Herunterladen Diese Seite drucken

Beko DC 7230 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Droogautomaat
Dryer
Sèche-linge
Trockner
DC 7230
DC 7230 XS

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Beko DC 7230

 • Seite 1 Droogautomaat DC 7230 Dryer DC 7230 XS Sèche-linge Trockner...
 • Seite 2 Lees deze handleiding grondig door voor u het product in gebruik neemt! Geachte Klant We hopen dat uw product, dat in een moderne fabriek werd geproduceerd en dat de strengste kwaliteitscontroles heeft ondergaan, u zeer goede resultaten geeft. We adviseren u deze handleiding grondig door te lezen voor u het product voor het eerst gebruikt en deze bij te houden voor later gebruik.
 • Seite 3 Belangrijke veiligheidsinformatie Deze sectie bevat veiligheidsinformatie die compatibel is met het stopcontact, laat dan zal helpen om de risico’s op persoonlijke een bevoegde elektricien het stopcontact verwondingen of materiële beschadigingen vervangen door een die geschikt is. te beperken. Indien u deze instructies niet •...
 • Seite 4 of de handleiding staat aangegeven. droogautomaat niet in gebruik is of nadat • De binnenzijde en de uitlaatbuis van het droge wasgoed uit de droogautomaat het product moeten regelmatig door verwijderd werd, schakel het toestel uit gekwalificeerd onderhoudspersoneel middels de aan/uit-knop. In het geval de worden gereinigd.
 • Seite 5 Installatie Neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkend servicepunt voor installatie van uw product. Voorbereiding van de locatie en elektrische installatie voor het product is de verantwoordelijkheid van de klant. Installatie en elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Controleer voor de installatie visueel of het product defecten heeft.
 • Seite 6 Voetjes verstellen nodige werkzaamheden te laten uitvoeren. • Controleer of de voedingsaansluitingen Ten einde ervoor te zorgen dat uw machine van het product in overeenstemming zijn stiller en zonder trillingen werkt, moet deze met de instructies die werden gegeven waterpas en in evenwicht op zijn poten staan. in de betreffende hoofdstukken van deze Zet de machine in evenwicht door de poten aan handleiding.
 • Seite 7 Technische specificaties Hoogte (aanpasbaar) 84.6 cm Breedte 59.5 cm Diepte 53 cm Capaciteit (max.) 7 kg Gewicht (netto) 35 kg Voltage Aangeduid gebruikt vermogen Zie typeplaatje Modelcode Typeplaatje bevindt zich achter de vuldeur. 7 FL...
 • Seite 8 Initiële voorbereidingen voor het drogen Dingen die u kunt doen om energie te besparen: • Zorg ervoor dat u het product volledig gevuld gebruikt, maar let op dat u het niet Niet Drogen bij Drogen bij te zwaar belaadt. Trommeldrog trommeldrogen normale lage en toegestaan •...
 • Seite 9 droger. maximum laadcapaciteit • Items die zijn vervuild door kookolie, aceton, Meer wasgoed in de machine doen dan alcohol, stookolie, ontvlekker, terpentijn, het niveau aangegeven in de afbeelding paraffine en paraffineverwijderaar moeten in is niet aan te raden. De droogresultaten heet water worden gewassen met een extra zullen verminderen wanneer de machine te hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de...
 • Seite 10 Een programma selecteren en uw machine bedienen Bedieningspaneel 1. Waarschuwingslampje filter reinigen 5. Programmaverloopindicator Waarschuwingslampje gaat branden Wordt gebruikt om het verloop van het wanneer de filter vol is. huidige programma op te volgen. 2. Programmaverloopindicator 6. Starten/Pauze/Annuleren-knop Wordt gebruikt om het verloop van het Wordt gebruikt om het programma te huidige programma op te volgen.
 • Seite 11 De machine inschakelen uw synthetische kleding (zoals hemden, bloezen, gemengde synthetische/katoenen U kunt de machine klaarmaken om het kledingstukken, enz.). programma te selecteren door op de knop “Aan/Uit” te drukken. Droog geen gordijnen en voile glasgordijnen in de machine. Drukken op de knop “Aan/Uit” betekent •...
 • Seite 12 gesloten omgeving werd geplaatst, verluchten dankzij dit programma om onaangename geuren te deodoriseren. • Timerprogramma’s U kunt timerprogramma’s van 10, 20, 40 of 60 minuten kiezen om het gewenste droogniveau te verkrijgen bij lage temperaturen. Het programma droogt op de geselecteerde tijd ongeacht de droogtemperatuur.
 • Seite 13: Inhaltsverzeichnis

  Programmaselectie en verbruikstabel Hoeveelheid resterende Capaciteit Centrifugeersnelheid Programma’s vochtigheid Droogtijd (minuten) (kg) in wasmachine (tpm) benadering Katoen/Gekleurde was Kastdroog 1000 % 60 1000 % 60 Confectie plus 1000 % 60 Strijkdroog Xpress 35 1200-1400 Hemden 1000 Jeans 1000 Delicaat 1.75 Synthetisch Kastdroog % 40...
 • Seite 14: A Kastdroog

  Hulpfunctie Tijdens de startuitstelperiode kan meer was Audiowaarschuwing annuleren worden geladen / verwijderd. Uw machine produceert een Tijdens de startuitstelperiode wordt de was audiowaarschuwing wanneer het programma iedere 10 minuten gedurende 4 seconden ten einde is. Indien u dit zoemend geluid niet wilt gedraaid om kreuken te voorkomen.
 • Seite 15 draaien. knoppen behalve de aan/uit-toets op het 3. Druk op de knop “Start/Pauze/Annuleren” paneel gedeactiveerd. om het programma te starten. Druk de knoppen “Audiowaarschuwing annuleren” en “Start/Pauze/Annuleren” Druk gedurende 3 seconden op de gelijktijdig en gedurende 3 seconden in om het “Start/Pauze/Annuleer”...
 • Seite 16 Beëindigen door het programma te annuleren Om een geselecteerd programma te annuleren: Druk gedurende 3 seconden op de Starten/Pauze/Annuleren-knop. De waarschuwingslampjes “Filterreiniging”, “Waterreservoir” en “Einde/Antikreuk” beginnen ter herinnering te branden aan het einde van deze periode. Omdat de binnenkant van de machine zeer heet zal zijn wanneer u een programma annuleert tijdens de werking van de droogautomaat, moet u het...
 • Seite 17 Onderhoud en reiniging Filter-cartridge / Binnenoppervlak Er bevinden zich vochtigheidssensors in uw droogautomaat die detecteren wanneer deur het wasgoed droog is of niet. De pluizen en vezels die in de lucht vrijkomen Om de sensor te reinigen: van het wasgoed tijdens de droogbeurt, 1.
 • Seite 18 2 - Maak het waterreservoir leeg. 3. Trek de condensor eruit. 4. Reinig de condensor door gebruik van een douchekop met water onder druk en wacht 3 – Indien er pluizen zitten in de trechter van tot het water is weggelopen. het waterreservoir, spoel dit dan weg onder stromens water.
 • Seite 19 Voorgestelde probleemoplossing Het droogproces duurt te lang • De netstructuur van de filter kan verstopt raken. Met water wassen. Het wasgoed is nat aan het einde van de droogbeurt. • De netstructuur van de filter kan verstopt raken. Met water wassen. •...
 • Seite 20 Read this manual prior to initial operation of the product! Dear Customer, We hope that your product, which has been manufactured in modern facilities and passed through a strict quality control procedure, will give you very good results. We advise you to read through this manual carefully before using your product and keep it for future reference.
 • Seite 21 Important safety information This section includes safety information that a suitable one. will help protection from risks of personal • Items cleaned or washed with gasoil/ injuries or materialistic damages. Failure fuel oil, dry-laundry solvents and other to follow these instructions shall cause combustible or explosive materials as any warranty and reliability commitment to well as the items that are contaminated...
 • Seite 22 Intended use connection, have it checked by a qualified electrician, service representative or service • This product has been designed for personnel. domestic use. It should not be used for • Do not reach into the machine when the other purposes. drum is spinning.
 • Seite 23 Installation Refer to the nearest Authorised Service Agent for installation of your product. Preparation of location and electrical installation for the product is under customer’s responsibility. Installation and electrical connections must be carried out by a qualified personnel. Prior to installation, visually check if the product has any defects on it.
 • Seite 24 Rotate the feet to adjust until the machine product are manufactured from recyclable stands level and firmly. materials. Sort and dispose of them in accordance with recycled waste instructions. Do not dispose of them with normal domestic waste. Transportation of the machine 1.
 • Seite 25 Technical specification Height (adjustable) 84.6 cm Width 59.5 cm Depth 53 cm Capacity (max.) 7 kg Weight (net) 35 kg Voltage Rated power input See type label Model code Type label is located behind the loading door. 25 EN...
 • Seite 26 Initial preparations for drying Things to be done for energy A B C saving: • Make sure that you operate the product at its full capacity but pay attention to not exceeding it. • Spin your laundry at the highest speed possible when washing them.
 • Seite 27 A Consider the information in the • Do not dry items cleaned with industrial chemicals in the dryer. "Programme Selection Table". Always • Do not dry your unwashed laundry in the start the programme in accordance with the maximum load capacity. dryer.
 • Seite 28 Selecting a Programme and Operating Your Machine Control panel 5. Programme selection knob 1. Filter cleaning warning light Used to select a programme. Warning light turns on when the filter is full. 6. Start/Pause/Cancel button 2. Program follow-up indicator Used to start, pause or cancel the programme. Used to follow-up the progress of the current 7.
 • Seite 29: Xpress 35

  Preparing the machine programme is over. This programme rotates the laundry in 10-minute intervals to prevent 1. Plug in your machine. creasing. 2. Place the laundry in the machine. Special programmes 3. Press the “On/Off” button. For special cases, there are also extra Pressing the “On/Off”...
 • Seite 30 Program selection and consumption table Approximate Spin speed amount of Drying time Programs Capacity (kg) in washing remaining (minutes) machine (rpm) humidity Cottons / Coloreds Ready to Wear 1000 % 60 Ready to Wear + 1000 % 60 Ready to Iron 1000 % 60 Xpress 35'...
 • Seite 31 Time delay “Final / Anti-creasing”: - Illuminates when the program comes to an If you wish to dry your clothes at a later time, end and anti-creasing function is activated. thanks to the time delay function, you can If more than one LED light up or delay the program start up to 3 hours, 6 hours flash concurrently, it means there is or 9 hours.
 • Seite 32 Ending the programme through process, but this process will extend the programme duration and increase energy canceling consumption since the drying will be To cancel any selected programme: interrupted continuously. Therefore, it is Press “Start/Pause/Cancel” button for about recommended to add laundry before the 3 seconds.
 • Seite 33 Maintenance and cleaning 2. Allow the machine to cool down if drying Filter Cartridge / Door Inner has been carried out. Surface 3. Wipe the metal sensors with a soft cloth, Lint and fibres released from the laundry to the dampened with vinegar and dry them.
 • Seite 34 4-Place the water tank into its seat. 4. Clean the condenser by applying pressurized water with a shower armature For the condenser; and wait until the water drains. Hot and humid air in the condenser is cooled with the cold air from the room. Thus, the humid air circulating in your dryer is condensed and then pumped into the tank.
 • Seite 35 Suggested solutions for problems Drying process takes too much time • Meshes of the filter may be clogged. Wash with water Laundry comes out wet at the end of drying. • Meshes of the filter may be clogged. Wash with water. •...
 • Seite 37 Veuillez lire ce manuel avant la première utilisation de votre appareil ! Chère cliente, cher client, Nous espérons que ce produit, fabriqué dans des usines modernes et soumis à des procédures strictes d’assurance qualité, vous donneront des résultats optimaux. Nous vous conseillons de lire ce manuel attentivement avant d’utiliser votre appareil et de le conserver à...
 • Seite 38 Consignes importantes de sécurité Cette section comprend des informations ou d’adaptateurs pour brancher le sèche- relatives à la sécurité qui vous aideront à linge au secteur pour réduire le risque vous protéger contre les risques de blessures d’électrocution. corporelles ou de dégâts matériels. Le •...
 • Seite 39 • Ne jouez pas avec les commandes. • La lingerie contenant des renforts • Ne réalisez aucune opération de réparation métalliques ne doit pas être placée dans le ou de remplacement sur le produit, sèche-linge. Si les renforts métalliques se même si vous savez ou possédez les détachent pendant le séchage, cela peut capacités pour les effectuer, sauf si cela...
 • Seite 40 Installation Consultez votre agent de service agréé le plus proche pour l’installation de votre produit. La préparation du site et de l'installation électrique du produit relève de la responsabilité du client. L'installation et les branchements électriques doivent être réalisés par du personnel qualifié. Avant l'installation, vérifiez visuellement si le produit présente des défauts.
 • Seite 41 Réglage des pieds Mise au rebut des matériaux Afin de s’assurer que votre appareil fonctionne d’emballage en silence et sans vibration, il doit être stable, Les matériaux d’emballage sont dangereux horizontal et équilibré sur ses pieds. Equilibrez la pour les enfants. Conservez tous les matériaux machine en réglant les pieds.
 • Seite 42 Spécifications techniques Hauteur (réglable) 84.6 cm Largeur 59.5 cm Profondeur 53 cm Capacité (max.) 7 kg Poids (net.) 35 kg Tension Puissance de sortie nominale Voir fiche signalétique Code du modèle La fiche signalétique se trouve derrière la porte de chargement. 42 FR...
 • Seite 43 Préparations du linge Mesures à adopter pour économiser de l’énergie: • Assurez-vous de faire fonctionner l’appareil à pleine charge sans surcharger la machine. Toutefois, veillez à ne pas surcharger la machine. • Essorez le linge à la vitesse maximale au cours du lavage.
 • Seite 44 endommageront le sèche-linge. Les poids suivants sont donnés à titre indicatifs. Préparation du linge au séchage Linge de maison Poids approximatif • Vérifiez tous les articles avant de les charger (g.) dans l’appareil pour vous assurer qu’il ne reste pas de briquets, pièces de monnaie, Couettes en coton (double) 1500 objets métalliques, aiguilles, etc.
 • Seite 45 Sélection d’un programme et utilisation de votre appareil Bandeau de commande 1. Témoin d’avertissement de nettoyage du 5. Sélecteur de programmes Utilisé pour sélectionner un programme. filtre Le témoin d’avertissement s’allume lorsque le 6. Bouton départ/pause/annulation filtre est plein. Uilisé pour démarrer, mettre en pause ou annuler le programme.
 • Seite 46 Mise en marche de la machine •Antifroissage Un programme anti-froissement de 2 heures 1. Branchez votre machine. s’activera si vous ne retirez pas le linge de la 2. Introduisez le linge dans la machine. machine à la fin d’un programme. Ce programme 3.
 • Seite 47 Sélection de programmes et tableau de consommation Quantité Capacité Vitesse d’essorage Durée de séchage Programmes approximative (kg) du lave-linge (tr/min) (minutes) d’humidité résiduelle Coton / Couleur Prêt-à-porter 1000 % 60 Prêt-à-porter plus 1000 % 60 Prêt-à-repasser 1000 % 60 Xpress 35 1200-1400 Chemises 1000...
 • Seite 48 Déroulement du programme Réservoir plein Le témoin d’avertissement commence à Le déroulement d’un programme en cours est clignoter lorsque le réservoir est rempli d’eau. affiché par l’indicateur de suivi du programme. La machine cessera de fonctionner si le témoin Au début de chaque nouvelle étape du d’avertissement s’allume et qu’un programme programme, le témoin correspondant s’allume et est en cours.
 • Seite 49 Ajout/retrait du linge en mode de veille enfants. Un bip simple se fait entendre et la Pour ajouter ou retirer du linge après le démarrage sécurité enfants est désactivée. du programme : Un double bip retentit si vous tournez la 1.
 • Seite 50 Entretien et nettoyage Cartouche filtrante / Surface intérieure Pour nettoyer le capteur : 1. Ouvrez la porte de chargement du sèche- de la porte linge. Les peluches et fibres qui se dégagent du linge 2. Laissez la machine se refroidir si un dans l’air au cours du cycle de séchage sont séchage vient d’être réalisé.
 • Seite 51 2-Videz l’eau du réservoir 3. Retirez le condenseur. 4. Nettoyez le condenseur en appliquant de l’eau sous pression à l’aide d’une armature 3- Si des peluches sont présentes sur de douche et attendez que l’eau s’écoule. l’entonnoir du réservoir d’eau, nettoyez-les sous l’eau courante.
 • Seite 52 Suggestions de solutions aux problèmes Le processus de séchage est excessivement long. • Les mailles du filtre peuvent être obstruées. Lavez-les à l’eau. Le linge est mouillé à la fin du séchage • Les mailles du filtre peuvent être obstruées. Lavez-les à l’eau. •...
 • Seite 54 Bitte lesen Sie diese Anleitung gut durch, bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen! Sehr geehrter Kunde, Wir wünschen uns, dass unser Produkt, das in modernen Betrieben hergestellt wurde und strikte Qualitätskontrollen durchlaufen hat, bei Ihnen optimal und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit arbeitet. Daher möchten wir Ihnen ans Herz legen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen, bevor Sie das Produkt benutzen.
 • Seite 55 Wichtige Sicherheitshinweise In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Stromversorgung; es besteht eine gewisse Sicherheitshinweise, die Sie vor Verletzungen Stromschlaggefahr. und Sachschäden bewahren. Bei • Verändern Sie den Netzstecker des Nichtbeachtung dieser Hinweise erlöschen Gerätes nicht. Falls sich der Netzstecker sämtliche Garantie- und Haftungsansprüche. nicht in die Steckdose einstecken lassen Allgemeine Sicherheitshinweise sollte, lassen Sie die Steckdose von...
 • Seite 56 • Verzichten Sie auf eigenmächtige Metallteile, Nadeln, usw. und entfernen Sie Reparaturen und den Austausch von diese, bevor Sie die Textilien in das Gerät Teilen, auch wenn Sie sich dazu in der geben. Lage fühlen. Führen Sie solche Tätigkeiten • Schalten Sie den Trockner nach Ablauf des nur dann aus, wenn diese ausdrücklich in Trocknungsprogramms immer mit der Ein-/ der Bedienungs- oder Wartungsanleitung...
 • Seite 57 Installation Lassen Sie Ihr Gerät vom autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe installieren. Die Vorbereitung des Aufstellungsortes und der elektrischen Gegebenheiten obliegt dem Kunden. Installation und elektrischer Anschluss müssen von qualifizierten Fachleuten ausgeführt werden. Schauen Sie sich das Gerät vor der Installation genau an, achten Sie auf Defekte.
 • Seite 58 Füße einstellen und Stromversorgung entsprechend vorbereitet wurden. Falls dies nicht der Fall Damit Ihre Maschine leise und vibrationsfrei sein sollte, lassen Sie die nötigen Arbeiten arbeiten kann, muss sie absolut gerade durch einen qualifizierten Elektriker und ausbalanciert stehen. Sie balancieren ausführen.
 • Seite 59 Technische Daten Höhe (verstellbar) 84.6 cm Breite 59.5 cm Tiefe 53 cm Füllmenge (max.) 7 kg Gewicht (netto) 35 kg Spannung Anschlussleistung Siehe Typenschild Modelnummer Das Typenschild finden Sie hinter der Tür des Trockners. 59 DE...
 • Seite 60 Vorbereitungen vor dem Trocknen Hinweise zum Energiesparen: • Versuchen Sie das Gerät möglichst voll beladen zu nutzen, überladen Sie es jedoch nicht. • Schleudern Sie sämtliche Textilien beim Waschen mit der höchstmöglichen Drehzahl. Dadurch verkürzt sich die Trocknungszeit, der Energieverbrauch sinkt.
 • Seite 61 • Trocknen Sie keine ungewaschenen Bitte orientieren Sie sich an den Hinweisen Textilien mit Ihrem Gerät. in der Programmauswahltabelle. Wählen • Textilien, die mit Speiseöl, Azeton, Alkohol, Sie grundsätzlich ein für die maximale Benzin, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin, Beladung geeignetes Programm. Paraffin oder Paraffinentferner verunreinigt Wir raten davon ab, das Gerät mit mehr wurden, müssen zunächst mit reichlich...
 • Seite 62 Programm auswählen und mit der Maschine arbeiten Bedienfeld 1. Filter reinigen-Leuchte 6. Start/Pause/Abbrechen-Taste Leuchtet auf, wenn der Filter voll ist. Zum Starten, Anhalten und Abbrechen 2. Programmfolgeanzeige von Programmen. 7. Wassertank-Hinweisleuchte* Zeigt den Fortschritt des derzeit ausgeführten Programms. Leuchtet auf, wenn der Wassertank voll 3.
 • Seite 63: Hemden

  Gerät vorbereiten Trocknen Sie keine Vorhänge und Gardinen 1. Stecken Sie den Netzstecker der Maschine im Wäschetrockner. ein. Knitterschutz 2. Geben Sie die Wäsche in die Maschine. Hierbei handelt es sich um ein zweistündiges 3. Drücken Sie die Ein-/Austaste. Knitterschutz-Programm, das Ihre Wäsche Durch die bloße Betätigung des Ein-/ vor dem Zerknittern schützt, wenn Sie die Ausschalters wird das Programm noch...
 • Seite 64 •Auffrischen Hierbei wird die Wäsche lediglich 10 Minuten lang durchlüftet; dabei wird keine Heißluft eingesetzt. Dieses Programm können Sie zum Beispiel einsetzen, um Wäsche von unangenehmen Gerüchen zu befreien, wenn diese lange im Schrank gehangen hat. Timerprogramme Sie können eines der 10, 20, 40 oder 60 Minuten dauernden Timerprogramme wählen, um den gewünschten Trocknungsgrad bei niedrigen Temperaturen zu erreichen.
 • Seite 65: Jeans

  Programmauswahl- und Verbrauchstabelle Kapazität Ungefähre Trocknungszeit Schleudergeschwindigkeit Progamme (kg) Restfeuchte (Minuten) Waschmaschine (U/min) Baumwolle/Buntwäsche Schranktrocken 1000 % 60 Schranktrocken 1000 % 60 plus Bügeltrocken 1000 % 60 Xpress 35 1200-1400 Hemden 1000 Jeans 1000 Feinwäsche 1.75 Synthetik Schranktrocken % 40 Energieverbrauchswerte Kapazität Schleudergeschwindigkeit...
 • Seite 66 Zusatzfunktionen nachdem Sie die Verzögerungszeit ausgewählt haben und zum Abschluss die Tonsignale abschalten Start/Pause/Abbrechen-Taste drücken. Beim Abschluss eines Programms informiert Sie das Gerät durch ein Tonsignal. Wenn Sie Während die Zeitverzögerung läuft, können auf akustische Signale verzichten möchten, Sie weitere Wäsche hinzufügen oder drücken Sie die „Tonsignale abschalten“-Taste.
 • Seite 67 Kindersicherung aber in das „Extratrocken“-Programm ändern. Dazu halten Sie die Start/Pause/ Eine Kindersicherung sorgt dafür, dass Abbrechen-Taste 3 Sekunden lang Programme nicht durch Drücken von Tasten gedrückt, um das laufende Programm unterbrochen werden können, während das abzubrechen. Gerät arbeitet. Wenn die Kindersicherung 2.
 • Seite 68 Programmabschluss durch Programmabbruch So brechen Sie ein Programm ab: Halten Sie die Start/Pause/Abbrechen-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchten „Filter reinigen“, „Wassertank“ und „Ende/ Knitterschutz“ leuchten zur Erinnerung auf. Da das Innere des Trockners nach dem Abbrechen eines Programms noch sehr heiß...
 • Seite 69 Wartung und Reinigung Filterkassette/Türinnenseite Beim Trocknen lösen sich Fusseln und einzelne Fasern von der Wäsche. Diese Rückstände sammeln sich in der Filterkassette. 1. Öffnen Sie die Gerätetür. 2. Falls das Gerät noch warm sein sollte, lassen Sie es zunächst abkühlen. 3.
 • Seite 70 3. Ziehen Sie den Kondensator heraus. 2. Leeren Sie den Wassertank aus. 4. Reinigen Sie den Kondensator unter einem kräftigen Wasserstrahl (z. B. mit dem Duschkopf), lassen Sie das Wasser komplett ablaufen. 3. Falls sich Fusseln im Trichter des Wassertanks angesammelt haben sollten, entfernen Sie diese unter fließendem Wasser.
 • Seite 71 Lösungsvorschläge bei Problemen Das Trocknen dauert zu lange • Die Filterporen können sich mit der Zeit zusetzen. Mit Wasser auswaschen. Die Wäsche ist nach Abschluss des Trocknens noch feucht. • Die Filterporen können sich mit der Zeit zusetzen. Mit Wasser auswaschen. •...

Diese Anleitung auch für:

Dc 7230 xs