Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

A Készülék Használata Előtt; Környezetvédelmi Tanácsok - Bauknecht KVIP 2850/A++ Gebrauchsanweisung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Az Ön által vásárolt készülék háztartási alkalmazásra
és az alábbi helyeken történő használatra szolgál:
- munkahelyeken, üzletekben és/vagy irodákban levő
konyhákban
- üzemekben
- hotelekben, motelekben, bérlakásokban és
fizetővendéglátó szálláshelyeken a vendégek általi
használatra.
A készülék megfelelő üzemeltetése érdekében
tanácsos figyelmesen elolvasni a használati utasítást,
ahol a termékleírást és hasznos tanácsokat talál.
Ajánlatos a használati utasítást megőrizni, mert
később még szükség lehet rá.
1. Csomagolóanyag
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és az
újrahasznosíthatóság jelével van ellátva. A csomagolóanyag
elhelyezésénél a helyi előírásokkal összhangban kell eljárni.
A csomagolóanyagot (műanyag fólia, polisztirol elemek,
stb.) gyermekektől távol kell tartani, mert veszélyforrást
jelenthetnek.
2. Kiselejtezés/hulladéklerakás
A termék újrahasznosítható anyagok felhasználásával
készült. Ez a készülék az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai
irányelv (WEEE) szerinti jelzéssel van ellátva. Ha Ön ügyel
arra, hogy a kiselejtezett készülék megfelelő módon kerüljön
elhelyezésre, akkor azzal hozzájárul a környezeti és
egészségügyi ártalmak elkerüléséhez.
A terméken vagy annak iratain feltüntetett
utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus
berendezések újrahasznosítását végző telephelyek
valamelyikén kell leadni. Kiselejtezéskor a hálózati zsinór
elvágásával tegye a készüléket használhatatlanná, valamint
szerelje le az ajtókat és a polcokat is, hogy a gyermekek ne
mehessenek be könnyen a készülék belsejébe. A készülék
kiselejtezésekor a hulladékok elhelyezésére vonatkozó helyi
előírások szerint kell eljárni, és a készüléket a kijelölt
begyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni ügyelve arra, hogy a
készülék még pár napig se maradjon őrizetlenül, mert a
gyerekekre nézve veszélyforrást jelent. A termék
kezelésével, visszanyerésével vagy újrahasznosításával
kapcsolatban a helyileg illetések hivatal, a háztartási
A JÉG- ÉS/VAGY VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE ÉS
A fertőtlenítési előírások betartásának elmaradása esetén
nem szavatolható a kiadagolt víz biztonságos minősége.
• A készülék első használatakor ajánlatos a víz folyatása 9-
14 liter mennyiségben, illetve 6-7 percen át (ha nem is
folyamatosan, de a fogyasztás előtt mindenképpen),
valamint az első 24 órában képződött jég kidobása .
• A kivehető vízadagolót (ha van) csak higiéniás
szempontból tiszta kézzel szabad visszatenni a helyére.
• A jégkocka-tartó vagy rekesz rendszeres időközönkénti
tisztításához ajánlatos csak folyó vizet használni.
• Ajánlatos hathavonta fertőtleníteni a jég- és vízadagoló
rendszert, mégpedig olyan (nátrium-hipoklorit alapú)
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
jelzés arra
KARBANTARTÁSA (ha van)
34
1. A készülék kicsomagolása után ellenőrizze annak
épségét, és hogy az ajtó tökéletesen záródik-e. Az
esetleges hibákat 24 órán belül kell közölni a
márkakereskedővel.
2. A készülék üzembe helyezése előtt legalább két órát
kell várni annak érdekében, hogy a hűtőrendszer
tökéletes hatásfokkal működjön.
3. Gondoskodni kell arról, hogy a beüzemeltetést és az
elektromos csatlakoztatást szakember végezze a gyártó
utasításainak és az érvényben levő helyi előírásoknak
megfelelően.
4. Használat előtt tisztítsa meg a termék belsejét.
hulladékgyűjtő szolgálat, vagy a terméket értékesítő bolt tud
bővebb tájékoztatást adni.
Tájékoztató:
Ez a készülék nem tartalmaz CFC-t. A hűtőhálózat R134a-t
(HFC-t), vagy R600a-t (HC-t) tartalmaz, lásd a készülék
belsejében található adattáblán.
Az izobutánt (R600a) alkalmazó készülékekről azt kell tudni,
hogy az izobután olyan természetes gáz, amely nem
károsítja a környezetet, viszont gyúlékony. Éppen ezért
feltétlenül szükséges ellenőrizni, hogy a hűtőhálózat
csőrendszere nincs-e károsodva.
A termék a Kyotói Egyezményben szereplő flór tartalmú
üvegházhatású gázt tartalmazhat; a hűtőgáz hermetikusan
zárt rendszerben található.
Hűtőgáz: az R134a teljes fűtési teljesítménye1300 (GWP).
Megfelelőségi nyilatkozat
• A készüléket élelmiszerek tárolására tervezték és
megfelel az EK 1935/2004 sz. előírásának.
• A készülék terve, konstrukciója és forgalmazása megfelel:
- a 2006/95/EK számú (73/23/EGK számú irányelv és
annak módosításai helyébe lépő) "Kisfeszültség" irányelv
biztonsági követelményei;
- a 2004/108/EK számú "EMC" irányelv védelmi
követelményeinek.
A készülék elektromos szempontból csak akkor
biztonságos, ha csatlakoztatása előírásszerűen földelt
hálózathoz történik.
fertőtlenítő oldatok alkalmazásával, amelyek
élelmiszerekkel érintkezhetnek és nem változtatják meg az
anyagjellemzőket. Használat előtt folyó vízzel kell
átöblíteni.
• A jég- és vízadagoló alkatrészeinek cseréjét a gyártótól
származó eredeti alkatrészek felhasználásával kell
végezni.
• A műszaki beavatkozásokat kizárólag szakember vagy a
műszaki szakszerviz végezheti.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis