Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR Benutzerhandbuch Seite 20

Pumpe mit transformator
Vorschau ausblenden

Werbung

De basis vastzetten
De filterpomp moet volgens de richtlijn EN60335-2-41 TEST in verticale positive
op de grond of op een houten of betonnen basis worden bevestigd voor gebruik.
Er moeten twee gaten met een diameter van 9 mm op de basis zitten met een
afstand van 127 mm ertussen. Zet de filterpomp op de basis en draai de bouten
en moeren aan om de pomp vast te maken. De basis moet minstens 18 kilo
wegen zodat de pomp niet zomaar om kan vallen.
OPM.: Het is belangrijk om te controleren of alle elementen:
slangen, vuilopvangschermen en aanvoer-/afvoerventielen goed
ten opzichte van elkaar op hun plaats zitten.
Werking
1) Open/schroef de luchtpurgeerklep (P6112) los op de bovenkant van de filterpomp; er wordt lucht vrijgegeven naarmate water de filterpomp vult.
2) Wanneer water uit de luchtpurgeerklep (P6112) stroomt, schroef deze dicht en wrijf alle water weg.
3) Om de filterpomp te starten, steek de stekker in een aardlekschakelaar (RCD).
OPMERKING: Het is noodzakelijk te controleren dat de
hydraulische connectors niet gesloten zijn.
BELANGRIJK: LAAT DE FILTERPOMP NIET DROOG WERKEN
– Zorg ervoor dat het aanvoer- en het afvoerventiel van het
zwembad helemaal onder water staan voordat u de filterpomp
aanzet.
HET ONDERHOUD VAN DE POMP
LET OP: CONTROLEER GOED OF DE FILTERPOMP NIET IS
AANGESLOTEN VOORDAT U MET
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BEGINT, ANDERS
VERKEERT U IN LEVENSGEVAAR.
1) Koppel de filterpomp los van het stopcontact.
2) Draai de slangklemmen op de in- en uitgangsslangen van het bad los door de vliegmoer linksom los te draaien.
3) Verwijder de vuilschermen van de binnenzijde van het bad.
4) Vervang de vuilschermen door de afdichtstoppen in de in- en uitgangskleppen van het bad.
5) Draai de filterdophouder los en verwijder de filterdop.
6) Reinig de filtercassette met een tuinslang, als de filtercassette vuil of verkleurd blijft, is het nodig deze door een nieuwe te vervangen.
7) Plaats de gereinigde (or nieuwe) filtercasette; controleer of deze gecentreerd is in de filterpomp.
8) Controleer of de filterdopafdichting geplaatst is.
9) Vervang de filterdop en schroef de filterdophouder op zijn plek.
10) Vervang de afdichtstoppen door de vuilschermen in de in- en uitgangskleppen van het bad. Draai de slangklemmen aan. Water stroomt nu naar de pomp.
11) Volg het hoofdstuk AANWIJZINGEN POMPINSTALLATIE om het systeem voor te bereiden voor gebruik.
BELANGRIJK: Voor sanitaire redenen, raden we aan om de
filtercassettes om de twee weken te vervangen.
Winteriseren en langetermijnopslag
1) Koppel de filterpomp los van het stopcontact.
2) Volg de eerder vermelde instructies om te zorgen dat er geen water meer stroomt door de filterpomp en om de filtercassette te verwijderen.
3) Gooi de filtercassette weg.
4) Verwijder alle slangen.
5) Droog alle componenten grondig.
6) Bewaar de filterpomp binnen op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Bewaartemperatuur: 4-40 °C(39,2-104 F)
GARANTIE POMP
Bezoek onze website voor informatie over de garantie van de pomp: www.bestwaycorp.com
DE POMP WEGGOOIEN
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:
Elektrische apparatuur dient niet afgedankt te worden samen met het gewoon huishoudelijk afval.
Contacteer uw plaatselijke overheid om meer informatie te krijgen over de beschikbare manieren van afvalophaling.
Wanneer elektrische apparatuur gedumpt wordt in de natuur, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater sijpelen en in de voedselketen terechtkomen, wat
schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.
Wanneer u uw oude apparatuur wilt vervangen door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht uw oude apparatuur gratis terug te nemen voor afdanking.
A
A
B
20
2-M8 moer
2-M8 bout
B
S-S-004219

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FLOWCLEAR