Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Kärcher WU 60/49 Betriebsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für WU 60/49:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
WU 60/49
5.962-679.0
5
16
27
38
49
60
71
82
93
104
11/07

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Kärcher WU 60/49

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  WU 60/49 Deutsch Magyar Čeština Slovenčina Slovenščina Româneşte Hrvatski Srpski Български Türkçe 5.962-679.0 11/07...
 • Seite 5: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Sehr geehrter Kunde, Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf. Bestimmungsgemäße Verwendung – Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vor- gesehen.
 • Seite 6: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Vorsicht Bewässerungsautomat nicht in Trinkwassersystemen betreiben. Bewässerungsautomat nur mit unbehandeltem, klarem Süßwas- ser mit einer Temperatur bis maximal 30°C betreiben. Bewässerungsautomat nur im Außenbereich installieren. Bewässerungsautomat an der Unterseite vor Spritzwasser schützen und nie in Wasser tauchen. Bewässerungsautomat vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen, bei sichtbaren Beschädigungen Betrieb einstellen.
 • Seite 7: Bedienung

  Bedienung Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Beanstandungen bitte Ihren Händler. Abbildungen siehe Ausklappseite! Gerätebeschreibung Wasseranschluss (G ) mit Filterdichtung Schlauchanschluss Kupplungsteil für Schlauchanschluss Abdeckung Bedienfeld Abdeckung Batteriefach und Anschluss Regen- / Feuchtesensor (optionales Zubehör) Raste zum Sperren / Entsperren der Schwenkmöglichkeit am Wasseranschluss...
 • Seite 8: Symbole Im Display

  Symbole im Display Bewässerungsprogramm deaktiviert Das gespeicherte Bewässerungsprogramm ist unterbrochen. Es erfolgt keine programmgesteuerte Bewässerung. Bewässerung aktiviert Das Ventil des Bewässerungsautomaten ist geöffnet. Es erfolgt eine Bewässerung. Batterie leer Wenn dieses Symbol erscheint, muss die Batterie ausgetauscht werden. Bewässerungsdauer Zeigt die einstellbare / eingestellte Bewässerungsdauer in Minu- ten (zum Beispiel 30 Minuten).
 • Seite 9 Vor Inbetriebnahme Abdeckung Batteriefach mit einer Münze öffnen. 9V Batterie (Typ 6LR61 / Alkaline) einlegen. Alle Symbole auf dem Display leuchten 1 Sekunde auf, der Be- wässerungsautomat ist nun für die Programmierung bereit. Abdeckung Batteriefach schließen. Kupplungsteil auf Schlauchanschluss schrauben. Raste zum Entsperren der Schwenkmöglichkeit nach unten schieben.
 • Seite 10 Inbetriebnahme Hinweis: Nachfolgende Programmierschritte sind immer nachein- ander durchzuführen, ein Aufruf eines gezielten Programmpunktes ist nicht möglich. Durch bestätigen der Auswahl im jeweiligen Programmpunkt mit [OK] wird automatisch der nächste Programmierschritt aufgeru- fen. Um wieder an den Anfang der Programmierung zu gelangen, Tas- te [OK] 5 Sekunden drücken.
 • Seite 11: Betrieb

  Programmierung zurücksetzen (Reset) Um eine Eingabe zu korrigieren oder ein bereits eingestelltes Pro- gramm zu löschen Taste [OK] 5 Sekunden drücken. Alle Symbole auf dem Display leuchten 1 Sekunde auf, der Be- wässerungsautomat ist nun für die neue Programmierung bereit. Betrieb Programmgesteuerte Bewässerung Die Bewässerung erfolgt automatisch gemäß...
 • Seite 12: Betrieb Beenden

  Der Bewässerungsvorgang startet, im Display erscheint das Symbol für Bewässerung aktiviert. Hinweis: Nach 60 Minuten wird der Bewässerungsvorgang au- tomatisch beendet. Stopp manuelle Bewässerung Taste [MAN / SEL] 3 Sekunden drücken. Der Bewässerungsvorgang wird beendet, das Symbol für Be- wässerung aktiviert im Display erlischt. Betrieb beenden Am Ende der Bewässerungssaison Wasserhahn schließen.
 • Seite 13: Pflege Und Wartung

  Pflege und Wartung Filterdichtung reinigen Filterdichtung im Wasseranschluss regelmäßig entnehmen und unter fließendem Wasser ausspülen. Batterie wechseln Vor jeder Bewässerungssaison Neue 9V Batterie (Typ 6LR61 / Alkaline) einlegen. Hinweis: Die Sicherheitseinrichtung des Bewässerungsautoma- ten schließt bei leerer Batterie automatisch das Ventil. Erscheint im Display das Symbol „Batterie leer“...
 • Seite 14: Hilfe Bei Störungen

  Hilfe bei Störungen Störung Ursache Behebung Display schaltet Batterie leer. Neue 9V Batterie nicht ein. (Typ 6LR61 / Al- kaline) einlegen. Batterieanschlusskon- Kontakte reini- takte oxidiert. gen. Display ganz oder Umgebungstemperatu- Bewässerungs- teilweise verdun- ren zu hoch. automat vor ho- kelt.
 • Seite 15: Technische Daten

  Störung Ursache Behebung Bewässerungspro- Bewässerungs- gramm manuell unter- programm akti- brochen (im Display vieren. wird das Symbol für Be- wässerung deaktiviert angezeigt). Leckage am Was- Filterdichtung defekt. Filterdichtung er- seranschluss. setzen. Wasseranschluss am Wasseran- Wasserhahn hat sich schluss wieder gelöst. festschrauben.
 • Seite 16: Magyar

  Tisztelt Vásárló, Készüléke első használata előtt olvassa el ezt az üzemeltetési utasítást és ez alapján járjon el. Őrizze meg jelen üzemeltetési útmutatót későbbi használat miatt vagy a későbbi tulajdonos számára. Rendeltetésszerű használat – Ezt a készüléket magán használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.
 • Seite 17: Biztonsági Utasítások

  Biztonsági utasítások Vigyázat Az öntöző automatát ne üzemeltesse ivóvízrendszerben. Az öntöző automatát csak kezeletlen, max. 30°C fokos tiszta édesvízzel üzemeltesse. Az öntöző automatát csak kültéren állítsa fel. Az öntöző automata alját fröccsenővíz ellen védeni kell és soha nem szabad vízbe mártani. Az öntöző...
 • Seite 18: A Készülék Ismertetése

  Használat Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan- e minden alkatrész és nem sérült-e a készülék! Reklamáció esetén kérjük, értesítse kereskedőjét. Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon! A készülék ismertetése Vízcsatlakozás (G ) szűrőtömítéssel Tömlőcsatlakozás Csatlakozó alkatrész a tömlőcsatlakozáshoz Kezelőfelület burkolata Az akkumulátor tartó...
 • Seite 19 Szimbólumok a kijelzőn Öntözőprogram kikapcsolva Az elmentett öntözőprogramot megszakították. Nem történik programvezérelt öntözés. Öntözés bekapcsolva Az öntöző automata szelepe nyitva van. Öntözés történik. Az akkumulátor lemerült Ha ez a szimbólum jelenik meg, az akkumulátort ki kell cserélni. Az öntözés időtartama A beállítható...
 • Seite 20: Üzembevétel Előtt

  Üzembevétel előtt Az akkumulátor burkolatát nyissa ki egy érme segítségével. Helyezze be a 9V akkumulátort (6LR61 / Alkaline típus). Minden szimbólum 1 másodpercig világít a kijelzőn, az öntöző automata most készen áll a programozáshoz. Zárja be az akkumulátor tartó fedelét. Csavarja a csatlakozó...
 • Seite 21: Üzembevétel

  Üzembevétel Megjegyzés: A következő programlépéseket mindig egymás után kell elvégezni, egy bizonyos programpont előhívása nem lehetséges. Az adott programpont kiválasztásának megerősítése az [OK] gombbal automatikusan előhívja a következő programozási lépést. Ahhoz, hogy ismét a programozás elejéhez jusson, nyomja az [OK] gombot 5 másodpercig. A kiválasztott beállításokat a programozási lépésben a villogó...
 • Seite 22 Programozás visszaállítása (Reset) Egy beadás korrigálása vagy egy már beállított program törlése Nyomja az [OK] gombot 5 másodpercig. Minden szimbólum 1 másodpercig világít a kijelzőn, az öntöző automata most készen áll az új programozáshoz. Üzem Programvezérelt öntözés Az öntözés automatikusan történik a beállított programnak megfelelően (például 2 naponta 60 percre).
 • Seite 23: Az Üzemeltetés Befejezése

  Kézi öntözés Az öntöző automatát bármikor el lehet indítani manuálisan, a beállított programok nem változnak. Kézi öntözés indítása Nyomja az [MAN / SEL] gombot 3 másodpercig. Az öntözési eljárás elindul, a kijelzőn megjelenik az öntözés bekapcsolva szimbólum. Megjegyzés: Az öntözési eljárás 60 perc után automatikusan befejeződik.
 • Seite 24: Ápolás És Karbantartás

  Ápolás és karbantartás Szűrőtömítés tisztítása A szűrőtömítést a vízcsatlakozón rendszeresen vegye ki és folyóvíz alatt öblítse ki. Akkumulátor cseréje Minden öntözési szezon előtt Helyezze be az új 9V akkumulátort (6LR61 / Alkaline típus). Megjegyzés: Az öntöző automata biztonsági berendezése üres akkumulátor esetén automatikusan lezárja a szelepet.
 • Seite 25: Segítség Üzemzavar Esetén

  Segítség üzemzavar esetén Üzemzavar Elhárítás A kijelző nem Az akkumulátor Helyezze be az új kapcsol be. lemerült. 9V akkumulátort (6LR61 / Alkaline típus). Az akkumulátor Tisztítsa meg az csatlakozó érintkezései érintkezéseket. oxidálódtak. A kijelző egészen A környezeti Óvja az öntöző vagy részben sötét.
 • Seite 26: Műszaki Adatok

  Üzemzavar Elhárítás Az öntözési eljárást Kapcsolja be az manuálisan öntözőprogramot. megszakították (a kijelzőn megjelenik az öntözés kikapcsolva szimbólum). Szivárgás a A szűrőtömítés hibás. Cserélje ki a vízcsatlakozón. szűrőtömítést. A vízcsatlakozás a Csavarja fel ismét vízcsapon leoldódott. a vízcsatlakozást. Kérdések vagy üzemzavar esetén Kärcher-telephelyünk szívesen segít Önnek.
 • Seite 27: Ochrana Životního Prostředí

  Vážený zákazníku, před prvním použitím přístroje si bezpodmínečně pečlivě přečtěte tento návod k jeho obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele. Správné používání přístroje – Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.
 • Seite 28: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny Pozor Automatické závlahové zařízení neprovozujte v systémech s pitnou vodou. Automatické závlahové zařízení provozujte s neupravenou čistou sladkou vodou o maximální teplotě 30°C. Automatické závlahové zařízení instalujte pouze v extravilánu. Automatické závlahové zařízení chraňte zespodu před odstřikující vodou a nikdy je neponořujte do vody. Před každým spuštěním automatické...
 • Seite 29 Obsluha Při vybalování zkontrolujte kompletnost a nepoškozenost obsahu zásilky. V případě reklamací informujte laskavě svého obchodníka. Ilustrace najdete na rozkládací stránce! Popis přístroje Vodní přípojka (G ) s filtračním těsněním Hadicová přípojka Spojovací díl pro hadicovou přípojku Kryt ovládacího panelu Kryt přihrádky na baterii a přípojky pro čidlo deště...
 • Seite 30: Symboly Na Displeji

  Symboly na displeji Závlahový program je deaktivován Uložený závlahový program je přerušen. Neprobíhá žádné programově řízené zavlažování. Zavlažování je aktivováno Ventil automatického závlahového zařízení je otevřen. Probíhá zavlažování. Baterie je vybitá Když se objeví tento symbol, je třeba baterii vyměnit. Doba zavlažování...
 • Seite 31: Pokyny Před Uvedením Přístroje Do Provozu

  Pokyny před uvedením přístroje do provozu Kryt přihrádky na baterie lze otevřít mincí. Vkládejte baterie 9 V (typ 6LR61 / Alkaline). Všechny symboly na displeji se na 1 vteřinu rozsvítí a automatické závlahové zařízení je připraveno k naprogramování. Uzavřete kryt přihrádky na baterie. Na hadicovou přípojku našroubujte spojovací...
 • Seite 32: Uvedení Přístroje Do Provozu

  Uvedení přístroje do provozu Upozornění: Následující programovací kroky je třeba vždy provádět v daném pořadí, vyvolání cíleného bodu programu není možné. Potvrzením volby v aktuálním programovém bodě klávesou [OK] se automaticky volá další programovací bod. Chcete-li se dostat zpátky na začátek programování, stiskněte klávesu [OK] a přidržte ji 5 vteřin.
 • Seite 33 Vynulování naprogramování (reset) Chcete-li korigovat provedené zadání nebo vymazat již nastavený program, stiskněte klávesu [OK] a přidržte 5 vteřin. Všechny symboly na displeji se na 1 vteřinu rozsvítí a automatické závlahové zařízení je nyní připraveno k novému naprogramování. Provoz Programově řízené zavlažování Zavlažování...
 • Seite 34: Ukončení Provozu

  Manuální zavlažování Automatické závlahové zařízení lze kdykoliv spustit manuálně, nastavených programů se to nedotkne. Start manuálního zavlažování Stiskněte klávesu [MAN / SEL] a přidržte 3 vteřiny. Závlahový proces se spustí, na displeji se objeví symbol pro aktivované zavlažování. Upozornění: Po 60 minutách se závlahový proces automaticky ukončí.
 • Seite 35: Ošetřování A Údržba

  Ošetřování a údržba Čištění filtračního těsnění Filtrační těsnění ve vodní přípojce pravidelně vyjímejte a vymývejte je pod tekoucí vodou. Výměna baterie Před každým závlahovým obdobím Vložte novou baterii 9 V (typ 6LR61 / Alkaline). Upozornění: Bezpečnostní mechanismus automatického závlahového zařízení uzavře při vybité baterii automaticky ventil. Jestliže se na displeji objeví...
 • Seite 36: Pomoc Při Poruchách

  Pomoc při poruchách Porucha Příčina Odstranění Displej se Baterie je vybitá. Vložte novou nezapíná. baterii 9 V (typ 6LR61 / Alkaline). Připojovací kontakty Kontakty baterie jsou zrezivělé. vyčistěte. Displej zcela nebo Okolní teplota je příliš Chraňte částečně ztmavl. vysoká. automatické závlahové...
 • Seite 37: Technické Parametry

  Porucha Příčina Odstranění Závlahový program Aktivujte manuálně přerušen (na závlahový displeji se ukáže program. symbol pro deaktivované zavlažování). Netěsnost na vodní Filtrační těsnění je Vyměňte filtrační přípojce. vadné. těsnění. Vodní přípojka je u Vodní přípojku vodovodního kohoutku znovu řádně povolená. přišroubujte.
 • Seite 38: Ochrana Životného Prostredia

  Vážený zákazník, Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte tento návod na obsluhu a riaďte sa jeho pokynmi. Návod na obsluhu si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa. Používanie výrobku v súlade s jeho určením – Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať...
 • Seite 39: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Pozor Automat na polievanie neprevádzkujte v systémoch pitnej vody. Automat na polievanie prevádzkujte len s neupravenou čistou sladkou vodou s teplotou maximálne až 30°C. Automat na polievanie inštalujte len vonku. Automat na polievanie chráňte na spodnej strane pred striekajúcou vodou a neponárajte do vody.
 • Seite 40: Popis Prístroja

  Obsluha Pri vybaľovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia a či nie je poškodené. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznámte predajcovi. Obrázky nájdete na vyklápajúcej sa strane! Popis prístroja Prípojka vody (G ) s tesnením filtra Pripojenie hadice Diel spojky pre pripojenie hadice Kryt ovládacieho panelu Kryt priestoru pre batériu a pripojenia snímača dažďa / vlhkosti (voliteľné...
 • Seite 41 Symboly na displeji Deaktivovaný program polievania Uložený program polievania je prerušený. Nevykonáva sa žiadne polievanie ovládané programom. Polievanie aktivované Ventil automatov na polievanie je otvorený. Vykonáva sa polievanie. Batéria je vybitá Ak sa zobrazí tento symbol, batériu je nutné vymeniť. Trvanie polievania Ukazuje nastaviteľné...
 • Seite 42: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Pred uvedením do prevádzky Pomocou mince otvorte veko priestoru pre batériu. Vložte 9V batériu (typ 6LR61 / Alkaline). Všetky symboly na displeji svietia 1 sekundu, automat na polievanie je teraz pripravený na programovanie. Uzavrite veko priestoru pre batériu. Na hadicovú prípojku naskrutkujte diel spojky. Západku na uvoľnenie možnosti vyklopenia posuňte smerom dole.
 • Seite 43: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky Upozornenie: Nasledovné kroky programovania je nutné vždy vykonávať za sebou, vyvolanie cieleného bodu programu nie je možné. Potvrdením výberu v príslušnom bode programu pomocou [OK] sa automaticky vyvolá nasledovný krok programu. Aby bolo možné dostať sa na začiatok programovania, držte stlačené...
 • Seite 44 Resetovanie programovania (Reset) Pre opravu vstupu alebo vymazanie už nastaveného programu držte stlačené tlačidlo [OK] počas 5 sekúnd. Všetky symboly na displeji svietia 1 sekundu, automat na polievanie je teraz pripravený na nové programovanie. Prevádzka Polievanie riadené programom Polievanie sa vykonáva automaticky podľa nastaveného programu (napríklad každé...
 • Seite 45: Ukončenie Práce

  Ručné polievanie Automat na polievanie je možné spustiť ručne v ľubovoľnom čase. Nastavené programy zostávajú nedotknuté. Spustenie ručného polievania Tlačidlo [MAN / SEL] držte stlačené počas 3 sekúnd. Spustí sa proces polievania, na displeji sa zobrazí symbol Aktivované polievanie. Upozornenie: Po 60 minútach sa automaticky ukončí proces polievania.
 • Seite 46: Starostlivosť A Údržba

  Starostlivosť a údržba Čistenie tesnenia filtra Pravidelne odoberte tesnenie filtra z vodovodnej prípojky a opláchnite pod tečúcou vodou. Výmena batérie Pred každým obdobím polievania Vložte novú 9V batériu (typ 6LR61 / Alkaline). Upozornenie: Bezpečnostné zariadenie automatov na polievanie v prípade vybitej batérie automaticky uzavrie ventil. Erscheint im Display das Symbol „Batterie leer“...
 • Seite 47: Pomoc Pri Poruchách

  Pomoc pri poruchách Porucha Príčina Odstránenie Displej sa Batéria je vybitá. Vložte novú 9V nezapína. batériu (typ 6LR61 / Alkaline). Oxidované pripojovacie Kontakty kontakty batérie. vyčistite. Displej celkom Okolitá teplota je príliš Automat na alebo čiastočne vysoká. polievanie stmavol. chráňte pred vysokými teplotami.
 • Seite 48: Technické Údaje

  Porucha Príčina Odstránenie Program polievania Aktivujte program ručne prerušte (na polievania. displeji sa zobrazí symbol pre Polievanie deaktivované). Netesnosť Chybné tesnenie filtra. Vymeňte vodovodnej tesnenie filtra. prípojky. Vodovodná prípojka na Opäť vodovodnom kohútiku priskrutkujte sa uvoľnila. vodovodnú prípojku. V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka Kärcher.
 • Seite 49: Namenska Uporaba

  Spoštovani kupec, Pred prvo uporabo naprave preberite to navodilo za obratovanje in se po njem ravnajte. To navodilo za uporabo shranite za poznejšo rabo ali za naslednjega lastnika. Namenska uporaba – Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpolnjuje zahtev za uporabo v industriji.
 • Seite 50: Varnostni Napotki

  Varnostni napotki Pozor Namakalnega avtomata ne uporabljajte v sistemih pitne vode. Namakalni avtomat uporabljajte le z neobdelano, čisto sladko vodo s temperaturo do največ 30°C. Namakalni avtomat instalirajte le v zunanjem območju. Namakalni avtomat na spodnji strani zaščitite pred pršenjem vode in ga nikoli ne potopite v vodo.
 • Seite 51: Opis Naprave

  Upravljanje Pri razpakiranju preverite popolnost in poškodovanost vsebine embalaže. V primeru reklamacij obvestite svojega prodajalca. Slike glejte na razklopni strani! Opis naprave Priključek za vodo (G ) s filtrskim tesnilom Priključek gibke cevi Spojni del za priključek gibke cevi Pokrov upravljalnega polja Pokrov baterijskega predalčka in priključka za senzor deževnice / vlage (opcijski pribor) Zaskočka za blokado / deblokado možnosti obračanja na...
 • Seite 52: Simboli Na Zaslonu

  Simboli na zaslonu Program namakanja deaktiviran Shranjeni program namakanja je prekinjen. Programsko vodeno namakanje se ne izvede. Namakanje aktivirano Ventil namakalnega avtomata je odprt. Namakanje se izvede. Prazna baterija Ko se prikaže ta simbol, je potrebno baterijo zamenjati. Trajanje namakanja Kaže nastavljivo / nastavljeno trajanje namakanja v minutah (na primer 30 minut).
 • Seite 53: Pred Zagonom

  Pred zagonom S kovancem odprite pokrov baterijskega predalčka. Vstavite 9V baterije (tip 6LR61 / Alkaline). Vsi simboli na zaslonu zasvetijo 1 sekundo, namakalni avtomat je sedaj pripravljen za programiranje. Zaprite pokrov baterijskega predalčka. Spojni del privijte na vodni priključek. Zaskočko za deblokado možnosti obračanja potisnite navzdol. Namakalni avtomat držite za ohišje in vodni priključek privijte na vodno pipo.
 • Seite 54 Zagon Opozorilo: Naslednje korake programiranja je potrebno vedno izvesti enega za drugim, priklic točno določene točke programa ni mogoč. S potrditvijo izbire v vsakokratni točki programa z [OK] se avtomatično prikliče naslednji korak programiranja. Da ponovno prispete na začetek programiranja, pritiskajte tipko [OK] 5 sekund.
 • Seite 55 Ponastavitev programiranja (Reset) Za popravljanje vnosa ali brisanje že nastavljenega programa tipko [OK] pritiskajte 5 sekund. Vsi simboli na zaslonu zasvetijo 1 sekundo, namakalni avtomat je sedaj pripravljen za novo programiranje. Obratovanje Programsko vodeno namakanje Namakanje se izvede avtomatično v skladu z nastavljenim programom (na primer vsakih 2 dni za 60 minut).
 • Seite 56 Ročno namakanje Namakalni avtomat je mogoče v vsakem trnutku ročno zagnati, nastavljeni programi ostanejo nedotaknjeni. Start ročnega namakanja Tipko [MAN / SEL] pritiskajte 3 sekunde. Postopek namakanja se zažene, na zaslonu se prikaže simbol za Namakanje aktivirano. Opozorilo: Po 60 minutah se postopek namakanja avtomatično konča.
 • Seite 57: Nega In Vzdrževanje

  Nega in vzdrževanje Čiščenje fitrskega tesnila Filtrsko tesnilo v priključku za vodo redno snamite in ga splaknite pod tekočo vodo. Menjava baterije Pred vsako namakalno sezono Vstavite novo 9V baterijo (tip 6LR61 / Alkaline). Opozorilo: Varnostna priprava namakalnega avtomata pri prazni bateriji avtomatično zapre ventil.
 • Seite 58: Pomoč Pri Motnjah

  Pomoč pri motnjah Motnja Vzrok Odprava Zaslon se ne vklopi. Prazna baterija. Vstavite novo 9V baterijo (tip 6LR61 / Alkaline). Kontakti baterije so Očistite kontakte. oksidirani. Zaslon je v celoti ali Temperatura okolice je Namakalni deloma potemnel. previsoka. avtomat zavarujte pred visokimi temperaturami.
 • Seite 59: Tehnični Podatki

  Motnja Vzrok Odprava Program namakanja je Aktivirajte ročno prekinjen (na program zaslonu se prikaže namakanja. simbol za Namakanje deaktivirano). Iztekanje na Fitrsko tesnilo je Zamenjajte vodnem priključku. okvarjeno. filtrsko tesnilo. Vodni priključek na pipi Vodni priključek se je odvil. ponovno privijte. V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo Kärcher podružnico.
 • Seite 60: Protecţia Mediului Înconjurător

  Mult stimate client, Citiţi acest manual de utilizare înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră şi acţionaţi în conformitate cu el. Păstraţi aceste instrucţiuni pentru întrebuinţarea ulterioară sau pentru următorii posesori. Utilizarea corectă – Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic şi nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.
 • Seite 61: Măsuri De Siguranţă

  Măsuri de siguranţă Atenţie Nu folosiţi automatul de irigare în reţelele de alimentare cu apă potabilă. La utilizarea automatului de irigare folosiţi numai apă dulce, curată şi netratată de o temperatură până la max. 30°C. Instalaţi automatul de irigare numai în spaţii exterioare. Feriţi partea inferioară...
 • Seite 62: Descrierea Aparatului

  Utilizarea La despachetare, verificaţi dacă conţinutul pachetului este complet şi nu prezintă defecţiuni. Pentru reclamaţii vă rugăm să contactaţi comerciantul dvs. Pentru imagini vezi pagina interioară! Descrierea aparatului Racord de apă (G ) cu garnitură de filtru Conexiune pentru furtun Element de legătură...
 • Seite 63 Simboluri pe afişaj Program de irigare dezactivat Programul de irigare salvat este întrerupt. Nu are loc o irigare comandată după program. Irigare activată Ventilul automatului de irigare este deschis. Are loc o irigare comandată după program. Baterie descărcată Dacă apare acest simbol, trebuie să schimbaţi bateria. Durată...
 • Seite 64 Înainte de punerea în funcţiune Deschideţi cu o monedă capacul compartimentului de baterii. Introduceţi bateria de 9V (tip 6LR61 / Alkaline). Toate simbolurile de pe afişaj se aprind pentru o secundă, automatul de irigare este gata de programare. Închideţi capacul compartimentului de baterii. Înşurubaţi elementul de legătură...
 • Seite 65: Punerea În Funcţiune

  Punerea în funcţiune Observaţie: Următorii paşi de programare se vor efectua întotdeauna succesiv, accesarea unui punct separat de program nu este posibilă. Prin confirmarea selectării într-un anumit punct de program cu ajutorul butonului [OK] se va accesa automat pasul următor de programare.
 • Seite 66 Resetarea programării (Reset) Pentru corectarea unei introduceri sau ştergerea unui program setat Apăsaţi butonul [OK] timp de 5 secunde. Toate simbolurile de pe afişaj se aprind pentru o secundă, automatul de irigare este gata de o nouă programare. Funcţionarea Irigare comandată după program Irigarea se efectuează...
 • Seite 67: Încheierea Utilizării

  Irigare manuală Automatul de irigare poate fi pornit oricând şi manual, programele setate se vor păstra. Pornirea irigării manuale Apăsaţi butonul [MAN / SEL] timp de 3 secunde. Începe procesul de irigare, pe afişaj apare simbolul pentru irigare activată. Observaţie: După 60 minute procesul de irigare se va termina automat.
 • Seite 68: Îngrijirea Şi Întreţinerea

  Îngrijirea şi întreţinerea Curăţarea garniturii de filtru Îndepărtaţi regulat garnitura de filtru de la racordul de apă şi spălaţi-o cu apă curentă. Înlocuirea bateriei La începutul fiecărui sezon de irigare Introduceţi noua baterie de 9V (tip 6LR61 / Alkaline). Observaţie: Dispozitivul de siguranţă a automatului de irigare va închide ventilul automat, dacă...
 • Seite 69: Remedierea Defecţiunilor

  Remedierea defecţiunilor Defecţiuni Cauza Remedierea Afişajul nu se Bateria este Introduceţi noua aprinde. descărcată. baterie de 9V (tip 6LR61 / Alkaline). Contactele bateriei sunt Curăţaţi oxidate. contactele. Afişajul este parţial Temperatura ambiantă Feriţi automatul sau total întunecat. este prea înaltă. de irigare de temperaturile prea înalte.
 • Seite 70: Date Tehnice

  Defecţiuni Cauza Remedierea Programul de irigare a Activaţi fost întrerupt manual programul de (pe afişaj apare irigare. simbolul pentru program de irigare dezactivat). Scurgeri la racordul Garnitura de filtru este Înlocuiţi garnitura se apă. defectă. de filtru. Racordul de apă de la Strângeţi din nou robineul de apă...
 • Seite 71: Namjensko Korištenje

  Poštovani kupče, Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove radne upute i postupajte prema njima. Ove radne upute sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika. Namjensko korištenje – Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.
 • Seite 72: Sigurnosni Naputci

  Sigurnosni naputci Oprez Automat za navodnjavanje nemojte koristiti u sustavima za pitku vodu. Automat za navodnjavanje koristite samo s netretiranom, bistrom, slatkom vodom maksimalne temperature do 30°C. Automat za navodnjavanje instalirajte samo u vanjskim prostorima. Zaštitite donju stanu automata za navodnjavanje od prskanja vode i ne uranjajte ga u vodu.
 • Seite 73: Opis Uređaja

  Rukovanje Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj paketa potpun i ima li oštećenja. U slučaju reklamacija odmah se obratite svome prodavaču. Slike pogledajte na preklopnoj stranici! Opis uređaja Priključak za vodu (G ) s filtarskim brtvilom Priključak crijeva Spojni dio za priključak crijeva Poklopac komandnog polja Poklopac pretinca za baterije i priključka senzora za kišu / vlagu (opcionalna oprema)
 • Seite 74 Simboli na zaslonu Program navodnjavanja je deaktiviran Pohranjeni program navodnjavanja je prekinut. Ne vrši se nikakvo programski upravljano navodnjavanje. Navodnjavanje aktivirano Ventil automata za navodnjavanje je otvoren. Vrši se navodnjavanje. Baterija je prazna Kad se pojavi ovaj simbol, morate zamijeniti bateriju. Trajanje navodnjavanja Pokazuje podesivo / postavljeno trajanje navodnjavanja u minutama (npr.
 • Seite 75: Prije Stavljanja U Pogon

  Prije stavljanja u pogon Kovanicom otvorite poklopac pretinca za baterije. Uložite bateriju od 9 V (tip 6LR61 / Alkaline). Svi simboli na zaslonu zasvijetle u trajanju od 1 sekunde, nakon čega je automat za navodnjavanje spreman za programiranje. Zatvorite poklopac pretinca za baterije. Zavijte spojni dio na priključak crijeva.
 • Seite 76: Stavljanje U Pogon

  Stavljanje u pogon Napomena: Sljedeće programske korake trebate provoditi uvijek redom jedan za drugim; poziv jedne određene programske točke nije moguć. Potvrđivanjem odabira u programskim točkama s [OK] automatski se poziva sljedeći programski korak. Za vraćanje na početak programiranja tipku [OK] držite pritisnutom 5 sekundi.
 • Seite 77 Vraćanje programiranja na početne postavke (Reset) Za ispravljanje nekog unosa ili poništavanje već namještenog programa Držite pritisnutom tipku [OK] u trajanju od 5 sekundi. Svi simboli na zaslonu zasvijetle u trajanju od 1 sekunde, nakon čega je automat za navodnjavanje spreman za ponovno programiranje.
 • Seite 78: Završetak Rada

  Ručno navodnjavanje Automat za navodnjavanje se u svako doba može ručno pokrenuti bez ikakvog utjecaja na postavljene programe. Pokretanje ručnog navodnjavanja Držite pritisnutom tipku [MAN / SEL] u trajanju od 3 sekunde. Proces navodnjavanja započinje, a na zaslonu se pojavljuje simbol aktiviranog navodnjavanja.
 • Seite 79: Njega I Održavanje

  Njega i održavanje Čišćenje filtarskog brtvila Filtarsko brtvilo u priključku za vodu redovito skidajte i ispirite u tekućoj vodi. Zamjena baterije Prije svake sezone navodnjavanja Uložite novu bateriju od 9 V (tip 6LR61 / Alkaline). Napomena: Sigurnosni uređaj automata za navodnjavanje samostalno zatvara ventil u slučaju da je baterija prazna.
 • Seite 80: Otklanjanje Smetnji

  Otklanjanje smetnji Smetnja Uzrok Otklanjanje Zaslon se ne Baterija je prazna. Uložite novu uključuje. bateriju od 9 V (tip 6LR61 / Alkaline). Priključni kontakti Očistite kontakte. baterije su oksidirali. Zaslon je sasvim ili Okolna temperatura je Zaštitite automat djelomično previsoka. za navodnjavanje zatamnjen.
 • Seite 81: Tehnički Podaci

  Smetnja Uzrok Otklanjanje Ručno prekinite Aktivirajte program navodnjavanja program (na zaslonu se navodnjavanja. pokazuje simbol deaktiviranog navodnjavanja). Curenje na Filtarsko brtvilo je Zamijenite priključku za vodu. neispravno. filtarsko brtvilo. Priključak za vodu na Priključak za pipi je otpušten. vodu ponovo čvrsto pritegnite.
 • Seite 82: Srpski

  Poštovani kupče, Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i postupajte prema njemu. Ovo radno uputstvo sačuvajte za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika. Namensko korišćenje – Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu uptrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.
 • Seite 83: Sigurnosne Napomene

  Sigurnosne napomene Oprez Automat za navodnjavanje ne sme da se koristi u sistemima za pijaću vodu. Automat za navodnjavanje sme da radi samo sa netretiranom, bistrom, slatkom vodom maksimalne temperature do 30°C. Automat za navodnjavanje sme da se instalira samo na otvorenom.
 • Seite 84 Rukovanje Prilikom vađenja uređaja iz ambalaže proverite da li je sadržaj potpun i da li postoje oštećenja. U slučaju reklamacija obavestite Vašeg prodavca. Slike pogledajte na preklopnoj stranici! Opis uređaja Priključak za vodu (G ) sa filterskom zaptivkom Priključak creva Spojni deo za priključivanje creva Poklopac komandnog polja Poklopac odeljka za baterije i priključka senzora za kišu / vlagu...
 • Seite 85 Simboli na ekranu Program navodnjavanja je deaktiviran Memorisani program navodnjavanja je prekinut. Ne vrši se nikakvo programski upravljano navodnjavanje. Navodnjavanje je aktivirano Ventil automata za navodnjavanje je otvoren. Vrši se navodnjavanje. Baterija je prazna Kada se pojavi ovaj simbol, morate da zamenite bateriju. Trajanje navodnjavanja Pokazuje podesivo / podešeno trajanje navodnjavanja u minutima (npr.
 • Seite 86: Pre Upotrebe

  Pre upotrebe Metalnim novčićem otvorite poklopac odeljka za baterije. Postavite bateriju od 9 V (tip 6LR61 / Alkaline). Svi simboli na ekranu zasvetle u trajanju od 1 sekunde, a posle toga je automat za navodnjavanje spreman za programiranje. Zatvorite poklopac pregrade za baterije. Zavijte spojni deo na priključak creva.
 • Seite 87 Stavljanje u pogon Napomena: Sledeći programski koraki se sprovodite uvek redom jedan za drugim; pozivanje jednog određenog programskog koraka nije moguće. Potvrđivanjem izbora u programskim tačkama sa [OK] automatski se poziva sledeći programski korak. Za vraćanje na početak programiranja taster [OK] držite pritisnutim u trajanju od 5 sekundi.
 • Seite 88 Vraćanje programiranja na početne vrednosti (Reset) Za prepravku nekog unosa ili poništavanje već podešenog programa Taster [OK] držite pritisnutim u trajanju od 5 sekundi. Svi simboli na ekranu zasvetle u trajanju od 1 sekunde, a posle toga je automat za navodnjavanje spreman za ponovno programiranje.
 • Seite 89 Ručno navodnjavanje Automat za navodnjavanje može u svako doba da se pokrene ručno bez ikakvog uticaja na postavljene programe. Pokretanje ručnog navodnjavanja Taster [MAN / SEL] držite pritisnutim u trajanju od 3 sekunde. Navodnjavanje se pokreće, a na ekranu se pojavljuje simbol aktiviranog navodnjavanja.
 • Seite 90: Nega I Održavanje

  Nega i održavanje Čišćenje filterske zaptivke Filtersku zaptivku u priključku za vodu redovno vadite i ispirajte pod mlazom vode. Zamena baterije Pre svake sezone navodnjavanja Postavite novu bateriju od 9 V (tip 6LR61 / Alkaline). Napomena: Sigurnosni uređaj automata za navodnjavanje samostalno zatvara ventil u slučaju da je baterija prazna.
 • Seite 91 Otklanjanje smetnji Smetnja Uzrok Otklanjanje Ekran se ne Baterija je prazna. Postavite novu uključuje. bateriju od 9 V (tip 6LR61 / Alkaline). Priključni kontakti Očistite kontakte. baterije su oksidirali. Ekran je sasvim ili Okolna temperatura je Zaštitite automat delimično taman. previsoka.
 • Seite 92 Smetnja Uzrok Otklanjanje Ručno prekinite Aktivirajte program navodnjavanja program (na ekranu se pojavljuje navodnjavanja. simbol deaktiviranog navodnjavanja). Curenje na Filterska zaptivka je Zamenite priključku za vodu. neispravna. filtersku zaptivku. Priključak za vodu na Ponovo zategnite slavini nije dovoljno priključak za zategnut.
 • Seite 93: Български

  Уважаеми клиенти, Преди първия пуск на Вашия уред прочетете това указание за употреба и го спазвайте. Запазете упътването за употреба за по-късно или за евентуален последващ собственик. Употреба по предназначение – Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията...
 • Seite 94: Указания За Безопасност

  близкия Ви оторизиран сервиз, като представите и документите за покупката. Указания за безопасност Внимание Не използвайте автомата за напояване в системи за питейна вода. Използвайте автомата за напояване само с не третирана, чиста сладка вода с температура максимум 30°C. Инсталирайте автомата за напояване само на открито. Защитете...
 • Seite 95 Обслужване При разопаковане проверете дали съдържанието на опаковката е пълно и дали не е повредено. При рекламации уведомете търговеца, продал Ви уреда. Вижте схемите на разгънатата страница! Описание на уреда Извод за вода (G ) с филтърно уплътнение Подвързване на маркуча Куплунг...
 • Seite 96 Символи на дисплея Програма за напояване деактивиране Запаметената програма за напояване е прекъсната. Не се извършва напояване, управлявано от програмата. Напояване активирано Вентилът на автомата за напояване е отворен. Не се извършва напояване. Празен акумулатор Ако се появи този символ, акумулаторът трябва да се смени. Продължителност...
 • Seite 97 Преди пускане в експлоатация Отворете капака на чекмеджето за акумулатори с монета. Поставете 9V акумулатор (тип 6LR61 / Alkaline). Всички символи на дисплея светват за 1 секунда, автоматът за напояване вече е готов за програмиране. Затворете капака на чекмеджето за акумулатори. Завинтете...
 • Seite 98 Пускане в експлоатация Указание: Следващите точки от програмирането трябва винаги да се изпълняват една след друга, не е възможно извикване на целева точка от програмирането. Посредством задействане на избора в съответната точка от програмата с [OK] автоматично се извиква следващата точка от програмата.
 • Seite 99 Нулиране на програмирането (Reset) За да коригирате въведеното или да изтриете вече настроена програма натиснете бутон [OK] за 5 секунди. Всички символи на дисплея светват за 1 секунда, автоматът за напояване вече е готов за новото програмиране. Експлоатация Напояване, управлявано от програмата Напояването...
 • Seite 100 Натиснете бутон [MAN / SEL] за 3 секунди. Процесът на напояване стартира, на дисплея се появява символът за напояване активирано. Указание: След 60 минути процесът на напояване приключва автоматично. Стоп ръчно напояване Натиснете бутон [MAN / SEL] за 3 секунди. Процесът...
 • Seite 101: Грижи И Поддръжка

  Грижи и поддръжка Почистете филтърното уплътнение Сваляйте редовно филтърното уплътнение в извода за водата и го изплаквайте под течаща вода. Смяна на акумулатор Преди всеки напоителен сезон Поставете нов 9V акумулатор (тип 6LR61 / Alkaline). Указание: Предпазното приспособление на автомата за напояване...
 • Seite 102: Помощ При Неизправности

  Помощ при неизправности Неизправност Причина Отстраняване Дисплеят не се Празен акумулатор. Поставете нов 9V включва. акумулатор (тип 6LR61 / Alkaline). Контактите на Почистете акумулатора са контактите. оксидирани. Дисплеят е напълно Околните температури Предпазвайте или частично са твърде високи. автомата за затъмнен.
 • Seite 103: Технически Данни

  Неизправност Причина Отстраняване Програмата за Активирайте напояване е прекъсната програмата за ръчно (на дисплея се напояване. показва символът за деактивирано напояване). Утечка на извода за Дефектно филтърно Сменете вода. уплътнение. филтърното уплътнение. Изводът за вода на Завийте отново крана за вода се е здраво...
 • Seite 104: Türkçe

  Sayın müşterimiz, Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyup buna göre davranınız. Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın. Kurallara uygun kullanım – Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması...
 • Seite 105: Güvenlik Uyarıları

  Güvenlik uyarıları Dikkat Sulama otomatını içme suyu sisteminde çalıştırmayın. Sulama otomatını sadece işlem görmemiş ve maksimum 30°C sıcaklıktaki işlem görmemiş tatlı suyla çalıştırın. Sulama otomatını dış alanlara kurmayın. Sulama otomatının alt tarafını su püskürtmesine karşı koruyun ve otomatı kesinlikle suya batırmayın. Sulama otomatına her çalışmadan önce görsel kontrol yapın, hasar görmeniz durumunda çalışmayı...
 • Seite 106 Kullanımı Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını ve parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Şikayet olması durumunda yetkili satıcınızı bilgilendirin. Şekiller Bkz. Katlanır sayfa! Cihaz tanımı Filtre contalı su bağlantısı (G Hortum bağlantısı Hortum bağlantısı için bağlantı parçası Kumanda panosunun kapağı Batarya bölmesi ve yağmur/nem sensörünün (isteğe bağlı...
 • Seite 107 Ekrandaki semboller Sulama otomatı programı devre dışı Kaydedilen sulama otomatı programı iptal edildi. Program kumandalı sulama gerçekleşmez. Sulama etkinleştirildi Sulama otomatının valfı açık. Bir sulama gerçekleşir. Batarya boş Bu sembol görülünce batarya değiştirilmelidir. Sulama süresi Ayarlanabilir / ayarlanmış sulama süresini dakika cinsinden gösterir (Örn;...
 • Seite 108 Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce Batarya bölmesinin kapağını bir madeni parayla açın. 9V bataryayı (Tip 6LR61 / Alkaline) yerleştirin. Ekrandaki tüm semboller 1 saniye boyunca yanar, sulama otomatı programlama için hazırdır. Batarya bölmesinin kapağını kapatın. Bağlantı parçasını hortum bağlantısına vidalayın. Çevirme olanağını açma mandalını aşağı itin. Sulama otomatını...
 • Seite 109 İşletime alma Not: Takip eden programlama adımlarını her zaman arka arkaya uygulayın, hedeflenmiş bir program noktasının çağrılması mümkün değildir. İlgili program noktasındaki seçimin [OK] ile onaylanması sonucu, bir sonraki programlama adımı otomatik olarak çağrılır. Programlanın başına dönmek için [OK] tuşuna 5 saniye boyunca basın.
 • Seite 110 Programlanın sıfırlanması (Reset) Bir girişi düzeltmek ya da yapılan bir ayarı silmek için [OK] tuşuna 5 saniye basın. Ekrandaki tüm semboller 1 saniye boyunca yanar, sulama otomatı yeni programlama için hazırdır. Çalıştırma Program kumandalı sulama Sulama, ayarlanan programa göre otomatik olarak gerçekleşir (Örn; her 2 günde bir 60 dakika boyunca).
 • Seite 111 Manüel sulama Sulama otomatı her an manüel başlatılabilir, ayarlanan programlar bundan etkilenmez. Manüel sulamanın başlatılması [MAN / SEL] tuşuna 3 saniye basın. Sulama programı başlar, sulama etkinleştirildi sembolü ekranda görülür. Not: 60 dakika sonra sulama işlemi otomatik olarak durdurulur. Manüel sulamanın durdurulması [MAN / SEL] tuşuna 3 saniye basın.
 • Seite 112: Koruma Ve Bakım

  Koruma ve Bakım Filtre contasının temizlenmesi Su bağlantısındaki filtre contasını düzenli olarak çıkartın ve akar su altında yıkayın. Akünün değiştirilmesi Her sulama sezonundan önce Yeni 9V bataryayı (Tip 6LR61 / Alkaline) yerleştirin. Not: Sulama otomatının emniyet tertibatı batarya boşken otomatik olarak valfı kapatır. Ekranda "Batterie leer"...
 • Seite 113: Arızalarda Yardım

  Arızalarda yardım Arıza Nedeni Arızanın giderilmesi Ekran açılmıyor. Batarya boş: Yeni 9V bataryayı (Tip 6LR61 / Alkaline) yerleştirin. Batarya bağlantı Kontakları kontakları oksitlenmiş. temizleyin. Ekran tamamen ya Çevre sıcaklıkları çok Sulama otomatını da kısmen karardı. yüksek. yüksek sıcaklıklara karşı koruyun. Programlamaya Su musluğu kapalı.
 • Seite 114: Teknik Bilgiler

  Arıza Nedeni Arızanın giderilmesi Sulama programı elle Sulama durduruldu (sulama programını devre dışı sembolü etkinleştirin. ekranda gösterilir). Su bağlantısında Filtre contası arızalı. Filtre contasını kaçak. değiştirin. Su bağlantısı su Su bağlantısını musluğundan tekrar vidalayın. gevşemiş. Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa Kärcher distribütörümüz size seve seve yardımcı...
 • Seite 118 Phone: (02) 2299-9626 UA Kärcher Ukraine, Kilzeva doroga, 9, 03191 Kyiv, Phone: (044) 5947575 UAE Karcher FZE, Jebel Ali Free Zone, RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai , Phone: (04) 8836-776 ZA Kärcher (Pty.) Limited, 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale 1614,...

Inhaltsverzeichnis