Hitachi CG-MCB Bedienungsanleitung Seite 18

Vorschau ausblenden

Werbung

vi, Nikko Tanaka Engineering Co., Ltd., 3-4-29 Tsudanuma, Narashino, Chiba, Japan
förklarar under eget ansvar, att produkten mini-kultivator modell
till vilken denna deklaration tillhör, uppfyller samtliga väsentliga säkerhetskrav
föreskrivna. i berörda direktiv.
Vi har tagit hänsyn till följande standards.
(EN ISO 12100-2)
illverkad av :
S
Signatur :
E
Befattning :
Konformitetsdeklarationà
98/37/EC
Chiba, Japan
Yoshio Osada
Direktör
på det
Serienr fr.o.m.
17
CG-MCB
04/01/2008
E180001

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Hitachi CG-MCB

  Verwandte Anleitungen für Hitachi CG-MCB

Inhaltsverzeichnis