Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Hensigtsmæssig Anvendelse; Sikkerhedshenvisninger; Vigtige Bemærkninger; Leverancens Omfang - Märklin Containerlogistik Bedienungsanleitung

Themen-ergänzungspackung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
1. Hensigtsmæssig anvendelse
Skinner og sporskifte kan bruges sammen med H0
C-skinnesystemerne fra firmaet Märklin.

2. Sikkerhedshenvisninger

De følgende sikkerhedshenvisninger skal læses grundigt
før den første brug af et Märklin-produkt.
• BEMÆRK! Ikke egnet til børn under 3 år. Skarpe kanter og
spidser pga. funktionen. Kvælningsfare pga. små dele, der
kan brække af og sluges.
• Produktet må kun anvendes i lukkede rum.
• Produktet må ikke lagres i direkte sollys eller udsættes
for stærke temperaturudsving eller høj luftfugtighed.
2.1 Vigtige bemærkninger
• Betjeningsvejledningen er en del af produktet og skal
derfor opbevares og følge med, hvis produktet gives
videre.
• Service, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres
af voksne.
• Ved behov for reparationer eller reservedele skal der
rettes henvendelse til en Märklin-forhandler eller til:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

3. Leverancens omfang

4 x lige C-spor 172 mm 24172
5 x lige C-spor 188 mm 24188
1 x sporskifte højre 24612
1 x buede C-spor 24224
1 x track end med en buffer 24977
1 x Godsvogn til transport af containere
3 x Container
1 x Lastbil
1 x Gaffeltruck
1 x Brugsanvisning

4. Symboler og betydning

iviser overholdelsen af alle grundlæggende
sikkerheds og sundhedskrav.

5. Opbygning og tilslutning

Opbygningen må kun ske under opsyn af en voksen.For at
undgå beskadigelser under opbygningen, skal kontakt-
strømforsyningen adskilles fra strømnettet. First after
færdiggørelsen of alle arbejde must kontaktstrømforsynin-
gen stikkes i stikdåsen styrke.
Sporskiftet 24612 kan senere udstyres med el-drevet 74492.
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Baustelle

Inhaltsverzeichnis