Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Velleman HAMGSM133 Bedienungsanleitung

Duplex fernbedienungsmodul 2 in/2 out
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für HAMGSM133:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

HAMGSM133
GSM BIDIRECTIONAL REMOTE CONTROL 2IN/2OUT
DUPLEX AFSTANDSBEDIENINGMODULE 2 IN/2 OUT
MODULE DE TÉLÉCOMMANDE BIDIRECTIONNELLE GSM 2 IN/2 OUT
MÓDULO DE MANDO A DISTANCIA BIDIRECCIONAL MÓVIL 2 I/2 O
DUPLEX FERNBEDIENUNGSMODUL 2 IN/2 OUT
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
6
 
16
 
26
 
36
 
46
 

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Velleman HAMGSM133

 • Seite 1 HAMGSM133 GSM BIDIRECTIONAL REMOTE CONTROL 2IN/2OUT DUPLEX AFSTANDSBEDIENINGMODULE 2 IN/2 OUT MODULE DE TÉLÉCOMMANDE BIDIRECTIONNELLE GSM 2 IN/2 OUT MÓDULO DE MANDO A DISTANCIA BIDIRECCIONAL MÓVIL 2 I/2 O DUPLEX FERNBEDIENUNGSMODUL 2 IN/2 OUT USER MANUAL   GEBRUIKERSHANDLEIDING   NOTICE D’EMPLOI  ...
 • Seite 2 – niet m meegelev. – – pas livré – nicht mitgel iefert – no in ncl. AMGSM1 133/USB B (not in ncluded, niet t meegelev., non fourni, nicht mitge liefert, no in cl.) 02 – 15/05/2 ©Velleman n nv...
 • Seite 3 HAMGSM133 V. 02 – 15/05/2012 ©Velleman nv...
 • Seite 4 HAMGSM133 V. 02 – 15/05/2012 ©Velleman nv...
 • Seite 5 HAMGSM133 V. 02 – 15/05/2012 ©Velleman nv...
 • Seite 6 2Vdc stabiliz zed) • valid S SIM card • housin ptional: • USB in nterface HAM MGSM133/US For the e HAMGSM1 133/USB, t the driver so ftware can b be found on www.vellem man.be 02 – 15/05/2 ©Velleman n nv...
 • Seite 7: Installation

  Memory for up to 8 telephone numbers to which SMS and/or ringtones can be sent when input status changes (master list). • It is also possible to use the HAMGSM133 as a gate control receiver controlled by up to 200 entered phone numbers (gate control list). •...
 • Seite 8 HAMGSM133 with all parameters via simple SMS. A full reset to restore the default settings can also be made via SMS. See below for the syntax for all available commands.
 • Seite 9 HAMGSM133 Factory reset Password required Command RES;pwd pwd = current password (default = 12345) Example RES;12345 Enable SMS reception Password required Command SMSxxxxxxxx:ON;pwd xxxxxxxx = position of the number in the list (1~8) pwd = current password (default = 12345) Example SMS15:ON;12345...
 • Seite 10 HAMGSM133 Set logic alarm level to LOW (alarm when input tensionless) Password Command LIVx:B x = 1 (input 1) or 2 (input 2) Example LIV1:B Result Set alarm level on input 1 to low, alarm is activated when input 1 loses tension.
 • Seite 11 HAMGSM133 Reset inhibition time input 2 Password Command TIZ2x x = 0 (no reset) or 1 (reset) Example TIZ20 Result Inhibition time does not reset on input 2 when input 2 is idle. Default = no reset Request status of reset function...
 • Seite 12 HAMGSM133 Alarm SMS content when input 2 tension is high Password Command TIN2A:xxxxxxxx xxxxxxxx = message (max. 100 characters, all capitals) Example TIN2A: TENSION ON INPUT 2 Result When tension is detected on input 1, an SMS is sent out with text “TENSION ON INPUT 2”.
 • Seite 13 HAMGSM133 Request current setting of relay status backup Password Command RIP? Example RIP? Result Get an overview of the current setting for the output relay backup. Start-up SMS content Password Command TSU:xxxxxxxx xxxxxxxx = message (max. 100 characters, all capitals)
 • Seite 14 If no master number is available in the module, the “Waiting for Call for Master Number Storage” message appears in the log window [B] (at the bottom of the screen). Make a call to the HAMGSM133 before proceeding. A confirmation message is shown in the log window.
 • Seite 15: Troubleshooting

  The information in this manual is subject to change without prior notice. © COPYRIGHT NOTICE This manual is copyrighted. The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.
 • Seite 16 • Noch V Velleman noc ch zijn verde elers kunnen n aansprakel lijk gesteld w worden voor r schade (bu itengewoon, inciden nteel of onre echtstreeks) –...
 • Seite 17 Geheugen voor 8 telefoonnummers naar dewelke SMS berichten en/of beltonen kunnen verstuurd worden wanneer de ingangsstatus veranderd (hoofdlijst). • Het is ook mogelijk om de HAMGSM133 als automatische deuropener te gebruiken, bestuurd door tot 200 opgegeven telefoonnummers (deuropenerlijst). • Om de programmatie te vereenvoudigen kan een USB interface module aangesloten worden. De HAMGSM133 kan dan geprogrammeerd worden met behulp van een PC (niet meegelev.) en...
 • Seite 18 HAMGSM133 in via eenvoudige SMS’en. Ook het volledige terugzetten naar fabrieksinstellingen behoort tot de mogelijkheden. De syntax van de beschikbare commando’s staat hierna.
 • Seite 19 HAMGSM133 Fabrieksinstellingen Wachtwoord Vereist Syntax RES;pwd pwd = huidige wachtwoord (standaard = 12345) Voorbeeld RES;12345 Kies nummers die SMS zullen ontvangen Wachtwoord Vereist Syntax SMSxxxxxxxx:ON;pwd xxxxxxxx = positie van het nummer in de lijst (1~8) pwd = huidige wachtwoord (standaard = 12345) Voorbeeld SMS15:ON;12345...
 • Seite 20 HAMGSM133 Resultaat Stel het alarm niveau op ingang 1 in op laag: het alarm wordt geactiveerd zodra ingang 1 niet langer onder spanning staat. Stel logisch niveau alarm in op omschakelen (alarm zodra toestand wijzigt) Wachtwoord niet van toepassing Syntax...
 • Seite 21 HAMGSM133 Controle status reset-functie Wachtwoord niet van toepassing Syntax INI? Voorbeeld INI? Resultaat Toon de status van de reset-functie op de ingangen. Observatietijd ingang 1 Wachtwoord niet van toepassing Syntax OSS1:ss ss = tijd in seconden(00~59) Voorbeeld OSS:08 Resultaat Het alarm op ingang 1 moet gedurende 8 seconden aanwezig zijn alvorens het alarm doorgegeven wordt.
 • Seite 22 HAMGSM133 Inhoud alarm-SMS wanneer spanning op ingang 2 laag is Wachtwoord niet van toepassing Syntax TIN2B:xxxxxxxx xxxxxxxx = bericht (max. 100 karakters, allemaal hoofdletters) Voorbeeld TIN2B: GEEN SPANNING OP INGANG 2 Resultaat Wanneer geen spanning op ingang 2 gedetecteerd wordt dan wordt een SMS met als tekst “GEEN SPANNING OP INGANG 2”...
 • Seite 23 HAMGSM133 Inhoud opstart- SMS Wachtwoord niet van toepassing Syntax TSU:xxxxxxxx xxxxxxxx = bericht (max. 100 karakters, allemaal hoofdletters) Voorbeeld TSU: SYSTEM START-UP Resultaat Indien actief (zie commando AVVx) wordt dit bericht gestuurd naar het telefoonnummer op de eerste plaats in de lijst. Standaard: SYSTEM STARTUP Opmerking gebruik geen puntkomma (;) in het bericht...
 • Seite 24 • Wanneer de installatie voltooid is, start de software op. Het configuratiescherm [A] verschijnt. • Verbind de HAMGSM133 met de USB poort van de computer d.m.v. een geschikte kabel (niet meegelev.). • Kies de gepaste COM poort (bovenaan links). Klik op ‘refresh’ om de lijst met beschikbare poorten opnieuw op te bouwen.
 • Seite 25: Probleemoplossing

  -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F) Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie omtrent dit product en de meest recente versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu.
 • Seite 26 • Alimen ntation (9Vcc c à max. 32V Vcc, stabilisé é) • Carte S SIM valable • Boîtier ptionnel: • Interfa ace USB HAM MGSM133/ USB. Pour cette int terface, voir www.vellem man.be 02 – 15/05/2 ©Velleman n nv...
 • Seite 27: Installation

  Du moment que l’alimentation est connectée, LD5 va commencer à clignoter (1 x par seconde). Le HAMGSM133 essaie maintenant à faire une connexion avec le réseau GSM. Du moment que la connexion a été faite, LD5 clignote toutes les 2 secondes. Après initialisation (qui peut durer quelques secondes) les LED jaunes LD3 et LD4 s’illuminent alternativement pour indiquer que l’appareil est en mode veille pendant 3...
 • Seite 28 HAMGSM133 par un simple SMS. Le retour au réglage par défaut appartient également aux possibilités. Voir ci-dessous pour la syntaxe SMS.
 • Seite 29 HAMGSM133 Ajustements par défaut Mot de passe requis Syntaxe RES;pwd pwd = mot de passe actuel (standard = 12345) Exemple RES;12345 Sélectionner des numéros qui recevront un SMS Mot de passe requis Syntaxe SMSxxxxxxxx:ON;pwd xxxxxxxx = position du numéro dans la liste (1~8)
 • Seite 30 HAMGSM133 Niveau logique : Alarme faible (pas de tension sur entrée) Mot de passe Non applicable Syntaxe LIVx:B x = 1 (entrée 1) ou 2 (entrée 2) Exemple LIV1: B Résultat Ajuster le niveau d’alarme sur entrée 1 vers niveau faible : l’alarme est activée du moment qu’entrée 1 n’est plus mise sous tension.
 • Seite 31 HAMGSM133 Contrôle d’état de la fonction-réinitialiser Mot de passe Non applicable Syntaxe INI? Exemple INI? Résultat Afficher l’état de la fonction de réinitialisation sur les entrées. Temps d’observation entrée 1 Syntaxe OSS1:ss ss = temps en secondes (00~59) Exemple OSS:08 Résultat...
 • Seite 32 HAMGSM133 Exemple TIN2B: PAS DE TENSION SUR ENTRÉE 2 Résultat Si aucune tension est détectée sur entrée 2, un SMS avec le texte “PAS DE TENSION SUR ENTRÉE 2” est envoyé. Par défaut: ALARM! INPUT 2 LOW Remarque ne pas utiliser de point-virgule (;) dans le message...
 • Seite 33 RISP, OUT1:ON, DAC, INI1:10 Avec un PC et une interface USB (interface USB nécessaire, non fournie) Ainsi il vous sera possible d’ajuster facilement le HAMGSM133 par un ordinateur (avec logiciel adéquat) connecté à une interface USB (pas incluse, réf. HAMGSM133/USB).
 • Seite 34: Résolution De Problèmes

  Après l’installation, activer le logiciel. L’écran de configuration [A] apparaît. • Connecter le HAMGSM133 au port USB de l’ordinateur avec un câble approprié (pas livré). • Sélectionner le PORT COM (en haut à gauche). Cliquer sur ‘refresh’ (rafraîchir) pour créer une nouvelle liste avec les ports disponibles.
 • Seite 35: Spécifications Techniques

  -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F) N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil. Pour plus d’information concernant cet article et la version la plus récente de cette notice, visitez notre site web www.velleman.eu.
 • Seite 36 USB HAM MGSM133/U USB. Para esta inte erfaz, véase www.vellem man.be para el software para drivers s.Recargar Vé ase las figur ras en la pág gina 2 de est te manual d el usuario. 02 – 15/05/2 ©Velleman n nv...
 • Seite 37: Instalación

  LED del emisor Instalación • Si es aplicable, instale la interfaz USB HAMGSM133/USB [2] (no incl.). Asegúrese de que la mini conexión USB esté en la parte superior. • Introduzca una tarjeta SIM [3] en la ranura. Asegúrese de que el código PIN de la tarjeta SIM esté...
 • Seite 38 HAMGSM133 con un sencillo mensaje SMS. También es posible restaurar los ajustes de fábrica. Véase a continuación para un resumen de todos los mandos disponibles por mensaje SMS.
 • Seite 39 HAMGSM133 Ajustes de fábrica Contraseña Requerida Mando RES;pwd pwd = contraseña actual (estándar = 12345) Ejemplo RES;12345 Seleccionar los números que recibirán un mensaje SMS Contraseña Requerida Mando SMSxxxxxxxx:ON;pwd xxxxxxxx = posición del número en la lista (1~8) pwd = contraseña actual (estándar = 12345) Ejemplo SMS15:ON;12345...
 • Seite 40 HAMGSM133 Resultado Ponga el nivel de alarma para la entrada 1 en la posición baja: la alarma se activa en cuanto la entrada 1 ya no esté bajo tensión. Poner el nivel lógico de la alarma en la posición ‘conmutar’ (se activa la alarma en cuanto cambié la tensión)
 • Seite 41 HAMGSM133 Controlar el estado de la función ‘reinicialización’ Contraseña No aplicable Mando INI? Ejemplo INI? Resultado Visualiza el estado de la función de reinicialización en las entradas. Tiempo de observación entrada 1 Contraseña No aplicable Mando OSS1:ss ss = tiempo en segundos (00~59)
 • Seite 42 HAMGSM133 El contenido del mensaje SMS de alarma si la tensión en entrada 2 está en el nivel bajo Contraseña No aplicable Mando TIN2B:xxxxxxxx xxxxxxxx = mensaje (máx. 100 caracteres, en mayúsculas) Ejemplo TIN2B: NO HAY TENSIÓN EN ENTRADA 2 Resultado Si no se detecta una tensión en entrada 2, se envía un mensaje SMS con el...
 • Seite 43 RISP, OUT1:ON, DAC, INI1:10 Por USB (interfaz USB requerida, no incl.) Este modo le permite ajustar el HAMGSM133 de manera fácil con un ordenador (y el software adecuado) conectado con una interfaz USB (no incl., ref. HAMGSM133/USB). No sólo es posible gestionar todos los ajustes sino también puede modificar la lista de los usuarios autorizados.
 • Seite 44: Solución De Problemas

  El software se inicia se ha terminado la instalación. Aparece la pantalla de configuración [A]. • Conecte el HAMGSM133 con el cable adecuado (no incl.) al puerto USB del ordenador. • Seleccione el puerto COM adecuado (parte superior izquierda). Haga clic en ‘refresh’ para actualizar la lista con los puertos disponibles.
 • Seite 45: Especificaciones

  -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F) Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman Spain SL no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.velleman.eu.
 • Seite 46 Für daraus resultierend de Folgeschä äden übernim mmt der Her rsteller keine e Haftung. • Weder r Velleman n och die Hän dler können für außerge ewöhnliche, z zufällige ode er indirekte S Schäden irgend welcher Art (finanziell, p physisch, usw w.), die durc...
 • Seite 47 Speichern Sie bis acht Telefonnummern zu den SMS und/oder Klingeltöne geschickt werden, wenn der Eingangsstatus sich ändert (Hauptliste). • Es ist auch möglich, um das HAMGSM133 als Empfänger für Zutrittskontrolle, kontrolliert von 200 eingegebenen Telefonnummern (Liste Zutrittskontrolle), zu verwenden. •...
 • Seite 48 über USB (USB-Schnittstelle erforderlich, nicht mitgeliefert) Über Mobiltelefon (nur bei der ersten Inbetriebnahme) Nach Anschluss der Stromversorgung fängt LD5 an, zu blinken (1x pro Sekunde). Das HAMGSM133 versucht nun eine Verbindung mit dem GSM-Netzwerk zu machen. Sobald die Verbindung gemacht ist, blinkt LD5 alle 2 Sekunden.
 • Seite 49 HAMGSM133 Beispiel NUM5;12345 Folge Die Nummer auf Position 5 wird aus der Hauptliste gelöscht. Liste mit den gespeicherten Nummern Passwort Erforderlich Befehl NUM?;pwd pwd = aktuelles Passwort (Standard = 12345) Beispiel NUM?;12345 Folge Zeigt die Hauptliste an. Werkseinstellungen Passwort Erforderlich Befehl RES;pwd...
 • Seite 50 HAMGSM133 Beispiel LIV2:A Folge Stellen Sie den Alarmpegel von Eingang 2 auf ‘hoch‘ ein: der Alarm wird eingeschaltet sobald Eingang 2 unter Spannung steht. Standard sind beide Eingänge auf Niveau ‘hoch’ eingeschaltet. Logic Level: niedriger Alarm (keine Spannung am Eingang)
 • Seite 51 HAMGSM133 Die Wartezeit für Eingang 2 zurücksetzen Passwort Nicht anwendbar Befehl TIZ2x x = 0 (keine Rücksetzung) oder 1 (Rücksetzung) Beispiel TIZ20 Folge Die Wartezeit wird nicht auf Eingang 2 zurückgesetzt wenn Eingang 2 inaktiv ist. Standard = keine Rücksetzung Den Status der Reset-Funktion überprüfen...
 • Seite 52 HAMGSM133 Inhalt der Alarm-SMS wenn die Spannung auf Eingang 2 hoch ist Passwort Nicht anwendbar Befehl TIN2A:xxxxxxxx xxxxxxxx = Nachricht (max. 100 Zeichen, alles großgeschrieben) Beispiel TIN2A: KEINE SPANNUNG AUF EINGANG 2 Folge Gibt es Spannung auf Eingang 2, dann wird eine SMS mit dem Text “SPANNUNG AUF EINGANG 2”...
 • Seite 53 HAMGSM133 Die aktuelle Einstellung von der Sicherungskopie des Relaisstatus abrufen Passwort Nicht anwendbar Befehl RIP? Beispiel RIP? Folge Zeigt den Status der Einstellungen der Sicherungskopie an. Inhalt der Start-SMS Passwort Nicht anwendbar Befehl TSU:xxxxxxxx xxxxxxxx = Nachricht (max. 100 Zeichen, alles großgeschrieben)
 • Seite 54 HAMGSM133 Über USB (USB-Schnittstelle erforderlich, nicht mitgeliefert) In diesem Modus können Sie das HAMGSM133 auf einfache Art und Weise über einen Rechner (mit der richtigen Software), der mit der USB-Schnittstelle (nicht mitgeliefert, Bestell-Nr. HAMGSM133/USB) verbunden ist, einstellen. Es ist nicht nur möglich, alle Einstellungen zu verwalten, sondern Sie können auch die Liste der autorisierten Benutzer ändern.
 • Seite 55: Problemlösung

  Betriebstemperatur -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F) Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu.
 • Seite 56 Velleman®. disproportionnés, Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par • Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix solidly packed (preferably in the original packaging), and be d’achat.
 • Seite 57 - daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®; - se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía. • Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®.

Inhaltsverzeichnis