Herunterladen Diese Seite drucken

Blaupunkt BRC 03 TV Bedienungsanleitung Seite 27

Werbung

TV-mottagning
TV-program kan du söka på alla stationer som har
bra
mottagningskvalitet
automatsökning med lagring (Travelstore) eller via
kanalautomatsökning (Channel).
Preset-automatsökning (Travelstore)
Koppla in TV-Mode med TV 2 och PRESET-
5. Den röda kontrollampan
Mode med
lyser.
Tryck en gång till på PRESET
I teckenruta 8 visas P- eller två horisontella streck.
Automatsökningen startar och genomsöker hela
TV-området inom den valda normen. Alla stationer
som är värda att mottaga lagras efter hand.
29 programplatser står till förfogande.
När lagringen är avslutad visas automatiskt
minnesplats 1 i teckenruta 8.
Även om inget program hittats och lagrats visas
minnesplats 1 i teckenrutan.
via
Preset-
I teckenruta 8 visas den vid varje tillfälle valda
platsen. Teckenrutan slocknar automatiskt ca 10
sek efter den senaste tangentmanövreringen.
Automatisk kanalsökning (Channel)
5 ca 5 sek.
Varje gång en station med bra mottagning hittats
stannar automatsökningen. Teckenruta 8 visar
motsvarande
automatiskt
För att få fram de lagrade programmen trycker
3 för att gå framåt och på
du på
att gå bakåt i minnet. Hålls en av funktionerna
nertryckt så sker automatisk vidarekoppling.
Koppla in TV-Mode med TV 2.
/ CHANNEL 4 för att koppla in
Tryck på
funktionen kanalsökning.
Den röda kontrollampan lyser.
Starta automatsökningen med
gå framåt resp med
kanalnummer.
ca
10
6 för
3 för att
6 för att gå bakåt.
Den
slocknar
sek
efter
senaste
27

Werbung

loading