Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Înainte De A Folosi Aparatul; Recomandări Pentru Protecţia Mediului Înconjurător - Bauknecht KVIP 2850/A++ Gebrauchsanweisung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Aparatul pe care l-aţi achiziţionat a fost conceput pentru
a fi folosit în ambientul casnic şi de asemenea:
- în spaţiile bucătărie din întreprinderi, magazine şi/sau
instituţii
- în ferme
- în hoteluri, moteluri, pensiuni, bed & breakfast pentru
fiecare client.
Pentru a folosi cât mai bine aparatul dv. Vă invităm să
citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire în care veţi
găsi descrierea aparatului şi sfaturi folositoare.
Păstraţi această broşură pentru consultarea ulterioară.
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
1. Ambalajul
Materialul din care este făcut ambalajul este refolosibil
100% şi are simbolul de reciclare.
Pentru aruncarea lui trebuie respectate normele locale în
vigoare. Materialele folosite la ambalaj (pungi de plastic,
părţi de polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor pentru că sunt o sursă potenţială de pericol.
2. Scoaterea din uz/Distrugerea
Aparatul a fost realizat din materiale refolosibile.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva
Europeană 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Asigurându-vă că acest aparat este
scos din circulaţie (aruncat) în mod corect, contribuiţi la
prevenirea eventualelor consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi sănătatea oamenilor.
Simbolul
de pe aparat sau documentaţia însoţitoare
indică faptul că acest aparat nu trebuie aruncat ca un
simplu gunoi de tip casnic şi că trebuie predat la un punct
de recoltare special pentru reciclarea aparatelor electrice
şi electronice.
În momentul când aparatul trebuie aruncat acestuia i se
va tăia cablul de alimentare pentru a nu putea fi folosit, iar
uşile şi rafturile de la interior vor fi scoase în aşa fel încât
copiii să nu aibă acces cu uşurinţă în interiorul aparatului.
Scoateţi-l din circulaţie conform normelor locale de
aruncare a gunoaielor şi predaţi-l la punctele speciale de
recoltare şi nu-l lăsaţi nesupravegheat nici măcar pentru
puţine zile pentru că este o sursă de pericole pentru un
copil. Pentru ulterioare informaţii cu privirea la modul de
comportare pentru recuperarea şi reciclarea acestui aparat
CURĂŢAREA, DEZINFECTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA DISTRIBUITORULUI
DE GHEAŢĂ ŞI/SAU DE APĂ (dacă există în dotare)
Nerespectarea indicaţiilor de dezinfectare poate
prejudicia siguranţa igienică a apei distribuite.
• La prima utilizare a aparatului se recomandă să lăsaţi
să curgă 9-14 litri de apă sau s-o lăsaţi să curgă timp
de 6-7 minute (chiar dacă nu sunt consecutive, cu
condiţia să fie înainte de a consuma apa) şi să aruncaţi
gheaţa produsă în primele 24 de ore.
• Pentru a pune la loc dispozitivul pentru apă (dacă
există), trebuie să aveţi mâinile foarte curate.
• Se recomandă să se folosească numai apă curentă
pentru a curăţa periodic recipientul sau sertarul pentru
cuburile de gheaţă.
ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL
40
1. După ce aţi scos din ambalaj aparatul, asiguraţi-vă că
acesta nu a fost vătămat şi că uşa se închide perfect.
Eventualele stricăciuni trebuie să fie comunicate
vânzătorului în 24 de ore de la livrarea produsului.
2. Recomandăm să aşteptaţi cel puţin două ore înainte de
a pune în funcţiune aparatul pentru a permite circuitului
refrigerator să fie perfect eficient.
3. Asiguraţi-vă ca instalarea şi conectarea la reţeaua de
curent electric să fie executate de un tehnician calificat
cu respectarea instrucţiunilor producătorului şi în
conformitate cu normele locale de securitate.
4. Curăţiţi interiorul aparatului înainte de a-l folosi.
contactaţi biroul local specializat, serviciul de salubritate
sau magazinul unde a fost cumpărat aparatul.
Informaţie:
Acest aparat este lipsit de CFC. Circuitul refrigerant
conţine R134a (HFC) sau R600a (HC) (vezi plăcuţa
matricolă situată la interiorul aparatului).
Pentru aparatele cu Izobutan (R600a): izobutanul este un
gaz natural fără efecte asupra mediului înconjurător, dar
inflamabil. Este deci indispensabil să vă convingeţi că
tuburile circuitului refrigerant să nu fie vătămate.
Acest produs ar putea conţine gaze fluorurate cu efect de
seră, care cad sub incidenţa Protocolului de la Kyoto;
gazul de răcire este conţinut într-un sistem sigilat ermetic.
Gaz de răcire: R134a are un potenţial de încălzire globală
(GWP) de 1300.
Declaraţie de conformitate
• Acest aparat este destinat conservării de produse
alimentare şi e produs în conformitate cu regulamentul
(CE) Nr. 1935/2004.
• Acest aparat a fost proiectat, fabricat şi comercializat în
conformitate cu:
- obiectivele de securitate din Directiva Tensiune Joasă
2006/95/CE;
- cerinţele de protecţie din Directiva "EMC"
2004/108/CE.
Securitatea electrică a aparatului este asigurată numai
când aparatul este branşat la o instalaţie eficientă de
legare la pământ conformă cu legea.
• Se recomandă să se efectueze semestral o
dezinfectare a sistemului de distribuire a gheţii şi a apei,
folosind soluţii dezinfectante adecvate pentru
materialele care vin în contact cu alimentele (pe bază
de hipoclorit de sodiu), care să nu modifice
caracteristicile materialelor. Clătiţi cu apă curentă
înainte de utilizare.
• Înlocuirea pieselor distribuitorului de gheaţă şi apă
trebuie să fie efectuată cu componente originale
furnizate de producător.
• Intervenţiile tehnice trebuie efectuate numai de personal
calificat sau de Serviciul de Asistenţă tehnic.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis