Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 20
Contents
English ......................................................................................... 2
繁體中文 ...................................................................................... 6
簡體中文 ...................................................................................... 8
Português do Brasil ................................................................... 10
Čeština ......................................................................................... 12
Nederlands .................................................................................. 14
Français ......................................................................................... 16
Suomi ......................................................................................... 18
Deutsch ......................................................................................... 20
Magyar ......................................................................................... 22
Italiano ......................................................................................... 24
Norsk ......................................................................................... 26
Polski ......................................................................................... 28
Română ......................................................................................... 30
Русский ......................................................................................... 32
Español ......................................................................................... 34
‫العربية‬
......................................................................................... 36
Svenska ......................................................................................... 38
Українська ................................................................................... 40
日本語 ......................................................................................... 42
한국어 ......................................................................................... 44
Türkçe ......................................................................................... 46
Slovenský ..................................................................................... 48
Q15172_P508_STRIX_CARRY_Gaming_Mouse.indb 1
1/31/2019 4:41:41 PM

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus ROG STRIX CARRY

 • Seite 1 Contents English ..................2 繁體中文 ..................6 簡體中文 ..................8 Português do Brasil ..............10 Čeština ..................12 Nederlands .................. 14 Français ..................16 Suomi ..................18 Deutsch ..................20 Magyar ..................22 Italiano ..................24 Norsk ..................26 Polski ..................28 Română...
 • Seite 2: Package Contents

  English Package contents • 1 x ROG STRIX CARRY Gaming Mouse • 1 x ROG logo sticker • 2 x AA batteries • 1 x ROG travel pouch • 1 x USB dongle • 1 x ROG switch tweezer • 2 x Japanese-made Omron mouse switches •...
 • Seite 3: Specifications

  Customizing with ROG Armoury For more programmable buttons, performance settings, surface calibration, and sleep mode settings, download and install the ROG Armoury from www.asus.com. NOTE: ROG Armoury does not support Bluetooth mode when customizing your gaming mouse. Ensure your gaming mouse is set to the RF 2.4G Wireless mode when using ROG Armoury.
 • Seite 4: Getting Started

  • We recommend you remove the batteries from your gaming mouse if the gaming mouse will not be in use for a prolonged period of time. Refer to the table below for the battery status of your ROG STRIX CARRY Gaming Mouse. LED color Duration Description...
 • Seite 5 2. Set up your PC to begin pairing. Click on Start > Control Panel > Devices and Printers, then click on Add a device and select ROG STRIX CARRY to begin pairing. NOTE: The steps to set up your PC are the same for both Windows ®...
 • Seite 6 與右鍵以固定滑鼠上蓋。 小心! • 請參閱電池盒中指示的安裝方向,並確 認電池以正確的方向安裝。 • 隨附的電池不能充電。 • 請勿將新電池與舊電池混合使用。 重要 • 此電競滑鼠僅可安裝鹼性電池。 • 若在長時間內不使用滑鼠,建議您移除 電池。 有關 ROG STRIX CARRY 電競滑鼠的電池狀態,請參閱下表。 LED 指示燈顏色 持續時間 說明 綠色* 持續 5 秒為綠色。 電量為 75% - 100% 紅色 每 0.5 秒閃爍 2 次 電量低於 25% * 僅...
 • Seite 7 更新您的電競滑鼠與接收器 1. 將 USB 接收器連接至電腦的 USB 連接埠,然後將電競滑鼠設定為 RF 2.4G 無線模 式。 2. 開啟 ROG Armoury,更新電競滑鼠韌體。更多關於更新電競滑鼠韌體的資訊,請參 考 ROG Armoury 手冊。 注意:韌體更新時,LED 指示燈將呈紅色閃爍。 更換滑鼠微動開關 注意:請從華碩官網 https://www.asus.com/tw 獲得相容的微動開關清單。 若有更換微動開關需求,請依據以下步驟操作: 重要! • 安裝微動開關時,請確保微動開關上的按鈕面朝滑鼠的前端方向。 • 確定微動開關已牢牢固定在微動開關插槽上。 ROG STRIX CARRY 遊戲滑鼠 Q15172_P508_STRIX_CARRY_Gaming_Mouse.indb 7 1/31/2019 4:41:45 PM...
 • Seite 8 與右鍵以固定鼠標上蓋。 小心! • 請參閱電池盒中指示的安裝方向,并確 認電池以正確的方向安裝。 • 隨附的電池不能充電。 • 請勿將新電池與舊電池混合使用。 重要 • 此電競鼠標僅可安裝堿性電池。 • 若在長時間內不使用鼠標,建議您移除 電池。 有關 ROG STRIX CARRY 電競鼠標的電池狀態,請參閱下表。 LED 指示燈顏色 持續時間 說明 綠色 持續 5 秒亮綠色 電量為 75% - 100% 紅色 每 0.5 秒閃爍 2 次 電量低於 25% 僅當連接模式設置為...
 • Seite 9 1. 將 USB 接收器連接至電腦的 USB 接口,然後將電競鼠標設置為 RF 2.4G 無線模 式。 2. 開啟 ROG Armoury,更新電競鼠標固件。更多關於電競鼠標固件更新的信息,請 參考 ROG Armoury 手冊。 注意:固件更新時,LED 指示燈將呈紅色閃爍。 更換鼠標微動開關 注意: 請從華碩官網 https://www.asus.com.cn 獲取兼容的微動開關列表。 若有更換微動開關需求,請按照以下步驟操作: 重要! • 安裝微動開關時,請確保微動開關上的按鈕面朝鼠標的前端方向。 • 確定微動開關已牢牢固定在微動開關插槽上。 ROG STRIX CARRY 電競鼠標 Q15172_P508_STRIX_CARRY_Gaming_Mouse.indb 9 1/31/2019 4:41:46 PM...
 • Seite 10 • Recomendamos que você remova as pilhas do seu mouse para jogos se o mouse para jogos não estiver em uso por um período prolongado de tempo. Consulte a tabela abaixo para status da pilha do seu Mouse para Jogo ROG STRIX CARRY. Cor do LED Duração Descrição Verde*...
 • Seite 11 Emparelhando seu mouse de jogo via Bluetooth 1. Defina a chave de conexão para o modo de conexão Bluetooth. 2. Configure o seu PC para começar o emparelhamento. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras, clique em Adicionar um dispositivo e selecione ROG STRIX CARRY para iniciar o emparelhamento. NOTA: As etapas para configurar o seu PC são as mesmas para o Windows® 7 e o Windows® 10. 3. Pressione e segure o botão Esquerda, o botão Direito e o botão DPI por aproximadamente 3 segundos para iniciar o emparelhamento. Quando o indicador LED começar a piscar em azul, você...
 • Seite 12 • Přiložené baterie nejsou nabíjecí. • NEKOMBINUJTE nové a staré baterie. DŮLEŽITÉ! • Do této herní myši vkládejte pouze alkalické baterie. • Nebudete-li tuto herní myš delší dobu používat, doporučujeme vyjmout baterie. V následující tabulce jsou uvedeny stavy baterií v herní myši ROG STRIX CARRY. Barva Doba Popis indikátoru LED Zelený* Svítí 5 sekund Nabití baterie 75 - 100 % Červený...
 • Seite 13 Párování herní myši přes Bluetooth 1. Nastavte přepínač připojení do režimu připojení Bluetooth. 2. Spusťte párování v nastavení počítače. Klikněte na možnost Start > Ovládací panely > Zařízení a tiskárny, poté klikněte na Přidat zařízení a vyberte ROG STRIX CARRY. POZNÁMKA: Postup nastavení počítače je stejný pro Windows® 7 a Windows® 10. 3. Stisknutím a podržením levého, pravého a DPI tlačítka přibližně 3 sekundy zahajte párování. Jakmile indikátor LED začne blikat modře, můžete tlačítka uvolnit. 4. Po úspěšném spárování herní myši se LED kontrolky na herní myši rozsvítí modře po dobu 3 sekund. DŮLEŽITÉ! Pokud zaznamenáte problémy s opětovným připojením myši, která byla již spárována, odeberte zařízení ze seznamu a poté jej znovu připojte podle fází postupu 1 až 4. POZNÁMKA: Chcete-li spárovat herní myš s jiným zařízením, zopakujte krok 3. Tím se resetuje spárování...
 • Seite 14: Aan De Slag

  BELANGRIJK! • Gebruik alleen alkalinebatterijen voor uw gamemuis. • Wij raden u aan de batterijen uit de gamemuis te verwijderen als u de muis niet zult gebruiken gedurende langere tijd. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de batterijstatus van uw ROG STRIX CARRY gamemuis. Led-kleur Duur Omschrijving Groen* Licht op gedurende 5 seconden...
 • Seite 15 1. Stel de aan/uit schakelaar in op de Bluetooth. 2. Stel uw pc in om het koppelen te starten. Klik op Start > Configuratiescherm > Apparaten en printers, en klik dan op Een apparaat toevoegen en selecteer ROG STRIX CARRY om het koppelen te starten.
 • Seite 16: Mise En Route

  * Le voyant ne s'allume en vert que lorsque vous définissez le mode de connexion sur le mode sans fil RF 2.4G ou lorsque vous passez en mode Bluetooth après que la souris gaming a déjà été associée. Pour connecter votre souris gaming ROG STRIX CARRY : Utiliser le mode sans fil RF 2.4G 1. Insérez le dongle USB fourni sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
 • Seite 17 RF 2.4G. 2. Lancez ROG Armoury, puis mettez à jour le firmware de votre souris gaming. Veuillez consulter le manuel de ROG Armoury pour plus de détails sur la mise à jour du firmware. REMARQUE : Le voyant clignote en rouge pendant la mise à jour du firmware. Remplacer les interrupteurs REMARQUE : Rendez-vous sur le site www.asus.com pour consulter la liste des interrupteurs compatibles. Si vous souhaitez remplacer les interrupteurs de votre souris : IMPORTANT ! • Assurez-vous d'installer l'interrupteur avec le bouton orienté vers l'avant de la souris.
 • Seite 18: Näin Pääset Alkuun

  • ÄLÄ sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään. TÄRKEÄÄ! • Käytä ainoastaan alkaliparistoja, kun asennat paristot pelihiireen. • On suositeltavaa, että poistat paristot pelihiirestä, jos sitä ei tulla käyttämään pitkään aikaan. Katso alla olevasta taulukosta ROG STRIX CARRY -pelihiiren akun tila. LED-merkkivalon väri Kesto Kuvaus Vihreä* Palaa 5 sekuntia Akkuteho 75–100 % Punainen Vilkkuu kahdesti 0,5 sekunnin välein Akkuteho alle 25 % * LED-merkkivalo palaa vihreänä...
 • Seite 19 Pelihiiren pariuttaminen Bluetoothilla 1. Aseta yhteyskytkin Bluetooth-yhteystilaan. 2. Aseta PC aloittamaan pariutus. Napsauta Käynnistä > Ohjauspaneeli > Laitteet ja tulostimet ja napsauta sitten Lisää laite ja valitse ROG STRIX CARRY aloittaaksesi pariutuksen. HUOMAUTUS: PC:n asettamisen vaiheet ovat samat sekä Windows® 7:lle että Windows® 10:lle. 3. Pidä Vasen-, Oikea- ja DPI-painiketta painettuna noin 3 sekuntia aloittaaksesi pariutuksen. Kun LED-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä, voit vapauttaa painikkeet. 4. Kun pelihiiren pariutus on onnistunut, pelihiiren LED-valot palavat sinisenä 3 sekuntia.
 • Seite 20: Erste Schritte

  Gaming Maus. • Wir empfehlen Ihnen, die Batterien aus Ihrer Gaming Maus herauszunehmen, wenn die Maus für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Finden Sie in der nachstehenden Tabelle den Batteriestatus Ihrer ROG STRIX CARRY Gaming Maus. LED-Farbe Dauer Beschreibung Grün* Leuchtet für 5 Sekunden auf...
 • Seite 21: Austauschen Der Schalter

  1. Legen Sie den Schalter für den Verbindungsmodus auf Bluetooth fest. 2. Richten Sie Ihren PC ein, um den Kopplungsvorgang zu starten. Klicken Sie auf Start > Control Panel (Systemsteuerung) > Devices and Printers (Geräte und Drucker), klicken Sie dann auf Add a Device (Gerät hinzufügen) und wählen Sie ROG STRIX CARRY, um den Kopplungsvorgang zu starten. HINWEIS: Die Schritte zum Einrichten Ihres PCs sind für Windows 7 und Windows 10 identisch. 3. Halten Sie die Linke Taste, Rechte Taste und DPI-Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung zu starten. Sobald die LED-Anzeige blau zu blinken beginnt, können Sie die Tasten...
 • Seite 22: Első Lépések

  FONTOS! • Kizárólag alkáli elemeket használjon az egérhez. • Azt javasoljuk, hogy az elemeket vegye ki az egérből, ha az egeret hosszabb ideig nem használja. A játékokhoz megtervezett ROG STRIX CARRY egérben lévő elemek állapotát az alábbi táblázatban tekintheti meg. LED színe Időtartam Leírás Zöld* 5 másodpercig világít 75% és 100% közötti tápfeszültségszint Piros 0,5 másodpercenként kétszer villog...
 • Seite 23 Az egér és a hardverkulcs frissítése 1. Csatlakoztassa az USB-hardverkulcsot a számítógép USB-portjába, majd állítsa át az egeret RF 2,4 GHz-es vezeték nélküli módba. 2. Indítsa el a ROG Armoury alkalmazást, majd frissítse az egér firmware-ét. A firmware frissítésére vonatkozó bővebb tudnivalókért tekintse meg a ROG Armoury útmutatóját. MEGJEGYZÉS: A firmware frissítése közben a LED-jelzőfény piros színnel villog. Cserélje ki a kapcsolókat MEGJEGYZÉS: A kompatibilis kapcsolók listáját a www.asus.com webhelyen tekintheti meg. A kapcsolók lecseréléséhez kövesse az alábbi lépéseket: FONTOS! • A kapcsolót úgy helyezze be a kapcsolóaljzatba, hogy a gombja az egér elülső része felé nézzen. • Győződjön meg arról, hogy a kapcsolók megfelelően illeszkednek a kapcsolóaljzatokba. A játékokhoz kialakított ROG STRIX CARRY egér Q15172_P508_STRIX_CARRY_Gaming_Mouse.indb 23 1/31/2019 4:41:52 PM...
 • Seite 24: Per Iniziare

  * L'indicatore LED si accende di verde solamente se attivate la modalità senza fili senza fili RF 2.4GHz, o se attivate la modalità Bluetooth dopo aver eseguito l'associazione del mouse. Per connettere il mouse gaming ROG STRIX CARRY: Nella modalità senza fili RF 2.4GHz 1.
 • Seite 25 1. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth. 2. Configurate il PC per avviare l'associazione. Cliccate su Start > Pannello di controllo > Dispositivi e stampanti, quindi cliccate su Aggiungi un dispositivo e selezionate ROG STRIX CARRY per avviare l'associazione. NOTA: I passaggi di configurazione del PC sono identici per Windows® 7 e per Windows® 10.
 • Seite 26: Komme I Gang

  VIKTIG! • Bruk kun alkaliske batterier når du stter batterier i spillmusen din. • Vi anbefaler at du tar batteriene ut av spillmusen hvis spillmusen ikke skal brukes på lengre tid. Se tabellen nedenfor for de ulike ladestatusene til ROG STRIX CARRY spillmus. LED-farge Varighet Beskrivelse Grønn* Lyser i 5 sekunder Batteristrøm 75–100 % Rød...
 • Seite 27 2. Sett opp PC-en din for å begynne paring. Klikk Start > Kontrollpanel > Enheter og skrivere, klikk deretter på Legg til en enhet, og velg ROG STRIX CARRY for å begynne å pare. MERK:Trinnene for å sette opp PC-en din er de samme for både Windows® 7 og Windows®...
 • Seite 28 • Dołączonych baterii nie można ładować. • NIE WOLNO łączyć nowych baterii ze starymi. WAŻNE! • W myszy do gier można instalować wyłącznie baterie alkaliczne. • Jeśli mysz do gier nie będzie używana przez dłuższy czas, zalecane jest wyjęcie z niej baterii. W poniższej tabeli omówiono różne stany baterii myszy do gier ROG STRIX CARRY. Kolor wskaźnika LED Czas trwania Opis Zielony* Świeci przez 5 sekund Poziom naładowania baterii 75%–100%...
 • Seite 29 2. Skonfiguruj komputer, aby rozpocząć parowanie. Kliknij kolejno pozycje Start > Control Panel (Panel sterowania) > Devices and Printers (Urządzenia i drukarki), a następnie kliknij pozycję Add a device (Dodaj urządzenie) i wybierz mysz ROG STRIX CARRY, aby rozpocząć parowanie. UWAGA: Procedura konfiguracji komputera jest taka sama w przypadku systemu Windows® 7, jak i Windows® 10.
 • Seite 30 IMPORTANT! • Folosiți numai baterii alcaline pentru mouse-ul dvs. de gaming. • Vă recomandăm să scoateți bateriile din mouse dacă nu îl veți folosi pentru o perioadă îndelungată. Consultați tabelul de mai jos pentru starea bateriei din mouse-ul de gaming ROG STRIX CARRY. Culoare LED Durată Descriere Verde* Iluminează timp de 5 secunde Puterea bateriei 75% - 100% Roșu Iluminează...
 • Seite 31 NOTĂ: Indicatorul LED va ilumina cu culoarea roșie în timp ce firmware-ul se actualizează. Înlocuiţi comutatoarele NOTĂ: Consultaţi www.asus.com pentru lista de comutatoare compatibile. Dacă doriţi să înlocuiţi comutatoarele, urmaţi paşii de mai jos: IMPORTANT! • Asiguraţi-vă că instalaţi comutatorul în mufă cu butonul comutatorului orientat spre partea din faţă a mouse-ului. • Comutatoarele trebuie să fie aşeza te corect pe mufele de conectare ale acestora. Mouse-ul ROG STRIX CARRY pentru Gaming Q15172_P508_STRIX_CARRY_Gaming_Mouse.indb 31 1/31/2019 4:41:56 PM...
 • Seite 32: Начало Работы

  Начало работы Установка элементов питания: 1. Для снятия верхней крышки поднимите ее с задней части мыши. 2. Установите 2 элемента питания типа AA в отсек игровой мыши. 3. Установите крышку на верхнюю часть мыши, затем нажмите левую и правую кнопки для закрепления крышки.
 • Seite 33 1. Установите переключатель подключения в режим подключения Bluetooth. 2. Начните сопряжение на компьютере. Нажмите Пуск > Панель управления > Устройства и принтеры, затем нажмите Добавить устройство и выберите ROG STRIX CARRY. ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по сопряжению одинаковы для Windows 7 и Windows 10.
 • Seite 34: Procedimientos Iniciales

  • Es recomendable que extraiga las pilas del ratón para juegos si no va a utilizar este durante un prolongado período de tiempo. Consulte la tabla siguiente para conocer el estado de las pilas del ratón para juegos ROG STRIX CARRY. Color del LED Duración Descripción Verde* Se ilumina durante 5 segundos Carga de la batería entre el 75 % y el 100 %...
 • Seite 35 2. Configures su PC para iniciar la asociación. Haga clic en Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control)> Devices and Printers (Dispositivos de impresoras) y, a continuación, haga clic en Add a device (Agregar un dispositivo) y seleccione ROG STRIX CARRY para iniciar la asociación. NOTA: Los pasos para configurar su PC son los mismos tanto para Windows® 7 como para Windows® 10. 3. Presione sin soltar el botón izquierdo, el botón derecho y el botón PPP durante 3 segundos aproximadamente para iniciar la asociación. Una vez que el indicador LED comience a parpadear...
 • Seite 36 • .‫األلعاب‬ ‫ننصحك بإزالة البطاريات من ماوس األلعاب في حالة عدم‬ • .‫استخدام ماوس األلعاب لفترة طويلة‬ .ROG STRIX CARRY ‫ارجع إلى الجدول الموضح أدناه لمعرفة حالة بطارية ماوس األلعاب‬ LED ‫لون مؤشر‬ ‫المدة‬ ‫الوصف‬ ٍ ‫يضئ لمدة 5 ثوان‬...
 • Seite 37 .Bluetooth ‫1. اضبط مفتاح االتصال على وضع االتصال عبر‬ Control Panel > Devices and Printers > )‫ (ابدأ‬Start ‫2. اضبط حاسوبك الشخصي لبدء اإلقران. انقر على‬ .‫ لبدء اإلقران‬ROG STRIX CARRY ‫ (إضافة جهاز) واختر‬Add a device ‫(األجهزة والطابعات), ثم انقر على‬ .Windows 10‫...

Inhaltsverzeichnis