Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR Benutzerhandbuch Seite 21

Pumpe mit transformator
Vorschau ausblenden

Werbung

Het product dat u hebt aangekocht heeft een beperkte garantie. Bestway
product vrij zal zijn van fabricagefouten.
Het volgende voorschrift is enkel geldig binnen de Europese lidstaten. De wettelijke regelgeving van Richtlijn 1999/44/EC zal niet beïnvloed worden door de
beperkte garantie van Bestway.
Om een garantieclaim in te dienen, moet dit formulier ingevuld worden en samen met een kopie van uw ontvangstbewijs/aankoopbewijs bezorgd worden aan uw
lokale Bestway Dienst Naverkoop. Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop vooraleer enige documenten te zenden. Zij zullen volledige
instructies geven betreffende wat nodig is voor uw claim. Bestway
of die gebruikt werden buiten de richtlijnen in de gebruikershandleiding.
De garantie van Bestway dekt fabricagefouten ontdekt terwijl het product uitgepakt werd of tijdens gebruik zoals aanbevolen in de gebruikershandleiding. Deze
garantie is enkel van toepassing op producten die niet gewijzigd mogen zijn door enige derde. Het product moet opgeborgen en gehanteerd worden
overeenkomstig de technische aanbevelingen.
Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, verzuim, inclusief maar niet beperkt tot botsing, brand, gebruik van incorrecte
spanning, buitensporige blootstelling aan hitte, incorrecte installatie, incorrecte bedrading of testen, of incorrecte opberging.
Vervangingen en reparaties verlengen de duur van de garantie niet. De beperkte garantie is geldig voor de periode hierboven aangegeven. De startdatum van de
garantie is de datum van de verkoop weergegeven op het originele ontvangstbewijs/aankoopfactuur.
Kopieer a.u.b. het Batchnummer dat op de behuizing van de filterpomp staat.
Batchnummer:
AAN: Bestway
Service Department
®
FAX/E-MAIL/TEL: Raadpleeg uw land volgens de informatie op de achteromslag of op onze website: www.bestwaycorp.com
Geef uw volledig adres op. Opmerking: Onvolledige adressen resulteren in vertraagde verzendingen Bestway behoudt zich het recht voor om onafgeleverde
pakketten terug te leveren wanneer de ontvanger in fout is.
VEREISTE INFORMATIE - NOTEER HET VERZENDADRES
Naam:
Postcode:
Land:
GSM:
Fax:
Schrijf duidelijk uw itemcode neer:
Tekeningen enkel voor illustratiedoeleinden. Niet op schaal.
Probleemomschrijving
Waterlek
Ontbrekend onderdeel - Gebruik de code voor het ontbrekend onderdeel. Deze staat in de gebruikershandleiding.
Andere (omschrijven aub)
BELANGRIJK: ALLEEN HET BESCHADIGDE ONDERDEEL ZAL VERVANGENWORDEN, NIET DE VOLLEDIGE SET.
Bestway behoudt zich het recht voor om fotografische bewijzen van defecte onderdelen te vragen of om het item te verzenden voor extra testen.
Om u het beste te kunnen helpen vragen we u om complete informatie te bezorgen.
VOOR FAQ, HANDLEIDINGEN, VIDEO'S OF RESERVEONDERDELEN, GA NAAR ONZE WEBSITE
www.bestwaycorp.com
VIDEO'S ZIJN OOK BESCHIKBAAR OP ONS BESTWAY CHANNEL OP YOUTUBE:
www.youtube.com/user/BestwayService
Beperkte BESTWAY
Batchnummer
Gestopt met werken
Fabrieksgarantie
®
steunt onze kwaliteitsgarantie en verzekert, via een vervangingsgarantie, dat uw
®
zal geen producten vervangen die geacht worden beschadigd te zijn omwille van nalatigheid
®
Batchnummer
Datum van aankoop:
Datum:
Klantencodenummer:
Adres:
Detailhandelaar:
Stad:
Telefoon:
E-mail:
POOL FILTER PUMP
MODEL
#XXXXX
21
Batchnummer
Itemcode
S-S-004219

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FLOWCLEAR