Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway 62083 Bedienungsanleitung Seite 14

Vorschau ausblenden

Werbung

VARNING:
1. Stäng av och koppla bort pumpen från strömförsörjningen innan underhåll.
2. Batterierna kan inte avlägsnas eller bytas ut.
3. För att undvika risk för elektriska stötar ska skadade strömkablar inte
användas. Skadade strömkablar ska kasseras. Försök inte reparera
skadade strömkablar.
4. Använd inte pumpen under mer än 5 minuter i följd.
Den kan endast användas igen efter minst
15 minuters kylning.
5. Det är strängt förbjudet för barn att använda
pumpen.
6. Öppningarna för uppblåsning och uttömning av
luft ska hållas fria från skräp under användningen.
7. Lämna aldrig pumpen utan uppsikt medan
pumpen är i bruk.
8. Anordningen måste förvaras på en torr plats.
OBS 1:
Inte alla luftventiler kan tömmas,
vissa envägsventiler kräver manuell tömning.
OBS 2:
Vissa Bestway-artiklar har en särskild
lufttät inre säkerhetsventil som förhindrar
luftläckage. Vi rekommenderar att dessa
artiklar töms genom att helt enkelt skruva av ventilen.
KASSERING
Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul:
Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushållssopor,
utan använd anläggningar för källsortering. Kontakta dina lokala myndigheter för information om
de insamlingssystem som finns tillgängliga. Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar
eller depåer, kan farliga ämnen läcka ned i grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan, vilket
kan skada din hälsa och välbefinnande. När du ersätter gamla apparater med nya, är
återförsäljaren skyldig att ta emot din gamla apparat för bortskaffning gratis.
ANVÄNDARANVISNINGAR
OBS:
LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DESSA
ANVISNINGAR.
För att säkerställa att batterierna har full livslängd, ladda
batterierna fullständigt och töm dem helt de första tre gångerna du
använder pumpen. OBS: Pumpen måste laddas i 8 timmar för att
vara fulladdad. DENNA PUMP MÅSTE VARA HELT LADDAD
OCH sedan måste batterierna TÖMMAS HELT 3 GÅNGER VID
FÖRSTA ANVÄNDNINGEN FÖR ATT AKTIVERA
BATTERIERNA.
VARNING:
FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELCHOCK SKA MAN INTE
UTSÄTTA ANORDNINGEN FÖR VATTEN ELLER REGN. SE TILL
ATT ANORDNINGEN HÅLLS TORR.
ENDAST FÖR HEMMABRUK.
LUFTPUMPEN KAN ENDAST ANVÄNDAS MED MEDFÖLJANDE
LADDARE ELLER BILLADDARE.
14
S-S-003373

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 62083