Parkside PEK 2.7 C2 Montage-, Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
INSPECTION CAMERA WITH DISPLAY
PEK 2.7 C2
INSPECTION CAMERA
WITH DISPLAY
Assembly, operating and safety instructions
NÄYTÖLLINEN
TARKASTUSKAMERA
Asennus‑, käyttö‑ ja turvallisuusohjeet
INSPEKTIONSKAMERA
MED DISPLAY
Monterings‑, bruks‑ och
säkerhetsanvisningar
IAN 312150
KAMERA INSPEKCYJNA Z
WYŚWIETLACZEM
Wskazówki montażu, obsługi i
bezpieczeństwa
PATIKROS KAMERA SU
EKRANU
Montavimo, naudojimo ir saugos
instrukcijos
INSPEKTIONSKAMERA MIT
DISPLAY
Montage‑, Bedienungs‑ und
Sicherheitshinweise

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PEK 2.7 C2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEK 2.7 C2

 • Seite 1 INSPECTION CAMERA WITH DISPLAY PEK 2.7 C2 INSPECTION CAMERA KAMERA INSPEKCYJNA Z WITH DISPLAY WYŚWIETLACZEM Assembly, operating and safety instructions Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa NÄYTÖLLINEN PATIKROS KAMERA SU TARKASTUSKAMERA EKRANU Asennus‑, käyttö‑ ja turvallisuusohjeet Montavimo, naudojimo ir saugos instrukcijos...
 • Seite 2 Assembly, operating and safety instructions Page Asennus‑, käyttö‑ ja turvallisuusohjeet Sivu Monterings‑, bruks‑ och säkerhetsanvisningar Sidan Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa Strona Montavimo, naudojimo ir saugos instrukcijos DE/AT/CH Montage‑, Bedienungs‑ und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 5 5/10 5/10...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Intended use .
 • Seite 8: Introduction

  . Any such use is at your own risk . ˜ Trademark notices The Parkside trademark and trade name is the property of their   respective owners . is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc .
 • Seite 9: Warnings And Symbols Used

  Warnings and symbols used The following warnings are used in this user manual and on the packaging: DANGER! This symbol with the signal word “DANGER” indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death . WARNING! This symbol with the signal word “WARNING”...
 • Seite 10: Safety Instructions

  Safety instructions Before using the product, please familiarize yourself with all of the safety instructions and instructions for use! When passing this product on to others, please also include all the documents! DANGER! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN! DANGER! RISK OF SUFFOCATION Never leave children unsupervised with the packaging material .
 • Seite 11 WARNING! RISK OF INJURY Handling the product improperly may results in injury . Avoid injury to eyes and skin when in the vicinity of optical radiation . Do not look directly into the light source or with optical devices! Do not use the gooseneck near live parts . Keep this in mind as well  ...
 • Seite 12 ATTENTION! RISK OF PROPERTY DAMAGE Check the product before every use! Discontinue use if any damage   to the product is detected! The product shall never be subjected to extreme temperature   fluctuations as this could result in condensation and electrical short circuits .
 • Seite 13: Safety Instructions For Batteries

  Repair work is also required if the product is not working properly   or has been dropped . If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, turn the product off immediately . In such cases, the product should not be used until they have been inspected by authorized service personnel .
 • Seite 14: Scope Of Delivery

  Remove batteries if the product will not be used for a longer period .   Risk of damage of the product Only use the specified type of battery!   Insert batteries according to polarity marks (+) and (–) on the  ...
 • Seite 15: Technical Data

  3 Handle 4 USB cable (USB type A to Micro-USB) 5 Battery (AA / LR6) (4x) 6 Adaptor – Magnets 7 Adaptor – Mirror 8 Adaptor – Single hook 9 Adaptor – Double hook 10 Carry case 11 Display 12 Connection port 13 Camera head with LED 14 Flexible gooseneck button (LED brightness)
 • Seite 16: Setup

  Camera diameter: 8 mm Display (diagonal, resolution): 2 .7”, 960 x 240 pixel Flexible gooseneck length: approx . 120 cm Picture file (resolution, format): 640 x 480 pixel, jpg Storage capacity: 120 pictures Operating temperature: 5 to 35 °C Storage temperature: 0 to 45 °C Humidity: 10 to 70 % RH...
 • Seite 17: Operation

  ˜ Operation Switching on and off Press the button 17 for approx . 2 seconds . The display 11 switches on .   The camera head’s LED 13 lights up .   NOTE: The product will be automatically switch off if no button is pressed for approx .
 • Seite 18 Function Press 1x Picture is rotated by 180° (reversed) Press 2x Picture is reversed and mirrored . Press 3x Picture is mirrored . Press 4x Original position . NOTE: After the product has been shut down and turned on again, the picture will be shown in its original position .
 • Seite 19 Memory full: The following symbol is displayed:   Freeing up memory: Delete pictures that are not needed anymore .   Picture playback Button Function 15 Previous picture . 18 Next picture . 19 Toggle between current camera picture and picture playback .
 • Seite 20: Storage When Not In Use

  USB output for data transfer This product is equipped with USB port 2 (at its side) so that you can display or save images to a computer: Turn the product off .   Lift up the cover of the USB port 2 .  ...
 • Seite 21: Cleaning

  Store the product in a dry indoor location protected from direct   sunlight, preferably in its original packaging . ˜ Cleaning Before cleaning: Switch the product off . Remove all plugs .   No acid, chafing or solvent cleaning agents should be used or the  ...
 • Seite 22: Disposal

  ˜ Disposal Packaging: The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities . Product: Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product . The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU .
 • Seite 23: Warranty

  ˜ Warranty The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery . In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product . Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below . The warranty for this product is 3 years from the date of purchase .
 • Seite 24 Warranty claim procedure To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions: Please have the till receipt and the item number (e .g . IAN 123456) available as proof of purchase . You will find the item number on the type plate, an engraving on the front page of the instructions (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the appliance .
 • Seite 25 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sivu 24 Tarkoituksenmukainen käyttö...
 • Seite 26: Johdanto

  Takuu ei kata asiaankuulumattomasta käytöstä tai tuotteeseen   tehdyistä luvattomista muutoksista johtuvia vaurioita . Tällainen käyttö tapahtuu omalla vastuulla . ˜ Tietoa merkeistä Parkside-merkki ja -kauppanimi ovat kunkin omistajan omaisuutta .   on USB Implementers Forum, Inc:n rekisteröity merkki . ®  ...
 • Seite 27: Varoitukset Ja Merkit

  Varoitukset ja merkit Käyttöohjeessa ja pakkauksessa käytetään seuraavia varoituksia: VAARA! ”VAARA”-huomiosanalla varustettu merkki tarkoittaa todellista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan, jos sitä ei vältetä . VAROITUS! ”VAROITUS”-huomiosanalla varustettu merkki tarkoittaa keskinkertaista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä . VARO! ”VARO”-huomiosanalla varustettu merkki tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen vammaan, jos sitä...
 • Seite 28: Turvallisuusohjeet

  Turvallisuusohjeet Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin turvallisuus- ja käyttöohjeisiin! Jos annat tuotteen muille henkilöille, anna tuotteen mukana myös kaikki asiakirjat! VAARA! IMEVÄISIÄ JA LAPSIA UHKAAVA HENGENVAARA JA LOUKKAANTUMISVAARA! m VAARA! TUKEHTUMISVAARA Älä koskaan jätä lapsia yksin pakkausmateriaalin kanssa .   Pakkausmateriaaliin liittyy tukehtumisvaara .
 • Seite 29 m VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA Tuotteen asiaankuulumaton käyttö voi johtaa loukkaantumiseen . Vältä silmä- ja ihovammoja, kun oleskelet lähellä optista säteilyä . Älä katso valonlähteeseen suoraan tai optisilla laitteilla! Älä käytä joutsenkaulaa jännitteisten osien läheisyydessä . Huomioi   tämä myös, kun tarkastat koneiden sisäosia . Älä...
 • Seite 30 m HUOMIO! AINEVAHINKOJEN VAARA Tarkista tuote aina ennen käyttöä! Keskeytä käyttö, jos havaitset   tuotteessa vaurioita! Tuotetta ei saa altistaa äärimmäisille lämpötilan vaihteluille, sillä ne   voivat aiheuttaa tiivistymistä ja oikosulkuja . Jos tuote on kuitenkin altistettu äärimmäisille lämpötilan vaihteluille, ennen käyttöä tulee odottaa, että...
 • Seite 31: Paristoja Koskevat Turvallisuusohjeet

  Korjaukset ovat myös välttämättömiä, jos tuote ei toimi   asianmukaisesti tai se on pudonnut lattialle . Jos havaitset tuotteessa savua tai epätavallisia ääniä tai hajuja, kytke tuote välittömästi pois päältä ja poista paristot . Tällaisissa tilanteissa tuotetta ei saa käyttää siihen asti, kunnes valtuutettu henkilö...
 • Seite 32: Toimituksen Sisältö

  Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan .   Tuotteen vahingoittumisen vaara Käytä vain ohjeessa mainittua paristotyyppiä .   Aseta paristot paristoissa ja tuotteessa olevan napaisuusmerkinnän   (+) ja (–) mukaan . Puhdista paristojen ja paristolokeron kontaktit ennen   sisäänasettamista .
 • Seite 33: Tekniset Tiedot

  3 Kahva 4 USB-johto (USB-A – micro-USB) 5 Paristo (AA / LR6) (4x) 6 Sovitin – magneetti 7 Sovitin – peili 8 Sovitin – yksi koukku 9 Sovitin – kaksoiskoukku 10 Säilytyslaukku 11 Näyttö 12 Pistoliitin 13 Kameranpää, jossa LED-valo 14 Joutsenkaula 15 Painike (LED-valon kirkkaus)
 • Seite 34: Käyttöönotto

  Kameran halkaisija: 8 mm Näyttö (lävistäjä, resoluutio): 2,7", 960 x 240 pikseliä Joutsenkaulan pituus: n . 120 cm Kuvatiedosto (resoluutio, formaatti): 640 x 480 pikseliä, jpg Muistikapasiteetti: 120 kuvaa Käyttölämpötila: 5–35 °C Säilytyslämpötila: 0–45 °C Ilmankosteus: 10–70 % RF Mitat (P x L x K): n .
 • Seite 35: Käyttö

  ˜ Käyttö Päälle- ja poiskytkeminen Paina painiketta 17 n . 2 sekuntia . Näyttö 11 kytkeytyy päälle .   Kameranpään 13 LED-valo palaa .   HUOMAUTUS: Jos mitään painiketta ei paineta n . 20 minuuttiin, tuote kytkeytyy automaattisesti pois päältä . LED-valon kirkkauden säätäminen Paina painiketta 15 lyhyesti .
 • Seite 36 Toiminto 1 painallus Kuva kääntyy 180° (toisinpäin) . 2 painallusta Kuva näkyy toisinpäin ja peilikuvana . 3 painallusta Kuva näkyy peilikuvana . 4 painallusta Alkuperäinen asento . HUOMAUTUS: Kun tuote on kytketty pois päältä ja jälleen päälle, kuva näkyy jälleen alkuperäisessä asennossaan . Suurentaminen Paina painiketta 18 n .
 • Seite 37 Muisti täynnä: näytetään seuraavalla merkillä:   Muistitilan vapautus: poista kuvat, joita ei enää tarvita .   Kuvien näyttäminen Painike Toiminto Edellinen kuva . Seuraava kuva . Senhetkisen kamerakuvan ja kuvien näytön välillä vaihtaminen . Kuvien poistaminen Kuvan / kaikkien kuvien poistaminen: Paina kuvien näyttämisen  ...
 • Seite 38: Tuotteen Säilytys

  USB-lähtö tiedonsiirtoa varten Tuote on varustettu USB-liittimellä 2 (sivulla), jonka kautta kuvia voidaan näyttää tietokoneella tai tallentaa tietokoneelle . Kytke tuote pois päältä .   Nosta USB-liittimen 2 suojusta .   Yhdistä USB-johdon 4 micro-USB-pistoke USB-liittimeen 2 .   Yhdistä...
 • Seite 39: Puhdistus

  Säilytä tuotetta kuivassa sisätilassa suoralta auringonsäteilyltä   suojattuna, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessa . ˜ Puhdistus Ennen puhdistusta: Kytke tuote pois päältä . Irrota kaikki pistokkeet!   Älä käytä mitään happoa tai liuotinainetta sisältävää tai hankaavaa   puhdistusainetta, sillä ne voivat vaurioittaa tuotetta . Puhdista tuotteen runko vain pehmeällä, kuivalla liinalla!  ...
 • Seite 40: Hävittäminen

  ˜ Hävittäminen Pakkaus: Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen . Tuote: Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävitysmahdollisuuksista saat kunnan- tai kaupungintalolta . Rastilla ylivedetyn jäteastian merkki tarkoittaa, että tähän laitteeseen sovelletaan direktiiviä 2012/19/EU . Tämän direktiivin mukaan elinkaarensa päähän tullutta laitetta ei saa heittää...
 • Seite 41: Takuu

  ˜ Takuu Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta . Jos tuote on virheellinen, sinulla on ostajana lakisääteiset oikeudet esittää vaatimuksia tuotteen myyjää kohtaan . Seuraavassa esitetty takuu ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi . Tuotteelle myönnetty takuu on voimassa 3 vuotta ostopäivästä lukien .
 • Seite 42 Tuotenumero löytyy tyyppikilvestä, kaiverruksesta, käyttöohjeen etusivulta (vasen alareuna) tai tuotteen takaosassa tai pohjassa olevasta tarrasta . Jos havaitset tuotteessa toimintahäiriöitä tai muita vikoja, ota ensin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse alla mainittuun huoltopalveluun . Sen jälkeen voit lähettää tuotteen maksutta huoltopalvelun osoitteeseen . Liitä...
 • Seite 43 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidan 42 Normal användning .
 • Seite 44: Inledning

  ändringar på produkten omfattas inte av garantin . En dylik användning sker på egen risk . ˜ Hänvisning till varumärke Varumärket och handelsnamnet Parkside är respektive ägares   egendom . är ett registrerat varumärke hos USB Implementers Forum, Inc .
 • Seite 45: Varningar Och Symboler Som Används

  Varningar och symboler som används I denna bruksanvisning och på förpackningen används följande varningsanvisningar: FARA! Denna symbol med signalordet ”FARA” betecknar en fara med hög grad av risk som om den inte undviks kan leda till svåra skador eller döden . VARNING! Denna symbol med signalordet ”VARNING”...
 • Seite 46: Säkerhetsanvisningar

  Säkerhetsanvisningar Före användning av produkten bör du sätta dig in i alla anvisningar beträffande säkerhet och bruk! Om du överlämnar produkten till andra, ge då även alla dokumenten till dem! FARA! LIVSFARA OCH FARA FÖR OLYCKOR FÖR SPÄDBARN OCH BARN! m FARA! FARA FÖR KVÄVNING Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet .
 • Seite 47 m VARNING! FARA FÖR SKADA Att handskas med produkten på felaktigt sätt kan leda till skador . Undvik skador i ögon och på hud när du befinner dig i närheten av optisk strålning . Titta inte in i ljuskällan med de optiska verktygen eller direkt! Använd inte lamparmen i närheten av strömförande delar .
 • Seite 48 m SE UPP! FARA FÖR SAKSKADA Kontrollera produkten före varje användning! Använd inte om du ser   att produkten är skadad! Produkten får inte utsättas för extrema temperaturväxlingar, det   kan nämligen leda till kondensation och elektrisk kortslutning . Om produkten trots detta utsättas för extrema temperaturväxlingar vänta då...
 • Seite 49: Säkerhetsanvisningar För Batterier

  Det är också nödvändigt att låta göra reparationer när produkten   inte fungerar på rätt sätt eller den har råkat falla . Om det uppstår rök eller ovanliga lukter, koppa genast bort produkten och ta ur batterierna . I sådana fall bör produkten inte användas tills den kontrollerats av auktoriserad personal .
 • Seite 50: Leverans

  Om du inte tänker använda produkten under en längre tid, ta då ur   batterierna . Risk för skador på produkten Använd uteslutande den rekommenderade typen av batteri .   Sätt fast batterierna enligt polaritetsmarkeringen (+) och (–) på   batterierna och produkten .
 • Seite 51: Tekniska Data

  3 Handtag 4 USB-kabel (Typ A till mikro-USB) 5 Batterier (AA / LR6) (4x) 6 Adapter – Magnet 7 Adapter – Spegel 8 Adapter – Enkel krok 9 Adapter – Dubbel krok 10 Bärfodral 11 Display 12 Anslutningsport 13 Kamerahuvud LED-belysning 14 Flexibel lamparm 15 Knapp (LED-ljusstyrka)
 • Seite 52: Idrifttagande

  Kamerans diameter: 8 mm Display (diagonal, upplösning): 2,7”, 960 x 240 Pixel Längd av den flexibla lamparmen: ca . 120 cm Bildfiler (upplösning, format): 640 x 480 Pixel, jpg Lagringskapacitet: 120 bilder Drifttemperatur: 5 till 35 °C Lagertemperatur: 0 till 45 °C Luftfuktighet: 10 till 70 % rF Mått (L x B x H):...
 • Seite 53: Hantering

  ˜ Hantering Koppla in/ut Tryck knapp 17 i cirka 2 sekunder . Display 11 kopplas in .   LED-belysningen på kamerahuvudet 13 lyser .   HÄNVISNING: När du inte tryckt på någon knapp under 20 minuter, kopplas produkten automatiskt av . Att ställa in LED-ljusstyrka Tryck helt kort på...
 • Seite 54 Funktion Tryck 1x Bilden roterar sig 180° (omvänt) . Tryck 2x Bilden blir omvänd och speglas . Tryck 3x Bilden speglas . Tryck 4x Originalläge . HÄNVISNING: Efter det att produkten kopplades av och därefter in, visas bilden än en gång i originalläge . Förstora Tryck knapp 18 i cirka 2 sekunder .
 • Seite 55 Minnet är fullt: Följande symbol anges:   Ge plats i minnet: Ta bort bilder som inte längre behövs .   Bildåtergivning Knapp Funktion Tidigare bild . Nästa bild . Skifta mellan aktuell kamerabild och bildåtergivning . Ta bort bilder Ta bort aktuell bild/alla bilder: Medan du tittar på bilderna tryck  ...
 • Seite 56: Förvaring Då Den Inte Används

  USB-gränssnitt för dataöverföring Denna produkt har en USB-Port 2 (på sidan) över vilken du kan visa eller lagra bilder . Koppla ur produkten .   Lyft av locket på USB-porten 2 .   Koppla USB-kabelns 4 micro-USB-kontakt till USB-porten 2 .  ...
 • Seite 57: Rengöring

  Förvara produkten i ett torrt rum, skyddad från direkt sol, helst i   originalförpackningen . ˜ Rengöring Före rengöringen: Koppla ur produkten . Dra ur alla kontakter!   Använd inga syrehaltiga, skummande rengöringsmedel eller sådana   som innehåller lösningsmedel eftersom dessa kan skada produkten . Rengör utsidan av produkten endast med en mjuk, torr duk!  ...
 • Seite 58: Avfallshantering

  ˜ Avfallshantering Förpackning: Förpackningen består av miljövänliga material, som kan lämnas på lokala återvinningsstationer . Produkt: Information om möjligheterna för avfallshantering av den uttjänta produkten erhåller du hos kommunen . Symbolen med den överstrukna soptunnan visar att denna enhet omfattas av direktiv 2012/19/EU . Detta direktiv anger att du inte får kasta denna utrustning i det normala hushållsavfallet när den kasseras utan att den måste lämnas till särskilda insamlingsställen, återvinningscentraler eller...
 • Seite 59: Garanti

  ˜ Garanti Denna produkt har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leverans . Om fel uppstår på produkten gäller dina lagstadgade rättigheter gentemot säljaren . Dessa lagstadgade rättigheter begränsas inte av vår garanti, som redovisas nedan . Du erhåller 3 års garanti på...
 • Seite 60 Artikelnumret står på typskylten, finns ingraverat, har tryckts på din handlednings första sida (nere till vänster) eller finns som etikett på baksidan eller undersidan . Om funktionsfel eller andra brister uppstår bör du först vända dig till nedanstående serviceavdelning via telefon eller e-post . När en produkt har registrerats som defekt kan du skicka in den portofritt till den serviceadress du meddelats om du bifogar inköpskvittot (kassakvitto) och en beskrivning av felet och var det uppstått .
 • Seite 61 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 60 Przeznaczenie .
 • Seite 62: Wstęp

    nieautoryzowanych zmian produktu nie są objęte zakresem gwarancji . Takie użycie jest na własne ryzyko . ˜ Uwagi handlowe Znak towarowy i nazwa handlowa Parkside są własnością   odpowiednich właścicieli . to zastrzeżony znak towarowy firmy USB Implementers Forum, ®...
 • Seite 63: Używane Ostrzeżenia I Symbole

  Używane ostrzeżenia i symbole W tej instrukcji i na opakowaniu używane są poniższe ostrzeżenia: NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol ze słowem ostrzegawczym „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oznacza zagrożenie o dużym poziomie ryzyka, które spowoduje śmierć lub poważne obrażenia, jeśli się go nie uniknie . OSTRZEŻENIE! Ten symbol ze słowem „OSTRZEŻENIE” sygnalizuje zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które może spowodować...
 • Seite 64: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem używania produktu zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami o bezpieczeństwie oraz z instrukcją obsługi! Przekazując produkt innym osobom należy dołączyć wszystkie dokumenty! NIEBEZPIECZEŃSTWO! ZAGROŻENIE WYPADKIEM I NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI! m NIEBEZPIECZEŃSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA Nie zostawiać...
 • Seite 65 m OSTRZEŻENIE! RYZYKO OBRAŻEŃ Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może powodować obrażenia . Chronić oczy i skórę będąc w zasięgu promieniowania optycznego . Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła lub urządzenia optyczne! Nie używać drążka elastycznego w pobliżu elementów pod  ...
 • Seite 66 m UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO SZKÓD MATERIALNYCH Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt! Przerwać   używanie w przypadku zauważenia uszkodzenia produktu! Produkt nie może być narażany na duże wahania temperatury,   ponieważ może to spowodować kondensację pary i krótkie spięcie . Jeśli jednak urządzenie zostanie narażone na duże zmiany temperatury, to należy odczekać...
 • Seite 67: Instrukcje Bezpieczeństwa Dotyczące Baterii

  Naprawy są również wymagane, jeśli produkt nie działa   poprawnie lub został upuszczony . W przypadku pojawienia się dymu, niezwykłych odgłosów lub zapachów natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć baterie . W takich przypadkach produkt nie powinien być używany, dopóki nie zostanie sprawdzony przez autoryzowany personel serwisowy . Naprawę...
 • Seite 68: Zakres Dostawy

  Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, baterie   należy wyjąć z produktu . Ryzyko uszkodzenia produktu Używać wyłącznie baterii zalecanego typu .   Baterie wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+) i (–) na   baterii oraz na urządzeniu . Przed włożeniem baterii do komory przeczyścić...
 • Seite 69: Dane Techniczne

  3 Uchwyt 4 Kabel USB (USB-A – Micro-USB) 5 Bateria (AA / LR6) (4x) 6 Przejściówka – magnes 7 Przejściówka – lusterko 8 Przejściówka – hak pojedynczy 9 Przejściówka – hak podwójny 10 Kuferek 11 Wyświetlacz 12 Złącze wyjściowe 13 Głowica z podświetleniem LED 14 Drążek elastyczny typu „gęsia szyja”...
 • Seite 70: Uruchomienie

  Średnica kamery: 8 mm Wyświetlacz (przekątna, rozdzielczość): 2,7 cala, 960 x 240 pikseli Długość drążka elastycznego: ok . 120 cm Plik zdjęć (rozdzielczość, format): 640 x 480 pikseli, jpg Pojemność pamięci: 120 zdjęć Temperatura robocza: 5 do 35 °C Temperatura przechowywania: 0 do 45 °C Wilgotność: 10 do 70 % wilgotności względnej...
 • Seite 71: Użytkowanie

  ˜ Użytkowanie Włączanie lub wyłączanie Przycisk 17 wcisnąć na ok . 2 sekundy . Wyświetlacz 11 włączy się .   Zaświeci się dioda głowicy kamery 13 .   RADA: Jeśli w ciągu ok . 20 minut żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, produkt wyłączy się...
 • Seite 72 Funkcja Nacisnąć 1 raz Obrót obrazu o 180° (odwrócony) . Nacisnąć 2 razy Obraz odwrócony i w lustrzanym odbiciu . Nacisnąć 3 razy Obraz w lustrzanym odbiciu . Nacisnąć 4 razy Położenie oryginalne . RADA: Po wyłączeniu produktu i ponownym włączeniu obraz będzie wyświetlany w położeniu oryginalnym .
 • Seite 73 Pamięć pełna: Wyświetlany jest taki symbol:   Uwalnianie pamięci: Skasować zdjęcia, które już nie będą   potrzebne . Wyświetlanie zdjęć Przycisk Funkcja Poprzednie zdjęcie . Następne zdjęcie . Przełączanie aktualnego obrazu z kamery i trybu wyświetlania zdjęć . Usuwanie zdjęć Usuwanie bieżącego zdjęcia lub wszystkich: Podczas wyświetlania  ...
 • Seite 74: Przechowywanie, Gdy Nie Jest W Użyciu

  Transfer danych wyjściem USB Ten produkt jest wyposażony w port USB 2 (z boku), który umożliwia przeglądanie lub zapisywanie zdjęć w komputerze . Wyłączyć produkt .   Podnieść pokrywę portu USB 2 .   Wtyczkę Micro-USB kabla USB 4 podłączyć do portu USB 2 .  ...
 • Seite 75: Czyszczenie

  Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od   bezpośredniego działania promieni słonecznych i najlepiej w oryginalnym opakowaniu . ˜ Czyszczenie Przed czyszczeniem: Wyłączyć produkt . Odłączyć wszystkie   wtyczki! Nie należy stosować przy czyszczeniu żadnych środków żrących,   ściernych lub rozpuszczalników ponieważ...
 • Seite 76: Utylizacja

  ˜ Utylizacja Opakowanie: Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych . Produkt: Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta . Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE .
 • Seite 77: Gwarancja

  ˜ Gwarancja Produkt wyprodukowano według wysokich standardów jakości i poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką . W przypadku wad produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa . Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy produktu . Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu . Gwarancja wygasa w razie zawinionego przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji .
 • Seite 78 Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowe, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej . W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą...
 • Seite 79 Įžanga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Psl Naudojimas pagal paskirtį...
 • Seite 80: Įžanga

  . Bet koks toks naudojimas yra jūsų atsakomybė . ˜ Patarimai dėl prekės ženklų Parkside prekės ženklas ir prekės pavadinimas yra atitinkamų   savininkų nuosavybė . yra USB Implementers Forum, Inc . registruotasis prekės ženklas .
 • Seite 81: Naudojami Įspėjamieji Nurodymai Ir Simboliai

  Naudojami įspėjamieji nurodymai ir simboliai Šioje naudojimo instrukcijoje ir ant pakuotės naudojami šie įspėjamieji nurodymai: PAVOJUS! Šis simbolis su signaliniu žodžiu „PAVOJUS“ nurodo aukšto laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimi rimti ir net mirtini susižeidimai . PERSPĖJIMAS! Šis simbolis su signaliniu žodžiu „PERSPĖJIMAS“...
 • Seite 82: Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymai Prieš naudodami produktą susipažinkite su saugos nurodymais ir naudojimosi instrukcijomis! Jei perduosite produktą kitam žmogui, perduokite ir dokumentus! PAVOJUS! PAVOJUS GYVYBEI IR NELAIMINGO ATSITIKIMO RIZIKA KŪDIKIAMS IR VAIKAMS! m PAVOJUS! UŽDUSIMO PAVOJUS Niekada nepalikite vaikų su pakuotės medžiagomis be priežiūros .  ...
 • Seite 83 m PERSPĖJIMAS! SUŽEIDIMŲ PAVOJUS Netinkamas produkto naudojimas kelia pavojų . Optinės spinduliuotės atstumu saugokitės akių ir odos pažeidimų . Niekada nežiūrėkite tiesiogiai arba per optinį prietaisą į šviesos šaltinį! Nenaudokite „žąsies kaklo“ jungties šalia dalių, kuriomis teka   elektra . Atkreipkite į tai dėmesį atlikdami įrenginio vidaus patikrą . Nenaudokite „žąsies kaklo“...
 • Seite 84 m DĖMESIO! NUOSAVYBĖS SUGADINIMO PAVOJUS Tikrinkite produktą prieš kiekvieną naudojimą! Aptikę bet kokių   produkto pažeidimų, toliau nebenaudokite! Produkto negali veikti ekstremalūs temperatūrų svyravimai, galintys   kilti dėl kondensacijos ir elektros grandinės trumpojo jungimo . Tačiau jei produktą vis dėlto paveikė ekstremalūs temperatūrų svyravimai, palaukite (apie 2 valandas), kol produktas pasieks aplinkos temperatūrą, ir tik tada naudokite .
 • Seite 85: Saugumo Nurodymai Dėl Baterijų

  Remontuoti taip pat būtina, jei produktas tinkamai neveikia arba   buvo numestas . Jei pastebite smilkstančių dūmų, neįprastų garsų ar kvapų, iš karto išjunkite produktą ir išimkite baterijas . Tokiu atveju produkto nebegalima naudoti, kol jo nepatiktino įgaliotasis personalas . Produktą...
 • Seite 86: Dalių Aprašymas

  Jei produktu ketinate ilgą laiką nesinaudoti, baterijas išimkite .   Produkto pažeidimo pavojus Naudokite tik nurodyto tipo bateriją .   Įstatykite baterijas pagal poliškumo žymėjimus (+) ir (–) ant   baterijos ir produkto . Prieš įstatydami nuvalykite baterijų ir baterijų skyrelio kontaktus .  ...
 • Seite 87: Techniniai Duomenys

  3 Rankena 4 USB laidas (A tipo prie „Micro-USB“) 5 Baterija (AA / LR6) (4x) 6 Adapteris – magnetas 7 Adapteris – veidrodis 8 Adapteris – vienas kabliukas 9 Adapteris – dvigubas kabliukas 10 Transportavimo dėžė 11 Ekranas 12 Lizdas 13 Vaizdo kameros galvutė...
 • Seite 88: Paleidimas

  Vaizdo kameros skersmuo: 8 mm Ekranas (įstrižainė, raiška): 2,7 col ., 960 x 240 pikselių Lanksčiosios „žąsies kaklo“ jungties ilgis: apie 120 cm Vaizdo failai (raiška, formatas): 640 x 480 pikselių, jpg Saugykla: 120 vaizdų Naudojimo temperatūra: 5–35 °C Laikymo temperatūra: 0–45 °C Oro drėgnumas: 10–70 proc .
 • Seite 89 ˜ Naudojimas Įjungimas / išjungimas Laikykite nuspaudę mygtuką 17 maždaug 2 sekundes . Ekranas 11 įsijungia .   Vaizdo kameros galvutės LED lemputė 13 užsidega .   PASTABA: Jei joks mygtukas nebus spaudžiamas maždaug 20 minučių, produktas pats išsijungs automatiškai . LED ryškumo nustatymas Trumpai paspauskite mygtuką...
 • Seite 90 Funkcija Paspauskite x 1 Vaizdas pasukamas 180° (atgal) . Paspauskite x 2 Vaizdas pasukamas ir dubliuojamas veidrodžio . Paspauskite x 3 Vaizdas dubliuojamas veidrodžio . Paspauskite x 4 Priminė padėtis . PASTABA: Jei produktas išjungiamas ir vėl įjungiamas, bus rodomas pirminės padėties vaizdas . Mastelio keitimas Laikykite nuspaudę...
 • Seite 91 Saugykla pilna: Rodomas šis simbolis:   Saugyklos atlaisvinimas: Ištrinkite vaizdų, kurių daugiau nebereikia .   Vaizdų atkūrimas Mygtukas Funkcija Ankstesnis vaizdas . Kitas vaizdas . Persijunkite tarp esamo vaizdo kameros vaizdo ir vaizdo atkūrimo . Vaizdų trynimas Esamo vaizdo / visų vaizdų ištrynimas: Atkūrimo metu paspauskite  ...
 • Seite 92: Naudojimas

  USB išvesti persiųsti duomenis Šis produktas yra su USB jungtimi 2 (šone), per kurią galite peržiūrėti ir išsaugoti vaizdus kompiuteryje . Išjunkite produktą .   Atidarykite USB jungties 2 gaubtelį .   Prijunkite USB laido 4 Micro-USB kištuką prie USB jungties 2 .  ...
 • Seite 93: Valymas

  Laikykite produktą sausoje vietoje viduje, apsaugodami nuo   tiesioginių saulės spindulių, geriausiai originalioje pakuotėje . ˜ Valymas Prieš valymą: Išjunkite produktą . Atjunkite visus kištukus!   Nenaudokite rūgščių, abrazyvinių priemonių ar tirpiklių, kitaip galite   produktą pažeisti . Produkto korpusą valykite tik minkšta, sausa šluoste!  ...
 • Seite 94: Išmetimas

  ˜ Išmetimas Pakuotė: Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose . Produktas: Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti produkto išmetimą gali suteikti savivaldybės ar miesto administracija . Pavaizduotas perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simbolis reiškia, kad šiam produktui taikoma Direktyva 2012/19/ES .
 • Seite 95: Garantija

  ˜ Garantija Šis gaminys buvo kruopščiai pagamintas laikantis griežtų kokybės reikalavimų ir prieš tiekiant sąžiningai patikrintas . Aptikę šio gaminio defektą, galite kreiptis į jo pardavėją ir pasinaudoti įstatymais apibrėžtomis jūsų teisėmis . Šių teisių neapriboja toliau aprašyta mūsų teikiama garantija . Suteikiame šio gaminio 3 metų...
 • Seite 96 Gaminio numerį rasite produkto duomenų lentelėje, išgraviruotą, ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą produkto užpakalinėje pusėje ar apačioje . Jei išryškėtų produkto veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia telefonu arba elektroniniu paštu kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių . Tada sugedusiu pripažintą...
 • Seite 97 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 98: Einleitung

  Änderungen am Produkt werden vom Garantieumfang nicht erfasst . Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr . ˜ Markenhinweise Die Marke und der Handelsname Parkside ist Eigentum der   jeweiligen Inhaber . ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc .
 • Seite 99: Verwendete Warnhinweise Und Symbole

  Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet: GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ zeigt eine Gefahr mit hohem Risiko an, die bei Nichtvermeidung eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat .
 • Seite 100: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Machen Sie sich vor der Verwendung des Produkts mit allen Sicherheitshinweisen und Gebrauchsanweisungen vertraut! Wenn Sie dieses Produkt an andere weitergeben, geben Sie auch alle Dokumente weiter! GEFAHR! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER! GEFAHR! ERSTICKUNGSGEFAHR Lassen Sie Kinder niemals mit dem Verpackungsmaterial  ...
 • Seite 101 WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR Eine unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen . Vermeiden Sie Augen- und Hautverletzungen, wenn Sie sich in der Nähe optischer Strahlung befinden . Nicht direkt oder mit optischen Geräten in die Lichtquelle blicken! Verwenden Sie den Schwanenhals nicht in der Nähe von  ...
 • Seite 102 ACHTUNG! GEFAHR VON SACHBESCHÄDIGUNG Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung! Stellen Sie die   Verwendung ein, wenn Sie Beschädigungen am Produkt feststellen! Das Produkt darf keinen extremen Temperaturschwankungen   ausgesetzt werden, da diese Kondensation und elektrische Kurzschlüsse verursachen können . Wenn das Produkt dennoch extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt war, warten Sie vor der Verwendung (ca .
 • Seite 103: Sicherheitshinweise Für Batterien

  Reparaturen sind auch erforderlich, wenn das Produkt nicht   ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde . Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, schalten Sie das Produkt sofort ab und entnehmen Sie die Batterien . In solchen Fällen sollte das Produkt nicht verwendet werden, bis es durch autorisiertes Personal überprüft wurde .
 • Seite 104: Lieferumfang

  Entfernen Sie Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht   verwendet wird . Risiko der Beschädigung des Produkts Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp .   Setzen Sie Batterien gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und   (–) an Batterie und Produkt ein . Reinigen Sie Kontakte an Batterie und im Batteriefach vor dem  ...
 • Seite 105: Technische Daten

  3 Griff 4 USB-Kabel (Typ A zu Micro-USB) 5 Batterie (AA / LR6) (4x) 6 Adapter – Magnet 7 Adapter – Spiegel 8 Adapter – Einzelhaken 9 Adapter – Doppelhaken 10 Transportkoffer 11 Display 12 Anschlussbuchse 13 Kamerakopf mit LED-Beleuchtung 14 Flexibler Schwanenhals 15 Taste (LED-Helligkeit)
 • Seite 106: Inbetriebnahme

  Kamera-Durchmesser: 8 mm Display (Diagonale, Auflösung):2,7”, 960 x 240 Pixel Länge des flexiblen Schwanenhalses: ca . 120 cm Bilddatei (Auflösung, Format): 640 x 480 Pixel, jpg Speicherkapazität: 120 Bilder Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C Lagertemperatur: 0 bis 45 °C Luftfeuchtigkeit: 10 bis 70 % rF Abmessungen (L x B x H): ca .
 • Seite 107: Bedienung

  ˜ Bedienung Ein‑/Ausschalten Taste 17 ca . 2 Sekunden lang drücken . Das Display 11 schaltet sich ein .   Die LED-Beleuchtung am Kamerakopf 13 leuchtet .   HINWEIS: Wenn ca . 20 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Produkt automatisch aus . LED‑Helligkeit einstellen Taste 15 kurz drücken .
 • Seite 108 Funktion 1x drücken Das Bild wird um 180° rotiert (umgekehrt) . 2x drücken Das Bild wird umgekehrt und gespiegelt . 3x drücken Das Bild wird gespiegelt . 4x drücken Originalposition . HINWEIS: Nachdem das Produkt aus- und wieder eingeschaltet wurde, wird das Bild wieder in seiner Originalposition angezeigt . Vergrößern Taste 18 ca .
 • Seite 109 Speicher voll: Das folgende Symbol wird angezeigt:   Speicherplatz freimachen: Löschen Sie Bilder, die nicht mehr   benötigt werden . Bildwiedergabe Taste Funktion 15 Voriges Bild . 18 Nächstes Bild . 19 Zwischen aktuellen Kamerabild und Bildwiedergabe wechseln . Bilder löschen Aktuelles Bild/alle Bilder löschen: Drücken Sie während der  ...
 • Seite 110: Lagerung Bei Nichtbenutzung

  USB‑Ausgang für Datentransfer Dieses Produkt ist mit einem USB-Port 2 (seitlich) ausgestattet, über den Sie Bilder auf einem Computer anzeigen oder speichern können . Schalten Sie das Produkt aus .   Heben Sie die Abdeckung des USB-Ports 2 an .  ...
 • Seite 111: Reinigung

  Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Innenraum,   geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, vorzugsweise in der Originalverpackung . ˜ Reinigung Vor der Reinigung: Schalten Sie das Produkt aus . Entfernen Sie alle   Stecker! Verwenden Sie keine säurehaltigen, scheuernden oder  ...
 • Seite 112: Entsorgung

  ˜ Entsorgung Verpackung: Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können . Produkt: Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung . Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt .
 • Seite 113: Garantie

  ˜ Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt . Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum .
 • Seite 114 Abwicklung im Garantiefall Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z . B . IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite .
 • Seite 115 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE‑74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG04801 Version: 01/2019 IAN 312150...

Inhaltsverzeichnis