Parkside PEK 2.7 C2 Montage-, Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Mit display
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
INSPECTION CAMERA WITH DISPLAY
PEK 2.7 C2
INSPECTION CAMERA
WITH DISPLAY
Assembly, operating and safety instructions
VIZSGÁLÓKAMERA
KIJELZŐVEL
Szerelési, használati és biztonsági
tudnivalók
INŠPEKCIJSKA KAMERA Z
ZASLONOM
Navodila za montažo, uporabo in
varnostna navodila
IAN 312150
ENDOSKOPICKÁ KAMERA
S DISPLEJEM
Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní
pokyny
INŠPEKČNÁ KAMERA S
DISPLEJOM
Pokyny pre montáž, obsluhu a
bezpečnostné pokyny
INSPEKTIONSKAMERA MIT
DISPLAY
Montage‑, Bedienungs‑ und
Sicherheitshinweise

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEK 2.7 C2

 • Seite 1 INSPECTION CAMERA WITH DISPLAY PEK 2.7 C2 INSPECTION CAMERA ENDOSKOPICKÁ KAMERA WITH DISPLAY S DISPLEJEM Assembly, operating and safety instructions Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny VIZSGÁLÓKAMERA INŠPEKČNÁ KAMERA S KIJELZŐVEL DISPLEJOM Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné...
 • Seite 2 Assembly, operating and safety instructions Page Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók Oldal Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila Stran Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny Strana Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana DE/AT/CH Montage‑, Bedienungs‑ und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 5 5/10 5/10...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Intended use .
 • Seite 8: Introduction

  . Any such use is at your own risk . ˜ Trademark notices The Parkside trademark and trade name is the property of their   respective owners . is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc .
 • Seite 9: Warnings And Symbols Used

  Warnings and symbols used The following warnings are used in this user manual and on the packaging: DANGER! This symbol with the signal word “DANGER” indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death . WARNING! This symbol with the signal word “WARNING”...
 • Seite 10: Safety Instructions

  Safety instructions Before using the product, please familiarize yourself with all of the safety instructions and instructions for use! When passing this product on to others, please also include all the documents! DANGER! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN! DANGER! RISK OF SUFFOCATION Never leave children unsupervised with the packaging material .
 • Seite 11 WARNING! RISK OF INJURY Handling the product improperly may results in injury . Avoid injury to eyes and skin when in the vicinity of optical radiation . Do not look directly into the light source or with optical devices! Do not use the gooseneck near live parts . Keep this in mind as well  ...
 • Seite 12 ATTENTION! RISK OF PROPERTY DAMAGE Check the product before every use! Discontinue use if any damage   to the product is detected! The product shall never be subjected to extreme temperature   fluctuations as this could result in condensation and electrical short circuits .
 • Seite 13: Safety Instructions For Batteries

  Repair work is also required if the product is not working properly   or has been dropped . If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, turn the product off immediately . In such cases, the product should not be used until they have been inspected by authorized service personnel .
 • Seite 14: Scope Of Delivery

  Remove batteries if the product will not be used for a longer period .   Risk of damage of the product Only use the specified type of battery!   Insert batteries according to polarity marks (+) and (–) on the  ...
 • Seite 15: Technical Data

  3 Handle 4 USB cable (USB type A to Micro-USB) 5 Battery (AA / LR6) (4x) 6 Adaptor – Magnets 7 Adaptor – Mirror 8 Adaptor – Single hook 9 Adaptor – Double hook 10 Carry case 11 Display 12 Connection port 13 Camera head with LED 14 Flexible gooseneck button (LED brightness)
 • Seite 16: Setup

  Camera diameter: 8 mm Display (diagonal, resolution): 2 .7”, 960 x 240 pixel Flexible gooseneck length: approx . 120 cm Picture file (resolution, format): 640 x 480 pixel, jpg Storage capacity: 120 pictures Operating temperature: 5 to 35 °C Storage temperature: 0 to 45 °C Humidity: 10 to 70 % RH...
 • Seite 17: Operation

  ˜ Operation Switching on and off Press the button 17 for approx . 2 seconds . The display 11 switches on .   The camera head’s LED 13 lights up .   NOTE: The product will be automatically switch off if no button is pressed for approx .
 • Seite 18 Function Press 1x Picture is rotated by 180° (reversed) Press 2x Picture is reversed and mirrored . Press 3x Picture is mirrored . Press 4x Original position . NOTE: After the product has been shut down and turned on again, the picture will be shown in its original position .
 • Seite 19 Memory full: The following symbol is displayed:   Freeing up memory: Delete pictures that are not needed anymore .   Picture playback Button Function 15 Previous picture . 18 Next picture . 19 Toggle between current camera picture and picture playback .
 • Seite 20: Storage When Not In Use

  USB output for data transfer This product is equipped with USB port 2 (at its side) so that you can display or save images to a computer: Turn the product off .   Lift up the cover of the USB port 2 .  ...
 • Seite 21: Cleaning

  Store the product in a dry indoor location protected from direct   sunlight, preferably in its original packaging . ˜ Cleaning Before cleaning: Switch the product off . Remove all plugs .   No acid, chafing or solvent cleaning agents should be used or the  ...
 • Seite 22: Disposal

  ˜ Disposal Packaging: The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities . Product: Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product . The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU .
 • Seite 23: Warranty

  ˜ Warranty The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery . In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product . Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below . The warranty for this product is 3 years from the date of purchase .
 • Seite 24 Warranty claim procedure To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions: Please have the till receipt and the item number (e .g . IAN 123456) available as proof of purchase . You will find the item number on the type plate, an engraving on the front page of the instructions (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the appliance .
 • Seite 25 Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 24 Rendeltetésszerű...
 • Seite 26: Bevezető

  . Az ilyen jellegű felhasználási módok veszélyesek Önre nézve . ˜ A márkajelzésre vonatkozó megjegyzés A márkanév és a Parkside védjegy annak mindenkori   tulajdonosának tulajdona . Az USB az USB Implementers Forum, Inc . bejegyzett márkaneve .
 • Seite 27: Felhasznált Figyelmeztető Jelzések És Szimbólumok

  Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok Ebben a használati útmutatóban és a csomagoláson az alábbi figyelmeztető jelzésekkel találkozhat: VESZÉLY! Ez a szimbólum a „VESZÉLY” szó mellett egy magas kockázattal járó veszélyre utal, melyet ha nem kerülnek el, súlyos sérülésekhez vagy halálesethez vezet . FIGYELMEZTETÉS! Ez a szimbólum a „FIGYELMEZTETÉS”...
 • Seite 28: Biztonsági Utasítások

  Biztonsági utasítások A termék használatba vétele előtt ismerkedjen meg a termék biztonsági utasításaival! Ha a terméket továbbadja, adja mellé ezeket a dokumentumokat is! VESZÉLY! ÉLETVESZÉLY GYERMEKEK, KISGYERMEKEK SZÁMÁRA! m VESZÉLY! FULLADÁSVESZÉLY Ne hagyja a gyermekeket a csomagolóanyagokkal felügyelet   nélkül . A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak . A gyermekek gyakran alábecsülik az ezzel kapcsolatos veszélyeket .
 • Seite 29 m FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY A termék szakszerűtlen használata sérülésekhez vezethet . Az optikai sugárzás közelében kerülje a szem- és bőrsérüléseket . Ne nézzen közvetlenül, vagy optikai eszközökön keresztül a fénysugárba! A hattyúnyakat ne használja áram alatt lévő alkatrészek közelében .   Erre akkor is ügyeljen, ha gépek belsejét vizsgálja .
 • Seite 30 m FIGYELEM! ANYAGI KÁROK VESZÉLYE Minden egyes használat előtt ellenőrizze a terméket! A használat   előtt vizsgálja meg, hogy a terméken nincsenek-e sérülések! Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékleti ingadozásoknak,   mert azok páralecsapódásokat és rövidzárlatokat okozhatnak . Ha a termék mégis szélsőséges hőmérsékleti ingadozásnak lett kitéve, a használat előtt várjon körülbelül 2 órát, míg a termék a szobahőmérsékletet el nem éri .
 • Seite 31: Elemekre Vonatkozó Biztonsági Utasítások

  A terméket meg kell javítani, ha az hibásan működik vagy leesett .   Ha füstöt vagy szokatlan hangokat észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és vegye ki az elemeket . Ilyen esetben ne használja a terméket, amíg azt egy arra jogosult személy meg nem vizsgálta . A termék javítását bízza képzett szakemberre .
 • Seite 32: A Csomagolás Tartalma

  Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az   elemeket . A termék károsodásának veszélye Csak a megadott elemtípust használja .   Az elemeket a rajtuk, valamint a terméken jelzett (+) és (–)   polaritásjelzésnek megfelelően helyezze be . Behelyezés előtt tisztogassa meg az elemek és az elemtartó...
 • Seite 33: Műszaki Adatok

  3 Fogó 4 USB kábel (A típus Mikro-USB-hez) 5 Elem (AA / LR6) (4 db .) 6 Adapter – Mágnes 7 Adapter – Tükör 8 Adapter – Egyágú kampó 9 Adapter – Kétágú kampó 10 Hordtáska 11 Kijelző 12 Csatlakozóaljzat 13 Kamerafej LED világítással 14 Rugalmas hattyúnyak 15 Gomb...
 • Seite 34: Üzembe Helyezés

  A kamera átmérője: 8 mm Kijelző (képátló és felbontás): 2,7”, 960 x 240 pixel A rugalmas hattyúnyak hossza: kb . 120 cm Képadatok (felbontás és formátum): 640 x 480 pixel, jpg Tárolókapacitás: 120 kép Működési hőmérséklet: 5 és 35 °C között Tárolási hőmérséklet: 0 és 45 °C között Páratartalom:...
 • Seite 35: Kezelés

  ˜ Kezelés Be- és kikapcsolás Tartsa a gombot 17 lenyomva kb . 2 másodpercig . A kijelző 11 bekapcsol .   A kamerafej 13 LED világítása bekapcsol .   MEGJEGYZÉS: Ha kb . 20 percen keresztül egy gombot sem nyom meg, a készülék magától kikapcsol . A LED fényerejének beállítása Nyomja meg röviden a gombot 15 .
 • Seite 36 Funkció Egyszeri megnyomás A kép 180°-os elforgatása (fejjel lefelé) . Kétszeri megnyomás A képe lefelé fordítása és tükrözése . Háromszori megnyomás A kép tükrözése . Négyszeri megnyomás Eredeti állás . MEGJEGYZÉS: A termék kikapcsolása majd újbóli bekapcsolása után a kép visszaáll eredeti helyzetébe . Nagyítás Tartsa a gombot 18 lenyomva kb .
 • Seite 37 A memória megtelt: Az alábbi szimbólum jelenik meg:   Memória felszabadítása: Töröljön ki képeket, amelyekre már nincs   szüksége . Képek megtekintése Gomb Funkció Előző kép . Következő kép . Váltás az élő kamerakép és a képlejátszás között . Képek törlése Az adott kép / teljes memória törlése: A képek megtekintése alatt  ...
 • Seite 38: Tárolás Használaton Kívül

  USB kimenet az adatok átviteléhez A termék egy USB aljzattal 2 is rendelkezik (oldalt), mely lehetővé teszi a képek megjelenítését és tárolását számítógépen . Kapcsolja ki a készüléket .   Vegye le az USB aljzat 2 fedőjét .   Csatlakoztassa az USB csatlakozókábel 4 mikro-USB végét az  ...
 • Seite 39: Tisztítás

  A terméket beltéren, száraz helyen tárolja, közvetlen napfénytől   védve, lehetőleg az eredeti csomagolásában . ˜ Tisztítás A tisztítás előtt: Kapcsolja ki a készüléket . Húzzon ki minden   csatlakozót! Ne használjon savakat, súrolószereket vagy oldószereket   tartalmazó tisztítószereket, mert azok kárt tehetnek a készülékben . A készülék borítását kizárólag egy puha, száraz ruhával tisztítsa  ...
 • Seite 40: Mentesítés

  ˜ Mentesítés Csomagolás: A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le . Termék: A nem használt termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése önkormányzatánál . A mellette lévő áthúzott kerekes szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU hatálya alá...
 • Seite 41: Garancia

  ˜ Garancia A terméket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük . Ha a terméken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg Önt . Ezeket a törvényes jogokat a következőkben ismertetett garancia vállalásunk nem korlátozza . A termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva .
 • Seite 42 Kéjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címoldaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról . Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen .
 • Seite 43 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 42 Namembna uporaba .
 • Seite 44: Uvod

  . Ob takšnem ravnanju ste sami odgovorni za posledice . ˜ Tržni napotki Blagovna znamka in trgovsko ime Parkside sta last njihovih lastnikov .   je registrirana blagovna znamka podjetja USB Implementers ®...
 • Seite 45: Uporabljena Opozorila In Simboli

  Uporabljena opozorila in simboli V teh navodilih za uporabo in na pakiranju se uporabljajo naslednja opozorila: NEVARNOST! Ta simbol s signalno besedo »NEVARNOST« označuje nevarnost z velikim tveganjem, ki bo, če se ji ne boste izognili, povzročila smrt ali resne poškodbe .
 • Seite 46: Varnostne Informacije

  Varnostne informacije Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi varnostnimi navodili in navodili za uporabo! Če izdelek posredujete drugim osebam, priložite tudi vse dokumente! NEVARNOST! NEVARNOST SMRTI IN NESREČ ZA DOJENČKE IN OTROKE! m NEVARNOST! NEVARNOST ZADUŠITVE Otrok ne pustite nenadzorovanih z embalažnim materialom .  ...
 • Seite 47 m OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB Nestrokovno ravnanje s proizvodom lahko privede do poškodb . Zavarujte se pred poškodbami vida in kože, ko se nahajate v bližini optičnega sevanja . Ne glejte neposredno ali preko optičnih naprav v izvor svetlobe! Sloki vrat ne uporabljajte v bližini prevodnih delov . To upoštevajte  ...
 • Seite 48 m POZOR! NEVARNOST POVZROČITVE MATERIALNE ŠKODE Izdelek preglejte pred vsako uporabo! Prekinite uporabo, v kolikor   na proizvodu opazite poškodbe! Izdelek ne sme biti izpostavljen skrajnim temperaturnim nihanjem,   saj lahko to povzroči kondenzacijo in električne kratke stike . Če je izdelek izpostavljen ekstremnim temperaturnim spremembam, počakajte (približno 2 uri), da izdelek doseže temperaturo okolice .
 • Seite 49: Varnostni Napotki Za Baterije

  Popravila so potrebna tudi, če izdelek ne deluje pravilno in je   padel . Če se pojavi dim ali čudni zvoki ali vonjave, izdelek takoj izklopite in odstranite baterije . V takih primerih izdelka ne smete uporabljati, dokler ga ne preveri pooblaščeno osebje . Napravo lahko popravi le kvalificirano strokovno osebje .
 • Seite 50: Obseg Dobave

  Baterije odstranite iz izdelka če ga ne boste uporabljali dalj časa .   Tveganje poškodb izdelka Uporabljajte izključno naveden tip baterij .   Baterije vstavite v skladu z oznakami polarnosti (+) in (–) na bateriji   in izdelku . Pred vstavljanjem očistite kontakte na baterijah in v oddelku za  ...
 • Seite 51: Tehnični Podatki

  3 Ročaj 4 Kabel USB (tip A na micro USB) 5 Baterija (AA / LR6) (4x) 6 Adapter – magnet 7 Adapter – ogledalo 8 Adapter – enojni kavelj 9 Adapter – dvojni kavelj 10 Transportni kovček 11 Zaslon 12 Priključna vtičnica 13 Glava kamere z LED razsvetljavo 14 Upogljiva sloka glava 15 Tipka...
 • Seite 52: Zagon

  Premer kamere: 8 mm Prikazovalnik (diagonala, ločljivost): 2,7”, 960 x 240 pikslov Dolžina upogljivega slokega vratu: pribl . 120 cm Slikovna datoteka (ločljivost, format): 640 x 480 pikslov, jpg Kapaciteta pomnilnika: 120 slik Delovna temperatura: 5 do 35 °C Temperatura skladiščenja: 0 do 45 °C Zračna vlaga: 10 do 70 % rF...
 • Seite 53: Upravljanje

  ˜ Upravljanje Vklop/izklop Tipko 17 pritisnite za približno 2 sekundi . Prikazovalnik 11 se vključi .   LED razsvetljava na glavi kamere 13 sveti .   OPOMBA: V kolikor v 20 minutah ne pritisnete nobene izmed tipk, se proizvod samodejno izklopi . Nastavljanje svetlosti LED Na kratko pritisnite tipko 15 .
 • Seite 54 Funkcija Pritisnite 1-krat Slika se zavrti za 180° (obrne) . Pritisnite 2-krat Slika se obrne in zrcali . Pritisnite 3-krat Slika se zrcali . Pritisnite 4-krat Osnovna pozicija . OPOMBA: Po izklopu in ponovnem vklopu proizvoda, se slika ponovno prikaže v osnovni poziciji . Povečanje Tipko 18 pritisnite za približno 2 sekundi .
 • Seite 55 Pomnilnik je poln: Prikaže se naslednji simbol:   Sprostite pomnilnik: Brišite slike, ki jih več ne potrebujete .   Predvajanje slik Tipka Funkcija Predhodna slika . Naslednja slika . Preklopite med sliko kamere in predvajanjem slik . Brisanje slik Brisanje trenutne slike/vseh slik: Med predvajanjem pritisnite tipko  ...
 • Seite 56: Skladiščenje Ob Neuporabi

  USB izhod za prenos podatkov Ta proizvod ima USB vhod 2 (na strani), preko katerega lahko na računalniku shranjujete ali prikazujete slike . Izklopite izdelek .   Privzdignite pokrov USB vhoda 2 .   Povežite Micro-USB vtič USB kabla 4 z USB priključkom 2 .  ...
 • Seite 57: Čiščenje

  Proizvod skladiščite v suhem notranjem prostoru, zavarovanem pred   neposrednim vplivom sončnih žarkov, prednostno v njegovi lastni embalaži . ˜ Čiščenje Pred čiščenjem: Izklopite izdelek . Odstranite vse vtikače!   Ne uporabljajte kislih, abrazivnih ali čistil na osnovi topil, saj lahko  ...
 • Seite 58: Odstranjevanje

  ˜ Odstranjevanje Embalaža: Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov . Izdelek: O možnostih odstranjevanja dotrajanih izdelkov povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi . Sosednji simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da napravo ureja Direktiva 2012/19/EU .
 • Seite 59: Garancijski List

  Pooblaščeni serviser: OWIM GmbH & Co . KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm Nemčija Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1 . S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, DE-74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti...
 • Seite 60 8 . Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka . 9 . Obrabni deli oz . potrošni material so izvzeti iz garancije . 10 . Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun) .
 • Seite 61 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 60 Použití...
 • Seite 62: Úvod

  Záruka se nevztahuje na nároky v důsledku nesprávného použití   nebo neoprávněné změny na výrobku . Takové užívání je na vaše vlastní nebezpečí . ˜ Pokyny k ochranným značkám Značka a obchodní název Parkside jsou majetkem příslušných   vlastníků . e registrovaná obchodní značka společnosti USB Implementers ®...
 • Seite 63: Použitá Výstražná Upozornění A Symboly

  Použitá výstražná upozornění a symboly V tomto návodu k obsluze a na obalu jsou používána následující upozornění: NEBEZPEČÍ! Tento symbol se signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje nebezpečí s vysokým rizikem, které, pokud mu nezabráníme, má za následek těžké zranění nebo smrt . VAROVÁNÍ! Tento symbol se signálním slovem „VAROVÁNÍ“...
 • Seite 64: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny Seznamte se před použitím výrobku se všemi bezpečnostními pokyny a pokyny pro obsluhu! Když předáváte tento výrobek jiným lidem, dejte jim i všechny dokumenty! NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A NEHOD PRO BATOLATA A DĚTI! m NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Nenechte děti nikdy hrát si bez dozoru s balicími materiály .  ...
 • Seite 65 m VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ Nesprávné zacházení s výrobkem může vést ke zraněním . Vyhněte se očním a kožním poraněním, pokud se nacházíte v blízkosti optického záření . Nedívejte se přímo nebo pomocí optických přístrojů do světelného zdroje! Labutí krk nikdy nepoužívejte v blízkosti dílů vedoucích napětí . Mějte  ...
 • Seite 66 m VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VĚCÍ Zkontrolujte výrobek před každým použitím! Používání zastavte,   pokud si na výrobku všimnete poškození! Výrobek nesmí být nikdy vystaven extrémním kolísáním teploty,   protože ty mohou způsobit kondenzaci a elektrické zkraty . V případě, že byl výrobek přesto vystaven extrémním teplotním výkyvům, počkejte před použitím (cca 2 hodiny), až...
 • Seite 67: Bezpečnostní Pokyny Pro Baterie

  Opravy jsou rovněž nutné v případě, že výrobek nefunguje správně   nebo spadl na zem . Pokud nastanou kouř nebo neobvyklé zvuky či zápach, okamžitě výrobek vypněte a vyjměte baterie . V takových případech by výrobek neměl být používán až do doby, kdy bude zkontrolován autorizovaným personálem .
 • Seite 68: Rozsah Dodávky

  Demontujte baterie, pokud výrobek nebude delší dobu používán .   Nebezpečí poškození výrobku Používejte výhradně uvedený typ baterií .   Vložte baterie podle označení polarity (+) a (–) na baterii a na   výrobku . Očistěte kontakty na baterii a v přihrádce na baterie před vložením .  ...
 • Seite 69: Technická Data

  3 Rukojeť 4 USB kabel (typ A Micro-USB) 5 Baterie (AA / LR6) (4x) 6 Adaptér – magnet 7 Adaptér – zrcadlo 8 Adaptér – jednoduchý háček 9 Adaptér – dvojitý háček 10 Transportní kufr 11 Displej 12 Připojovací zdířka 13 Hlava kamery s osvětlením LED 14 Flexibilní...
 • Seite 70: Uvedení Do Provozu

  Průměr kamery: 8 mm Displej (úhlopříčka, rozlišení): 2,7“, 960 × 240 pixelů Délka flexibilního labutího krku: cca 120 cm Obrazový soubor (rozlišení, formát): 640 x 480 pixelů, jpg Kapacita paměti: 120 obrázků Provozní teplota: 5 až 35 °C Skladovací teplota: 0 až...
 • Seite 71: Obsluha

  ˜ Obsluha Zapnutí/Vypnutí Tlačítko 17 tiskněte přibližně 2 sekundy . Zapne se displej 11 .   Svítí LED osvětlení na hlavě kamery 13 .   UPOZORNĚNÍ: Když asi 20 minut nestisknete žádné tlačítko, výrobek se automaticky vypne . Nastavení jasu LED Krátce stiskněte tlačítko 15 .
 • Seite 72 Funkce 1x stisknout Obrázek se otočí o 180° (převrátí se) . 2x stisknout Obraz se otočí a zrcadlí . 3x stisknout Obraz je zrcadlový . 4x stisknout Původní poloha . UPOZORNĚNÍ: Po vypnutí výrobku a jeho znovu zapnutí, se obrázek se znovu zobrazí ve své původní poloze . Zvětšení...
 • Seite 73 Paměť je plná: Zobrazí se následující ikona:   Uvolnit místo v paměti: Odstraňte snímky, které již nejsou potřebné .   Přehrávání snímků Tlačítko Funkce Předchozí obrázek . Další obrázek . Přepínání mezi aktuálním obrazu z kamery a reprodukcí obrazu . Odstranit obrázky Smazat aktuální...
 • Seite 74: Skladování Při Nepoužívání

  Výstup USB pro přenos dat Tento výrobek je vybaven USB-portem 2 (na straně), jehož prostřednictvím lze zobrazit nebo uložit obrázky v počítači . Výrobek vypněte .   Zvedněte kryt USB-portu 2 .   Připojte konektor mikro USB zástrčku USB kabelu 4 s USB portem  ...
 • Seite 75: Čištění

  Uchovávejte výrobek v suchém vnitřním prostoru, chráněném před   přímým slunečním světlem, pokud možno v původním obalu . ˜ Čištění Před čištěním: Výrobek vypněte . Odstraňte všechny zástrčky!   Nepoužívejte žádné kyseliny obsahující, abrazivní nebo   rozpouštědla obsahující čisticí prostředky, protože ty by mohly poškodit výrobek .
 • Seite 76: Zlikvidování

  ˜ Zlikvidování Balení: Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů . Výrobek: Informujte se o možnostech likvidace vysloužilého výrobku u správy Vaší obce nebo města . Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU .
 • Seite 77: Záruka

  ˜ Záruka Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou . V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci . Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou . Na tento artikl platí...
 • Seite 78 V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení . Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně...
 • Seite 79 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 78 Použitie v súlade s určením .
 • Seite 80: Úvod

  . Takéto použitie sa uskutočňuje na vaše vlastné nebezpečenstvo . ˜ Informácie o ochranných známkach Značka a obchodný názov Parkside je vlastníctvom ich príslušného   vlastníka . je registrovaná ochranná známka spoločnosti ®...
 • Seite 81: Použité Výstražné Upozornenia A Symboly

  Použité výstražné upozornenia a symboly V tejto príručke a na obale sa používajú nasledujúce upozornenia: NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ indikuje nebezpečenstvo s vysokým rizikom, ktorého nerešpektovanie môže viesť k ťažkým zraneniam alebo k smrti . VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom „VÝSTRAHA“...
 • Seite 82: Bezpečnostné Upozornenia

  Bezpečnostné upozornenia Pred použitím produktu sa oboznámte so všetkými bezpečnostnými pokynmi a pokynmi na použitie! Keď budete tento výrobok odovzdávať ďalej, odovzdajte aj kompletnú dokumentáciu k výrobku! NEBEZPEČENSTVO! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE KOJENCOV A DETI! m NEBEZPEČENSTVO! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA Deti nikdy nenechávajte bez dozoru v blízkosti obalových  ...
 • Seite 83 m VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA Neodborné zaobchádzanie s produktom môže spôsobiť zranenia . Keď sa nachádzate v blízkosti optického žiarenia, vyhýbajte sa poraneniu očí a kože . Nepozerajte sa do svetelného zdroja priamo alebo pomocou optických zariadení! Ohybný krk zariadenia nepoužívajte v blízkosti dielov, ktoré vedú  ...
 • Seite 84 m OPATRNE! NEBEZPEČENSTVO VZNIKU VECNÝCH ŠKÔD Výrobok skontrolujte pred každým použitím! Produkt prestaňte   používať, ak zistíte na produkte nejaké poškodenia! Produkt by nemal byť vystavený extrémnym výkyvom teplôt, pretože   by mohli spôsobiť kondenzáciu a elektrické skraty . Ak bol produkt vystavený...
 • Seite 85: Bezpečnostné Upozornenia Týkajúce Sa Batérií

  Opravy sa vyžadujú aj vtedy, ak produkt nefunguje správne alebo   spadol . Ak spozorujete dym alebo neobvyklé zvuky a zápachy, produkt ihneď vypnite a vyberte z neho batérie . V takýchto prípadoch by sa produkt nemal používať, kým ho neoveril autorizovaný personál . Produkt nechajte opraviť...
 • Seite 86: Rozsah Dodávky

  Ak produkt nebudete používať dlhšiu dobu, batérie z neho vyberte .   Nebezpečenstvo poškodenia výrobku Používajte len špecifikovaný typ batérií .   Batérie/akumulátory vložte podľa značiek polarity (+) a (–) na   batérii a na výrobku . Pred vložením vyčistite kontakty na batérii a v priestore na batérie .  ...
 • Seite 87: Technické Údaje

  3 Rukoväť 4 USB kábel (Typ A pre Micro-USB) 5 Batéria (AA / LR6) (4x) 6 Adaptér – magnet 7 Adaptér – zrkadlo 8 Adaptér – samostatný háčik 9 Adaptér – dvojitý háčik 10 Prepravný kufor 11 Displej 12 Pripájací konektor 13 Kamerová...
 • Seite 88: Uvedenie Do Prevádzky

  Priemer kamery: 8 mm Displej (uhlopriečka, rozlíšenie): 2,7”, 960 x 240 pixelov Dĺžka ohybného krku: pribl . 120 cm Obrazový súbor (rozlíšenie, formát): 640 x 480 pixelov, jpg Kapacita pamäte: 120 obrázkov Prevádzková teplota: 5 až 35 °C Teplota skladovania: 0 až...
 • Seite 89: Obsluha

  ˜ Obsluha Zapnutie/Vypnutie Tlačidlo 17 podržte stlačené pribl . 2 sekundy . Displej 11 sa zapne .   LED osvetlenie na kamerovej hlavici 13 svieti .   UPOZORNENIE: Keď pribl . 20 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, produkt sa automaticky vypne . Nastavenie LED jasu Stlačte tlačidlo 15 .
 • Seite 90 Funkcia 1x stlačte Obraz sa otočí o 180° (obrátene) . 2x stlačte Obraz sa otočí obrátene a zrkadlovo . 3x stlačte Obraz sa otočí zrkadlovo . 4x stlačte Pôvodná pozícia . UPOZORNENIE: Po vypnutí a opätovnom zapnutí produktu sa obraz opäť zobrazí v pôvodnej pozícii . Zväčšenie Tlačidlo 18 podržte stlačené...
 • Seite 91 Úložisko plné: Zobrazí sa nasledujúci symbol:   Uvoľnenie pamäte: Vymažte obrázky, ktoré už nebudete   potrebovať . Prehratie obrazu Tlačidlo Funkcia Predchádzajúci obrázok . Nasledujúci obrázok . Prepnite medzi aktuálnym obrazom kamery a prehrávaním obrázku . Vymazanie obrázkov Vymazanie aktuálneho obrazu/všetkých obrázkov: Počas  ...
 • Seite 92 USB výstup pre prenos údajov Tento produkt je vybavený USB portom 2 (na bočnej strane), pomocou ktorého môžete obrázky zobrazovať alebo ukladať na počítači . Vypnite produkt .   Zdvihnite kryt USB portu 2 .   Spojte konektor Micro-USB na USB kábli 4 s USB portom 2 .  ...
 • Seite 93: Čistenie

  Produkt uskladnite na suchom mieste v interiéri, ktoré je chránené   pred priamym slnečným žiarením, najlepšie v originálnom balení . ˜ Čistenie Pred čistením: Vypnite produkt . Odstráňte všetky konektory!   Nepoužívajte kyslé, abrazívne alebo rozpúšťacie čistiace   prostriedky, pretože môžu poškodiť produkt . Vyčistite kryt produktu iba jemnou suchou handrou!  ...
 • Seite 94: Likvidácia

  ˜ Likvidácia Obal: Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach . Výrobok: Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku získate na Vašej správe obce alebo mesta . Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ...
 • Seite 95: Záruka

  ˜ Záruka Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný . V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu . Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené . Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú...
 • Seite 96 Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane . Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie . Produkt označený...
 • Seite 97 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 98: Einleitung

  Änderungen am Produkt werden vom Garantieumfang nicht erfasst . Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr . ˜ Markenhinweise Die Marke und der Handelsname Parkside ist Eigentum der   jeweiligen Inhaber . ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc .
 • Seite 99: Verwendete Warnhinweise Und Symbole

  Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet: GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ zeigt eine Gefahr mit hohem Risiko an, die bei Nichtvermeidung eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat .
 • Seite 100: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Machen Sie sich vor der Verwendung des Produkts mit allen Sicherheitshinweisen und Gebrauchsanweisungen vertraut! Wenn Sie dieses Produkt an andere weitergeben, geben Sie auch alle Dokumente weiter! GEFAHR! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER! GEFAHR! ERSTICKUNGSGEFAHR Lassen Sie Kinder niemals mit dem Verpackungsmaterial  ...
 • Seite 101 WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR Eine unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen . Vermeiden Sie Augen- und Hautverletzungen, wenn Sie sich in der Nähe optischer Strahlung befinden . Nicht direkt oder mit optischen Geräten in die Lichtquelle blicken! Verwenden Sie den Schwanenhals nicht in der Nähe von  ...
 • Seite 102 ACHTUNG! GEFAHR VON SACHBESCHÄDIGUNG Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung! Stellen Sie die   Verwendung ein, wenn Sie Beschädigungen am Produkt feststellen! Das Produkt darf keinen extremen Temperaturschwankungen   ausgesetzt werden, da diese Kondensation und elektrische Kurzschlüsse verursachen können . Wenn das Produkt dennoch extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt war, warten Sie vor der Verwendung (ca .
 • Seite 103: Sicherheitshinweise Für Batterien

  Reparaturen sind auch erforderlich, wenn das Produkt nicht   ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde . Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, schalten Sie das Produkt sofort ab und entnehmen Sie die Batterien . In solchen Fällen sollte das Produkt nicht verwendet werden, bis es durch autorisiertes Personal überprüft wurde .
 • Seite 104: Lieferumfang

  Entfernen Sie Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht   verwendet wird . Risiko der Beschädigung des Produkts Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp .   Setzen Sie Batterien gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und   (–) an Batterie und Produkt ein . Reinigen Sie Kontakte an Batterie und im Batteriefach vor dem  ...
 • Seite 105: Technische Daten

  3 Griff 4 USB-Kabel (Typ A zu Micro-USB) 5 Batterie (AA / LR6) (4x) 6 Adapter – Magnet 7 Adapter – Spiegel 8 Adapter – Einzelhaken 9 Adapter – Doppelhaken 10 Transportkoffer 11 Display 12 Anschlussbuchse 13 Kamerakopf mit LED-Beleuchtung 14 Flexibler Schwanenhals 15 Taste (LED-Helligkeit)
 • Seite 106: Inbetriebnahme

  Kamera-Durchmesser: 8 mm Display (Diagonale, Auflösung):2,7”, 960 x 240 Pixel Länge des flexiblen Schwanenhalses: ca . 120 cm Bilddatei (Auflösung, Format): 640 x 480 Pixel, jpg Speicherkapazität: 120 Bilder Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C Lagertemperatur: 0 bis 45 °C Luftfeuchtigkeit: 10 bis 70 % rF Abmessungen (L x B x H): ca .
 • Seite 107: Bedienung

  ˜ Bedienung Ein‑/Ausschalten Taste 17 ca . 2 Sekunden lang drücken . Das Display 11 schaltet sich ein .   Die LED-Beleuchtung am Kamerakopf 13 leuchtet .   HINWEIS: Wenn ca . 20 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Produkt automatisch aus . LED‑Helligkeit einstellen Taste 15 kurz drücken .
 • Seite 108 Funktion 1x drücken Das Bild wird um 180° rotiert (umgekehrt) . 2x drücken Das Bild wird umgekehrt und gespiegelt . 3x drücken Das Bild wird gespiegelt . 4x drücken Originalposition . HINWEIS: Nachdem das Produkt aus- und wieder eingeschaltet wurde, wird das Bild wieder in seiner Originalposition angezeigt . Vergrößern Taste 18 ca .
 • Seite 109 Speicher voll: Das folgende Symbol wird angezeigt:   Speicherplatz freimachen: Löschen Sie Bilder, die nicht mehr   benötigt werden . Bildwiedergabe Taste Funktion 15 Voriges Bild . 18 Nächstes Bild . 19 Zwischen aktuellen Kamerabild und Bildwiedergabe wechseln . Bilder löschen Aktuelles Bild/alle Bilder löschen: Drücken Sie während der  ...
 • Seite 110: Lagerung Bei Nichtbenutzung

  USB‑Ausgang für Datentransfer Dieses Produkt ist mit einem USB-Port 2 (seitlich) ausgestattet, über den Sie Bilder auf einem Computer anzeigen oder speichern können . Schalten Sie das Produkt aus .   Heben Sie die Abdeckung des USB-Ports 2 an .  ...
 • Seite 111: Reinigung

  Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Innenraum,   geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, vorzugsweise in der Originalverpackung . ˜ Reinigung Vor der Reinigung: Schalten Sie das Produkt aus . Entfernen Sie alle   Stecker! Verwenden Sie keine säurehaltigen, scheuernden oder  ...
 • Seite 112: Entsorgung

  ˜ Entsorgung Verpackung: Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können . Produkt: Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung . Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt .
 • Seite 113: Garantie

  ˜ Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt . Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum .
 • Seite 114 Abwicklung im Garantiefall Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z . B . IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite .
 • Seite 115 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE‑74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG04801 Version: 01/2019 IAN 312150...

Inhaltsverzeichnis