Hitachi CG-MCB Bedienungsanleitung Seite 22

Vorschau ausblenden

Werbung

Vi, Nikko Tanaka Engineering Co., Ltd., 3-4-29 Tsudanuma, Narashino, Chiba, Japan
Erklæring av vårt eneansvar for at produktet, mini-kultivator modell
som denne deklarasjonen tilhører, er i overensstemmelse med de vesentlige
sikkerhetskrav og direktiver.
Det er tatt hensyn til følgende standarder.
(EN ISO 12100-2)
Produsert ved :
Underskrift:
Stilling:
N
O
Konformitetserklæring
98/37/EC
Chiba, Japan
Yoshio Osada
Direktør
Serienr. opp fra
21
CG-MCB
04/01/2008
E180001

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Hitachi CG-MCB

  Verwandte Anleitungen für Hitachi CG-MCB

Inhaltsverzeichnis