Technische Specificaties - Velleman IREXT Bedienungsanleitung

Ir-verteiler für fernbedienung
Vorschau ausblenden

Werbung

Belangrijke opmerking: In sommige uitzonderlijke gevallen kan
het systeem last ondervinden van interferentie en daardoor het
signaal van de afstandsbediening niet ontvangen. Interferentie
kan veroorzaakt worden door toestellen zoals dimmers en
lampen, of door direct invallend licht. Verplaats in dit geval de
infraroodverdeler of het infraroodoog, of vergroot de afstand
tussen infraroodverdeler/infraroodoog en het toestel dat de
interferentie veroorzaakt.

6. Technische specificaties

voeding
verbruik
bereik
frequentie
afmetingen
gewicht
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman
nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij
(verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over
dit product, zie www.velleman.eu. De informatie in deze
handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding.
Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om
deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te
vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbende.
01.07.2009
IREXT
9 VDC/100 mA via voedingsadapter
max. 1 W
± 6 m (ideale omstandigheden)
30 ~ 60k Hz
62 x 95 x 35 mm
292 g
12
Rev. 02
©Velleman nv

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Velleman IREXT

Inhaltsverzeichnis