Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Philips WardrobeCare GC9940 Bedienungsanleitung

Philips WardrobeCare GC9940 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für WardrobeCare GC9940:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 38
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
GC9955, GC9950, GC9945, GC9940

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Philips WardrobeCare GC9940

 • Seite 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC9955, GC9950, GC9945, GC9940...
 • Seite 5 EnGlish 6 Dansk 22 DEutsCh 38 Ελληνικα 54 Español 71 suomi 87 Français 103 italiano 120 nEDErlanDs 137 norsk 153 portuGuês 169 svEnska 185 türkçE 201...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Introduction Congratulations on your purchase of the Wardrobe Care System and welcome to Philips! We hope you will enjoy the use of this system. Register your purchase now at www.philips.com/welcome and enjoy a range of benefits, including full support regarding your product (including maintenance reminders), privileged access to information about new products, exclusive offers and discounts, and participation in special surveys about new releases.
 • Seite 7: Important

  If the mains cord or one of the supply hoses of this appliance is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
 • Seite 8: Electromagnetic Fields (Emf)

  Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Seite 9: Ironing

  “The Philips Wardrobe Care system is the ideal all in one ironing solution for perfectionists. It is fitted with the OptimalTemp technology which delivers excellent ironing results, no risk of burns and it is so easy to use. It is an amazing breakthrough, an ironing revolution.
 • Seite 10 EnGlIsh , The system power-on light goes on. Press the water tank release button (1) and remove the water tank (2). Fill the water tank with normal tap water and place the water tank back into the appliance. Undo the locking strap and unfold the ironing board to vertical position.
 • Seite 11 EnGlIsh Set the ironing board to the appropriate height with the height adjustment lever. Take the iron out of the iron compartment, either from the left or the right side. Press the iron power-on button to activate the steam generator. The ‘iron ready’...
 • Seite 12: Steaming (Gc9955 Only)

  EnGlIsh If you want to iron in the board suction mode, press the suction button on the iron. The suction mode cannot be switched off. The suction mode holds the garment flat and neat on the board, and makes perfect pleats on trousers. The large ironing board is equipped with heating elements that heat up in the ironing board.
 • Seite 13 EnGlIsh Press the water tank release button (1) and remove the water tank (2). Fill the water tank with normal tap water and place the water tank back into the appliance. Undo the locking strap and unfold the ironing board to vertical position.
 • Seite 14: Refreshing (Gc9955 Only)

  EnGlIsh You can easily hang the steamer on the board handle when necessary. You can store the hot steamer in the heat-resistant storage compartment immediately after you have switched off the steamer. Refreshing (GC9955 only) Put the mains plug in an earthed wall socket. , The system power-on light goes on.
 • Seite 15: Dual Protect Anti-Calc System

  Note: This process takes 10 minutes and automatically stops. Dual Protect Anti-calc system The Philips Wardrobe Care System is equipped with a Dual Protect Anti- Calc system that on the one hand prevents any possible scale from building up inside the system and on the other hand removes scale particles from the system.
 • Seite 16 Remove the packaging and place the new anti-calc cartridge in the water tank. Note: To purchase more anti-calc cartridges, go to the Philips online shop at www.philips.com/shop, or visit Philips online support and search for GC019. Automatic Calc Clean Note: The Auto Calc Clean process is automatically activated the first time you use the iron after you replaced the anti-calc cartridge.
 • Seite 17: Automatic Shut-Off

  EnGlIsh Empty the water into the sink. The rinse tray overflows if you do not empty it before the next Auto Calc Clean session. Slide the rinse tray back into the appliance. The appliance stops beeping and the red light goes out. The ‘iron ready’...
 • Seite 18: Storage

  If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-year guarantee period, Philips Consumer Lifestyle repairs or replaces the product at its expense. Philips Consumer Lifestyle will only pay for repair or replacement...
 • Seite 19: Guarantee Restrictions

  In the unfortunate case that your Wardrobe Care system needs repair, please contact the nearest authorised Philips service centre or call the free local Philips hotline. They will help you arrange the repair in minimum time. Frequently asked questions This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance.
 • Seite 20 If the pumping noises do not stop, first check if the water tank is placed in the water tank compartment properly. If this is the case but the noises still persist, switch off the appliance and contact the Philips Consumer Care Centre or your Philips dealer.
 • Seite 21 EnGlIsh Question Answer To purchase new anti-calc cartridges, go to the Philips online shop at www. Where can I buy new philips.com/shop, or visit Philips online support and search for GC019. anti-calc cartridges? Can I wash the ironing You can wash the ironing board cover in a washing machine, using the board cover and the felt delicate cycle.
 • Seite 22: Introduktion

  Førsteklasses service 35 Ofte stillede spørgsmål 35 Introduktion Tillykke med købet af dit Wardrobe Care System og velkommen til Philips! Vi håber, at du bliver glad for systemet. Registrer dit køb på www.philips.com/welcome nu, og få glæde af en række fordele, herunder fuld support til dit produkt (inkl. påmindelser om vedligeholdelse), eksklusiv adgang til information om nye produkter, særtilbud og deltagelse i særlige undersøgelser om nye produktlanceringer.
 • Seite 23: Vigtigt

  Hvis netledningen eller en af dampslangerne beskadiges, skal du få dem udskiftet af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagperson for at undgå enhver risiko. Hold altid apparatet under opsyn, når det er tilsluttet strøm.
 • Seite 24: Elektromagnetiske Felter (Emf)

  Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel eller andre kemikalier i vandtanken. Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Seite 25: Strygning

  “Philips Wardrobe Care System er den perfekte alt-i-en-løsning for perfektionister. Det anvender OptimalTemp-teknologien, som giver fremragende strygeresultater uden risiko for brændte pletter, og det er meget brugervenligt.
 • Seite 26 Dansk Sæt netstikket i en stikkontakt med jordforbindelse. Systemets kontrollampe lyser. Tryk på vandtankens udløserknap (1), og fjern vandtanken (2). Fyld vandtanken med almindeligt vand fra hanen, og sæt vandtanken i apparatet igen. Bind låsestroppen op, og fold strygebrættet ud i vandret position.
 • Seite 27 Dansk Tryk på knappen til at vippe brættet, og vip det op i lodret position. Indstil strygebrættet til den passende højde med udløseren til højdejustering. Tag strygejernet ud af opbevaringsrummet fra enten venstre eller højre side. Tryk på strygejernets tænd/sluk-knap for at aktivere dampgeneratoren.
 • Seite 28: Dampning (Kun Gc9955)

  Dansk Hvis du ønsker at bruge strygejernets blæsefunktion, skal du trykke på blæseknappen på strygejernet. Blæsetilstanden udsender en luftpude, der forebygger glans og mærker efter sømme. Blæsetilstanden kan ikke deaktiveres. Det store strygebræt har varmeelementer, der opvarmer strygebrættet. Resultatet er nemmere og hurtigere strygning. Hvis du ønsker at bruge strygejernets sugefunktion, skal du trykke på...
 • Seite 29 Dansk Systemets kontrollampe lyser. Tryk på vandtankens udløserknap (1), og fjern vandtanken (2). Fyld vandtanken med almindeligt vand fra hanen, og sæt vandtanken i apparatet igen. Bind låsestroppen op, og fold strygebrættet ud i vandret position. Hæng det tøj, der skal dampes, på bøjlekrogen øverst på strygebrættet.
 • Seite 30: Opfriskning (Kun Gc9955)

  Dansk Placer damperhovedet tæt på og vendt mod tøjet, og tryk på dampaktiveringsknappen. Ret aldrig dampstrålen mod personer. Bemærk: Flyt damperhovedet hurtigt op og ned for at få det bedste resultat. Hvis du vil dampstryge med blæsefunktionen, skal du trykke på den afrundede side af blæse-/sugeknappen.
 • Seite 31: Dobbeltvirkende Anti-Kalk-System

  Bemærk: Denne proces tager 10 minutter og stopper automatisk. Dobbeltvirkende anti-kalk-system Philips Wardrobe Care System er udstyret med et dobbeltvirkende anti- kalk-system, der på den ene side forebygger evt. kalkdannelse på indersiden af systemet, mens det på den anden side fjerner kalkpartikler fra systemet.
 • Seite 32 Bemærk: Du kan maksimere anti-kalk-patronens levetid ved først at pakke den ud, når du skal bruge den. Fjern emballagen, og placer den nye anti-kalk-patronen i vandtanken. Bemærk: Hvis du vil købe flere anti-kalk-patroner, skal du besøge Philips Onlinebutik på www.philips.com/shop, eller besøg Philips’ onlinesupport, og søg efter GC019.
 • Seite 33: Auto-Sluk

  Dansk Træk skyllebakken ud. Hæld vandet ned i vasken. Skyllebakken flyder over, hvis du ikke tømmer den før næste Auto Calc Clean-session. Skub skyllebakken tilbage i apparatet. Apparatet stopper med at bippe, og den røde lysindikator slukkes. Lysindikatoren for “strygejernet er klar” begynder at blinke for at indikere, at apparatet varmer op.
 • Seite 34: Opbevaring

  Dansk Lysindikatoren på strygejernet eller damperen blinker for at angive, at apparatet er ved at varme op. Vent, indtil lyset stopper med at blinke. Når lysindikatoren lyser konstant, er apparatet klar til brug igen. Opbevaring Fold strygebrættet sammen til opbevaringsposition, og lås brættet med låsestroppen.
 • Seite 35: Reklamationsret

  Bemærk: Ovenstående påvirker ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen. Førsteklasses service Vi vil gerne sikre os, at du forbliver tilfreds med dit Philips Wardrobe Care System. Vi minder dig om, at du kan registrere dit køb på www.philips.com/welcome, således at vi kan holde kontakten med dig og sende dig påmindelser om vedligeholdelse.
 • Seite 36 Dansk Spørgsmål Svar Hvorfor bliver apparatet Når den røde indikatorlampe REPLACE CARTRIDGE blinker, er anti-kalk- ved med at bippe og patronen ikke længere aktiv og skal udskiftes. Hvis du ikke udskifte den brugte blinke? anti-kalk-patron, stopper det røde indikatorlys REPLACE CARTRIDGE med at blinke, og apparatet holder op med at bippe.
 • Seite 37 Hvis pumpestøjen ikke stopper, skal du først kontrollere, at vandtanken er placeret korrekt i vandtankens holder. Hvis dette er tilfældet, men støjen fortsætter, skal du slukke for apparatet og kontakte Philips Kundecenter eller din Philips-forhandler. Hvorfor er der Efter længere tids strygning dannes der kondens på...
 • Seite 38: Einführung

  Häufig gestellte Fragen 52 Einführung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kleidungspflegesystems und willkommen bei Philips! Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesem System. Registrieren Sie Ihren Kauf jetzt unter www.philips.com/welcome, und genießen Sie eine Reihe von Vorteilen, einschließlich voller Unterstützung für Ihr Produkt (inkl.
 • Seite 39: Wichtig

  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und die Verbindungsschläuche keinesfalls mit der heißen Bügelsohle in Kontakt kommen. Falls während des Gebrauchs aus dem Spülfach Dampf austritt, schalten Sie das Gerät ab und setzen Sie sich mit einem von Philips autorisierten Service-Center in Verbindung. Achtung Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
 • Seite 40: Zu Verwendende Wasserart

  DEutsch Nach dem Bügeln oder Dämpfen, zum Reinigen des Geräts und auch dann, wenn Sie das Gerät nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt lassen, sollten Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Verschieben Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs. Verwenden Sie das Gerät nicht für nasse Stoffe. Das Gerät muss stets auf einer stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage abgestellt und benutzt werden.
 • Seite 41: Elektromagnetische Felder

  Forschungsinstitute für Textilien und ist der RWTH Aachen angegliedert. Bügeln Das Dampfsystem des Philips Kleidungspflegesystems ist mit OptimalTemp- Technologie ausgestattet. Damit können Sie alle bügelechten Stoffe bügeln, ohne die Bügeleisentemperatur oder die Dampfeinstellung anzupassen. Stoffe mit diesen Symbolen sind bügelecht, z. B. Leinen, Baumwolle,...
 • Seite 42 DEutsch Stoffe mit diesem Symbol sind nicht bügelecht. Zu diesen Stoffen gehören Synthetikfasern wie zum Beispiel Lycra oder Elastan, Lycra-Mischgewebe und Polyolefine (z. B. Polypropylen), aber auch Kleidungsstücke mit Aufdruck. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Die Systembetriebsanzeige leuchtet. Drücken Sie die Entriegelungstaste (1) für den Wasserbehälter, und nehmen Sie den Wasserbehälter (2) heraus.
 • Seite 43 DEutsch Lösen Sie den Sicherungshebel, und bringen Sie das Bügelbrett in senkrechte Position. Drücken Sie die Bügelbrett-Kipptaste, und bringen Sie das Bügelbrett in waagerechte Position. Stellen Sie das Bügelbrett auf die passende Höhe ein. Verwenden Sie dazu den Hebel zur Höheneinstellung. Nehmen Sie das Bügeleisen entweder von links oder von rechts aus seinem Fach.
 • Seite 44 DEutsch Drücken Sie den Dampfauslöser, um mit dem Dampfbügeln zu beginnen. Richten Sie den Dampfstoß niemals auf Personen! Wenn Sie die Blasfunktion des Bügelbretts verwenden möchten, drücken Sie die Aufblastaste des Bügeleisens. Der Aufblasmodus bietet ein Luftkissen, das verhindert, dass der Stoff glänzt und sich Nähte abdrücken.
 • Seite 45: Dämpfen (Nur Gc9955)

  DEutsch Dämpfen (nur Gc9955) Die Dampfeinheit ermöglicht Ihnen, Falten in nur wenigen Zügen zu entfernen. Sie ist leicht zu verwenden, sicher für alle Kleidungsstücke und eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Die Systembetriebsanzeige leuchtet.
 • Seite 46: Auffrischen (Nur Gc9955)

  DEutsch Nehmen Sie die Dampfeinheit aus ihrem Fach. Schalten Sie die Dampfeinheit durch Drücken des Ein-/Ausschalters der Dampfeinheit ein. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Positionieren Sie den Kopf der Dampfeinheit nahe am Kleidungsstück und dahin ausgerichtet, und drücken Sie dann die Dampftaste. Richten Sie den Dampfstoß...
 • Seite 47: Dual Protect Anti-Kalk-System

  Das Gerät beginnt mit dem Auffrischen Ihres Kleidungsstücks. Hinweis: Dieser Vorgang dauert 10 Minuten und wird automatisch beendet. Dual Protect Anti-Kalk-system Das Philips Kleidungspflegesystem ist mit einem Dual Protect Anti-Kalk- System ausgestattet, das einerseits alle möglichen Kalkablagerungen innerhalb des Systems verhindert und andererseits Kalkpartikel aus dem System entfernt.
 • Seite 48: Ersetzen Der Anti-Kalk-Kartusche

  Sie sie eingepackt, bis Sie sie verwenden. Entfernen Sie die Verpackung, und setzen Sie die neue Anti-Kalk- Kartusche in den Wasserbehälter ein. Hinweis: Um weitere Anti-Kalk-Kartuschen zu kaufen, besuchen Sie den Philips Online-Shop unter www.philips.com/shop, oder besuchen Sie den Philips Online-Support, und suchen Sie nach “GC019”.
 • Seite 49 DEutsch Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten. Während des Vorgangs ist es normal, dass das System Pump- und Klickgeräusche macht. Nach ca. 3 Minuten wird das Spülwasser in das Spülfach unten gespült. Das akustische Signal ertönt schneller, und am Spülfach blinkt die Anzeige rot.
 • Seite 50: Automatische Abschaltung

  DEutsch Automatische Abschaltung Dieses Gerät ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Wenn der Dampfauslöser länger als 10 Minuten nicht verwendet wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab und wechselt in den Standby-Modus. Sie hören ein paar Pieptöne, und die Bereitschaftsanzeige des Bügeleisens oder der Dampfeinheit erlischt.
 • Seite 51: Umwelt

  Gebrauch, zur Wartung oder zum Entkalken, oder wenn Sie neue Anti- Kalk-Kartuschen brauchen, gehen Sie bitte auf www.philips.com/support, oder rufen Sie die kostenlose lokale Philips Hotline an. Sie finden die Telefonnummer im separaten Garantieheft. Wir haben uns die größtmögliche Mühe beim Entwerfen, Entwickeln und...
 • Seite 52: Häufig Gestellte Fragen

  DEutsch dass Ihr Kleidungspflegesystem repariert werden muss, kontaktieren Sie bitte das nächste autorisierte Philips Service-Center, oder rufen Sie die kostenlose lokale Philips Hotline an. Dort wird man Ihnen dabei helfen, die Reparatur in Mindestzeit zu arrangieren. Häufig gestellte Fragen Dieses Kapitel enthält die am häufigsten zu diesem Gerät gestellten Fragen.
 • Seite 53 Wenn die Anti-Kalk-Kartusche ersetzt werden muss, beginnt die Anzeige REPLACE CARTRIDGE zu blinken, und das System piept. Wo kann ich neue Anti- Um neue Anti-Kalk-Kartuschen zu kaufen, besuchen Sie den Philips Online- Kalk-Kartuschen kaufen? Shop unter www.philips.com/shop, oder besuchen Sie den Philips Online- Support, und suchen Sie nach “GC019”.
 • Seite 54: Πίνακας Περιεχομένων

  Πρόσθετη υπηρεσία 68 Συχνές ερωτήσεις 68 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήματος Wardrobe Care και καλώς ήρθατε στη Philips! Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτού του συστήματος. Καταχωρήστε τώρα το προϊόν που αγοράσατε στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome και απολαύστε πλεονεκτήματα όπως: πλήρης...
 • Seite 55 ή εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή έχει διαρροή. Εάν το καλώδιο ή κάποιος από τους σωλήνες τροφοδοσίας της συσκευής υποστεί φθορά, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips ή σε κάποιο εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να το αντικαταστήσετε, προς αποφυγή κινδύνου.
 • Seite 56 Ελληνικα Η πλάκα του σίδερου μπορεί να φτάσει σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία και ενδέχεται να σας προκαλέσει εγκαύματα εάν την αγγίξετε. Όταν τελειώνετε το σιδέρωμα ή το φρεσκάρισμα με ατμό, όταν καθαρίζετε τη συσκευή και όταν αφήνετε τη συσκευή έστω και για λίγο, να...
 • Seite 57 υφάσματα από ζώα, όπως το μαλλί, το κασμίρ, το μοχέρ, το αλπακά και το ανκορά. “Το σύστημα Wardrobe Care της Philips είναι η ιδανική, ολοκληρωμένη λύση σιδερώματος για όσους επιθυμούν τέλεια αποτελέσματα. Διαθέτει την τεχνολογία OptimalTemp που προσφέρει άψογα αποτελέσματα...
 • Seite 58 Ελληνικα Σιδέρωμα Η γεννήτρια ατμού του συστήματος Wardrobe Care της Philips διαθέτει τεχνολογία OptimalTemp, η οποία σας επιτρέπει να σιδερώνετε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται χωρίς να προσαρμόζετε τη θερμοκρασία του σίδερου ή τη ρύθμιση ατμού. Τα υφάσματα με αυτά τα σύμβολα σιδερώνονται, όπως για...
 • Seite 59 Ελληνικα Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό βρύσης και επανατοποθετήστε την στη συσκευή. Απασφαλίστε το λουράκι κλειδώματος και ξεδιπλώστε τη σιδερώστρα σε κάθετη θέση. Πατήστε το κουμπί αναδίπλωσης σιδερώστρας και φέρτε τη σιδερώστρα σε οριζόντια θέση. Ρυθμίστε τη σιδερώστρα στο κατάλληλο ύψος με το μοχλό ρύθμισης ύψους. Βγάλτε το σίδερο από τη θήκη, είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά.
 • Seite 60 Ελληνικα Πατήστε το κουμπί λειτουργίας του σίδερου για να ενεργοποιήσετε τη γεννήτρια ατμού. Η λυχνία “ετοιμότητας σίδερου” αρχίζει να αναβοσβήνει. Μετά από περίπου 2 λεπτά, η λυχνία “ετοιμότητας σίδερου” σταματάει να αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά αναμμένη ως ένδειξη ότι η γεννήτρια ατμού είναι έτοιμη για χρήση. Πιέστε τη σκανδάλη ατμού για να αρχίσετε το σιδέρωμα με ατμό. Μην κατευθύνετε ποτέ τον ατμό προς ανθρώπους. Εάν θέλετε να σιδερώσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξαγωγής αέρα της σιδερώστρας, πιέστε το κουμπί εξαγωγής αέρα στο σίδερο. Η λειτουργία εξαγωγής αέρα παρέχει ένα προστατευτικό στρώμα αέρα, το οποίο αποτρέπει τη δημιουργία γυαλάδων και σημαδιών από τις ραφές κατά το σιδέρωμα. Η λειτουργία εξαγωγής αέρα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Η...
 • Seite 61 Ελληνικα Μπορείτε να φυλάξετε το ζεστό σίδερο στην αντιθερμική θήκη, αφού προηγουμένως το θέσετε εκτός λειτουργίας. Φρεσκάρισμα με ατμό (μόνο GC9955) Το εξάρτημα ατμού σας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσετε τις τσακίσεις με λίγες μόνο κινήσεις. Είναι εύχρηστο, ασφαλές για όλα τα ρούχα και ιδανικό για ευαίσθητα υφάσματα όπως μεταξωτά. Συνδέστε το φις σε πρίζα με γείωση. Ανάβει η λυχνία λειτουργίας. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης δεξαμενής νερού (1) και αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού (2).
 • Seite 62 Ελληνικα Απασφαλίστε το λουράκι κλειδώματος και ξεδιπλώστε τη σιδερώστρα σε κάθετη θέση. Κρεμάστε το ρούχο που θέλετε να φρεσκάρετε με ατμό στο άγκιστρο κρεμάστρας στο επάνω μέρος της σιδερώστρας. Βγάλτε το εξάρτημα ατμού από τη θήκη του. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας του εξαρτήματος ατμού για να ενεργοποιήσετε το εξάρτημα ατμού. Η λυχνία λειτουργίας ανάβει. Τοποθετήστε την κεφαλή του εξαρτήματος ατμού σε κοντινή απόσταση μπροστά στο ρούχο και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης ατμού. Μην κατευθύνετε ποτέ τον ατμό προς ανθρώπους. Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, μετακινήστε το εξάρτημα ατμού πάνω και κάτω με γρήγορες κινήσεις. Εάν θέλετε να φρεσκάρετε με ατμό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξαγωγής αέρα, πιέστε το τμήμα του κουμπιού εξαγωγής/απορρόφησης αέρα με το σύμβολο εξαγωγής. Εάν θέλετε να φρεσκάρετε με ατμό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απορρόφησης αέρα, πιέστε το τμήμα του κουμπιού εξαγωγής/ απορρόφησης αέρα με το σύμβολο απορρόφησης. Μπορείτε εύκολα να κρεμάσετε το εξάρτημα ατμού στη λαβή της σιδερώστρας, εφόσον χρειάζεται. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ζεστό εξάρτημα ατμού στην αντιθερμική θήκη φύλαξης, αφού πρώτα το απενεργοποιήσετε.
 • Seite 63 Ελληνικα Φρεσκάρισμα (μόνο GC9955) Συνδέστε το φις σε πρίζα με γείωση. Ανάβει η λυχνία λειτουργίας. Απασφαλίστε το λουράκι κλειδώματος και ξεδιπλώστε τη σιδερώστρα σε κάθετη θέση. Πιέστε το κουμπί φρεσκαρίσματος στο πίσω μέρος της σιδερώστρας. Η συσκευή ξεκινά να φρεσκάρει το ρούχο σας. Σημείωση: Η διαδικασία αυτή διαρκεί 10 λεπτά και σταματά αυτόματα.
 • Seite 64 Ελληνικα Διπλό σύστημα προστασίας από τα άλατα Το σύστημα Wardrobe Care της Philips είναι εφοδιασμένο με ένα διπλό σύστημα προστασίας από τα άλατα, το οποίο αποτρέπει κάθε πιθανή συσσώρευση αλάτων στο εσωτερικό του συστήματος και, συγχρόνως, αφαιρεί τα άλατα από το σύστημα. Το διπλό σύστημα προστασίας από...
 • Seite 65 Ελληνικα Αφαιρέστε τη συσκευασία και τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο προστασίας από τα άλατα στη δεξαμενή νερού. Σημείωση: Για να αγοράσετε περισσότερα ανταλλακτικά φίλτρα προστασίας από τα άλατα, μεταβείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/shop ή επισκεφθείτε την τοποθεσία ηλεκτρονικής υποστήριξης της Philips και αναζητήστε τον κωδικό προϊόντος GC019. αυτόματο σύστημα καθαρισμού αλάτων Calc Clean Σημείωση: Η...
 • Seite 66: Συστήματα Αποθήκευσης

  Ελληνικα Τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής νερού στη συσκευή. Η συσκευή σταματάει να εκπέμπει ηχητικό σήμα και η κόκκινη λυχνία σβήνει. Η λυχνία “ετοιμότητας σίδερου” αναβοσβήνει ως ένδειξη ότι η συσκευή θερμαίνεται. Μετά από περίπου 2 λεπτά, η λυχνία “ετοιμότητας σίδερου” σταματάει να αναβοσβήνει ως ένδειξη ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. αυτόματη διακοπή λειτουργίας Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Όταν το σίδερο ή η σκανδάλη ατμού δεν χρησιμοποιείται για περισσότερα από 10 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής. Ακούγονται μερικά ηχητικά...
 • Seite 67 σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Εγγύηση Ο τομέας Philips Consumer Lifestyle παρέχει για το σύστημα Wardrobe Care της Philips εγγύηση δύο ετών, αρχής γενομένης της ημερομηνίας αγοράς. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα...
 • Seite 68: Συχνές Ερωτήσεις

  κατά νόμο δικαιώματά σας. Πρόσθετη υπηρεσία Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνετε ικανοποιημένοι από το σύστημα Wardrobe Care της Philips. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε να δηλώσετε την αγορά σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome, προκειμένου να διατηρήσουμε την επικοινωνία μαζί σας και να σας...
 • Seite 69 Ελληνικα Ερώτηση Απάντηση Όταν αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία στη δεξαμενή νερού, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετό νερό ή ότι η δεξαμενή νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο χώρο δεξαμενής νερού. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού και επανατοποθετήστε την σωστά στο χώρο δεξαμενής νερού. Όταν...
 • Seite 70 Για να αγοράσετε ανταλλακτικά φίλτρα προστασίας από τα άλατα, μεταβείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/ αγοράσω καινούρια φίλτρα προστασίας shop ή επισκεφθείτε την τοποθεσία ηλεκτρονικής υποστήριξης της Philips από τα άλατα; και αναζητήστε τον κωδικό προϊόντος GC019. Μπορώ να πλύνω...
 • Seite 71: Introducción

  Introducción Felicidades por su compra del sistema Wardrobe Care y bienvenido a Philips! Esperamos que disfrute del uso de este sistema. Registre su compra ahora en www.philips.com/welcome y disfrute de una gran variedad de ventajas, que incluyen asistencia total del producto...
 • Seite 72: Importante

  Si el cable de alimentación o una de las la mangueras del vapor están dañados, deben ser sustituidos por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Seite 73: Campos Electromagnéticos (Cem)

  Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura...
 • Seite 74: Planchado

  “El sistema Wardrobe Care de Philips es la solución de planchado todo en uno ideal para los perfeccionistas. Está equipado con la tecnología OptimalTemp, que ofrece unos resultados excelentes, sin riesgo de quemaduras y muy fácil de utilizar.
 • Seite 75 Español Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra. El piloto de encendido del sistema se ilumina. Pulse el botón de liberación del depósito de agua (1) y retírelo (2). Llene el depósito de agua con agua del grifo normal y colóquelo en el aparato.
 • Seite 76 Español Pulse el botón de inclinación de la tabla y ponga ésta en posición horizontal. Ajuste la tabla de planchar a la altura apropiada mediante la palanca de ajuste de altura. Saque la plancha de su compartimento, ya sea por la derecha o por la izquierda.
 • Seite 77: Vaporización (Solo Modelo Gc9955)

  Español Si desea planchar con el modo de chorro de aire de la tabla, pulse el botón de chorro de aire de la plancha. El modo de chorro de aire proporciona un cojín de aire que evita brillos y marcas de costuras. El modo de chorro de aire no puede apagarse.
 • Seite 78 Español El piloto de encendido del sistema se ilumina. Pulse el botón de liberación del depósito de agua (1) y retírelo (2). Llene el depósito de agua con agua del grifo normal y colóquelo en el aparato. Suelte la correa de sujeción y despliegue la tabla de planchar colocándola en posición vertical.
 • Seite 79: Aireado (Solo Modelo Gc9955)

  Español Coloque la cabecera del vaporizador cerca de la prenda y orientada hacia la misma y, a continuación, pulse el activador de vapor. No dirija nunca el vapor hacia las personas. Nota: Mueva la cabecera del vaporizador arriba y abajo rápidamente para obtener los mejores resultados.
 • Seite 80: Sistema Antical Dualprotect

  Nota: Este proceso dura 10 minutos y se detiene automáticamente. sistema antical Dualprotect El sistema Wardrobe Care de Philips está equipado con un sistema antical DualProtect que evita por una parte la acumulación de cal dentro del sistema y por otro lado elimina partículas de cal del sistema. Consiste en un cartucho antical y un proceso automático de limpieza de cal Calc Clean.
 • Seite 81 Retire el embalaje y coloque el nuevo cartucho antical en el depósito de agua. Nota: Para comprar más cartuchos antical, visite la Tienda Online Philips en www.philips.com/shop o visite el sitio de asistencia en línea de Philips y busque GC019.
 • Seite 82: Desconexión Automática

  Español Extraiga la bandeja de aclarado. Vacíe el agua en el fregadero. La bandeja de aclarado rebosa si no la vacía antes de la siguiente sesión de Calc Clean automático. Vuelva a colocar la bandeja de aclarado deslizándola en el aparato. El aparato para de pitar y el piloto rojo se apaga.
 • Seite 83: Almacenamiento

  Español El piloto de la plancha o el vaporizador parpadea para indicar que el aparato se está calentando. Espere a que el piloto deje de parpadear. Cuando el piloto permanezca encendido, el aparato estará listo para ser utilizado de nuevo. almacenamiento Pliegue la tabla de planchar a su posición de almacenamiento y fíjela con la correa de sujeción.
 • Seite 84: Garantía

  Wardrobe Care necesite reparación, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por Philips más cercano o llame al número gratuito local del Servicio de Atención al Cliente de Philips. Le ayudarán a arreglar la reparación en el tiempo más breve posible.
 • Seite 85 Español Pregunta Respuesta ¿Por qué el sistema no Cuando el piloto rojo de sustitución del cartucho parpadee, querrá decir para de emitir pitidos ni que el cartucho antical ha perdido su eficacia y debe ser reemplazado. de parpadear? Si no reemplaza el cartucho antical usado, el piloto dejará de parpadear y el aparato dejará...
 • Seite 86 Si es así pero los ruidos persisten, apague el aparato y póngase en contacto el Servicio de Atención al Cliente de Philips o su distribuidor de Philips. ¿Por qué hay gotas o Después de una sesión de planchado larga, el vapor se condensa dentro de...
 • Seite 87: Johdanto

  Takuu 99 Premium-palvelu 100 Tavallisimmat kysymykset 100 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Toivomme, että hyödyt järjestelmän käytöstä. Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome, niin saat monipuolisia etuja, kuten täyden tuotetuen (esimerkiksi ohjelmistolataukset), tietoja uusista tuotteista, erikoistarjouksia ja -alennuksia ja mahdollisuuden osallistua uusiin tuotteisiin liittyviin kyselyihin.
 • Seite 88: Tärkeää

  Suomi Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Vinkki: Voit säilyttää käyttöopasta silitysrautakotelossa. Vaara Älä koskaan upota silitysrautaa, höyrystintä tai laitetta veteen. Varoitus Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan. Älä...
 • Seite 89: Sähkömagneettiset Kentät (Emf)

  Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita, silitysaineita tai muitakaan kemikaaleja. Sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Seite 90: Silittäminen

  The International Wool Textile Organisation (IWTO) on maailman johtava eläinperäisiin kankaisiin (kuten lampaanvilla, kasmirvilla, angoravilla, alpakka ja angora) erikoistunut järjestö. “Philips-vaatehuoltojärjestelmä on ihanteellinen silitysratkaisu täydellisyyden tavoittelijoiden tarpeisiin. Järjestelmässä käytetty OptimalTemp-tekniikka takaa erinomaisen silitysjäljen, eliminoi palovammavaaran ja on todella helppokäyttöinen. Järjestelmä on mullistava, todellinen silittämisen vallankumous.
 • Seite 91 Suomi , Virran merkkivalo syttyy. Paina vesisäiliön vapautuspainiketta (1) ja irrota vesisäiliö (2). Täytä vesisäiliö tavallisella vesijohtovedellä ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen. Avaa lukitushihna ja avaa silityslauta pystyasentoon. Paina laudan kallistuspainiketta ja käännä lauta vaaka-asentoon.
 • Seite 92 Suomi Säädä silityslauta sopivalle korkeudelle korkeudensäätimellä. Ota silitysrauta kotelostaan. Käynnistä höyrylaite painamalla silitysraudan virtapainiketta. Silitysrauta valmis -valo alkaa vilkkua. Kahden minuutin kuluttua silitysrauta valmis -merkkivalo alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Höyrylaite on tällöin käyttövalmis. Aloita höyrysilitys painamalla höyryliipaisinta. Älä koskaan suuntaa höyrysuihkua ihmisiä kohti. Jos haluat käyttää...
 • Seite 93: Höyryttäminen (Vain Gc9955)

  Suomi Jos haluat käyttää silitysrautaa imutilassa, paina silitysraudan imupainiketta. Imutilaa ei voi poistaa käytöstä. Imutilaa käytettäessä vaate on siististi ja tasaisesti silityslaudalla. Näin voi silittää parhaiten housujen laskokset. Suuressa silityslaudassa on lämmitysvastukset, jotka lämmittävät silityslautaa. Silittäminen on täten helpompaa, nopeampaa ja kätevämpää.
 • Seite 94 Suomi Paina vesisäiliön vapautuspainiketta (1) ja irrota vesisäiliö (2). Täytä vesisäiliö tavallisella vesijohtovedellä ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen. Avaa lukitushihna ja avaa silityslauta pystyasentoon. Ripusta vaate silityslaudan yläosassa olevasta ripustuskoukusta höyryttämistä varten. Ota höyrystin kotelostaan. Kytke höyrystimeen virta virtakytkimellä. Virran merkkivalo syttyy. Aseta höyrystimen pää...
 • Seite 95: Tuuletus (Vain Gc9955)

  Suomi Voit ripustaa höyrystimen helposti kahvaan tarvittaessa. Höyrystimen voi laittaa lämmönkestävään säilytyskoteloon heti, kun siitä on katkaistu virta. Tuuletus (vain GC9955) Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan. , Virran merkkivalo syttyy. Avaa lukitushihna ja avaa silityslauta pystyasentoon. Paina silityslaudan taustapuolella olevaa tuuletuspainiketta. Laite aloittaa vaatteen tuuletuksen.
 • Seite 96: Dualprotect Anti-Calc -Järjestelmä

  Suomi Huomautus: Tämä toiminto jatkuu 10 minuuttia ja pysähtyy automaattisesti. DualProtect Anti-Calc -järjestelmä Philipsin vaatehuoltojärjestelmässä on Dual Protect Anti-Calc -järjestelmä, joka estää kalkin kertymistä laitteen sisälle ja myös poistaa kalkkihiukkasia järjestelmästä. Dual Protect Anti-Calc -järjestelmä koostuu kalkinpoistopatruunasta ja automaattisesta kalkinpoistojärjestelmästä. Kalkinpoistopatruunan vaihtaminen Kalkinpoistopatruuna estää...
 • Seite 97 Suomi Poista pakkaus ja aseta uusi kalkinpoistopatruuna vesisäiliöön. Huomautus: Voit ostaa lisää kalkinpoistopatruunoita Philipsin verkkokaupasta osoitteessa www.philips.com/shop, tai etsi tietoja Philipsin verkkotuesta hakusanalla GC019. Automaattinen kalkinpoisto Huomautus: Automaattinen kalkinpoisto käynnistyy automaattisesti, kun silitysrautaa käytetään ensimmäisen kerran kalkinpoistopatruunan vaihdon jälkeen. Laitetta ei voi käyttää automaattisen kalkinpoiston aikana. Älä keskeytä...
 • Seite 98: Automaattinen Virrankatkaisu

  Suomi Tyhjennä vesi pesualtaaseen. Huuhteluastia valuu yli, jos sitä ei tyhjennetä ennen seuraavaa automaattista kalkinpoistoa. Työnnä huuhteluastia takaisin laitteeseen. Laitteen merkkiääni ja punainen merkkivalo sammuvat. Silitysrauta valmis -merkkivalo alkaa vilkkua, ja laite kuumenee. Noin 2 minuutin kuluttua merkkivalo alkaa palaa yhtäjaksoisesti ja laite on käyttövalmis.
 • Seite 99: Säilytys

  Jos tuotteessa ilmenee viallisista materiaaleista tai valmistusvirheistä johtuva vika tämän kahden vuoden takuuajan aikana, Philips Consumer Lifestyle korjaa tai vaihtaa tuotteen omalla kustannuksellaan. Philips Consumer Lifestyle maksaa korjauksen tai vaihdon vain, jos on selvästi osoitettu, esimerkiksi ostokuitilla, että korvausta...
 • Seite 100: Takuun Rajoitukset

  Philips vastaa mahdollisista vahingoista. Takuu raukeaa, jos vika on aiheutunut väärästä käytöstä, huonosta kunnossapidosta tai jos tuotetta ovat korjanneet muut kuin Philips Consumer Lifestylen valtuuttamat henkilöt. Huomautus: Nämä takuun rajoitukset eivät vaikuta lainmukaisiin oikeuksiin.
 • Seite 101 Jos pumppaavat äänet eivät lakkaa, tarkista ensin, onko vesisäiliö asetettu kunnolla paikalleen. Jos vesisäiliö on paikallaan eivätkä äänet lakkaa, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä Philips-kuluttajapalvelukeskukseen tai Philips- jälleenmyyjään. Miksi silityslaudalla on Pitkän silityksen aikana silityslaudan sisälle kertyy kondensiohöyryä, joka vesipisaroita tai märkiä...
 • Seite 102 Suomi Kysymys Vastaus Mistä voin ostaa uusia Voit ostaa uusia kalkinpoistopatruunoita Philipsin verkkokaupasta osoitteessa www.philips.com/shop tai etsi tietoja Philipsin verkkotuesta hakusanalla kalkinpoistopatruunoita? GC019. Voinko pestä Voit pestä silityslaudan päällisen pesukoneessa hienopesuohjelmalla. Älä pese silityslaudan päällisen ja alushuopaa pesukoneessa, vaan pese se varovasti käsin.
 • Seite 103: Description Générale (Fig. 1)

  Foire aux questions 117 introduction Félicitations pour votre achat du système de soin du linge et bienvenue dans l’univers Philips ! Nous espérons qu’il vous donnera entière satisfaction. Enregistrez votre achat dès maintenant sur le site Web à l’adresse www.philips.com/welcome. Vous pourrez ainsi profiter de nombreux avantages, notamment d’une assistance complète pour votre produit (y...
 • Seite 104: Important

  Si le cordon d’alimentation ou l’un des cordons flexibles est endommagé, vous devez les faire remplacer par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant qu’il est branché.
 • Seite 105: Champs Électromagnétiques (Cem)

  Champs électromagnétiques (CEM) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Seite 106: Repassage

  « Le système de soin du linge Philips est la solution de repassage tout en un idéale pour les perfectionnistes. Il intègre la technologie OptimalTemp qui offre d’excellents résultats de repassage, sans risque de brûlures, avec...
 • Seite 107 Français Branchez le cordon d’alimentation sur une prise secteur mise à la terre. Le voyant d’alimentation du système s’allume. Appuyez sur le bouton de libération du réservoir d’eau (1) et retirez le réservoir d’eau (2). Remplissez le réservoir d’eau du robinet et replacez le réservoir d’eau dans l’appareil.
 • Seite 108 Français Appuyez sur le bouton d’inclinaison de la planche et placez la planche en position horizontale. Réglez la planche à repasser à la hauteur souhaitée à l’aide du levier de réglage de la hauteur. Sortez le fer de son compartiment, par la gauche ou par la droite. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du fer pour activer la chaudière.
 • Seite 109: Défroissage (Gc9955 Uniquement)

  Français Si vous souhaitez utiliser la fonction soufflante, appuyez sur le bouton de soufflerie situé sur le fer. La fonction soufflante produit un coussin d’air qui permet d’éviter lustrage et marques de coutures. La fonction soufflante ne peut pas être désactivée. La grande planche à repasser est équipée de résistances qui chauffent la planche à repasser pour permettre un repassage plus facile, plus rapide et plus pratique.
 • Seite 110 Français Le voyant d’alimentation du système s’allume. Appuyez sur le bouton de libération du réservoir d’eau (1) et retirez le réservoir d’eau (2). Remplissez le réservoir d’eau du robinet et replacez le réservoir d’eau dans l’appareil. Détachez l’attache, puis dépliez la planche à repasser en position verticale.
 • Seite 111: Rafraîchissement (Gc9955 Uniquement)

  Français Positionnez la tête du défroisseur à proximité de votre vêtement, face à lui, puis appuyez sur l’activateur de vapeur. Ne dirigez en aucun cas le jet de vapeur vers des personnes. Remarque : Faites monter et descendre la tête du défroisseur rapidement pour un résultat optimal.
 • Seite 112: Fonction Anticalcaire À Double Protection

  Remarque : Ce processus dure 10 minutes et s’arrête automatiquement. Fonction anticalcaire à double protection Le système de soin du linge Philips est équipé d’une fonction anticalcaire à double protection qui, d’une part, empêche toute accumulation de dépôts dans le système et, d’autre part, élimine les résidus de calcaire dans le système.
 • Seite 113: Détartrage Automatique

  Retirez la nouvelle cartouche anticalcaire de son emballage et mettez-la dans le réservoir d’eau. Remarque : Pour acheter des cartouches anticalcaire supplémentaires, rendez- vous dans la boutique en ligne Philips à l’adresse www.philips.com/shop ou consultez notre assistance en ligne et recherchez GC019. Détartrage automatique Remarque : La fonction de détartrage automatique s’active automatiquement...
 • Seite 114: Arrêt Automatique

  Français Retirez le bac de détartrage. Videz l’eau dans l’évier. Le bac de détartrage déborde si vous ne le videz pas avant le prochain détartrage automatique. Réinstallez le bac de détartrage dans l’appareil. L’appareil cesse d’émettre des bips sonores et le voyant rouge s’éteint.
 • Seite 115: Rangement

  Français Le voyant du fer ou du défroisseur clignote pour indiquer que l’appareil chauffe. Patientez jusqu’à ce que le voyant cesse de clignoter. Lorsque le voyant s’allume en continu, l’appareil peut de nouveau être utilisé. rangement Repliez la planche à repasser en position de rangement et attachez-la à...
 • Seite 116: Environnement

  Philips Consumer Lifestyle s’engage à réparer le produit à ses frais. Philips Consumer Lifestyle prend en charge les frais de réparation ou de remplacement uniquement sur présentation de la preuve d’achat (un reçu par exemple) prouvant que le produit est couvert...
 • Seite 117: Service Premium

  Premium Nous voulons nous assurer que vous serez satisfait de votre système de soin du Linge Philips. N’oubliez pas d’enregistrer votre produit sur le site www.philips.com/welcome pour recevoir tous nos rappels d’entretien. Si vous avez des questions concernant votre système de soin du linge, notamment sur son utilisation, son entretien ou son détartrage, ou si vous...
 • Seite 118 Si le bruit de pompe ne s’arrête pas, vérifiez d’abord si le réservoir d’eau est bien en place. Si c’est le cas mais que le bruit persiste, éteignez l’appareil et contactez le Service Consommateurs Philips ou votre revendeur Philips. Pourquoi y a-t-il des Après une longue séance de repassage, la vapeur se condense dans la...
 • Seite 119 REMPLACEMENT DE CARTOUCHE se met à clignoter et le système émet des bips sonores. Où puis-je acheter de Pour acheter de nouvelles cartouches anticalcaire, rendez-vous dans la boutique en ligne Philips à l’adresse www.philips.com/shop ou consultez nouvelles cartouches anticalcaire ? notre assistance en ligne et recherchez GC019.
 • Seite 120: Introduzione

  Domande frequenti 134 Introduzione Congratulazioni per il vostro acquisto del Sistema per la cura del guardaroba e benvenuti in Philips! Ci auguriamo che questo sistema sia di vostro gradimento. Registratelo subito sul sito www.philips.com/welcome e potrete usufruire di numerosi vantaggi, come l’assistenza completa (compresi i promemoria di manutenzione), l’accesso privilegiato alle informazioni sui nuovi prodotti,...
 • Seite 121: Importante

  Se il cavo di alimentazione o uno dei tubi del vapore dell’apparecchio risultano danneggiati, richiedetene la sostituzione da parte di Philips, presso i centri autorizzati Philips oppure rivolgetevi a personale debitamente qualificato, evitando qualsiasi rischio.
 • Seite 122 ItalIano Non utilizzate l’apparecchio su tessuti molto bagnati. Posizionate e utilizzate sempre l’apparecchio su una superficie piana, stabile e orizzontale. Non stendete panni, lenzuola o altre coperture sull’apparecchio subito dopo l’uso. Per spostare l’apparecchio nella posizione in cui desiderate riporlo, ripiegate sempre l’asse e allacciate il cordoncino di sicurezza. L’apparecchio può...
 • Seite 123: Campi Elettromagnetici (Emf)

  Il DWI è uno degli istituti di ricerca indipendenti a livello mondiale specializzato in tessuti ed è affiliato con l’Università di Aachen RWTH. Stiratura Il generatore di vapore del Sistema per la cura del guardaroba di Philips è dotato della tecnologia OptimalTemp che vi permette di stirare tutti i tipi di tessuti stirabili senza regolare la temperatura del ferro o l’impostazione del vapore.
 • Seite 124 ItalIano I tessuti con questo simbolo non sono stirabili. Tra questi vi sono fibre quali Spandex o elastan, tessuti in misto Spandex e poliolefini (ad esempio il polipropilene) ma anche le stampe sugli indumenti. Inserite la spina in una presa di messa a terra. La spia di accensione del sistema si illumina. Premete il pulsante di sgancio del serbatoio dell’acqua (1) e rimuovete il serbatoio dell’acqua (2).
 • Seite 125 ItalIano Sganciate il cordoncino di sicurezza e aprite l’asse da stiro portandolo in posizione verticale. Premete il pulsante di inclinazione dell’asse e inclinate l’asse stesso portandolo in posizione orizzontale. Regolate l’altezza dell’asse tramite l’apposita leva di regolazione dell’altezza. Estraete il ferro dal relativo vano, da sinistra o da destra. Premete il pulsante di accensione del ferro per attivare il generatore di vapore.
 • Seite 126 ItalIano Premete il pulsante del vapore per iniziare la stiratura a vapore. Non puntate mai il getto di vapore verso le persone. Se desiderate stirare utilizzando la modalità soffio d’aria dell’asse da stiro, premete il pulsante relativo sul ferro da stiro. La modalità soffio d’aria crea un cuscino di aria per evitare che la stiratura provochi zone lucide e segni di cuciture. La modalità soffio d’aria non può essere disattivata.
 • Seite 127: Stiratura A Vapore (Solo Gc9955)

  ItalIano Stiratura a vapore (solo GC9955) Il vaporizzatore vi consente di eliminare le pieghe con poche passate. È facile da utilizzare, è sicuro su tutti gli indumenti ed è una soluzione semplice per i tessuti delicati come la seta. Inserite la spina in una presa di messa a terra. La spia di accensione del sistema si illumina.
 • Seite 128: Procedura Per Rinfrescare Gli Indumenti (Solo Gc9955)

  ItalIano Estraete il vaporizzatore dal relativo vano. Accendete il vaporizzatore premendo il pulsante di accensione. La spia di accensione si illumina. Avvicinate la bocchetta del vaporizzatore all’indumento, quindi premete il pulsante di attivazione del vapore. Non puntate mai il getto di vapore verso le persone. Nota: Muovete la bocchetta del vaporizzatore rapidamente verso l’alto e il basso per ottenere risultati ottimali.
 • Seite 129: Sistema Anticalcare Dual Protect

  Nota: Questa procedura dura 10 minuti e si interrompe automaticamente. Sistema anticalcare Dual Protect Il Sistema per la cura del guardaroba Philips è dotato di un sistema anticalcare Dual Protect che ha un duplice scopo, quello di prevenire la formazione di calcare e di eliminare le particelle di calcare. Il sistema anticalcare Dual Protect è...
 • Seite 130 Rimuovete l’imballaggio e posizionate la nuova cartuccia anticalcare nel serbatoio dell’acqua. Nota: Per acquistare altre cartucce anticalcare, andate sul Philips Online Shop all’indirizzo www.philips.com/shop, oppure accedete all’assistenza clienti Philips online e cercate il modello GC019.
 • Seite 131 ItalIano Quando il processo di pulizia automatica anticalcare è attivo, la spia blu AUTO CALC CLEAN lampeggia e l’apparecchio emette un segnale acustico. Il processo richiede circa 3 minuti. Durante questo processo è normale che il sistema produca dei rumori di pompaggio e dei ticchettii. Dopo circa 3 minuti, l’acqua di risciacquo viene riversata nell’apposita vaschetta sottostante.
 • Seite 132: Spegnimento Automatico

  ItalIano La spia di “ferro da stiro pronto” lampeggia ad indicare che l’apparecchio si sta riscaldando. Dopo circa 2 minuti la spia di “ferro da stiro pronto” smette di lampeggiare per indicare che l’apparecchio è pronto all’uso. Spegnimento automatico Questo apparecchio è dotato di una funzione di spegnimento automatico.
 • Seite 133: Tutela Dell'ambiente

  Garanzia Philips Consumer Lifestyle garantisce il Sistema per la cura del guardaroba Philips per un periodo di due anni dopo la data di acquisto. Se nel periodo di validità della garanzia si verificano problemi dovuti a materiali o lavorazione difettosa, Philips Consumer Lifestyle riparerà il prodotto a proprie spese. Philips Consumer Lifestyle si farà carico della riparazione...
 • Seite 134: Assistenza Premium

  Philips. Il numero di telefono si trova nella brochure della garanzia. Il prodotto è stato sviluppato, testato e progettato con il massimo impegno.
 • Seite 135 Se il rumore prosegue anche in caso affermativo, spegnete l’apparecchio e contattate l’Assistenza Clienti Philips o il vostro rivenditore Philips. Perché sull’asse da stiro Se utilizzate l’asse da stiro per periodi molto lunghi, al suo interno si condensa sono presenti gocce una quantità...
 • Seite 136 AUTO CALC CLEAN inizia a lampeggia e viene emesso un segnale acustico. Dove è possibile Per acquistare nuove cartucce anticalcare, andate sul Philips Online Shop acquistare cartucce all’indirizzo www.philips.com/shop, oppure accedete all’assistenza clienti anticalcare nuove? Philips online e cercate il modello GC019.
 • Seite 137: Inleiding

  Veelgestelde vragen 151 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van het Wardrobe Care-systeem en welkom bij Philips! We hopen dat u dit systeem met veel plezier zult gebruiken. Registreer uw aankoop vandaag nog op www.philips.com/welcome en profiteer van een groot aantal voordelen, zoals volledige...
 • Seite 138: Belangrijk

  Zorg ervoor dat het netsnoer en de toevoerslangen nooit in aanraking komen met de hete zoolplaat van het strijkijzer. Als er tijdens het gebruik stoom uit de spoelwaterbak komt, schakel het apparaat dan uit en neem contact op met een door Philips geautoriseerd servicecentrum. let op Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
 • Seite 139 NederlaNds Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Gebruik het apparaat niet bij erg natte stoffen. Plaats en gebruik het apparaat altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond. Leg direct na het gebruik geen doek, laken of andere stof over het apparaat.
 • Seite 140: Elektromagnetische Velden (Emv)

  NederlaNds Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Seite 141 NederlaNds Stoffen met dit symbool zijn niet-strijkbaar. Deze stoffen bevatten synthetische stoffen zoals spandex of elasthaan, stoffen gemengd met spandex en polyolefinen (bijvoorbeeld polypropyleen), maar ook bedrukkingen op kleding. Steek de stekker in een geaard stopcontact. Het aan-lampje van het systeem gaat branden. Druk op de ontgrendelknop van het waterreservoir (1) en verwijder het waterreservoir (2).
 • Seite 142 NederlaNds Maak de vergrendelband los en klap de strijkplank uit naar verticale stand. Druk op de knop voor het kantelen van de strijkplank en breng de plank naar horizontale stand. Stel de strijkplank in op de juiste hoogte met de hoogte-instelhendel. Haal het strijkijzer uit het strijkijzervak.
 • Seite 143 NederlaNds Druk op de stoomhendel om te beginnen met stoomstrijken. Richt de stoom nooit op mensen. Als u wilt strijken in de blaasmodus, druk dan op de blaasknop op het strijkijzer. De blaasmodus zorgt voor een soort luchtkussen, waardoor er geen glimmende plekken en zoomafdrukken ontstaan.
 • Seite 144: Stomen (Alleen Gc9955)

  NederlaNds Stomen (alleen GC9955) Met de stomer verwijdert u plooien met slechts enkele bewegingen. Hij is gemakkelijk te gebruiken, veilig voor alle kledingstukken en een geweldige oplossing voor fijne stoffen als zijde. Steek de stekker in een geaard stopcontact. Het aan-lampje van het systeem gaat branden. Druk op de ontgrendelknop van het waterreservoir (1) en verwijder het waterreservoir (2).
 • Seite 145: Verfrissen (Alleen Gc9955)

  NederlaNds Haal de stomer uit het stomervak. Schakel de stomer in door op de aan/uitknop te drukken. Het aan- lampje gaat branden. Houd de stoomkop dicht bij uw kledingstuk en druk dan op de stoomknop. Richt de stoom nooit op mensen. Opmerking: Beweeg de stoomkop snel op en neer voor het beste resultaat.
 • Seite 146: Dual Protect-Antikalksysteem

  Opmerking: Dit duurt 10 minuten en stopt automatisch. dual Protect-antikalksysteem Het Philips Wardrobe Care-systeem is voorzien van een Dual Protect- antikalksysteem. Dit systeem voorkomt dat zich kalk ontwikkelt in het systeem en verwijdert kalkdeeltjes uit het systeem. Het Dual Protect- antikalksysteem bestaat uit een antikalkpatroon en een automatisch Calc- Clean-proces.
 • Seite 147 Verwijder het verpakkingsmateriaal en plaats de nieuwe antikalkpatroon in het waterreservoir. Opmerking: Als u antikalkpatronen wilt kopen, gaat u naar de Philips Online Shop op www.philips.com/shop of naar Philips Online Support en zoekt u naar GC019.
 • Seite 148 NederlaNds Het is normaal dat het systeem tijdens dit proces pomp- en klikgeluiden maakt. Na ongeveer 3 minuten stroomt het spoelwater in de onderliggende spoelwaterbak. De pieptonen klinken sneller achter elkaar en op de spoelwaterbak knippert het rode lampje. Trek de spoelwaterbak naar buiten. Giet het water in de gootsteen.
 • Seite 149: Automatische Uitschakeling

  NederlaNds automatische uitschakeling Het apparaat is uitgerust met een automatische uitschakelfunctie. Wanneer de stoomhendel langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, gaat het apparaat automatisch uit en schakelt het over naar de stand- bymodus. U hoort een paar piepjes en het lampje op het strijkijzer of de stomer gaat uit.
 • Seite 150: Milieu

  Opmerking: Deze garantiebeperkingen laten uw wettelijke rechten onverlet. Premium service Wij willen ervoor zorgen dat u tevreden blijft met uw Philips Wardrobe Care-systeem. Daarom vragen wij u om uw product te registreren op www.philips.com/welcome zodat we met u in contact kunnen blijven en u onderhoudsherinneringen kunnen sturen.
 • Seite 151: Veelgestelde Vragen

  NederlaNds Veelgestelde vragen In dit hoofdstuk vindt u de meestgestelde vragen over het apparaat. Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Vraag Antwoord Waarom blijft het Wanneer het rode REPLACE CARTRIDGE-lampje knippert, werkt de systeem piepen en antikalkpatroon niet goed meer en moet deze worden vervangen.
 • Seite 152 REPLACE CARTRIDGE-lampje te knipperen en piept het systeem. Waar kan ik nieuwe Als u nieuwe antikalkpatronen wilt kopen, gaat u naar de Philips Online Shop antikalkpatronen kopen? op www.philips.com/shop of naar Philips Online Support en zoekt u naar GC019.
 • Seite 153 Innledning Gratulerer med ditt kjøp av garderobepleiesystemet og velkommen til Philips! Vi håper du vil få glede av å bruke dette systemet. Registrer kjøpet ditt nå på www.philips.com/welcome, og få glede av en rekke fordeler, inkludert full støtte for produktet ditt (inkludert påminnelser om vedlikehold), eksklusiv adgang til informasjon om nye produkter, eksklusive tilbud og rabatter og deltakelse i spesielle spørreundersøkelser...
 • Seite 154: Viktig

  Hvis ledningen eller en av slangene til apparatet blir skadet, må de kun erstattes av Philips, et autorisert Philips-servicesenter eller personer som er tilsvarende kvalifisert for å unngå farlige situasjoner. La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strømnettet.
 • Seite 155: Elektromagnetiske Felt (Emf)

  Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler eller andre kjemikalier i vannbeholderen. Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Seite 156: Stryke

  “Garderobepleiesystemet fra Philips er den perfekte strykeløsningen for perfeksjonister med alt i én og samme enhet. Det passer sammen med OptimalTemp-teknologien som gir glimrende strykeresultater og er enkel å...
 • Seite 157 Norsk , Av/på-lampen tennes. Trykk på knappen for å utløse vannbeholderen (1), og fjern vannbeholderen (2). Fyll opp vannbeholderen med vann fra springen, og sett vannbeholderen tilbake i apparatet. Løsne låsestroppen, og sett opp strykebrettet i vertikal posisjon. Trykk på knappen for å vippe brettet, og vipp brettet til vannrett posisjon.
 • Seite 158 Norsk Juster strykebrettet til passende høyde med høydejusteringshendelen. Ta strykejernet ut av rommet til strykejernet, enten fra venstre eller høyre side. Trykk på strykejernets av/på-knapp for å starte dampgeneratoren. Lampen som indikerer at strykejernet er klart, begynner å blinke. Etter ca. to minuttere slutter lampen som indikerer at strykejernet er klart, å...
 • Seite 159: Damping (Kun Gc9955)

  Norsk Hvis du vil bruke strykejernet i sugemodus, trykker du på sugeknappen på strykejernet. Du kan ikke slå av sugemodusen. Sugemodus sørger for at plagget ligger flatt og ordentlig på brettet, og retter opp folder på bukser. Det lange strykebrettet er utstyrt med varmeelementer som varmer opp strykebrettet.
 • Seite 160 Norsk Trykk på knappen for å utløse vannbeholderen (1), og fjern vannbeholderen (2). Fyll opp vannbeholderen med vann fra springen, og sett vannbeholderen tilbake i apparatet. Løsne låsestroppen, og sett opp strykebrettet i vertikal posisjon. Heng plagget som skal dampes, på hengekroken øverst på strykebrettet.
 • Seite 161: Friskhet (Kun Gc9955)

  Norsk Du kan enkelt henge dampenheten på håndtaket til brettet når det blir nødvendig. Du kan oppbevare den varme dampenheten i det varmebestandige oppbevaringsrommet umiddelbart etter at du har slått den av. Friskhet (kun GC9955) Sett støpselet i en jordet stikkontakt. , Av/på-lampen tennes.
 • Seite 162: Dualprotect-Antikalksystem

  Norsk Merk: Denne prosessen tar 10 minutter og stopper automatisk. DualProtect-antikalksystem Garderobepleiesystemet fra Philips er utstyrt med et Dual Protect- antikalksystem som både hindrer dannelse av belegg i systemet og fjerner også beleggpartikler fra systemet. Dual Protect-antikalksystemet består av en antikalkpatron og en automatisk kalkrensprosess.
 • Seite 163 Fjern innpakningen, og plasser den nye antikalkpatronen inn i vannbeholderen. Merk: Hvis du vil kjøpe flere antikalkpatroner, går du til Internett-butikken til Philips på www.philips.com/shop, eller besøker onlinestøtten til Philips og søker etter GC019. Automatisk kalkrens Merk: Prosessen for automatisk kalkrens blir automatisk aktivert første gangen du bruker strykejernet etter at du har skiftet ut antikalkpatronen.
 • Seite 164: Automatisk Utkobling

  Norsk Hell ut vannet i vasken. Tømmekaret renner over hvis du ikke tømmer det før neste automatiske kalkrens. Skyv tømmekaret tilbake inn i apparatet. Apparatet slutter å pipe og det røde lyset slår seg av. Lampen som indikerer at strykejernet er klart til bruk, begynner å blinke når apparatet varmes opp.
 • Seite 165: Oppbevaring

  Philips Consumer Lifestyle reparere eller erstatte produktet for egen regning. Philips Consumer Lifestyle vil bare betale for reparasjon eller erstatning hvis overbevisende bevis fremlegges, for eksempel en kvittering, om at den dagen service kreves, er innenfor...
 • Seite 166: Premium Service

  Premium service Vi vil forsikre oss om at du er fornøyd med ditt garderobepleiesystem fra Philips. Vi ønsker å minne deg om at du kan registrere kjøpet ditt på www.philips.com/welcome så vi kan holde kontakten med deg og sende deg påminnelser om vedlikehold.
 • Seite 167 Hvis pumpelyden ikke slutter, må du først sjekke om vannbeholderen er plassert ordentlig i rommet til vannbeholderen. Hvis dette er tilfellet, men lyden fortsetter, må du slå av apparatet og kontakte Philips’ forbrukerstøtte eller din Philips-forhandler. Hvorfor er det Etter en lang strykeperiode kondenserer dampen inni strykebrettet og vanndråper/våte flekker...
 • Seite 168 Når antikalkpatronen må skiftes ut, begynner den røde BYTT PATRON-lampen å blinke, og systemet piper. Hvor kan jeg kjøpe nye Hvis du vil kjøpe nye antikalkpatroner, går du til Internett-butikken til Philips på www.philips.com/shop, eller besøker onlinestøtten til Philips og søker antikalkpatroner? etter GC019.
 • Seite 169 Introdução Parabéns pela sua compra do sistema de Cuidados da Roupa e seja bem- vindo à Philips! Esperamos que desfrute da utilização deste sistema. Registe a sua compra agora em www.philips.com/welcome e desfrute de numerosas vantagens, incluindo assistência total para o seu produto (incluindo avisos de manutenção), acesso privilegiado a informações...
 • Seite 170: Importante

  Se o cabo de alimentação ou um dos tubos de abastecimento deste aparelho estiverem danificados, estes devem ser substituídos pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Seite 171 água. Campos electromagnéticos (CEM) Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas...
 • Seite 172: Passar A Ferro

  “O sistema de Cuidados da Roupa da Philips é a solução de engomar completa ideal para perfeccionistas. Está equipado com a tecnologia OptimalTemp que permite excelentes resultados de engomar, sem risco de queimar as peças e é...
 • Seite 173 Português Ligue a ficha a uma tomada com terra. , A luz de alimentação do sistema acende. Prima o botão de libertação do depósito de água (1) e retire o depósito (2). Encha o depósito de água com água canalizada normal e volte a colocar o depósito de água no aparelho. Desactive o bloqueio e desdobre a tábua até esta ficar na posição vertical.
 • Seite 174 Português Pressione o botão de inclinação da tábua e incline a tábua para a posição horizontal. Regule a tábua de engomar para a altura adequada com a alavanca de ajuste da altura. Retire o ferro do compartimento do ferro, a partir do lado esquerdo ou direito. Prima o botão de alimentação do ferro para activar o gerador de vapor. A luz de ferro pronto fica intermitente. Depois de aprox. 2 minutos, a intermitência da luz de ferro pronto pára e esta acende continuamente para indicar que o gerador de vapor está pronto para ser utilizado. Prima o botão de vapor para começar a passar com vapor. Nunca dirija o vapor a pessoas.
 • Seite 175: Vaporizar (Apenas No Modelo Gc9955)

  Português Se quiser regular o ferro para o modo de sopro da tábua, prima o botão de sopro no ferro. O modo de sopro proporciona uma almofada de ar que evita brilho nos tecidos e marcas de costuras. Não é possível desactivar o modo de sopro. A tábua de engomar grande está equipada com componentes de aquecimento que aquecem a tábua. Isto permite um engomar mais fácil, mais rápido e mais cómodo.
 • Seite 176 Português , A luz de alimentação do sistema acende. Prima o botão de libertação do depósito de água (1) e retire o depósito (2). Encha o depósito de água com água canalizada normal e volte a colocar o depósito de água no aparelho. Desactive o bloqueio e desdobre a tábua até esta ficar na posição vertical. Pendure a sua peça de roupa para vaporizar no gancho para pendurar na parte superior da sua tábua de engomar. Retire o vaporizador do compartimento do vaporizador. Ligue o vaporizador, premindo o botão de activação do vaporizador. A luz de alimentação acende-se.
 • Seite 177: Arejamento (Apenas No Modelo Gc9955)

  Português Aproxime a saída de vaporizador da sua peça de roupa, volte-a para esta e, em seguida, prima o activador de vapor. Nunca dirija o vapor a pessoas. Nota: Mova a saída do vaporizador para cima e para baixo rapidamente para obter os melhores resultados. Se pretender vaporizar no modo de sopro, prima o lado arredondado do botão de sopro/sucção. Se pretender vaporizar no modo de sucção, prima o lado côncavo do botão de sopro/sucção. Pode pendurar facilmente o vaporizador na pega da tábua sempre que necessário. Pode guardar o vaporizador quente no compartimento de arrumação resistente ao calor, imediatamente após ter desligado o vaporizador. Arejamento (apenas no modelo GC9955) Ligue a ficha a uma tomada com terra. , A luz de alimentação do sistema acende. Desactive o bloqueio e desdobre a tábua até esta ficar na posição vertical.
 • Seite 178: Sistema Anticalcário De Dupla Protecção

  Nota: Este processo demora cerca de 10 minutos e pára automaticamente. sistema anticalcário de dupla protecção O Sistema de Cuidados da Roupa da Philips está equipado com um sistema anticalcário de dupla protecção que, por um lado, impede qualquer possível acumulação de calcário no interior do sistema e, por outro lado, elimina as partículas de calcário do sistema.
 • Seite 179 Nota: Para maximizar a vida útil da recarga anticalcário, mantenha-a dentro da embalagem até à sua utilização. Retire a embalagem e coloque a nova recarga anticalcário no depósito da água. Nota: Para comprar mais recargas anticalcário, visite a loja online da Philips em www.philips.com/shop ou visite a assistência online da Philips e procure o produto GC019. Calc Clean automática Nota: O processo Auto Calc Clean é...
 • Seite 180 Português Durante este processo é normal que o sistema emita ruídos e estalidos. Depois de decorridos aprox. 3 minutos, a água de enxaguamento flui para o tabuleiro de água em baixo. Os sinais sonoros tornam-se mais frequentes e a luz vermelha fica intermitente no tabuleiro de água. Retire o tabuleiro de água. Esvazie a água no lava-loiça. O tabuleiro de água transborda se não o esvaziar antes da próxima sessão Auto Calc Clean. Introduza o tabuleiro de água novamente no aparelho. O aparelho pára de emitir sinais sonoros e a luz vermelha apaga-se. A luz de ferro pronto fica intermitente para indicar que o aparelho está a aquecer. Depois de aproximadamente 2 minutos, a intermitência da luz de ferro pronto pára para indicar que o aparelho está pronto para ser utilizado novamente.
 • Seite 181: Desactivação Automática

  Português Desactivação automática Este aparelho está equipado com uma função de desactivação automática. Quando o botão do vapor não é utilizado durante mais de 10 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente e entra em modo de espera. São emitidos alguns sinais sonoros e a luz no ferro ou no vaporizador apaga-se.
 • Seite 182: Meio Ambiente

  A Philips Consumer Lifestyle garante o sistema de Cuidados da Roupa da Philips durante um período de dois anos a partir da data de compra. Se surgir algum problema resultante de defeitos de material e fabrico durante os dois anos do tempo de garantia, a Philips Consumer Lifestyle procede à...
 • Seite 183: Perguntas Mais Frequentes

  Português Perguntas mais frequentes Este capítulo apresenta as perguntas mais frequentes sobre o aparelho. Se não conseguir encontrar a resposta à sua pergunta, contacte o Centro de Assistência Philips do seu país. Pergunta Resposta Porque é que o sistema Quando a luz vermelha REPLACE CARTRIDGE fica intermitente, a recarga emite continuamente anticalcário perdeu a sua eficiência e tem de ser substituída.
 • Seite 184 água está colocado correctamente no compartimento do depósito de água. Se a razão for esta, mas os ruídos ainda persistem, desligue o aparelho e contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips ou o seu distribuidor Philips. Por que razão há gotas Depois de uma sessão de engomar prolongada, o vapor condensa no interior...
 • Seite 185: Introduktion

  Premium Service 198 Vanliga frågor 198 Introduktion Grattis till inköpet av vårt klädvårdssystem och välkommen till Philips! Vi hoppas att du kommer ha nytta av det här systemet. Registrera ditt inköp nu på www.philips.com/welcome och dra nytta av ett stort antal förmåner, inklusive fullständig support för din produkt (t.ex.
 • Seite 186: Viktigt

  Om nätsladden eller någon av tillförselslangarna är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller motsvarande kvalificerad personal för att undvika fara. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
 • Seite 187 Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel eller andra kemikalier i vattentanken. elektromagnetiska fält (eMF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda...
 • Seite 188: Stryka

  “Philips klädvårdsystem är en idealisk allt-i-ett-stryklösning för perfektionister. Den är utrustad med OptimalTemp-teknik som ger utomordentliga strykresultat, ingen risk för brännskador och är så enkel att använda. Det är ett häpnadsväckande genombrott, en strykrevolution”.–...
 • Seite 189 SvenSkA Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag. Systemets strömlampa tänds. Tryck på vattentankens frigöringsknapp (1) för att ta bort vattentanken (2). Fyll vattentanken med vanligt kranvatten och sätt tillbaka vattentanken i apparaten. Lossa spärrbygeln och fäll ut strykbrädan till vertikalt läge.
 • Seite 190 SvenSkA Tryck på knappen för brädjustering och fäll brädan till horisontellt läge. Ställ in strykbrädan i lämplig höjd med höjdjusteringsspaken. Ta ut strykjärnet ur facket, antingen från vänster eller höger. Tryck på strykjärnets strömbrytare för att aktivera ånggeneratorn. Klarlampan för strykning börjar blinka. Efter cirka 2 minuter slutar klarlampan för strykning att blinka och lyser med ett fast sken för att indikera att ånggeneratorn är klar att använda.
 • Seite 191: Ångstrykning (Endast Gc9955)

  SvenSkA Om du vill stryka i brädblåsläget trycker du på blåslägesknappen på strykjärnet. Blåsläget ger en luftkudde som förhindrar glans och sömavtryck. Blåsläget kan inte stängas av. Den stora strykbrädan är utrustad med värmeelement som värmer upp strykbrädan. Det gör att det går lättare, snabbare och blir enklare att stryka.
 • Seite 192 SvenSkA Systemets strömlampa tänds. Tryck på vattentankens frigöringsknapp (1) för att ta bort vattentanken (2). Fyll vattentanken med vanligt kranvatten och sätt tillbaka vattentanken i apparaten. Lossa spärrbygeln och fäll ut strykbrädan till vertikalt läge. Häng plagget du vill ångstryka på hängkroken ovanpå strykbrädan. Ta ut ångenheten ur facket.
 • Seite 193: Uppfräschning (Endast Gc9955)

  SvenSkA Placera ångenhetshuvudet nära och i riktning mot plagget. Tryck sedan på ångaktivatorn. Rikta aldrig ångan mot människor. Obs! Flytta ångenhetshuvudet uppåt och nedåt för att få det bästa resultatet. Om du vill ånga i blåsläget trycker på den rundade sidan på knappen för blås-/sugläge.
 • Seite 194: Dual Protect Anti-Calc-System

  Obs! Den här proceduren tar 10 minuter och avslutas automatiskt. Dual Protect Anti-calc-system Philips klädvårdssystem är utrustat med ett Dual Protect Anti-Calc-system som både hindar kalkavlagringar från att samlas i systemet och tar bort kalkpartiklar från systemet. Dual Protect Anti-Calc-systemet består av en avkalkningspatron och en automatisk avkalkningsprocess.
 • Seite 195 Ta bort förpackningen och placera den nya avkalkningspatronen i vattentanken. Obs! Om du vill köpa fler avkalkningspatroner går du till Philips onlinebutik på www.philips.com/shop eller besöker Philips onlinesupport och söker efter GC019. Automatisk avkalkning Obs! Den automatiska avkalkningsprocessen aktiveras automatiskt första...
 • Seite 196: Automatisk Avstängning

  SvenSkA Ta ur droppbrickan. Töm ut vattnet i diskhon. Droppbrickan rinner över om du inte tömmer den före nästa automatiska avkalkningstillfälle. Skjut tillbaka droppbrickan i apparaten. Apparaten slutar att pipa och den röda lampan släcks. Klarlampan för strykning börjar blinka för att visa att apparaten värms upp.
 • Seite 197: Förvaring

  SvenSkA Lampan på strykjärnet eller ångenheten blinkar för att visa att apparaten värms upp. Vänta tills lampan slutar blinka. När lampan lyser med ett fast sken är apparaten klar att använda igen. Förvaring Vik strykbrädan till förvaringsläget och lås brädan med spärrbygeln. Förvara sladden genom att dra den mot dig en kort stund och släpp den sedan.
 • Seite 198: Garanti

  Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt bruk eller om den inte används enligt anvisningarna i den här användarhandboken upphör garantin att gälla och Philips tar inte på sig något ansvar för skador som kan uppkomma. Garantin gäller inte om ett fel beror på skada som orsakas av felaktig användning, dåligt underhåll eller om ändringar eller reparationer...
 • Seite 199 SvenSkA Fråga Svar Varför fortsätter När den röda REPLACE CARTRIDGE-lampan blinkar har avkalkningspatronen systemet att pipa och förlorat sin effektivitet och behöver bytas ut. Om du inte byter ut den blinka? använda avkalkningspatronen slutar den röda REPLACE CARTRIDGE-lampan blinka och pipandet upphör. Tack vare systemet Dual Protect Anti-Calc stängs enheten automatiskt av och går inte att starta igen förrän avkalkningspatronen har bytts ut.
 • Seite 200 När avkalkningspatronen behöver bytas ut börjar den röda REPLACE CARTRIDGE-lampan blinka och systemet piper. Var kan jag köpa nya Om du vill köpa nya avkalkningspatroner går du till Philips onlinebutik på www.philips.com/shop eller besöker Philips onlinesupport och söker efter avkalkningspatroner? GC019.
 • Seite 201: Genel Açıklamalar

  Üstün hizmet 214 Sıkça sorulan sorular 214 Giriş Bu Entegre Ütü Masalı Sistemi satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Ürünümüzü keyifle kullanmanızı umarız. Satın aldığınız ürünü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirebilir ve ürününüz için (bakım hatırlatmalarının da dahil olduğu) tam destek, yeni ürünlerle ilgili bilgilere öncelikli erişim, ayrıcalıklı...
 • Seite 202: Önemli

  Cihazın elektrik kablosu veya besleme hortumlarından biri hasarlıysa, tehlikeden sakınmak için mutlaka Philips tarafından yetkilendirilmiş bir servis merkezi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelerini sağlayın.
 • Seite 203 Su haznesine parfüm, sirke, kola, kireç çözücü ürünler, ütülemeye yardımcı olacak ürünler ve diğer kimyasal maddeler koymayın. Elektromanyetik alanlar (EMF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
 • Seite 204: Ütüleme

  RWTH Aachen Üniversitesi ile işbirliği yapan DWI, dünyanın en önde gelen bağımsız tekstil araştırma kuruluşlarından biridir. Ütüleme Philips Entegre Ütü Masalı Sistem’in buhar üreticisi, ütü sıcaklığını ya da buhar ayarını ayarlamanıza gerek kalmadan, ütülenebilir her tür kumaşı ütüleyebilmenizi sağlayan OptimalTemp teknolojisiyle donatılmıştır.
 • Seite 205 Türkçe Sistem güç lambası yanar. Su haznesi çıkarma düğmesine (1) basın ve su haznesini (2) çıkarın. Su haznesine normal musluk suyu doldurun ve tekrar cihaza takın. Kilitleme askısını çözün ve ütü masasını dikey konumda açın. Ütü masası yatırma düğmesine basın ve ütü masasını yatay konuma getirin.
 • Seite 206 Türkçe Yükseklik ayarlama koluyla ütü masasını uygun yüksekliğe ayarlayın. Ütüyü, soldaki veya sağdaki ütü bölmesinden çıkarın. Buhar üreticisini etkinleştirmek için ütünün güç açma düğmesine basın. ’Ütü hazır’ ışığı yanıp sönmeye başlar. Yaklaşık 2 dakika geçtikten sonra, ‘ütü hazır’ ışığının yanıp sönmesi durur ve buhar üreticisinin kullanıma hazır olduğunu belirtmek için sürekli yanar. Buharlı ütülemeye başlamak için buhar çıkarma düğmesine basın. Asla buharı insanlara yöneltmeyin. Masaya üfleme modunda ütülemek isterseniz, ütünün üfleme düğmesine basın. Üfleme modu, parlamayı ve dikiş izlerini önleyen bir hava yastığı sağlar. Üfleme modu kapatılamaz. Geniş ütü masası, masayı ısıtan ısıtma elemanlarıyla donatılmıştır. Bu sayede daha kolay, daha hızlı ve daha rahat ütü yapma olanağı sağlanmıştır.
 • Seite 207: Buharlama (Sadece Gc9955)

  Türkçe Emme modunda ütülemek isterseniz, ütünün emme düğmesine basın. Emme modu kapatılamaz. Emme modu, kıyafeti ütü masasının üzerinde düzgün biçimde tutar ve pantolonlar üzerinde harika pileler yapar. Geniş ütü masası, masayı ısıtan ısıtma elemanlarıyla donatılmıştır. Bu sayede daha kolay, daha hızlı ve daha rahat ütü yapma olanağı sağlanmıştır.
 • Seite 208 Türkçe Su haznesi çıkarma düğmesine (1) basın ve su haznesini (2) çıkarın. Su haznesine normal musluk suyu doldurun ve tekrar cihaza takın. Kilitleme askısını çözün ve ütü masasını dikey konumda açın. Giysiyi ütü masanızın üst kısmındaki askı kancasına asın. Buharlayıcıyı, buharlayıcı bölmesinden çıkarın. Buharlayıcı açma düğmesine basarak buharlayıcıyı açın. Güç lambası yanar. Buharlayıcı başlığını giysiye dönük olacak şekilde giysiye yaklaştırın ve buhar çıkarma düğmesine basın. Asla buharı insanlara yöneltmeyin. Not: En iyi sonucu elde etmek için buharlayıcı başlığını hızlı bir şekilde yukarı aşağı hareket ettirin. Üfleme modunda buharlama yapmak istiyorsanız, üfleme/emme düğmesinin yuvarlak tarafına basın. Emme modunda buharlama yapmak istiyorsanız, üfleme/emme düğmesinin oyuk tarafına basın.
 • Seite 209: Havalandırma (Sadece Gc9955)

  Türkçe Gerektiğinde buharlayıcıyı, ütü masası koluna kolayca asabilirsiniz. Sıcak buharlayıcıyı, kapattıktan hemen sonra ısıya dayanıklı saklama bölmesine koyabilirsiniz. Havalandırma (sadece GC9955) Cihazın fişini topraklı prize takın. Sistem güç lambası yanar. Kilitleme askısını çözün ve ütü masasını dikey konumda açın. Ütü masasının arka tarafındaki havalandırma düğmesine basın. Cihaz, kıyafetinizi havalandırmaya başlar.
 • Seite 210: Çift Korumalı Kireç Önleme Sistemi

  Not: Bu işlem 10 dakika sürer ve otomatik olarak durur. Çift Korumalı Kireç Önleme Sistemi Philips Entegre Ütü Masalı Sistemde, hem sistem içerisinde olası kireç birikmelerini önleyen hem de sistemdeki kireç parçacıklarını temizleyen bir Çift Korumalı Kireç Önleme Sistemi bulunur. Çift Korumalı Kireç Önleme Sistemi, bir kireç...
 • Seite 211 Türkçe Ambalajını çıkarın ve yeni kireç önleme kartuşunu su haznesinin içine yerleştirin. Not: Daha fazla kireç önleme kartuşu satın almak için www.philips.com/ shop adresindeki Philips çevrimiçi mağazasına gelin ve arama kutusuna GC019 yazın. Otomatik Kireç Temizleme Not: Otomatik Kireç Temizleme işlemi, kireç önleme kartuşunu değiştirdikten sonra ütüyü ilk kez kullandığınız zaman otomatik olarak etkinleştirilir.
 • Seite 212: Otomatik Kapanma

  Türkçe Suyu lavaboya boşaltın. Bir sonraki Otomatik Kireç Temizleme işleminden önce yıkama tepsisini boşaltmazsanız, yıkama tepsisi taşar. Yıkama tepsisini cihazın içine geri takın. Cihaz bip sesi çıkartmayı bırakır ve kırmızı ışık söner. ’Ütü hazır’ ışığı, cihazın ısınmakta olduğunu göstermek için yanıp sönmeye başlar. Yaklaşık 2 dakika geçtikten sonra, ‘ütü hazır’ ışığı, cihazın tekrar kullanıma hazır olduğunu göstermek için yanıp sönmeyi bırakır. Otomatik kapanma Bu cihazda otomatik kapanma fonksiyonu bulunmaktadır. Buhar tetiği 10 dakikadan daha uzun süre kullanılmadığı zaman, cihaz otomatik olarak kapanır ve bekleme moduna geçer. Birkaç uyarı sesi duyulur ve ütü veya buharlayıcı...
 • Seite 213: Saklama

  Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz. Garanti Philips Tüketici Ürünleri, Philips Entegre Ütü Masalı Sistem için satın alınma tarihinden itibaren iki yıllık süre boyunca garanti vermektedir. Bu iki yıllık garanti süresi içerisinde, hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle herhangi bir bozulma olması...
 • Seite 214: Üstün Hizmet

  Bu yüksek kaliteli ürünün tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi için maksimum çaba harcadık. Entegre Ütü Masalı sisteminizin yine de onarıma ihtiyaç duyması halinde, lütfen size en yakın yetkili Philips hizmet merkeziyle bağlantıya geçin veya ücretsiz yerel Philips danışma hattını arayın. Hizmet merkezi ya da danışma hattı...
 • Seite 215 Eğer pompalama sesleri durmazsa, ilk olarak su haznesinin su haznesi bölmesinin içine doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Eğer sorun bu değilse ancak sesler devam ediyorsa, cihazı kapatın ve Philips Müşteri Destek Merkezi ile veya Philips bayinizle iletişime geçin. Neden ütü masası...
 • Seite 216 Yeni kireç önleme kartuşları satın almak için www.philips.com/shop Yeni kireç önleme kartuşlarını nereden adresindeki Philips çevrimiçi mağazasına gelin ve arama kutusuna GC019 yazın. alabilirim? Ütü masası örtüsünü Ütü masası örtüsünü çamaşır makinesinde nazik yıkama programında ve keçe astarı...
 • Seite 218 4239.000.7788.2...

Inhaltsverzeichnis