Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway 62083 Bedienungsanleitung Seite 7

Vorschau ausblenden

Werbung

WAARSCHUWING:
1. Schakel de pomp uit en koppel los van de voeding vóór onderhoud.
2. De batterijen kunnen niet worden verwijderd of vervangen.
3. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, gebruik geen
beschadigde stroomkabels. Beschadigde stroomkabels moeten
weggegooid worden. Probeer beschadigde stroomkabels niet te repareren.
4. Gebruik de pomp niet langer dan 5 minuten zonder onderbreking.
Men moet de pomp minstens 15 minuten laten afkoelen voordat ze
opnieuw gebruikt kan worden.
5. Het is verboden om kinderen de pomp te laten gebruiken.
6. De opblaas- en aflaatpoorten moeten tijdens het gebruik altijd vrij
gehouden worden.
7. Laat de pomp nooit onbeheerd achter terwijl ze in gebruik is.
8. Het apparaat moet bewaard worden op een droge plaats.
OPMERKING 1:
sommige eenwegkleppen vereisen een manuele leegloop.
OPMERKING 2:
luchtdichte binnenste beveiligingsklep die luchtverlies voorkomt. We
bevelen aan dat deze items leeg worden gelaten door de leegloopklep
los te schroeven.
AFDANKING POMP
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:
Elektrische apparatuur dient niet afgedankt te worden samen met het gewoon huishoudelijk afval.
Contacteer uw plaatselijke overheid om meer informatie te krijgen over de beschikbare manieren van
afvalophaling. Wanneer elektrische apparatuur gedumpt wordt in de natuur, kunnen gevaarlijke
stoffen in het grondwater sijpelen en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw
gezondheid en welzijn. Wanneer u uw oude apparatuur wilt vervangen door nieuwe, is de verkoper
wettelijk verplicht uw oude apparatuur gratis terug te nemen voor afdanking.
OPM.:
OPGELET:
Niet alle luchtkleppen kunnen leeg gelaten worden,
Sommige items van Bestway hebben een speciale
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
LEES AANDACHTIG VOOR GEBRUIK EN BEWAAR DE
GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Om ervoor te zorgen dat de batterijen
een volledige levensduur hebben, de batterijen de eerste drie keer
dat u de pomp gebruikt volledig opladen en volledig laten leeglopen.
OPMERKING: De pomp moet 8 uur worden opgeladen om volledig
opgeladen te zijn.
DEZE POMP MOET DE EERSTE DRIE KEER DAT ZE GEBRUIKT
WORDT VOLLEDIG OPGELADEN EN VOLLEDIG ONTLADEN
WORDEN OM DE BATTERIJEN TE ACTIVEREN.
OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN, NIET BLOOTSTELLEN AAN WATER OF REGEN.
HET APPARAAT DROOG HOUDEN. ALLEEN VOOR
HUISHOUDELIJK GEBRUIK.
DE LUCHTPOMP KAN ALLEEN WORDEN GEBRUIKT MET DE
BIJGELEVERDE LADER OF SIGARETTENAANSTEKERLADER.
7
S-S-003373

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 62083