparatet eller strøm- befales å...
 • Seite 59 SIKKERHET OG OPPSETT _________________________ Bruk alltid apparatet på et sta- Ikke bruk apparatet til noe ▪ ▪ bilt, flatt, rent og tørt underlag. annet formål enn det er bereg- net til. Håndmikseren er kun Påse at det ikke er noen fare ▪ beregnet på...
 • Seite 60 RASK OVERSIKT __________________________ Kjære kunde, Visper Gratulerer med kjøpet av din nye GRUNDIG Med vispene kan du blande lette rører, egg, eg- Håndmikser HM 7680. gehviter, piske krem, majones, puré, kremer, sau- ser og puddingblandinger. Les følgende anvisninger og merknader nøye for å...
 • Seite 61 DRIFT ____________________________________ Merknader Hjelp og tips ▪ ▪ Sett først inn slåeren med to haker, så setter du Knekk eggene i en egen beholder først, slik at inn en slåer med fire haker. du unngå å vispe eggeskall inn i maten som al- ▪...
 • Seite 62 INFORMASJON ___________________________ Rengjøring og pleie Dette symbolet indikerer at dette pro- duktet ikke skal kastes med annet hus- Forsiktig holdningsavfall ved slutten av leveti- ▪ den. Brukt enhet må returneres til offisi- Benytt aldri bensin, løsningsmidler, skurende elt innsamlingssted for gjenvinning av rengjøringsmidler eller metallgjenstander og elektriske og elektroniske enheter.
 • Seite 63 • Feilbeskrivelse Ved bestilling av reservedeler må Grundig dekker ikke. Grundig Nordic No As det opplyses om Glynitveien 25 Feil eller mangler som har modellbetegnelse og 1400 Ski - NO oppstått pga.
 • Seite 64 VEILIGHEID EN INSTALLATIE _____________________ Lees deze gebruiksaanwijzing Voor aanvullende beveiliging ▪ aandachtig door voordat u dit dient dit apparaat aangeslo- apparaat gebruikt! Volg alle ten te worden op een aardlek- veiligheidsinstructies om schade schakelaar met een nominale als gevolg van oneigenlijk ge- waarde van niet meer dan 30 bruik te voorkomen! mA.
 • Seite 65: Nederlands

  Onze GRUNDIG-huishoude- ▪ van het apparaat en op de lijke apparaten voldoen aan hoogte zijn van de potentiële de geldende veiligheidsnor- gevaren.
 • Seite 66 VEILIGHEID EN INSTALLATIE _____________________ Droog het apparaat en alle Plak geen vreemde voorwer- ▪ ▪ onderdelen voordat u het pen op het apparaat. aansluit op de netspanning en Raak geen bewegende delen ▪ voor het bevestigen van de ac- op dit apparaat aan. Wacht cessoires.
 • Seite 67 VEILIGHEID EN INSTALLATIE _____________________ Reinig de kloppers en deeg- ▪ haken nooit onder stromend water als ze nog in de basis- behuizing zitten. Bescherm de motoreenheid al- ▪ tijd tegen water of overmatig vocht. Wees voorzichtig als u hete ▪ vloeistof in de keukenmachine of blender schenkt.
 • Seite 68: Bediening En Onderdelen

  Beste klant, Kloppers Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Met gebruik van kloppers kunt u licht beslag- GRUNDIG Hand Mixer HM 7680. mengsel, eieren, eiwitten, slagroom, mayonnaise, puree, crèmes, sauzen en puddingmengsels be- Lees de volgende gebruiksaanwijzingen zorgvul- reiden.
 • Seite 69: Reinigen En Onderhoud

  WERKING ________________________________ Maximum hoeveelheden en verwerkingstijd Raadpleeg de tabel voor verwerkingstijd en maximum hoeveelheden. Maximale hoeveel- Ingrediënten Verwerktijd heid 60 g Poedersuiker 120 g Zetmeel 140 g ▪ Begin altijd te mixen op een lage snelheid. Hints en tips Verhoog geleidelijk de snelheid totdat u de ▪...
 • Seite 70 INFORMATIE _ _____________________________ Hanteren en vervoeren Verpakkingsinformatie ▪ Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren Het verpakkingsmateriaal van het pro- in de oorspronkelijke verpakking. De verpak- duct is vervaardigd uit gerecyclede king van het apparaat beschermt tegen fysieke materialen overeenkomstig onze natio- schade.
 • Seite 71: Dansk

  SIKKERHED OG OPSÆTNING ___________________ Læs denne brugsanvisning grun- Afbryd altid strømforsyningen ▪ digt igennem, inden du bruger til apparatet, hvis det efterla- apparatet! Følg alle sikkerheds- des uden opsyn, og før det anvisninger for at undgå skader samles, skilles ad eller rengø- som følge af forkert brug! res.
 • Seite 72 SIKKERHED OG OPSÆTNING ___________________ Vores GRUNDIG hushold- Børn skal altid holdes under ▪ ▪ ningsapparater overholder de opsyn for at sikre, at de ikke gældende sikkerhedsstandar- leger med apparatet. der, så hvis apparatet eller led- Apparatet må ikke bruges af ▪ ningen beskadiges, skal det børn.
 • Seite 73 SIKKERHED OG OPSÆTNING ___________________ Brug altid apparatet på en sta- Brug ikke apparatet til andet ▪ ▪ bil, flad, ren og tør overflade. end den tilsigtede brug. Hånd- mikseren er kun designet til at Sørg for, at der ikke er fare for, ▪...
 • Seite 74 KORT FORTALT ____________________________ Kære kunde Piskeris Tillykke med købet af din nye GRUNDIG Med piskerisene kan du piske luftig dej, æg, æg- Håndmikser HM 7680. gehvider, piskefløde, mayonnaise, puré, cremer, saucer og dessertblandinger. Læs de følgende bemærkninger grundigt for at kunne udnytte dit kvalitetsprodukt fra GRUNDIG fuldt ud i mange år fremover.
 • Seite 75 BETJENING _______________________________ Bemærk Gode råd ▪ ▪ Indsæt først piskeriset med 2 takker, derefter For at undgå at komme æggeskaller ned i de piskeriset med 4 takker. ingredienser, der allerede er i skålen, kan du ▪ slå æggene ud i en separat skål. Hæld dem Hvis underbeklædningen til håndmixeren derefter i skålen.
 • Seite 76: Rengøring Og Vedligeholdelse

  ANVISNINGER _ ___________________________ Rengøring og vedligeholdelse Dette symbol indikerer, at dette pro- dukt ikke må bortskaffes sammen med Advarsel almindeligt husholdningsaffald, når ▪ Brug aldrig benzin, opløsningsmidler, skure- slutningen på dets levetid er nået. Brugte apparater skal indleveres på midler, metalgenstande eller hårde børster til at rengøre apparatet med.
 • Seite 77: Svenska

  SÄKERHET OCH INSTALLATION _________________ Var god läs den här bruksanvis- Doppa inte apparaten, ström- ▪ ningen noga innan du använ- sladden eller kontakten i vat- der apparaten! Följ alla säker- ten eller andra vätskor. hetsanvisningar för att undvika Koppla ur strömsladden efter ▪...
 • Seite 78 SÄKERHET OCH INSTALLATION _________________ Hushållsapparaterna från Barn bör alltid övervakas för ▪ ▪ GRUNDIG uppfyller gäl- att säkerställa att de inte leker lande säkerhetsnormer, så om med enheten. apparaten eller strömsladden Denna apparat ska inte an- ▪ skadas måste den bytas av vändas av barn.
 • Seite 79 SÄKERHET OCH INSTALLATION _________________ Använd inte apparaten med För att undvika stänk, placera ▪ ▪ fuktiga eller våta händer. vispen / degkroken helt i livs- medelsblandningen innan du Använd alltid apparaten på ▪ sätter på mixern. en stabil, plan, ren, och torr yta.
 • Seite 80: Delar Och Kontroller

  VID FÖRSTA ANBLICK _____________________ Kära kund, Vispar Gratulerar till köpet av din nya GRUNDIG Genom att använda vispar, kan du förbereda lätt Handmixer HM 7680. smet blandning, ägg, äggvita, vispgrädde, majon- näs, mos, krämer, såser och efterrättsblandningar. Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få...
 • Seite 81 ANVÄNDNING ___________________________ Råd och tips ▪ ▪ Sätt först in vispen med 2 öglor och sätt sedan För att undvika att blanda äggskal med maten in vispen med 4 öglor. som redan finns i behållaren, lägg dem i en ▪ separat behållare först. Lägg sedan till dem till När mixerns bottenlock inte är ordentligt blandningen.
 • Seite 82 INFORMATION ___________________________ Rengöring och skötsel Denna symbol indikerar att denna pro- dukt inte ska kasseras med annat hus- Försiktighet hållsavfall vid slutet av dess livslängd. ▪ Använd enhet måste returneras till offi- Använd aldrig bensin, lösningsmedel, slipande ciell insamlingsplats för återvinning av rengöringsmedel, metallföremål eller hårda elektriska och elektroniska apparater.
 • Seite 83: Română

  SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ___________________ Vă rugăm să citiți cu atenție Pentru protecție suplimen- █ manualul de instrucțiuni tară, acest produs trebuie înainte de utilizarea produsu- să fie conectat la un comu- lui! Urmați toate instrucțiunile tator de protecție de curent de siguranță...
 • Seite 84 SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________ Nu deconectați ștecherul Produsele casnice ale █ de alimentare prin tragerea companiei GRUNDIG în- de cablu. deplinesc standardele de siguranță aplicabile; prin Nu înfășurați cablul de ali- █ urmare, dacă aparatul sau mentare în jurul aparatului.
 • Seite 85 SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________ Produsul nu trebuie utili- Înainte de prima utilizare a █ █ zat de către următoarele produsului, curățați toate persoane, inclusiv copii: componentele. Vă rugăm persoane cu capacitați fi- să consultați detaliile din zice, senzoriale sau men- secțiunea „Curățare și în- tale limitate sau care nu au treținere”.
 • Seite 86 SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________ Verificați cablul de alimen- Pentru a evita stropirile, cu- █ █ tare să nu poată fi scos fundați complet telul/cârli- accidental din priză ți aveți gul pentru aluat în amestec grijă ca nici o persoană să înainte de a porni mixerul.
 • Seite 87 Teluri Stimate client, Felicitări pentru achiziționarea noului mixer Cu ajutorul telurilor, puteți prepara ame- manual HM 7680 de la GRUNDIG. stecuri de aluat ușor, ouă, albușuri, frișcă, maioneză, piureuri, creme, sosuri și ameste- Citiți cu atenție următoarele note pentru utili- curi pentru budincă.
 • Seite 88 FUNCȚIONARE ________________________ Sugestii și sfaturi Note Introduceți întâi telul cu 2 dinți, apoi pe cel Pentru evitarea amestecării cojilor de ouă █ █ cu 4 dinți. cu alimentele care se află deja în vas, puneți-le mai întâi într-un vas separat. În cazul în care capacul inferior nu este █...
 • Seite 89 INFORMAŢII ___________________________ Curățarea și îngrijirea Conformitate Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor: Atenție Acest produs respectă Directiva UE WEEE Nu utilizați niciodată solvenți pe bază de █ (2012/19/UE). Produsul este marcat cu un petrol, substanțe abrazive, obiecte met- simbol de clasificare pentru deşeuri electri- alice sau perii aspre pentru curățarea ce şi electronice (WEEE).
 • Seite 90: Date Tehnice

  INFORMAŢII ___________________________ Date tehnice Tensiune de alimentare: 220 - 240 V~, 50/60 Hz Putere: 700 W Modificări tehnice și de proiectare rezervate. Vă rugăm să consultați ulti- ma pagină a manualului de utilizare pentru secțiunea inițială, secțiunea generală și secțiunea de curățare. 90 ROMÂNĂ...
 • Seite 93: Polski

  BEZPIECZEŃSTWO ________________________ Przed rozpoczęciem korzys- Dodatkową ochronę zapewni ▪ tania z urządzenia prosimy podłączenie urządzenia uważnie przeczytać tę instrukc- do domowego wyłącznika ję obsługi! Prosimy o przestrze- różnicowo-prądowego ganie wszystkich instrukcji do- mocy znamionowej tyczących zachowania bez- większej niż 30 mA. Należy pieczeństwa w celu uniknięcia skorzystać...
 • Seite 94 Artykuły gospodarstwa do- ▪ fizycznych, sensorycznych mowego firmy GRUNDIG lub umysłowych, a także spełniają wszystkie wymogi niemające odpowiedniego stosownych norm bezpiec- doświadczenia i wiedzy. Nie zeństwa. W przypadku usz- dotyczy to tych ostatnich, jeśli kodzenia urządzenia lub...
 • Seite 95: Przed Pierwszym Użyciem

  BEZPIECZEŃSTWO ________________________ Nie pozostawiać urządzenia Urządzenia należy używać ▪ ▪ bez dozoru, gdy jest używane. zawsze na stabilnej, płaskiej, Zaleca się nadzwyczajną os- czystej i suchej powierzchni. trożność, gdy urządzenie jest Należy zadbać, aby podczas ▪ używane w pobliżu dzieci lub używania tego urządzenia nie osób niepełnosprawnych fizy- doszło do przypadkowego...
 • Seite 96 BEZPIECZEŃSTWO ________________________ Całkowite włożenie miesza- Wyłączać urządzenie i ▪ ▪ dła hakowego / mieszadła do odłączać je od sieci przed mieszanki przed włączeniem wymianą akcesoriów i dotyka- miksera zapobiegnie rozprys- niem części, które poruszają kom. się podczas jego pracy. Nie należy używać urządze- ▪...
 • Seite 97: Elementy Sterujące I Części

  Szanowny Kliencie! Mieszadła Gratulujemy zakupu naszego nowego miksera Mieszadłami można ubić lekkie ciasto, jajka, pi- ręcznego GRUNDIG HM 7680. anę z białek, śmietankę, majonez, puree, kremy, sosy i puddingi. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną satysfak- cję...
 • Seite 98: Praktyczne Rady I Wskazówki

  OBSŁUGA ________________________________ Praktyczne rady i wskazówki Uwagi ▪ ▪ Najpierw należy włożyć mieszadło z 2 Aby skorupki jajek nie dostały się do skład- haczykami, a następnie mieszadło z 4 ników znajdujących się już w pojemniku, haczykami. należy najpierw wybić je do osobnego na- ▪ czynia.
 • Seite 99: Czyszczenie I Konserwacja

  INFORMACJE _____________________________ Czyszczenie i konserwacja Zgodność z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu Przestroga ▪ elektrycznego i elektronicznego Do czyszczenia urządzenia nie wolno uży- wać benzyny, rozpuszczalników ani szorstkich (WEEE) i utylizacja zużytych proszków do czyszczenia, przedmiotów meta- wyrobów: lowych ani twardych szczotek. Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą ▪ Nigdy nie wolno wkładać urządzenia ani Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/ przewodu zasilania do wody ani innych WE).
 • Seite 100: Informacje O Opakowaniu

  INFORMACJE _____________________________ Informacje o opakowaniu Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do ponownego przerobu zgodnie z od- nośnymi krajowymi przepisami ochro- ny środowiska naturalnego. Nie należy wyrzu- cać materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadami domowymi. Należy je oddać do jednego z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opa- kowaniowych.
 • Seite 101 Urządzenia zgodnie „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: z numerem seryjnym znajdującym się na „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do tabliczce znamionowej Urządzenia. obrotu na terenie Polski produkty marki Grundig (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA warunkach: REKLAMACYJNEGO.
 • Seite 102 KARTA GWARANCYJNA ___________________ Wady Urządzenia będą usunięte w terminie d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii do tego nieupoważnione; BEKO. e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień...
 • Seite 103 KARTA GWARANCYJNA ___________________ V. POZOSTAŁE f. elementów ze szkła, plastiku oraz porce- lany; POSTANOWIENIA. g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie jego części; do Urządzeń zakupionych od dnia 25.12.2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja h. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i montażu Urządzenia w zabudowie meblo- nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza...
 • Seite 104 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ _________________ Διαβάστε προσεκτικά όλο το Για πρόσθετη προστασία, αυτή █ παρόν εγχειρίδιο οδηγιών η συσκευή θα πρέπει να συνδέ- πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη εται με διακόπτη προστασίας συσκευή! Ακολουθήστε όλες από ρεύμα διαρροής με δια- τις οδηγίες ασφαλείας, για να βάθμιση...
 • Seite 105 χωρίς επίβλεψη. νες σωματικές, αισθητηριακές Οι οικιακές συσκευές μας ή διανοητικές ικανότητες και █ GRUNDIG πληρούν τα εφαρ- αυτά με έλλειψη εμπειρίας και μόσιμα πρότυπα ασφαλείας. γνώσης. Αυτό δεν έχει εφαρ- Αν υποστεί ζημιά η συσκευή μογή στα τελευταία άτομα, αν...
 • Seite 106 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ _____________ Μην αφήνετε τη συσκευή Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή █ █ χωρίς επίβλεψη όταν χρησι- με υγρά ή βρεγμένα χέρια. μοποιείται. Συνιστάται να επι- Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή █ δεικνύετε εξαιρετική προσοχή σε επιφάνεια σταθερή, επίπεδη, όταν η συσκευή χρησιμοποιεί- καθαρή...
 • Seite 107 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ _____________ Αυτά θα μπορούσαν να προ- Ποτέ μην αποσυνδέσετε τα █ καλέσουν κίνδυνο σε περί- εξαρτήματα χτυπήματος ή πτωση που πιαστούν μέσα στο τους γάντζους ζύμης κάτω μίξερ. από τρεχούμενο νερό ενώ τα εξαρτήματα αυτά είναι ακόμα Όταν είναι σε λειτουργία η █...
 • Seite 108 Εξαρτήματα χτυπήματος Αγαπητέ Πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας μίξερ Με χρήση των εξαρτημάτων χτυπήματος, μπορείτε χειρός GRUNDIG Hand Mixer HM 7680. να παρασκευάσετε ελαφρό μείγμα χυλού, αυγά, ασπράδια αυγών, κρέμα σαντιγί, μαγιονέζα, Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που...
 • Seite 109 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ______________________________ Σημειώσεις Υποδείξεις και πρακτικές συμβουλές Για την αποφυγή της ανάμιξης κομματιών από Πρώτα εισάγετε το εξάρτημα χτυπήματος με 2 █ █ το τσόφλι των αυγών με τα τρόφιμα που είναι προεξοχές και κατόπιν το εξάρτημα χτυπήμα- ήδη στο δοχείο, τοποθετείτε τα αυγά πρώτα σε τος...
 • Seite 110: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ___________________________ Καθαρισμός και φροντίδα Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού Προσοχή και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη, διαλύτες, κα- █ (ΑΗΗΕ) και τελική διάθεση του θαριστικά που χαράζουν ή μεταλλικά αντικεί- μενα και σκληρές βούρτσες για τον καθαρισμό προϊόντος: της συσκευής. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Ποτέ...
 • Seite 111: Τεχνικά Δεδομένα

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ___________________________ Τεχνικά δεδομένα Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz Ισχύς: 700 W Με την επιφύλαξη τεχνικών και σχεδιαστικών τρο- ποποιήσεων. Παρακαλούμε δείτε το εξώφυλλο του εγχειριδίου χρήσης, σχετικά με την αρχική χρήση, τη γενική χρήση και τις ενότητες...
 • Seite 112 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η DIXONS SOUTH – EAST EUROPE A.E.B.E. (14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 2) σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας το προϊόν και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διαρκείας δύο (2) ετών η οποία αρχίζει...
 • Seite 115 Grundig Intermedia GmbH Thomas-Edison-Platz 3 D-63263 Neu-Isenburg www.grundig.com 01M-GMN9030-4119-04...
 • Seite 116 ________________________ ‫מידע‬ ‫ניקוי וטיפול‬ .)WEEE) ‫מוצר זה יוצר עם חלקים וחומרים‬ ‫זהירות‬ ‫באיכות גבוהה, אשר ניתן לעשות בהם‬ .‫שימוש חוזר והם מתאימים למיחזור‬ ▪ ‫בשום פנים ואופן אין להשתמש בבנזין, חומרים‬ ‫אין לסלק את פסולת המוצר ביחד עם‬ ‫ממסים או תכשירי ניקוי הגורמים לשריטות, או‬ ‫הפסולת...
 • Seite 117 _______________________‫הפעלה‬ ‫עצות והמלצות‬ ‫הערות‬ ▪ ▪ ‫הכנס תחילה את המקצף ב-2 זיזים, ולאחר מכן‬ ‫כדי למנוע נפילת קליפות ביצה לתוך בלילת‬ .‫הכנס את המקצף ב-4 זיזים‬ ‫המזון שכבר נמצאת במכל, שים את הביצים‬ ▪ ‫תחילה במכל נפרד. לאחר מכן, הוסף אותן‬ ‫אינו‬...
 • Seite 118 ‫מקצפים‬ ,‫לקוח יקר‬ ‫אנו מברכים אותך על כך שרכשת את מערבל היד‬ ,‫באמצעות המקצפים, תוכל להכין בלילה קלילה‬ Mixer HM ‫ מדגם‬GRUNDIG ‫החדש מתוצרת‬ ,‫ביצים, חלבוני ביצה, קצפת, מיונז, מחית, קציפות‬ .7680 .‫רטבים ובלילות פודינג‬ ‫קרא בקפידה את ההערות הבאות למשתמש כדי‬...
 • Seite 119 ‫בטיחות והתקנה‬ _____________________________ ‫בשום פנים ואופן אין להוציא‬ ‫ודא שאין כל סכנה שכבל‬ ▪ ▪ ‫את המקצפים או את ווי הלישה‬ ‫החשמל יימשך החוצה בטעות‬ ‫מגוף המכשיר בזמן שהוא‬ ‫ושמישהו ייתקל בו כשהמכשיר‬ ‫מחובר עדיין לחשמל. יש לנתק‬ .‫נמצא בשימוש‬ .‫תחילה...
 • Seite 120 ‫בטיחות והתקנה‬ _____________________________ ‫במכשיר לא יוכלו להשתמש‬ ‫המכשירים שלנו לשימוש ביתי‬ ▪ ▪ .‫ילדים‬ ‫ עומדים‬GRUNDIG ‫מתוצרת‬ ;‫בתקני הבטיחות הרלוונטיים‬ ‫אסור להשאיר את המכשיר‬ ▪ ‫אם המכשיר או כבל החשמל‬ ‫פועל ללא השגחה. מומלץ‬ ‫ניזוקו, יש להחליפם אצל‬ ‫לנקוט אמצעי זהירות קפדניים‬...
 • Seite 121 ‫בטיחות והתקנה‬ _____________________________ ‫אחר את המכשיר, את כבל‬ ‫קרא חוברת הוראות זו בעיון רב‬ .‫החשמל או את תקע החשמל‬ ‫לפני שתשתמש במכשיר! פעל‬ ‫בהתאם לכל הוראות הבטיחות‬ ‫נתק את שקע החשמל לאחר‬ ▪ ‫כדי להימנע מנזקים הנובעים‬ ,‫השימוש במכשיר, לפני ניקויו‬ !‫משימוש...
 • Seite 122 03-08 ‫עברית‬...
 • Seite 123: Hand Mixer

  HAND MIXER HM 7680...

Inhaltsverzeichnis