Herunterladen Diese Seite drucken

Blaupunkt BRC 03 TV Bedienungsanleitung Seite 30

Werbung

Suomi
Langallinen kaukosäädin BRC 03 TV
8
7
6
5
30
1
2
VIDEO
TV
3
4
PRESET
CHANNEL
Tällä kaukosäätimellä voit käyttää TV-virittimen
toimintoja.
Lisäksi voit käyttää liitetyn kuvanauhurin toimintoja
Play,
Stop,
pikakelaukset
kuvallinen pikakelaus.
Kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta
tapahtuu painamalla näppäintä
Kytkettäessä laite toimintaan Last Memory -muisti
valitsee viimeksi käytössä olleen toiminnon auto-
maattisesti: TV-PRESET, CHANNEL tai VIDEO.
Jos ennen poiskytkentää valittuna oli TV-toiminto,
kytkettäessä laite päälle näytössä 8 näkyy
kanavanumero tai ohjelmamuistipaikan numero,
joka katoaa n. 10 sekunnin kuluttua.
Näytön
saat
painamalla näppäintä TV 2.
Jos viritin kytketään päälle Video-toiminnolla,
näytössä ei näy mitään.
eteen/taakse
1.
kaukosäätimestä
päälle
ja

Werbung

loading