Parkside PHKSA 20-Li A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 20-Li A2
CORDLESS CIRCULAR SAW
Translation of the original instructions
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 356347_2004
FERĂSTRĂU CIRCULAR
MANUAL, CU ACUMULATOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
AKKU-HANDKREISSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKSA 20-Li A2

 • Seite 1 CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 20-Li A2 CORDLESS CIRCULAR SAW FERĂSTRĂU CIRCULAR Translation of the original instructions MANUAL, CU ACUMULATOR Traducerea instrucţiunilor de utilizare original ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ AKKU-HANDKREISSÄGE ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ Originalbetriebsanleitung Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας IAN 356347_2004...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της...
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telephone ordering ..............16 GB │ CY  │ PHKSA 20-Li A2  1 ■...
 • Seite 6: Introduction

  Battery charge level button/battery display LED 1 rip fence Battery pack* 1 vacuum adapter for dust extraction Locking screw 1 hex key Spindle lock 1 saw blade (pre-assembled) Base plate 1 operating manual Rip fence slot │  GB │ CY ■   PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 7: Technical Data

  Technical data NOTE Cordless circular saw PHKSA 20-Li A2 ► The vibration emission values and the noise Rated voltage 20 V (DC) emission values given in these instructions have been measured in accordance with a Rated idle speed 3800 rpm...
 • Seite 8: Work Area Safety

  A careless action can cause severe injury within a fraction of a second. │  GB │ CY ■   PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 9: Power Tool Use And Care

  fire, water pected situations. and moisture. There is a risk of explosion. GB │ CY  │ PHKSA 20-Li A2  5 ■...
 • Seite 10: Service

  If a kickback occurs, the circular saw may jump backwards. However, by taking appropriate precautions the operator can control the kick- back forces. │  GB │ CY ■   PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 11 Raise the blade guard with the release lever and make sure it moves freely and does not touch the blade or any other part at all angles and cut depths. GB │ CY  │ PHKSA 20-Li A2  7 ■...
 • Seite 12: Safety Guidelines For Battery Chargers

  WARNING! ■ Do not operate the appliance with a damaged cable, power cable or power plug. A damaged power cable poses a threat of a fatal electric shock. │  GB │ CY ■   PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 13: Original Accessories/Auxiliary Equipment

  WARNING! ► Do not use any accessories not recom- NOTE mended by PARKSIDE. This can lead to ► Never charge the battery pack if the ambient electric shock and fire. temperature is below 10°C or above 40°C.
 • Seite 14: Attaching/Disconnecting The Battery Pack To/From The Appliance

  (running direction shown on the blade guard ■ Ensure that the saw blade is suitable for the rotational speed of the tool. │  GB │ CY ■   PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 15: Rip Fence

  3. Hold the machine in both hands using the create dusts that are hazardous to health, handles and saw by exerting an even pressure. always connect the appliance to a suitable, certified suction appliance. GB │ CY  │ PHKSA 20-Li A2  11 ■...
 • Seite 16: Switching The Laser On And Off

  The optimum charge level is between 50% and 80%. The optimum storage environment is cool and dry. NOTE ► Replacement parts not listed (such as batteries, battery charger) can be ordered via our service hotline. │  GB │ CY ■   PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 17: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Commercial use of the product ■ Damage to or alteration of the product by the customer ■ Non-compliance with safety and maintenance instructions, operating errors ■ Damage caused by natural hazards GB │ CY  │ PHKSA 20-Li A2  13 ■...
 • Seite 18: Service

  Please use the service address can open your operating instructions by entering provided in the operating instructions. the item number (IAN) 356347_2004. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │  GB │ CY ■   PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 19: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 60825-1:2014 EN 50581:2012 Type designation of machine: Cordless circular saw PHKSA 20-Li A2 Year of manufacture: 08–2020 Serial number: IAN 356347_2004 Bochum, 08/09/2020 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical changes in the context of further product development.
 • Seite 20: Ordering A Replacement Battery

  To ensure a fast processing of your order, have the article number of you appliance to hand (e.g. IAN 356347) in case of questions. The article number can be found on the type plate or the title page of these instructions. │  GB │ CY ■   PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 21 Comanda telefonică ..............33 │ PHKSA 20-Li A2  ...
 • Seite 22: Introducere

  Tastă nivel acumulator/LED indicator acumulator Set de acumulatori* Date tehnice Şurub de fixare Ferăstrău circular manual cu acumulator Dispozitiv de blocare a axului PHKSA 20-Li A2 Tensiune nominală 20 V (curent continuu) Placă de bază Turaţia nominală la mers Suport riglă de ghidare în gol...
 • Seite 23: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  (fără cablu de alimentare). ► Valorile totale ale vibraţiilor și valorile de emisie a zgomotului indicate au fost măsurate conform unei proceduri de verificare standar- dizate și pot fi utilizate pentru compararea sculelor electrice. │ PHKSA 20-Li A2    19 ■...
 • Seite 24: Siguranţa Zonei De Lucru

  întrerupător la pericole provocate de praf. de protecţie contra curenţilor vagabonzi. Utilizarea unui întrerupător de protecţie contra curenţilor vagabonzi reduce riscul de electro- cutare. │ ■ 20    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 25: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Electrice

  Sculele de tăiere îngrijite cu atenţie, cu muchii raturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de de tăiere ascuţite se blochează mai rar și sunt peste 130 °C (265 °F) pot cauza o explozie. mai ușor de controlat. │ PHKSA 20-Li A2    21 ■...
 • Seite 26: Service

  și orificiul de fixare po- trivit (de exemplu în formă de stea sau ro- tund). Pânzele de ferăstrău inadecvate pentru piesele de montaj ale ferăstrăului vor funcţiona neuniform, provocând pierderea controlului. │ ■ 22    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 27 Nu încercaţi niciodată să scoa- teţi ferăstrăul din piesa de prelucrat sau să îl trageţi înapoi pe durata mișcării pânzei de ferăstrău, deoarece altfel se poate produce un recul. Identificaţi și remediaţi cauza blocării pânzei de ferăstrău. │ PHKSA 20-Li A2    23 ■...
 • Seite 28: Indicaţii De Siguranţă Pentru Încărcătoare

  AVERTIZARE! ■ Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablurile de conexiune, cablul de alimentare sau ștecă- rul sunt defecte. Cablurile de alimentare deteriorate prezintă pericol de moarte prin electrocutare. │ ■ 24    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 29: Indicaţii De Siguranţă Pentru Pânzele De Ferăstrău Circular

  Nu utilizaţi accesorii care nu au fost reco- ■ Utilizaţi numai pânze de ferăstrău cu un marcaj mandate de PARKSIDE. Acest lucru poate de turaţie care corespunde sau este mai mare provoca electrocutare și incendiu. decât turaţia indicată pe scula electrică.
 • Seite 30: Înainte De Punerea În Funcţiune

  , acesta trebuie să se deplaseze automat în poziţia iniţială. │ ■ 26    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 31: Punerea În Funcţiune

  Asiguraţi-vă că pânza de ferăstrău este ► În cazul prelucrării lemnului sau materialelor adecvată pentru turaţia sculei. care generează praf dăunător pentru sănătate, aparatul se va conecta la un dispozitiv de as- pirare adecvat și verificat. │ PHKSA 20-Li A2    27 ■...
 • Seite 32: Deservirea

  , reglaţi adânci- ruperii marginii de tăiere este tăierea simultană mea dorită de tăiere la scala pentru adâncimea printr-o bucată întinsă de lemn subţire. de tăiere şi strângeţi din nou şurubul de reglare │ ■ 28    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 33: Întreţinerea Și Curăţarea

  20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale acumulator, încărcător) pot fi comandate prin compozite. intermediul liniei noastre telefonice directe de service. Informaţii despre posibilităţile de elimi- nare a produsului scos din uz pot fi obţinute de la administraţia locală. │ PHKSA 20-Li A2    29 ■...
 • Seite 34: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  ■ utilizarea comercială a produsului ■ deteriorarea sau modificarea produsului de către client ■ nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă și de întreţinere, erori de utilizare ■ daune cauzate de dezastre naturale │ ■ 30    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 35: Service-Ul

  Astfel se asigură menţinerea siguranţei aparatului. ► Solicitaţi întotdeauna producătorului apa- ratului sau serviciului clienţi al acestuia înlo- cuirea ștecărului sau a cablului de alimen- tare. Astfel se asigură menţinerea siguranţei aparatului. │ PHKSA 20-Li A2    31 ■...
 • Seite 36: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 60825-1:2014 EN 50581:2012 Denumirea tipului mașinii: Ferăstrău circular manual cu acumulator PHKSA 20-Li A2 Anul de fabricaţie: 08–2020 Număr de serie: IAN 356347_2004 Bochum, 08.09.2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 37: Comandarea Acumulatorului De Schimb

  În vederea prelucrării rapide a comenzii dvs., în cazul tuturor cererilor pregătiţi numărul de articol (de exemplu IAN 356347) al aparatului dvs. Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuţa de fabricaţie sau pe coperta acestor instrucţiuni. │ PHKSA 20-Li A2    33 ■...
 • Seite 38 │ ■ 34    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 39 Τηλεφωνική παραγγελία ............. .51 GR │ CY │ PHKSA 20-Li A2    35...
 • Seite 40: Εισαγωγή

  Πλήκτρο κατάστασης συσσωρευτή/ σκόνης LED ένδειξης συσσωρευτή 1 Εσωτερικό εξάγωνο κλειδί μεγέθους Συστοιχία συσσωρευτών* 1 Λεπίδα πριονιού (προμονταρισμένη) Βίδα ρύθμισης 1 Οδηγίες χρήσης Ασφάλιση ατράκτου Πλάκα βάσης Υποδοχή παράλληλου αναστολέα │ GR │ CY ■ 36    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 41: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Τιμή εκπομπής κραδασμών Τεχνικά χαρακτηριστικά Ολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα Επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός τριών κατευθύνσεων) υπολογισμένες κατά PHKSA 20-Li A2 EN 62841: Τάση μέτρησης 20 V (συνεχές ρεύμα) Πριόνισμα ξύλου = 5,33 m/s Αριθμός στροφών ρελαντί Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s μέτρησης...
 • Seite 42: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  μογέων μαζί με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, Τα βύσματα που δεν έχουν τροποποιηθεί και οι μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών. κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλε- κτροπληξίας. │ GR │ CY ■ 38    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 43: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  να οδηγήσουν μέσα σε κλάσματα του δευτερο- στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και λέπτου σε σοβαρούς τραυματισμούς. καθαρά. Τα προσεκτικά φροντισμένα εργαλεία κοπής με αιχμηρές ακμές κοπής κολλάνε λιγό- τερο και είναι ευκολότερα στο χειρισμό. GR │ CY │ PHKSA 20-Li A2    39 ■...
 • Seite 44: Χρήση Και Χειρισμός Του Επαναφορτιζόμενου Εργαλείου

  στικά από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένα υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε σημεία εξυπηρέτησης πελατών. ιατρική βοήθεια. Το εκρέον υγρό των συσσω- ρευτών μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή εγκαύματα. │ GR │ CY ■ 40    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 45: Συγκεκριμένες Υποδείξεις Ασφαλείας Για Δισκοπρίονα Χειρός

  στού μεγέθους και με αντίστοιχη οπή υποδο- χής (π.χ. σχήματος αστέρα ή στρογγυλές). Οι λεπίδες πριονιού, οι οποίες δεν ταιριάζουν στα εξαρτήματα συναρμολόγησης, κινούνται ακανό- νιστα και οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου. GR │ CY │ PHKSA 20-Li A2    41 ■...
 • Seite 46 νισμα σε υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλες μη συνέχισης κίνησης της λεπίδας πριονιού. ορατές περιοχές. Η βυθιζόμενη λεπίδα πριο- νιού μπορεί κατά το πριόνισμα να μπλοκάρει σε κρυμμένα αντικείμενα και να προκαλέσει αντεπιστροφή. │ GR │ CY ■ 42    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 47: Υποδείξεις Ασφαλείας Για Φορτιστές

  τητα μπαταριών στην ηλεκτρονική διεύθυνση μενες μπαταρίες. www.lidl.de/akku. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ■ Μη λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο, καλώδιο δικτύου ή βύσμα. Τα φθαρμένα καλώδια δικτύου σημαίνουν κίνδυ- νο ζωής από ηλεκτροπληξία. GR │ CY │ PHKSA 20-Li A2    43 ■...
 • Seite 48: Γνήσια Εξαρτήματα/Πρόσθετες Συσκευές

  από το φορτι- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! στή ή πριν την τοποθετήσετε. ■ Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ, τα οποία δε συστήνονται από την PARKSIDE. Μπορεί έτσι ΥΠΟΔΕΙΞΗ να προκύψει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. ► Ποτέ μη φορτίζετε τη συστοιχία συσσωρευτών ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προστατεύεστε όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκε- από...
 • Seite 49: Τοποθέτηση/Απομάκρυνση Συστοιχίας Συσσωρευτών Στη/Από Τη Συσκευή

  κινείται χωρίς να μαγκώνει και όταν αφήνετε το μο- ■ Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού ενδείκνυται χλό ανάκλησης για το προστατευτικό κάλυμμα για τον αριθμό στροφών του εργαλείου. να γυρίζει αυτόματα στην αρχική θέση. GR │ CY │ PHKSA 20-Li A2    45 ■...
 • Seite 50: Παράλληλος Αναστολέας

  από τις λαβές και πριονίστε με μέτρια πίεση. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Κατά την επεξεργασία ξύλου ή υλικών, από τα οποία δημιουργείται σκόνη επικίνδυνη για την υγεία, η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε μια αντίστοιχη, ελεγμένη διάταξη απορρό- φησης. │ GR │ CY ■ 46    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 51: Ενεργοποίηση Και Απενεργοποίηση Λέιζερ

  πάντα ελεύθερα και να μπορεί να κλείνει αυτό- κοινότητας ή της πόλης σας. νομα. Γι' αυτό, διατηρείτε την περιοχή γύρω από το προστατευτικό κάλυμμα πάντα καθαρή. Απομακρύνετε σκόνη και ρινίδια με πεπιεσμένο αέρα ή με ένα πινέλο. GR │ CY │ PHKSA 20-Li A2    47 ■...
 • Seite 52: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  και X 20 V Team παρέχεται εγγύηση 3 ετών από ■ σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών την ημερομηνία αγοράς. ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και σφαλμάτων χειρισμού ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων │ GR │ CY ■ 48    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 53: Σέρβις

  Η αλλαγή του βύσματος ή του καλωδίου δι- κτύου πρέπει να διεξάγεται πάντα από τον κατασκευαστή της συσκευής ή από το τμή- μα εξυπηρέτησης πελατών του. Έτσι διατη- ρείται η ασφάλεια της συσκευής. GR │ CY │ PHKSA 20-Li A2    49 ■...
 • Seite 54: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 60825-1:2014 EN 50581:2012 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός PHKSA 20-Li A2 Έτος κατασκευής: 08–2020 Αύξων αριθμός: IAN 356347_2004 Bochum, 08.09.2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 55: Παραγγελία Εφεδρικού Συσσωρευτή

  Για να εξασφαλίσουμε τη γρήγορη επεξεργασία της παραγγελίας σας, να έχετε για όλες τις ερωτήσεις σε ετοιμότητα τον κωδικό προϊόντος (π.χ. ΙΑΝ 356347) της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό προϊόντος στην πινακίδα τύπου ή στην πρώτη σελίδα αυτών των οδηγιών. GR │ CY │ PHKSA 20-Li A2    51 ■...
 • Seite 56 │ GR │ CY ■ 52    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 57 Telefonische Bestellung ............. . .69 DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A2    53...
 • Seite 58: Einleitung

  Ausstattung 1 Adapter zur Staubabsaugung 1 Innensechskantschlüssel Abbildung A Einschaltsperre 1 Sägeblatt (vormontiert) EIN-/AUS-Schalter 1 Betriebsanleitung Schnitttiefenskala Technische Daten Entriegelungstaste für Akku-Pack Akku-Handkreissäge PHKSA 20-Li A2 Taste Akkuzustand/Akku-Display-LED Bemessungsspannung 20 V (Gleichstrom) Akku-Pack* Bemessungs- Feststellschraube Leerlaufdrehzahl 3800 min Spindelarretierung Sägeblatt 1x Ø...
 • Seite 59: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). anderen verwendet werden. ► Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissions- werte können auch zu einer vorläufigen Ein- schätzung der Belastung verwendet werden. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A2    55 ■...
 • Seite 60: Arbeitsplatzsicherheit

  Sie Haare und Kleidung fern von sich bewe- Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. oder lange Haare können von sich bewegen- den Teilen erfasst werden. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 61: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Wenn die Flüssigkeit in die Augen Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A2    57 ■...
 • Seite 62: Service

  Größe und mit passender Aufnah- mebohrung (z.B. sternförmig oder rund). Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 63 Bedienperson durch geeignete bestehende Wände oder andere nicht einseh- Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlagkräfte bare Bereiche. Das eintauchende Sägeblatt beherrschen. kann beim Sägen in verborgene Objekte blo- ckieren und einen Rückschlag verursachen. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A2    59 ■...
 • Seite 64: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www.Lidl.de/Akku. WARNUNG! ■ Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschä- digtem Kabel, Netzkabel oder Netzstecker. Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebens- gefahr durch elektrischen Schlag. │ DE │ AT │ CH ■ 60    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 65: Sicherheitshinweise Für Kreissägeblätter

  Werkstoff. ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht ■ Verwenden Sie nur Sägeblätter mit einer von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann Drehzahl-Kennzeichnung, die der auf dem zu elektrischem Schlag und Feuer führen. Elektrowerkzeug angegebenen Drehzahl WARNUNG! Schützen Sie sich vor entspricht oder höher ist.
 • Seite 66: Vor Der Inbetriebnahme

  Akku- wegbar sein und bei loslassen des Rückziehhebels Pack defekt. für die Schutzhaube selbst in die Ausgangs- position zurückspringen. │ DE │ AT │ CH ■ 62    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 67: Inbetriebnahme

  ► Beim Bearbeiten von Holz oder Materialien, Drehzahl des Werkzeuges geeignet ist. bei denen gesundheitsgefährdender Staub entsteht, ist das Gerät an eine passende, geprüfte Absaugvorrichtung anzuschließen. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A2    63 ■...
 • Seite 68: Bedienung

  Sie ein Ausreißen der Schnittkante die gewünschte Schnitttiefe an der Schnitt- durch ein aufgespanntes dünnes Holz, das tiefenskala ein und ziehen Sie die Feststell- mitgesägt wird. schraube wieder fest. │ DE │ AT │ CH ■ 64    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 69: Wartung Und Reinigung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des aus- gedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A2    65 ■...
 • Seite 70: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 66    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 71: Service

  Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A2    67 ■...
 • Seite 72: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 60825-1:2014 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Akku-Handkreissäge PHKSA 20-Li A2 Herstellungsjahr: 08–2020 Seriennummer: IAN 356347_2004 Bochum, 08.09.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 73: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 356347) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A2    69 ■...
 • Seite 74 │ DE │ AT │ CH ■ 70    PHKSA 20-Li A2...
 • Seite 75 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 10 / 2020 · Ident.-No.: PHKSA20-LiA2-092020-1 IAN 356347_2004...

Inhaltsverzeichnis