Herunterladen  Diese Seite drucken

Einhell BS 315 UG Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung BS 315 UG SPK4
02.11.2005
9:05 Uhr
Seite 1
®
Bedienungsanleitung
Bandsäge
Návod k obsluze
Pásová pila
Návod na obsluhu
pásovej píly
Upute za uporabu
tračne pile
315 UG
BS
Art.-Nr.: 43.080.50
I.-Nr.: 01015

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für EINHELL BS 315 UG

   Inhaltszusammenfassung für EINHELL BS 315 UG

 • Seite 1 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 1 ® Bedienungsanleitung Bandsäge Návod k obsluze Pásová pila Návod na obsluhu pásovej píly Upute za uporabu tračne pile 315 UG Art.-Nr.: 43.080.50 I.-Nr.: 01015...
 • Seite 2 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 2...
 • Seite 3 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 3...
 • Seite 4 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 4...
 • Seite 5 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 5...
 • Seite 6 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 6...
 • Seite 7 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 7...
 • Seite 8 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 8...
 • Seite 9 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 9 1. Gerätebeschreibung (Abb 1 / 2) Bedienungsanleitung. Personen, die die Maschine bedienen und warten, Ein- Ausschalter müssen mit dieser vertraut und über mögliche Führungsschiene Gefahren unterrichtet sein. Gummilauffläche Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungs- Handrad vorschriften genauestens einzuhalten.
 • Seite 10 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 10 von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die 3. Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag! Hinweise über den Werkzeugwechsel. Vermeiden Sie Körperberührung mit Kontrollieren Sie regelmäßig das Kabel des geerdeten Teilen.
 • Seite 11 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 11 gefahr für Sie bedeuten. 40. Bringen Sie den Sägebandschutz in einer Höhe 22. Lassen Sie Ihr Werkzeug durch eine von ca. 3 mm über dem zu sägenden Material Elektrofachkraft reparieren! Dieses Werkzeug entspricht den 41.
 • Seite 12 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 12 Schnitthöhe: 5 -170 mm / 90° locker anschrauben. Die Umkantung an den Streben muss sich oben befinden. 70 mm / 45° Gummifüße auf die Standbeine (21) aufstecken. Ausladung: 305 mm Maschine auf die Standbeine stellen.
 • Seite 13 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 13 7.4 Sägeband einstellen 7.5.2. Unteres Stützlager (31) einstellen ACHTUNG! Bevor die Einstellung des (Abb. 12/13) Sägebandes durchgeführt werden kann, muss das Sägeband korrekt gespannt werden. Sägetisch (15) demontieren Seitendeckel (12) durch Lösen der Verschlüsse Die Einstellung erfolgt analog zum oberen (13) öffnen.
 • Seite 14 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 14 Untere Sägebandrolle (7) einige Male im 7.9 Sägeband wechseln (Abb. 16) Uhrzeigersinn drehen. Sägebandführung (11) auf ca. halbe Höhe Einstellung der Führungsstifte (29) zwischen Sägetisch (15) und nochmals überprüfen und gegebenenfalls Maschinengehäuse (24) einstellen.
 • Seite 15 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 15 (6) für Späne ausgestattet. Die Führungsschiene kann für dünnere Werkstücke nach Abb.20 und für dickere Werkstücke nach Abb.21 verwendet werden. 7.13 Sägebandgeschwindigkeit einstellen (Abb. 28) 8.3. Schrägschnitte (Abb. 8/22) Die Bandsäge kann mit zwei Sägebandgeschwindig- Um Schrägschnitte parallel zum Sägeband (25)
 • Seite 16 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 16 Säge aufzubewahren (Abb. 27). Achtung! Netzstecker ziehen. Staub und Verschmutzungen sind regelmäßig 9.1. Ausführung von Längsschnitten (Abb. 20) von der Maschine zu entfernen. Die Reinigung Hierbei wird ein Werkstück in seiner Längsrichtung ist am besten mit einer feinen Bürste oder einem...
 • Seite 17 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 17 1. Popis přístroje (obr. 1/2) a provozních pokynů v návodu k použití. Osoby, které stroj obsluhují a udržují, musí být s tímto seznámeny a být poučeny o možných 1. Za-/vypínač...
 • Seite 18 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 18 Nepouštějte do blízkosti jiné osoby! Vytáhněte zástrčku ze zásuvky: - Nenechte jiné osoby, obzvlášť děti, dotýkat se - při nepoužívání nářadí, před údržbou a při nástroje nebo kabelu. Nepouštějte je do blízkosti výměně...
 • Seite 19 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 19 Při řezání prken hranou nahoru musí být používáno zařízení, které zajistí obrobek proti Při všech opravářských a zpětnému nárazu. Na zachování emisních hodnot prachu při údržbářských pracích vytáhnout opracování dřeva a na zabezpečení bezpečného síťovou zástrčku!
 • Seite 20 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 20 6. Před uvedením do provozu šroub (47) prošel upínáním (48). Stůl pily pomocí křídlové matice (18) přišroubovat. Stroj musí být stabilně postaven, tzn. Vodicí lištu (2) nasadit na stůl pily (15) tak, aby přišroubován na pracovním stole nebo pevném...
 • Seite 21 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 21 Pokud tomu tak není, je třeba ještě jednou Nastavení vodicích ložisek (28) ještě jednou přestavit sklon horní kladky pilového pásu (8). překontrolovat a v případě potřeby dojustovat. Než se přestavení horní kladky pilového pásu (8) na polohu pilového pásu na dolní...
 • Seite 22 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 22 7.8 Který pilový pás použít 7.11 Výměna vložky stolu (obr. 18) Pilový pás dodaný s pilou je určen pro univerzální Při opotřebování nebo poškození je třeba vložku použití. Při volbě pilového pásu je třeba dodržovat stolu (17) vyměnit, jinak existuje zvýšené...
 • Seite 23 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 23 8.2 Paralelní doraz (obr. 20/21) Pozor! Při opracování úzkých obrobků musí být bezpodmínečně používána posuvná tyč. Posuvnou Paralelní doraz slouží k vedení při podélných řezech. tyč (28) je třeba skladovat vždy připravenu k použití...
 • Seite 24 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 24 10. Údržba Pozor! Vytáhnout síťovou zástrčku. Prach a nečistoty je třeba pravidelně ze stroje odstraňovat. Čištění provádět nejlépe jemným kartáčkem nebo hadrem. Na čištění plastu nepoužívejte žíravé prostředky. 11. Objednání náhradních dílů...
 • Seite 25 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 25 1. Popis prístroja (obr. 1/2) Pre používanie s týmto strojom sú povolené len vhodné pílové pásy. Súčasťou správneho účelového použitia prístroja je taktiež dodržiavanie 1. Vypínač zap/vyp bezpečnostných predpisov, ako aj návodu na 2.
 • Seite 26 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 26 Chráňte sa pred elektrickým úrazom! vymeniť autorizovaným odborníkom. - Pravidelne kontrolujte predlžovací kábel a - Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými časťami. oleja a tukov. Zabráňte prístupu iným osobám! Vytiahnite zástrčku von zo zásuvky: - Nedovoľte iným osobám, predovšetkým...
 • Seite 27 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 27 ktorý zabezpečí obrobok proti otáčaniu. tým, než sa pás úplne nezastaví. Pri rezaní dosiek na výšku sa musí použiť Pri rovných rezoch s opretím o paralelný doraz prípravok, ktorý zabezpečí obrobok proti sa musí...
 • Seite 28 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 28 zavesiť posuvný prípravok (28). 6. Pred uvedením do prevádzky 7.2 Montáž pílového stola (obr. 6 - 9) Stroj musí byť stabilne postavený, t.j. na Uvoľniť krídlovú maticu (45) na spodnej strane pracovnom stole, alebo pevne priskrutkovaný...
 • Seite 29 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 29 krytu stroja (24), musí sa nastavovacia skrutka 7.5.3 Nastavenie horných vodiacich ložísk (28) (22) otočiť proti smeru otáčania hodinových (obr. 11) ručičiek, pričom sa musí kladka pílového pásu (8) pomaly otáčať druhou rukou, aby sa overila Uvoľniť...
 • Seite 30 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 30 Nastavenie sa musí skontrolovať resp. nastaviť Znovu namontovať priečny plech (4). pred každým procesom rezania. 7.10 Výmena gumenej bežnej plochy kladiek 7.7 Nastavenie pílového stola (15) na 90° (8/15) pílového pásu (obr. 17) Gumené...
 • Seite 31 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 31 rukoväťou (44). Pri všetkých procesoch rezania sa musí horné Pásovú pílu držať za transportnú rukoväť (44) vedenie pásu (11) nastaviť tak blízko k obrobku a na hornej hrane stroja. ako to je možné (pozri bod 7.6).
 • Seite 32 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 32 9.4 Voľné rezanie (obr. 25) Jeden z a polomerov. Vedenie pílového pásu (11) zosunúť na obrobok. (pozri bod 7.6) Zapnúť pílu. Obrobok zatlačiť pevne na pílový stôl (15) a pomaly posunúť na pílový pás (25).
 • Seite 33 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 33 1. Opis uredjaja (sl. 1/2) Osobe koje rukuju strojem i održavaju ga, moraju s ovim biti upoznate i podučene o eventualnim opasnostima. 1. Sklopka za uključivanje/isključivanje Zbog toga se treba točno pridržavati propisa za 2.
 • Seite 34 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 34 da dodiruju alat ili kabel. Držite ih podalje od 16. Ne ostavljajte umetnute ključeve alata! Vašeg radnog područja. - Prije uključivanja provjerite jesu li uklonjeni 5. Čuvajte Vaš alat! ključevi i alati za podešavanje.
 • Seite 35 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 35 28. Ove sigurnosne napomene proslijedite svim osobama koje rade na stroju. Kod svih popravaka i radova održavanja 29. Nemojte koristiti pilu za piljenje ogrjevnog drva. 30. Stroj je opremljen sigurnosnom sklopkom protiv izvucite mrežni utikač!
 • Seite 36 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 36 Traka pile mora nesmetano prolaziti. 7.3 Zatezanje trake pile (sl. 10) Kod već obradjenog drva pripazite na strana PAŽNJA! Kod duljeg mirovanja pile morate traku tijela, kao što su npr. čavli ili vijci.
 • Seite 37 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 37 7.5 Podešavanje vodilice trake pile (sl. 11-13) Otpustite vijak (40) Pomaknite prihvatni držač (49) klinova vodilice Ležaj oslonca (30 + 31) kao i klinovi vodilice (28 + (29) tako, da prednji rub klinova (29) bude oko 1 29) moraju se podešavati nakon svake zamjene...
 • Seite 38 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 38 drva i zbog toga lako skreće s predvidjene linije 7.12 Nastavak za odsisavanje rezanja. Trake s finim zupcima režu glatko, ali i Pila je opremljena nastavkom za odsisavanje (6) polaganije od onih s grubim zupcima.
 • Seite 39 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 39 Fiksirajte paralelni graničnik u željenom položaju 9.1. Izvodjenje uzdužnih rezova (sl. 20) pritiskom na steznu polugu (27). Ovdje se radni komad reže po svojoj dužini. Klizna vodilica služi za tanje radne komade prema sl.
 • Seite 40 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 40 11. Naručivanje rezervnih dijelova Kod naručivanja rezervnih dijelova potrebno je navesti sljedeće podatke: tip uredjaja kataloški broj uredjaja identifikacijski broj uredjaja kataloški broj rezervnog dijela Aktualne cijene i informacije pronaći ćete na...
 • Seite 41 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 41 ISC GmbH Konformitätserklärung Eschenstraße 6 D-94405 Landau/Isar ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla und Normen für Artikel mas∂n∂ sunar.
 • Seite 42 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 42 GARANTIEURKUNDE Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewähr- Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. leistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garan- Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der...
 • Seite 43 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 43 Záručný list ZÁRUČNÍ LIST Na přístroj označený v návodu poskytujeme záruku 2 let, pro ten případ, že by Na prístroj popísaný v návode na obsluhu poskytujeme záruku 2 roky, ktorá sa byl náš...
 • Seite 44 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 44 D Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
 • Seite 45 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 45 Len pre krajiny EÚ Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad. Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické prístroje odovzdať do triedeného zberu a musí...
 • Seite 46 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 46...
 • Seite 47 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 47 Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus- drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig. Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních dokumentů...
 • Seite 48 Anleitung BS 315 UG SPK4 02.11.2005 9:05 Uhr Seite 48 EH 10/2005...

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: