Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 5
T Kullanma kılavuzu
Bir Hama ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz!
Biraz zaman ayırın ve önce aşağıda verilen talimatları ve bilgileri iyice okuyun. Bu kullanım
kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve gerektiğinde yeniden okuyun. Bu cihazı başkasına
sattığınızda, bu kullanma kılavuzunu da yeni sahibine birlikte verin.
1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklanması
Uyarı
Güvenlik uyarılarını işaretlemek veya özellikle tehlikeli durumlara dikkat çekmek için
kullanılır.
Uyarı
Ek bilgileri veya önemli uyarıları işaretlemek için kullanılır
2. Paketin içindekiler
• Beamer/Projektör braketi
• Montaj seti (içeriği için, bkz. Şekil 1)
• Bu kullanma kılavuzu
Uyarı
Montaj öncesi montaj setinin eksiksiz olduğunu kontrol edin ve içerisinde
hatalı veya hasarlı parça olmadığından emin olun.
3. Güvenlik uyarıları
Uyarı
• Piyasada çok sayıda farklı cihaz ve duvar konstrüksiyonu mevcut olduğundan,
birlikte verilen montaj setinin bağlantı olanaklarının hepsinde kullanılması mümkün
değildir.
• Bazı durumlarda cihazın duvar braketine takılması için öngörülen cıvatalar çok
uzun olabilir.
• Birlikte gelen dübellerin sadece beton ve tuğla duvarlara uygun olduğunu göz
önünde bulundurunuz.
• Montaj öncesi cihazınızın kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzda genel olarak
uygun bağlantı elemanlarının cinsleri ve ölçüleri ile ilgili bilgiler bulunur.
• Birlikte gelen montaj setinin kapsamına dahil olmayan uygun bağlantı elemanlarını
piyasadan temin ediniz.
• Montaj için öngörülen ın malzemesi ve yapısı farklı ise, uzman satıcınızdan uygun
montaj malzemesi temin edin.
• Montaj esnasında asla zor veya çok fazla kuvvet kullanmayın. Bu durumda
cihazınıza veya braketine zarar gelebilir.
• Emin olmadığınız durumlarda bu ürünü kendiniz monte etmeyi denemeyin ve
eğitilmiş bir ustaya monte ettirin!
• Bu ürün altında insanların oturduğu yerlere monte edilmemelidir.
• Ürün ve bağlı olan yük monte edildikten sonra bağlantıların sağlamlığı ve işletme
emniyeti kontrol edilmelidir.
• Bu kontrol düzenli aralıklarla tekrar edilmelidir (en az üç ayda bir).
• Ürünün maksimum taşıma kapasitesinin geçilmemesine ve izin verilen maksimum
ölçülerden daha büyük yükle yüklenmemesine dikkat ediniz.
• Ürün asimetrik olarak yüklenmemelidir.
• Ayarını değiştirirken ürünün asimetrik olarak yüklenmemesine ve izin verilen maksimum
taşıma kapasitesi değerinin geçilmemesine dikkat edin.
• Bağlanan yüke gerekli bir güvenlik mesafesin bırakın (modele göre değişir).
• Üründe hasar oluştuğunda, üzerindeki yükü derhal kaldırın ve ürünü artık kullanmayınız.
4. Uygulama alanı ve teknik özellikleri
• Bu braket beamer ve projektörleri evlerde duvara bağlamak için tasarlanmıştır, ticari
amaçla kullanılamaz.
• Bu duvar bağlantısı sadece bina içinde kullanmak için tasarlanmıştır.
• Duvar bağlantısını sadece amacına uygun olarak kullanınız.,
Maksimum taşıma kapasitesi:
Vida dişi deliği mesafeleri:
Eğim:
Dönme alanı:
Tavana mesafe:
5. Montaj hazırlığı ve montaj
Uyarı
• Braket mutlaka iki kişi tarafından monte edilmelidir! Destek ve yardım alın!
• Farklı cihazların kablo ve başka cihazlara bağlanma şekilleri de farklıdır. Gerekli
bağlantılara montajdan sonra da erişme olanağı olup olmadığını monte etmeden
önce kontrol edin.
• TV duvar bağlantılarımızla birlikte daima aynı montaj seti verilir. Ürüne ve montaj
türüne bağlı olarak montaj setinin tümünü kullanmanız gerekmez. Bu sebepten
montaj doğru yapıldığında da bazı vidaların ve diğer sarf malzemeleri artabilir.
Bu malzemeleri kullanım kılavuzu ile birlikte ileride kullanmak üzere (Ürün satışı,
taşınma, braketin yerini değiştirme, yeni tüketici cihazı vs.) emin bir yerde saklayın.
Uyarı
• Montaj öncesi duvarın bu ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olduğunu kontrol ediniz.
Monte edileceği yerden elektrik kabloları, su ya da gaz boruları vb. olmadığını
kontrol ediniz.
• Birlikte gelen dübellerin sadece beton ve tuğla duvarlara uygun olduğunu göz
önünde bulundurunuz.
• Ayrıca aşağıdaki ikaz ve emniyet uyarıları da göz önünde bulundurulmalıdır.
• Resimli montaj kılavuzuna bakarak adım adım monte edin (Şekil 1 ve diğerleri).
• Montaj esnasında tespit vidası sadece braket dönme hareketi yapabilecek kadar kadar
sıkılmalıdır.
6. Ayar ve bakım
Uyarı
Braketin ayarını mutlaka iki kişi birlikte değiştirin! Destek ve yardım alın!
• Dönme hareketi için herhangi bir vidanın gevşetilmesi gerekmez.
• Eğim ayarı için tırtıllı vidayı bir miktar açın, istenen eğimi ayarlayın ve vidayı tekrar sıkın.
• Sağlamlığı ve işletme emniyeti belirli aralıklarla (en az üç ayda bir) kontrol edilmelidir.
Sadece su veya piyasada yaygın bulunan evsel deterjanlarla temizlenmelidir.
7. Garanti reddi
Hama GmbH & Co. KG şirketi yanlış kurulum, montaj ve ürünün amacına uygun olarak
kullanılmaması durumunda veya kullanım kılavuzu ve/veya güvenlik uyarılarına uyulmaması
sonucu oluşan hasarlardan sorumluluk kabul etmez ve bu durumda garanti hakkı kaybolur.
8. Servis ve destek
Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen HAMA ürün danışmanlığına başvurunuz.
Hotline: +49 9091 502-115 (Alm/İng)
Diğer destek bilgileri için, bkz.: www.hama.com
15 kg
maks. 320 mm
maks. –/+ 30° (cihaza bağlı)
maks. 360°
13,0 cm
15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis