Herunterladen Diese Seite drucken

Kenwood SM 400 Handbuch Seite 7

Vorschau ausblenden

Werbung

Varma dubbelsmörgåsar
1. Stäng locket.
2. Sätt i kontakten i vägguttaget. Det röda kontrollampan tänds och
visar att smörgåsjärnet håller på att värmas upp. Den gröna
kontrollampan är fortfarande släckt. När järnet har kommit upp i rätt
temperatur slocknar den röda lampan och den gröna tänds.
3. Medan smörgåsjärnet blir varmt kan du förbereda brödet och
fyllningen.
4. Smöret breds på utsidan av dubbelsmörgåsen för att den ska få en
gyllenbrun yta. Vissa margarinsorter är mindre lämpliga för
stekning. Välj bröd av en storlek som passar plattorna. Lägg
fyllningen mellan de sidorna av brödet som inte är påbredda. Se till
att fyllningen ligger jämnt, så att dubbelsmörgåsarna blir jämnt
bruna.
5. Öppna smörgåsjärnet genom att dra handtagslåset utåt och lyft
sedan upp locket (se fig.1).
6. Lägg dubbelsmörgåsarna i smörgåsjärnet (se fig.2).
7. Stäng locket. Om det behövs kan du använda en träsked för att
hålla brödet på plats tills handtagslåset stängs. Pressa inte ner
locket med våld. Om locket är svårt att stänga har du kanske lagt i
för mycket fyllning eller använt för tjocka brödskivor.
8. Låt dubbelsmörgåsarna värmas i 3-8 minuter, efter smak. Se till att
eventuella råa ingredienser (t.ex. bacon) är genomstekta eller
tillaga dem innan de läggs i smörgåsen. Se till att du inte bränner
dig på ånga som kan komma från framsidan på smörgåsjärnet.
9. Öppna smörgåsjärnet med en rask rörelse och ta ut
dubbelsmörgåsarna. Använd inte metallföremål – det kan skada
stekplattorna.
10. Dra ur sladden efter användandet och låt smörgåsjärnet kallna.
Läckra pajbitar
Med färdiggjorda pajdegsplattor gör man snabbt och lätt goda pajbitar till
mellanmålet.
1.
Lägg en lagom stor bit pajdegsplatta i det varma smörgåsjärnet.
2.
Gör en liten fördjupning i pajdegen och lägg på litet äpple, riven ost
eller grönsaksbitar.
3.
Lägg på en bit pajdegsplatta till och stäng locket.
4.
Låt pajbitarna steka tills de är gyllenbruna och fyllningen är färdig.
VIKTIGT
Var försiktig när du äter någonting som har lagats i smörgåsjärnet – vissa
fyllningar, t.ex. ost och sylt kan bli mycket varma, och det är lätt att
bränna sig om man äter dem omedelbart.
Rengöring
Dra ur kontakten från vägguttaget innan du rengör smörgåsjärnet.
Rengör inte smörgåsjärnet under rinnande vatten och doppa det inte i
vatten.
När du ska rengöra smörgåsjärnet måste du först låta stekplattorna
svalna. Torka det sedan med lätt fuktad trasa, med litet diskmedel om så
behövs. Torka noggrant efter.
Förvaring
När smörgåsjärnet har svalnat kan sladden lindas runt det.
Service
Om sladden skadas måste den av säkerhetsskäl bytas av Kenwood eller
av en av Kenwood auktoriserad person.
Kontakta butiken där du köpte smörgåsjärnet.
TR
Kenwood Hafif Yemek Kızartma makinesi'nin
Parçaları
1.
Sap Mandalı
2.
Sap
3.
Kapak
4.
Gösterge I...ıkları
Elektrik akımına baòlanması
Aygıtı çalı...tırmadan önce evinizdeki elektrik akımının aygıtta belirtilen
akımla aynı olduòundan emin olunuz.
Bu aygıt, 89/336/EEC sayılı Avrupa Ekonomik Topluluòu Yönergesi'ne
uygun olarak üretilmi...tir.
GÜVENLŸK ÖNLEMLERŸ
AYGITI SUYA BATIRMAYINIZ VE SUYA DEÒDŸRMEYŸNŸZ
Elektrikli aygıtları kullanırken, a...aòıdaki güvenlik önlemlerini dikkatle
izleyiniz:
1. Tüm yönergeleri dikkatle okuyunuz.
2. Aygıtın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Aygıtın çalı...ması
sırasında aygıttan buhar çıkabilir. Bu yüzden dikkatli olunuz.
3. Ceryana çarpılmamak için aygıtın elektrik kordonunu, fi...ini ya da
aygıtı suya deòdirmeyiniz ve suya batırmayınız.
4. Bıçak ve çatal gibi madeni araçlar kullanmayınız. Bu tür araçlar
kızartma tablalarına hasar verebilir.
5. Bu aygıtı küçük çocuklar ve engelli ki...iler ancak denetim altında
kullanmalıdır.
6. Kullanım sırasında aygıtın ba...ından ayrılmayınız ve hafif yemek
kızartma makinesine ortalıkta tutmayınız.
7. Aygıtta yetkili üreticinin üretimi olmayan ek ya da eklenti parçalarını
kullanmayınız. Tehlikeli olabilir.
8. Kullanmadıòınız zamanlarda ve temizlemeden önce aygıtın fi...ini
prizden çekiniz.
9. Aygıtı kullanırken ya da henüz sıcakken üzerini örtmeyiniz.
10. Kordonda herhangi bir hasar varsa, kordon güvenlik nedeniye
Kenwood ya da Kenwood'un yetkili onarıcıları tarafından
deòi...tirilmelidir.
11. Üreticinin üretimi olmayan ek parçaları kullanmayınız.
Yararlanmanıza neden olabilir.
12. Aygıtı dı... alanlarda kullanmayınız.
13. Aygıtın elektrik kordonunun kızartma yaptıòınız yüzeyden
sarkmamasına dikkat ediniz ve kordonu sıcak yüzeylere
deòdirmeyiniz.
14. Bu aygıt, yalnızca evde kullanım içindir.
15. Küçük çocukların aygıtta oynamalarını izin vermeyiniz ve çocukları
denetim altında tutunuz.
BU YÖNERGELERŸ SAKLAYINIZ
Hafif Yemek Kızartma Makinesinin Kullanıma
Hazırlanması
Hafif yemek kızartma makinesini ilk kez kullanmaya ba...lamadan önce
aygıtı ve kızartma tablalarını 'Temizleme' kısmındaki yönergeleri
izleyerek temizleyiniz.
Kızartma tablalarına biraz pi...irme yaòı sürünüz. Kapaòını 5 dakika kadar
açık tutarak aygıtı ısıtınız. Soòuması için hafif yemek kızartma
makinesinin fi...ini prizden çekiniz. Daha sonra emici bir kaòıt kullanarak
fazla yaòı kızartma tablalarından alınız. Bu i...lemden sonra hafif yemek
kızartma makinesi kullanıma hazırdır.
Hafif yemek kızartma makinesini ilk kez kullandıòınızda ince bir duman
çıkabilir. Bu durum normaldir. Çünkü, aygıtı ilk kez kullandıòınız zaman iç
donatılar ilk kez ısınmı... olacaktır.
Hafif Yemek Kızartma Makinesinin Kullanımı
Aygıtı kullanmadan önce tüm kullanım yönergelerini dikkatle okuyunuz.
Sandviç Kızartma
1. Hafif yemek kızartma makinesinin kapaòını kapatınız.
2. Aygıtın fi...ini prize takınız. Kırmızı gösterge ı...ıòı yanacaktır. Kırmızı
gösterge ı...ıòı aygıtın ısındıòını gösterir. Bu sırada ye...il gösterge
ı...ıòı yanmaz. Aygıt istenen ısı düzeyine ula...ınca, kırmızı ı...ık söner
ve ye...il ı...ık yanmaya ba...lar
3. Hafif yemek kızartma makinesi ısınırken ekmekleri ve içerikleri
hazırlayınız.
4. Sandvıçleri sarımtrak renkte kızartmak isterseniz, ekmeòin dı...ına
tereyaòı sürünüz. Bazı tereyaòlarının bu tür bir kızartma için uygun
olmadıòını unutmayınız. Ekmek ebadını kızartma tabaklarına uygun
ebatta seçiniz. Sandviç içeriòini ekmeòin tereyaòı sürülmemi...
yüzlerine yerle...tiriniz. Sandviçlerin her tarafının tutarlı kızarması
için içeriòi düzgün ve e...it biçimde ekmeklere yayınız.
5. Aygıtın sap mandalını dı...arı çekiniz ve hafif yemek kızartma
makinesinin kapaòını kaldırınız (...ekil 1).
6. Sandviçleri kızartma tablalarına koyunuz (...ekil 2).
7. Sap mandalı yerine oturuncaya kadar gerekirse tahta bir ka...ıkla
ekmeklerin yerlerine yerle...tiòinden emin olarak kapaòı kapatınız.
Kapaòı kapadıktan sonra kapaòı zorlamayınız. Kapak zor
kapanıyorsa, bunun iki nedeni olabilir. Sandviçlere çok fazla içerik
5.
Elektrik Kordonu
6.
Yapı...maz Kızartma Tablaları
7.
Ayak
koymu... olabilirsiniz ya da ekmekler çok kalın olabilir.
8. Ÿstediòiniz kızarıklık derecesine göre sanviçinizi 3-8 dakika arası
kızartınız. Domuz pastırması gibi pi...memi... içeriklerin iyice
pi...tiòinden emin olunuz ya da bu tür içerikleri daha önceden
pi...iriniz. Aygıtın ön kısmından biraz buhar çıkabilir. Dikkatli olunuz.
9. Hafif yemek kızartma makinesinin kapaòını hemen açınız ve
kızarttıòınız sandviçleri alınız. Bunun için hiçbir biçimde madeni
araçlar kullanmayınız. Çünkü kızartma tablalarını zedeleyebilirsiniz.
10. Sandviçlerinizi aygıttan aldıktan sonra, aygıtın fi...ini prizden çekiniz
ve aygıtın soòumasını bekleyiniz.
Hamurlu Tatlılar ve Börekler
Önceden hazırlanmı... tatlı ve puf böreòi gibi yiyecekleri bu aygıtta
kolayca ısıtabilir ve kızartabilirsiniz.
1.
Hafif yemek kızartma makinesinin kızartma tablalarını ısıttıktan
sonra tatlıyı tablalara koyunuz.
2.
Koyduòunuz tatlıya çatalla delikler açınız. Daha sonra tercihinize
göre elma, peynir ve sebze gibi içerikleri katınız.
3.
Ÿçerikleri koyduktan sonra üzerine bir kat daha tatlı tabakası ile
örtünüz ve aygıtın kapaòını kapatınız.
4.
Tatlı sarımtrak bir renk alıncaya ve içerikler pi...inceye kadar
kızartınız.
ÖNEMLŸ UYARI
Hafif yemek kızartma makinesinde kızarttıòınız yiyecekleri yerken dikkatli
olunuz. Örneòin, peynir ve reçel gibi yiyecekler çok sıcak olabilir ve
aòzınızı yukabilir.
Temizleme
Temizleme ba...lamadan önce aygıtın fi...ini prizden çekiniz.
Hafif yemek kızartma makinesini musluk suyunun altında yıkamayınız ve
hiçbir biçimde suya batırmayınız.
Kızartma tablaları soòuduktan sonra aygıtı gerekirse bula...ık deterjanına
batırılmı... nemli bir kez ile siliniz. Daha sonra dikkatlice kurulayınız.
Saklanması
Aygıt soòuduktan sonra elektrik kordonunu aygıtın etrafına sarabilirsiniz.
Bakım
Kordonda herhangi bir hasar varsa, kordon güvenlik nedeniye Kenwood
ya da Kenwood'un yetkili onarıcıları tarafından deòi...tirilmelidir.
Aygıtı satın aldıòınız acenteye ba...vurunuz.
GR
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
:
1.
2.
3.
,
4.
.
5.
6.
.
7.
,
8.
9.
10.
,
Kenwood
11.
12.
13. .
14.
.
15.
.
1.
2.
.
.
3.
4.
.
.
5.
6.
2).
7.
,
.
8.
,
,
.
9.
.
w
.
10.
,
.
Kenwood
.
89/336/EEC.
,
.
,
,
.
.
.
.
.
.
,
'
'.
5
.
,
.
.
.
.
(
)
.
.
,
,
.
.
.
(
1).
,
.
3-8
( . .
)
.
.
.
.
.
.
.
,
,
.
(
.

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Sm 410Sm 406Sm 416