Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Hama 108767 Bedienungsanleitung Seite 21

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 5
B Ръководство за обслужване
Благодарим Ви, че избрахте продукт Hama.
Отделете време и прочетете инструкциите и информацията. Моля, запазете
инструкциите на сигурно място за бъдещи справки. Ако продавате устройството,
моля, предайте тези инструкции на новия собственик.
1. Обяснение на символите за предупреждение и забележки:
Вниманив
Символът се използва, за да Ви обърне внимание към специфична употреба или
възможни рискове.
Забележка
Символът се използва, за да Ви подскаже допълнителна информация или важби
бележки.
2. Съдържание на опаковката
• Държач за бимери/проектори
• Инсталационен комплект (виж съдържанието, Фиг. 1)
• Инструкции за употреба
Забележка
Моля, преди инсталацията на държача, проверете монтажния комплект за липси
и се уверете, че не се съдържа дефектни или повредени части.
3. Sicherheitshinweise
Внимание
• Предвид многообразието от терминални устройства и структури на стени,
които се предлагата на пазара, приложеният комплект за инсталация не
може да покрие всяка опция.
• В редки случаи винтовете за монтаж на крайния уред на стенния държач
може да са твърде дълги за продукта.
• Съобразете се, че включените крепежни елементи за стена са за стени от
бетон или от солидни тухли.
• Прочетете внимателно ръководството за монтаж на Вашето терминално
устройство, преди да се опитате да го монтирате. Инструкциите дават
информация относно типа и размерите на подходящите крепежни елементи.
• Ако приложеният инсталационен комплект не съдържа подходящи крепежни
елементи за Вашето терминално устройство, необходимо е да си закупите
такива отделно от специализиран магазин.
• При други видове материали и конструкции на предвидената за монтаж
стена осигурете подходящ монтажен материал от специализираните
търговски обекти.
• При монтажа никога не прилагайте сила или високи усилия. Това може да
повреди Вашия краен уред или стенния държач на продукта.
• Ако имате съмнения, относно начина на монтаж, по-добре се обърнете към
квалифициран техник и не се опитвайте да го монтирате сами!
• Не монтирайте продукта над места, където е възможно да се облягат хора.
• След монтажа на стойката и товара, уверете се, че са монтирани стабилно и е
безопасно да се работи с тях.
• Проверявайте стойката регулярно (поне веднъж на три месеца).
• Когато проверявате, уверете се, че продукта не е натоварен с тегло над
допустимото или с размери над допустимото.
• Уверете се, че продуктът е монтиран симетрично.
• По време на настройка и проверка на монтажа, уверете се, че продуктът е
монтиран симетрично и не надвишава максимално допустимото тегло.
• Поддържайте чиско мястото на монтаж (спрямо модела).
• В случай на повреда в продукта, премахнете товара, който е монтиран на него и
спрете да го използвате.
4. Предназначение за ползване и спецификации:
• Държачът служи за стенно закрепване на бимери/проектори за частна,
нестопанска домашна употреба.
• Стойката е предназначена да се ползва в сгради.
• Използвайте стойката само по предназначение.
Максимален капацитет на товар:
разстояние между отворите
с резба
Ъгъл:
Диапазон на въртене:
Разстояние от тавана:
5. Изискване за инсталация и инсталиране
Забележка
• Монтирайте дръжача само заедно с друг човек! Потърсете подкрепа и
помощ!
• Различните крайни устройства имат различни опции за свързване на кабели
и други устройства. Преди монтаж, уверете се, че ще имате достъп до всички
необходими връзки, след като инсталирате устройството.
• Във всички наши стойки за стена за TV е включен един и същ инсталационен
комплектъ. В зависимост от продукта и начина на монтаж, е възможно да
няма нужда да използвате целия комплект. Ненужните болтове и други
малки части, може да се окажат излишни и въпреки това, стойката за стена
да е монтирана правилно. Съхранявайте го заедно с настоящото упътване за
обслужване на сигурно място за по-късна употреба (продажба на продукта,
преместване, реконструкция на държача, ново крайно устройство и т. н.).
Внимание
• Преди да инсталирате стойката, уверете се, че тя е подходяща за телевизорът,
който ще монтиране и че на мястото за монтаж няма електрически кабели,
водни, газови или друг вид тръби, които може да повредите..
• Вземете под внимание, че приложените крепежни елеметни са подходящи за
бетонни стени или стени от солидни тухли.
• Съобразете се с всички предупреждения и инструкции за безопасност.
• Монтирайте стъпка по стъпка в съответствие с илюстрованите инструкции за
монтаж (Фиг. 1 ff.).
• По време на монтажа крепежният болт трябва да се фиксира така, че да е
възможно въртене на държача.
6. Настройка и поддръжка
Забележка
Регулирайте държача само заедно с друг човек! Потърсете подкрепа и помощ!
• За завъртането не трябва да се развиват болтове.
• За регулиране на наклона леко отворете назъбените болтове, регулирайте
желания наклон и отново фиксирайте болтовете.
• Проверявайте стабилността и целостта на стойката регулярно (поне веднъж
на всеки три месеца). Почиствайте само с вода или стандартни домакински
препарати за почистване.
7. Ограничение на отговорността
Hama GmbH & Co. KG не носи отговорност и не осигурява гаранционна поддръжка
при повреди, които са резултат от неправилна инсталация/ монтаж, неправилна
употреба на продукта или неспазване на инструкциите за употреба и безопасност.
8. Сервиз и поддръжка
Ако имате въпроси, свързани с продукта, моля, свържете се с продуктовите
консултанти на Hama.
Гореща линия:
+49 9091 502-115 (Немски/Английски)
Повече информация може да намерите тук: www.hama.com
15 kg
До 320 mm
До
–/+ 30°
(в зависимост от устройството)
До 360°
13,0 cm
19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis