Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 5
P Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy
przechować, gdyż może być jeszcze potrzebna.
1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek
Ostrzeżenie
Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne niebezpieczeństwo lub ryzyko.
Wskazówki
Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.
2. Zawartość opakowania
• Uchwyt do projektora/rzutnika
• Zestaw montażowy (zawartość patrz rys.1 )
• Instrukcja obsługi
Wskazówki
Przed montażem uchwytu należy sprawdzić, czy zestaw montażowy jest
kompletny i czy nie zawiera wadliwych bądź uszkodzonych części.
3. Wskazówki bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
• Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych i
konstrukcji ściennych może się zdarzyć, że dołączony zestaw montażowy nie będzie
się nadawał do niektórych sposobów mocowania..
• W niektórych rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że śruby do zamocowania
urządzenia końcowego na uchwycie ściennym będą za długie.
• Należy pamiętać, że dołączone kołki rozporowe są dopuszczone do mocowania
tylko w ścianach z betonu i cegły pełnej.
• Przed montażem należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia końcowego.
Informuje ona zazwyczaj o rodzaju i wymiarach odpowiedniego materiału
mocującego.
• Jeżeli materiał mocujący nie należy do zakresu dostawy dołączonego zestawu
montażowego, w specjalistycznym sklepie należy nabyć odpowiedni materiał do
mocowania urządzenia końcowego.
• Nabyć w specjalistycznym sklepie odpowiedni materiał montażowy w przypadku
innego rodzaju materiału i typu konstrukcji ściennej do montażu urządzenia.
• Podczas montażu nigdy nie wywierać nadmiernej siły. Może to uszkodzić
urządzenie końcowe lub produktu.
• W razie wątpliwości zlecić montaż tego produktu wykwalifikowanym specjalistom
oraz nie próbować wykonywać tych prac samodzielnie!
• Nigdy nie montować produktu w miejscach, pod którymi mogą przebywać ludzie.
• Po montażu produktu i przymocowanego do niego ciężaru należy sprawdzić dostateczną
wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy.
• Należy regularnie powtarzać tę kontrolę (przynajmniej co kwartał).
• Zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności produktu ani nie
mocować ciężaru, który przekracza maksymalnie dopuszczalne wymiary.
• Nie obciążać produktu asymetrycznie.
• Podczas przestawiania zwrócić uwagę, aby nie obciążać produktu asymetrycznie ani nie
przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności.
• Zachować odstęp bezpieczeństwa wokół przymocowanego ciężaru (zależnie od modelu).
• W razie uszkodzenia produktu natychmiast usunąć zamocowany ciężar i nie stosować
więcej produktu.
4. Zastosowanie i specyfikacja
• Uchwyt przeznaczony do użytku prywatnego, domowego.
• Uchwyt należy użytkować tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
• Uchwyt należy użytkować tylko i wyłączenie z jego przeznaczeniem.
10
Maksymalny udźwig:
Odległość między otworami
montażowymi:
Pochylenie:
Zakres obrotu:
Odstęp od stropu:
5. Przygotowanie montażu i montaż
Wskazówki
• Uchwyt powinny zawsze montować dwie osoby! Poprosić drugą osobę o pomoc
i wsparcie!
• Urządzenia końcowe mają różne gniazda do podłączania kabli i innych urządzeń.
Przed instalacją należy sprawdzić, czy po montażu zapewniony będzie jeszcze
dostęp do wymaganych przyłączy.
• Do naszych uchwytów ściennych do TV dołączony jest zawsze zestaw montażowy.
Zależnie od produktu i rodzaju montażu nie zawsze konieczny jest kompletny
zestaw montażowy. Dlatego może się zdarzyć, że nawet po prawidłowym montażu
pozostaną niepotrzebne śruby i inne drobne części. Przechowywać je wraz z
niniejszą instrukcją obsługi w bezpiecznym miejscu do późniejszego użytku
(sprzedaż produktu, przeprowadzka, przebudowa uchwytu, nowe urządzenie
końcowe itp.).
Ostrzeżenie
• Przed montażem należy sprawdzić, czy ściana nadaje się do zawieszenia uchwytu
oraz, czy w ścianie nie przechodzą żadne przewody elektrycznie, wodociągowe,
gazowe, itp.
• UWAGA! Materiał montażowy dołączony do uchwytu przeznaczony jest do
montażu w ścianie wykonanej z pełnej cegły lub betonu.
• Podczas montażu należy uwzględnić wszelkie środki ostrożności.
• Podczas montażu należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją obsługi (rys. 1 ff.).
• Podczas instalacji należy tak ustalić śrubę mocującą, aby możliwe było obracanie
uchwytu.
6. Regulacja uchwytu, konserwacja
Wskazówki
Uchwyt powinny zawsze przestawiać dwie osoby! Poprosić drugą osobę o pomoc i
wsparcie!
• Aby obrócić rzutnikiem nie trzeba poluzowywać żadnych śrub.
• W celu pochylenia rzutnika należy poluzować śrubę zabezpieczającą, ustawić
odpowiednie położenie rzutnika, a następnie skręcić śrubę.
• Konstrukcję uchwytu należy kontrolować w stałych odstępach czasu (przynajmniej
raz na kwartał) pod względem wytrzymałości. Uchwyt czyścić jedynie lekko zwilżoną
szmatką.
7. Wyłączenie odpowiedzialności
Hama GmbH & Co. KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek
niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub
nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.
8. Serwis i pomoc techniczna
W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama.
Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie:
www.hama.com
15 kg
do 320 mm
do –/+ 30° (w zależności od urządzenia)
do 360°
13,0 cm

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis