Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

H Használati Útmutató - Hama 108767 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 5
H Használati útmutató
Köszönjük, hogy ezt a Hama terméket választotta!
Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon rá időt és olvassa el végig az alábbi útmutatót. A
későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy ha szükség van rá, bármikor
megtalálja. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése
Figyelmeztetés
Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a
figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.
Hivatkozás
Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közlünk
vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.
2. A csomag tartalma
• Megjelenitő-/vetítő-tartó
• Szerelőkészlet (tartalmáért lásd 1. ábra)
• Ez a használati útmutató
Hivatkozás
Kérjük, a tartó felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a szerelési készlet teljese,
és hogy nem tartalmaz-e hibás vagy sérült elemeket.
3. Biztonsági és szerelési tudnivalók
Figyelmeztetés
• A piacon kapható végberendezések és fali konstrukciók nagy választékának
következtében a mellékelt szerelési készlet
nem fedheti le az összes lehetőséget.
• Ritka esetben előfordulhat, hogy a csavarok a végberendezés fali tartóra
rögzítéséhez túl hosszúak.
• Vegye figyelembe, hogy a mellékelt tipli csak betonfalhoz és tömör téglafalhoz
alkalmas.
• Szerezzen be alkalmas rögzítőanyagot a végberendezés szereléséhez a
szaküzletben, amennyiben az nem része a mellékelt szerelési készletnek.
• Szerezzen be alkalmas rögzítőanyagot a szaküzletben, ha a szerelésre kijelölt fal
egyéb anyagú és jellegű.
• Szerezzen be alkalmas szerelőanyagot a szaküzletben, ha a felszerelés kijelölt
szerelési felülete egyéb anyagú és jellegű.
• A szerelésnél ne alkalmazzon erőszakot vagy túlzott erőt. Emiatt megrongálódhat
végberendezése, vagy a szerelési tartó.
• A szerelés előtt olvassa el a végberendezés kezelési útmutatóját. Ez általában
tájékoztat a megfelelő rögzítési eljárás módjáról és a méretekről.
• Sohasem szerelje fel a terméket olyan helyen, amely alatt személyek tartózkodhatnak.
• A termék és az arra rögzített teher felszerelése után ellenőrizni kell azok kellő
szilárdságát és üzembiztonságát.
• Ezt az ellenőrzést rendszeres időközökben (legalább negyedévenként) meg kell
ismételni.
• Ügyeljen arra, hogy a termék maximálisan megengedett teherbírása ne legyen túllépve
és ne legyen olyan teher ráhelyezve, amelynek mérete meghaladja az erre maximálisan
engedélyezettet.
• Ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan terhelje a terméket.
• Az átállításnál ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan legyen a termék terhelve és
közben a maximálisan megengedett teherbírás ne legyen túllépve.
• Tartsa be a biztonsági távolságot az elhelyezett teher körül (modelltől függően).
• A termék megrongálódása esetén azonnal távolítsa el az elhelyezett terhet és ne
használja tovább a terméket.
4. Alkalmazhatóság és műszaki adatok
• A tartó csak magáncélú, nem kereskedelmi megjelenítő/vetítő felszerelésére készült
otthoni használatra.
• A fali tartó szerelvény megbízhatóan csak beltéri használatra alkalmazható.
• Kérjük, hogy ezt a tartót kizárólag arra a célra használja, amire tervezték.
Maximális terhelhetőség:
A felrögzítési furatok
fesztávolsága:
Dönthetőség:
Elfordíthatóság:
Távolság a plafontól:
5. Szerelési előkészítés és összeszerelés
Hivatkozás
• A tartó szerelését mindig két személynek kell végeznie! Kérjen támogatást és
segítséget!
• Különböző végberendezések különböző csatlakozási lehetőségeket nyújtanak a
kábelezés és egyéb végberendezések számára. A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a
szükséges csatlakozások a szerelés után elérhetők-e még.
• Fali TV-tartóinkhoz mindig ugyanazt a szerelési készletet mellékeljük. A terméktől
és a szerelés jellegétől függően nincs szüksége a teljes szerelési készletre. Ezért
lehetséges, hogy szabályos szerelésnél is kimarad néhány nem szükséges csavar
és más apró alkatrész. Ezeket biztonságos helyen őrizze meg ezzel a kezelési
útmutatóval együtt későbbi felhasználásra (Termékeladás, költözés, a tartó
átszerelése, új végberendezés stb.).
Figyelmeztetés
• A szerelés előtt győződjön meg róla, hogy nincs a falban elektromos vezeték, víz-,
gáz- vagy egyéb közmű csővezeték, ami megsérülhet a fúrás során.
• Vegye figyelembe, hogy a tartozékként mellékelt tiplik csak a beton- és
téglafalakban tartanak erősen.
• Ahhoz, hogy a tartó megbízhatóan legyen felszerelve, tartsa be a biztonsági feltételeket.
• Amíg nem tud minden részletet azonosítani, ne kezdje el a szerelést, és lépésről lépésre
kövesse az illusztrált összeszerelési útmutatót, mielőtt (1 ábra).
• A szerelés során a rögzítőcsavart úgy kell rögzíteni, hogy a tartó forgómozgása
lehetséges legyen.
6. Beállítás és karbantartás
Hivatkozás
A tartó beállítását mindig két személynek kell végeznie! Kérjen támogatást és
segítséget!
• Az elfordítást ne a leszorított csavarokkal végezze.
• A dőlésszög beállításához a rögzítő csavar könnyen nyitható és a tartó a kívánt állásba
dönthető; beállítás után rögzítse a csavart biztonságosan
• Felszerelés után szabályos időközönként (átlagban negyedévenként) ellenőrizze, hogy
a fali tartó rögzítése nem lazult-e meg. Tisztításához vizet és háztartási tisztítószert
használjon.
7. Szavatosság kizárása
A Hama GmbH & Co. KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék
szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési
útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.
8. Szerviz és támogatás
Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadásához.
Közvetlen vonal Közvetlen vonal:
+49 9091 502-115 (Deu/Eng)
További támogatási információt itt talál:
www.hama.com
15 kg
320 mm-ig terjed
–/+ 30°-os (készüléktől függően)
360°-os szögben
13,0 cm
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis