Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
Samsung DW-BG97 Serie Installations Anleitung

Samsung DW-BG97 Serie Installations Anleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DW-BG97 Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

STOP
Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier.
DD68-00132H-03_NL_130704.indd 1
DD68-00132H-03_NL_130704.indd 1
Vaatwasser
installatiehandleiding
Deze installatie-instructies zij n bedoeld voor
gebruik door gekwalifi ceerde installateurs.
Als u problemen hebt met de installatie van deze vaatwasser,
raadpleegt u de lij st met contactgegevens op de achterzij de van
deze handleiding om contact op te nemen met een servicecenter.
Voor ondersteuning: www.samsung.com
imagine
the possibilities
Hartelij k dank voor uw aanschaf van dit
Samsung-product. Voor nog betere service
kunt u uw product registreren op
www.samsung.com/register
DW-BG97-serie
DW-BG77-serie
DW-BG58-serie
DW-BG57-serie
2013-07-04
2013-07-04
12:23:50
12:23:50

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Samsung DW-BG97 Serie

 • Seite 1 Voor ondersteuning: www.samsung.com Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine the possibilities Hartelij k dank voor uw aanschaf van dit Samsung-product. Voor nog betere service kunt u uw product registreren op www.samsung.com/register DD68-00132H-03_NL_130704.indd 1 DD68-00132H-03_NL_130704.indd 1 2013-07-04...
 • Seite 2: Veiligheidsinstructies

  Veiligheidsinstructies Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-vaatwasser. Deze handleiding bevat belangrij ke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw vaatwasser. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze vaatwasser u biedt.
 • Seite 3 Bewaar deze instructies op een veilige plaats en zorg ervoor dat nieuwe gebruikers hier bekend mee zij n. Geef de gebruiksaanwij zing door aan een eventuele volgende eigenaar. Belangrij ke veiligheidsvoorschriften Dit apparaat voldoet aan de huidige veiligheidsvoorschriften. Verkeerd gebruik kan echter leiden tot persoonlij...
 • Seite 4 Veiligheidsinstructies INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER Deze vaatwasser is niet bestemd voor commercieel gebruik. Het is bedoeld voor huishoudelij k gebruik en andere soortgelij k werk- en woonomgevingen, zoals: • Winkels • Kantoren en showrooms En door bewoners in omgevingen als: •...
 • Seite 5 INSTRUCTIES VOOR HET BESCHERMEN VAN UW KINDEREN Dit apparaat is geen speelgoed! Om het risico op letsel te voorkomen, houdt u kinderen uit de buurt en laat u ze niet in of in de buurt van de vaatwasser of met de bedieningselementen spelen. Ze zij n zich WAARSCHUWING niet bewust van de mogelij...
 • Seite 6 Veiligheidsinstructies Er bevinden zich elektrische draden in de slang van de waterstop. Kort de waterinlaatslang nooit in, zelfs niet als deze te lang is. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende en competente persoon, in overeenstemming met de huidige nationale en plaatselij ke veiligheidsvoorschriften.
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud DE INBOUW VAN DE VAATWASSER VOORBEREIDEN Product- en inbouwafmetingen VOORDAT U DE VAATWASSER INSTALLEERT De onderdelen en het gereedschap controleren INSTALLATIE VAN DE VAATWASSER STAP 1. De beste locatie voor de vaatwasser selecteren STAP 2. De watertoevoer en de elektrische vereisten controleren STAP 3.
 • Seite 8: Product- En Inbouwafmetingen

  De inbouw van de vaatwasser voorbereiden PRODUCT- EN INBOUWAFMETINGEN Deze vaatwasser kan worden ingebouwd in een standaard keukenkastje. De inbouwruimte moet schoon en vrij van obstakels zij n. Om ervoor te zorgen dat deur van de vaatwasser vlak met de rand van het keukenblad loopt, moet het 100X50 mm 670 ~ 750 mm De inbouw van de vaatwasser voorbereiden...
 • Seite 9: Voordat U De Vaatwasser Installeert

  Voordat u de vaatwasser installeert DE ONDERDELEN EN HET GEREEDSCHAP CONTROLEREN Voordat u met de installatie van de vaatwasser begint, zo rgt u dat u over alle benodigde onde rdelen en het benodigde gereedschap beschikt. Dit bespaart u installatiet ij d en vereenvoudigt het installatieproces. Benodigde onderdelen Bij...
 • Seite 10: Benodigd Gereedschap

  Voordat u de vaatwasser installeert Benodigd gereedschap Elektrische boor Meetlint Veiligheidsbril Potlood Kruiskopschroeven- Handschoenen draaier Platte Zaklamp schroevendraaier Verstelbare Buissnijder moersleutel Torx T20 Snijmes Combinatietang Niveau Kniptang Klokboor Voordat u de vaatwasser installeert DD68-00132H-03_NL_130704.indd 10...
 • Seite 11: Installatie Van De Vaatwasser

  Installatie van de vaatwasser Zorg ervoor dat de installateur deze instructies nauwkeurig opvolgt, zodat uw nieuwe vaatwasser correct werkt en u geen risico loopt op letsel bij het doen van de vaat. Nieuwe installatie Als de vaatwasser nieuw wordt geïnstalleerd, moeten de meeste installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd voordat dat vaatwasser wordt geplaatst.
 • Seite 12: Stap 2. De Watertoevoer En De Elektrische Vereisten Controleren

  Installatie van de vaatwasser STAP 2. DE WATERTOEVOER EN DE ELEKTRISCHE VEREISTEN CONTROLEREN • De waterleidingdruk moet tussen de 0,05 en 0,8 MPa liggen. • Gebruik alleen koud water. Zorg ervoor dat de watertemperatuur nooit hoger is dan 60 ˚C. VOORZICHTIG • Gebruik een nominaal vermogen van 220 - 240 V / 50 Hz.
 • Seite 13: Stap 3. Het Maatpaneel Voorbereiden

  STAP 3. HET MAATPANEEL VOORBEREIDEN Ø 2 Ø 2 1. Plaats de bij geleverde installatiehandleiding op de achterkant van het maatpaneel (dat moet worden bevestigd aan de deur van het product) en bevestig deze tij delij ke met een transparante tape. • Het bovenste gedeelte van de bij geleverde installatiehandleiding en het bovenste gedeelte van het maatpaneel moeten worden uitgelij...
 • Seite 14: Stap 4. Het Maatpaneel Bevestigen

  Installatie van de vaatwasser STAP 4. HET MAATPANEEL BEVESTIGEN 1. Plaats de bij geleverde rubberen kraag door deze in de 3 gaten onder aan de deur te duwen. 2. Bevestig het maatpaneel dat u in STAP 3 hebt voorbereid, aan de deur van het product. 1) Duw het onderdeel dat u in STAP 3 hebt geassembleerd, in het gat boven aan de deur (zie afbeelding).
 • Seite 15 3. Gebruik een snij mes om rubberen kraag die u in de vorige stap hebt geïnstalleerd, op maat af te snij den zodat deze is uitgelij nd met de voorkant van het product. (Aangeduid met een streepjeslij n.) 4. Open de deur waaraan het maatpaneel is bevestigd, en verwij der de 2 schroeven die u eerder hebt vastgedraaid.
 • Seite 16 Installatie van de vaatwasser 1. Haak de installatiebeugels in de gaten zoals in de bovenstaande afbeelding wordt getoond. Wanneer u het product aan de zij kanten in plaats van de bovenkant fi xeert, hoeft u de installatiebeugels niet te gebruiken. Zie in dit geval STAP 7. 2.
 • Seite 17 3. Bereid het netsnoer, de watertoevoerslang en de afvoerslang voor. • Zorg ervoor dat u het snoer of de slang niet knikt of vouwt. • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie van de vaatwasser is voltooid. VOORZICHTIG 4.
 • Seite 18: Stap 6. De Vaatwasser Waterpas Plaatsen

  Installatie van de vaatwasser STAP 6. DE VAATWASSER WATERPAS PLAATSEN Min. 4 mm 1. Duw het product voor de helft onder de gootsteen en gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat het product waterpas staat. Als u het product volledig onder de gootsteen duwt, kunt u de stelpootjes aan weerszij den aan de voorkant van het product niet aanpassen.
 • Seite 19 A. Wanneer het product wordt gefi xeerd aan het keukenblad (wanneer het materiaal van het keukenblad geschikt is om in te boren) Ø 2 1. Duw het product volledig onder het keukenblad. 2. Gebruik een 2-pi boor om de overlappende gaten van de installatiebeugels en de beschermkap voor te •...
 • Seite 20 Installatie van de vaatwasser B. Het product aan de zij kanten fi xeren (wanneer het materiaal van het keukenblad niet geschikt is om in te boren) 1. Duw het product volledig onder de gootsteen. 2. Verwij der de bovenste en onderste kapjes aan weerszij den met een platte schroevendraaier (zie afbeelding).
 • Seite 21: Stap 8. De Afvoerslang Aansluiten

  STAP 8. DE AFVOERSLANG AANSLUITEN Max. 80 cm Min. 30 cm 1. Verwij der de slanghouder die aan het product is bevestigd en knip een deel van de houder af (zie afbeelding). 2. Gooi het deel dat u er zojuist hebt afgeknipt, weg en gebruik alleen het gedeelte dat in de afbeelding wordt getoond.
 • Seite 22: Stap 9. De Installatie Voltooien

  Installatie van de vaatwasser STAP 9. DE INSTALLATIE VOLTOOIEN 1. Open de deur en verwij der alle schuim, pakpapier en overbodige onderdelen. 2. Schakel de aardlekschakelaar die u bij aanvang van de installatie hebt uitgeschakeld, weer in. 3. Open de waterkraan voor de watertoevoer naar de vaatwasser. 4.
 • Seite 23: Specifi Caties

  Specifi caties SPECIFICATIES Voeding Alleen 220 - 240 V, 50 Hz AC Waterdruk 0,05 ~ 0,8 MPa Afmetingen (Breedte × Hoogte × Diepte) 598 mm (B) X 817 mm (D) X 555 mm (H) Nominale waterinlaattemperatuur De specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewij zigd om de kwaliteit te verbeteren.
 • Seite 24: Referentie Voor Standaard Geluidstest (Raadpleeg Pagina 14 En 22)

  Specifi caties REFERENTIE VOOR STANDAARD GELUIDSTEST (RAADPLEEG PAGINA 14 EN 22) 1. Snij d de RUBBEREN KRAAG door op de tweede regel van onderen in stap 4. Snij lij n voor Snij lij n voor RUBBEREN KRAAG RUBBEREN KRAAG 2. Installeer de stootplaat op * in de tabel op stap 9. Blij...
 • Seite 25 Memo DD68-00132H-03_NL_130704.indd 25 DD68-00132H-03_NL_130704.indd 25 2013-07-04 2013-07-04 12:24:01 12:24:01...
 • Seite 26 Memo DD68-00132H-03_NL_130704.indd 26 DD68-00132H-03_NL_130704.indd 26 2013-07-04 2013-07-04 12:24:01 12:24:01...
 • Seite 27 Memo DD68-00132H-03_NL_130704.indd 27 DD68-00132H-03_NL_130704.indd 27 2013-07-04 2013-07-04 12:24:01 12:24:01...
 • Seite 28 +48 22 607-93-33 ** PORTUGAL 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) www.samsung.com SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com 0848 - SAMSUNG www.samsung.com/ch (German) SWITZERLAND (7267864, CHF 0.08/min)
 • Seite 29 Ce manuel est imprimé sur du papier 100% recyclé. monde de possibilités Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. Afi n de bénéfi cier du meilleur du service après-vente, enregistrez votre appareil sur le site suivant : www.samsung.com/register DD68-00132H-03_FR_130704.indd 1 DD68-00132H-03_FR_130704.indd 1...
 • Seite 30: Consignes De Sécurité

  érer légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer. Pour toute question ou inquiétude, contactez votre centre de dépannage le plus proche ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com. SYMBOLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS ET PRÉCAUTIONS Symboles de sécurité...
 • Seite 31: Règles De Sécurité Importantes

  Règles de sécurité importantes Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité actuelles. Une utilisation inappropriée, peut néanmoins, entraîner des blessures et des dégâts matériels. Pour éviter tout risque d'accidents et de dégâts à l'appareil, veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser pour la première fois.
 • Seite 32 Consignes de sécurité CONSIGNES LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE Ce lave-vaisselle n'est pas conçu pour un usage commercial. Il est destiné à un usage domestique ou similaire dans un environnement résidentiel tel que : • Magasins • Bureaux et salles d'exposition et par les résidents dans des établissements tel que : •...
 • Seite 33 CONSIGNES CONCERNANT LA PROTECTION DES ENFANTS Cet appareil n'est pas un jouet ! Pour éviter le risque de blessure, gardez les enfants éloignés et ne leur permettez pas de jouer dans ou autour du lave-vaisselle ni d'utiliser les commandes. Ils ne AVERTISSEMENT comprendront pas les dangers potentiels que représente l'appareil.
 • Seite 34 Consignes de sécurité Cet appareil peut être placé dans des installations mobiles telles que des bateaux uniquement si une estimation du risque a été eff ectuée par un ingénieur qualifi é. Le corps en plastique du raccordement d'eau contient un composant électrique. Le corps ne doit pas être immergé...
 • Seite 35 Table des matières PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DU LAVE- VAISSELLE Produit et dimensions de l'emplacement AVANT D'INSTALLER VOTRE LAVE-VAISSELLE Vérifi cation des pièces et des outils INSTALLATION DE VOTRE LAVE- VAISSELLE ETAPE 1 : Choix du meilleur emplacement pour le lave-vaisselle ETAPE 2 : Vérifi cation des exigences en termes d'alimentation d'eau et d'électricité...
 • Seite 36: Produit Et Dimensions De L'emplacement

  Préparation de l'emplacement du lave-vaisselle PRODUIT ET DIMENSIONS DE L'EMPLACEMENT Ce lave-vaisselle est conçu pour être encastré dans un meuble standard de cuisine aussi bien sur le dessus que les deux côtés. L'emplacement d'encastrement doit être propre et dégagé. Afi n que l'avant du lave-vaisselle soit parfaitement aligné sur le plan de travail, ce dernier doit avoir au moins 100X50 mm 670 à...
 • Seite 37: Avant D'installer Votre Lave-Vaisselle

  Avant d'installer votre lave- vaisselle VÉRIFI CATION DES PIÈCES ET DES OUTILS permettra d'économiser du temps et simpli fi era le processus. Pièces nécessaires Fournies avec le lave-vaisselle. Vérifi ez lorsque vous déball ez votre lave-vaisselle. Fixations du panneau personnalisé (2) Supports d'installation Protecteur supérieur Jupe en caoutchouc...
 • Seite 38: Outils Nécessaires

  Avant d'installer votre lave- vaisselle Outils nécessaires Perceuse électrique Ruban à mesurer Lunettes de sécurité Crayon Gants Tournevis cruciforme Lampe de poche Tournevis plat Clé à molette Coupe-tube Embouts Torx T20 Couteau Pinces Niveau Pince coupante Scie-cloche Avant d'installer votre lave-vaisselle DD68-00132H-03_FR_130704.indd 10...
 • Seite 39: Installation De Votre Lave-Vaisselle

  Installation de votre lave-vaisselle Assurez-vous de suivre attentivement ces instructions pour que votre nouveau lave- vaisselle puisse fonctionner de façon appropriée et que son utilisation ne cause aucune blessure. Nouvelle installation Si aucun lave-vaisselle n'a encore été installé, la majorité du travail devra être eff ectuée avant que le lave-vaisselle ne soit mis en place.
 • Seite 40: Etape 2 : Vérifi Cation Des Exigences En Termes D'alimentation D'eau Et D'électricité

  Installation de votre lave-vaisselle ETAPE 2 : VÉRIFICATION DES EXIGENCES EN TERMES D'ALIMENTATION D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ • La pression de l'alimentation en eau doit être comprise entre 0,05 et 0,8 MPa. • Alimentation en eau froide uniquement. Assurez-vous que la température de l'eau n'excède pas ATTENTION 60°˚C.
 • Seite 41: Etape 3 : Préparer Le Panneau Personnalisé

  ETAPE 3 : PRÉPARER LE PANNEAU PERSONNALISÉ Ø 2 Ø 2 1. Placez le gabarit d'installation fourni à l'arrière du panneau personnalisé (devant être fi xé sur la porte du lave-vaisselle) à installer et fi xez-le provisoirement avec du ruban adhésif transparent. • La partie supérieure du gabarit d'installation fourni et la partie supérieure du panneau personnalisé...
 • Seite 42: Etape 4 : Installation Du Panneau Personnalisé

  Installation de votre lave-vaisselle ETAPE 4 : INSTALLATION DU PANNEAU PERSONNALISÉ 1. Installez la jupe en caoutchouc fournie en l'insérant dans les 3 trous au bas de la porte. 2. Installez le panneau personnalisé préparé à l'ETAPE 3 sur la porte du lave-vaisselle. 1) Poussez la partie assemblée à...
 • Seite 43 3. Coupez la jupe en caoutchouc installée à l'étape précédente à l'aide d'un couteau (comme illustré) afi n qu'elle soit alignée avec la façade de l'appareil. (Représenté par une ligne en pointillés.) 4. Ouvrez la porte qui a été assemblée avec le panneau personnalisé et retirez les 2 vis que vous avez fi...
 • Seite 44 Installation de votre lave-vaisselle 1. Accrochez les supports d'installation dans les trous comme illustré sur la fi gure ci-dessus. Lorsque vous fi xez l'appareil sur les côtés au lieu de le fi xer par le dessus, vous ne devez pas utiliser les supports d'installation.
 • Seite 45 3. Préparez le cordon d'alimentation, le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation. • Prenez garde de ne pas courber ou plier le cordon ou les tuyaux. • Ne branchez pas le cordon d'alimentation tant que l'installation du lave-vaisselle n'est pas ATTENTION terminée.
 • Seite 46: Etape 6 : Mise À Niveau Du Lave- Vaisselle

  Installation de votre lave-vaisselle ETAPE 6 : MISE À NIVEAU DU LAVE-VAISSELLE 4 mm mini 1. Poussez à moitié l'appareil dans l'espace prévu sous l'évier et assurez-vous à l'aide d'un niveau qu'il est bien à l'horizontale. Si vous poussez complètement l'appareil sous l'évier, vous ne pourrez pas ajuster les pieds qu'il possède aux deux extrémités inférieures avant.
 • Seite 47 A. Lorsque l'appareil est fi xé par le dessus du comptoir (lorsque la matière du comptoir est idéale pour le perçage) Ø 2 1. Insérez complètement l'appareil sous le comptoir. 2. Pré-percez les trous par chevauchement des supports d'installation et du protecteur supérieur avec un •...
 • Seite 48 Installation de votre lave-vaisselle B. Pour fi xer l'appareil sur les côtés (lorsque la matière du comptoir supérieur n'est pas appropriée pour le perçage) 1. Insérez complètement l'appareil sous l'évier. 2. Retirez les 4 bouchons supérieur et inférieur de chaque côté à l’aide d’un outil tel qu’un tournevis à tête plate comme illustré...
 • Seite 49: Etape 8 : Raccordement Du Tuyau D'évacuation

  ETAPE 8 : RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION 80 cm maxi 30 cm mini 1. Retirez le porte-tuyau qui est fi xé à l'appareil et coupez une partie comme indiqué sur la fi gure. 2. Jetez la partie que vous avez coupée et utilisez uniquement la partie indiquée sur la fi gure. 3.
 • Seite 50: Etape 9 : Fin De L'installation

  Installation de votre lave-vaisselle ETAPE 9 : FIN DE L'INSTALLATION 1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et retirez la mousse, les matériaux d'emballage et toute autre chose inutile se trouvant encore dans l'appareil. 2. Remettez alors le disjoncteur sous tension. 3. Ouvrez ensuite la vanne d'arrivée d'eau pour amener l'eau jusqu'au lave-vaisselle. 4.
 • Seite 51: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE Séries DW-BG97/DW-BG77/DW-BG58/DW-BG57 Alimentation 220 ~ 240 V, 50 Hz CA uniquement Pression de l'eau Dimensions (Largeur×Hauteur×Profondeur) Température nominale de l'arrivée d'eau Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifi ées sans préavis à des fi ns d'amélioration de la qualité.
 • Seite 52: Référence Pour Les Tests De Bruit Standard (Reportez-Vous Aux Pages 14 Et 22)

  Caractéristiques techniques RÉFÉRENCE POUR LES TESTS DE BRUIT STANDARD (REPORTEZ- VOUS AUX PAGES 14 ET 22) 1. Coupez la JUPE EN CAOUTCHOUC sur la seconde ligne à partir du bas à l'étape 4. Ligne de coupe de la Ligne de coupe de la JUPE EN CAOUTCHOUC JUPE EN CAOUTCHOUC 2.
 • Seite 53 Notes DD68-00132H-03_FR_130704.indd 25 DD68-00132H-03_FR_130704.indd 25 2013-07-04 2013-07-04 12:25:17 12:25:17...
 • Seite 54 +48 22 607-93-33 ** PORTUGAL 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) www.samsung.com SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com 0848 - SAMSUNG www.samsung.com/ch (German) SWITZERLAND (7267864, CHF 0.08/min)
 • Seite 55 Wenn bei der Installation dieses Geschirrspülers Probleme STOPP auftreten, wenden Sie sich an eines der in der Kontaktliste auf der äußeren Umschlagseite genannten Kundendienstcenter. Hilfe erhalten Sie auch unter: www.samsung.com Dieses Handbuch wurde zu 100% aus Recyclingpapier hergestellt. imagine the possibilities Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät...
 • Seite 56: Wichtige Symbole Für Sicherheits- Und Gefahrenhinweise

  Sicherheitshinweise Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Spülmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für Anschluss, Verwendung und Pfl ege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Spülmaschine voll nutzen.
 • Seite 57: Wichtige Hinweise Zur Sicherheit

  Wichtige Hinweise zur Sicherheit Dieses Gerät entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es jedoch zu Verletzungen und Sachschäden kommen. Zur Vermeidung von Unfällen und Schäden am Gerät, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Bedienung und Wartung.
 • Seite 58 Sicherheitshinweise HINWEISE ZUR VERWENDUNG IHRER SPÜLMASCHINE Diese Spülmaschine ist nicht für den Einsatz zu gewerblichen Zwecken geeignet. Sie ist für den Einsatz in Privathaushalten und in ähnlichen Arbeits-und Wohnumgebungen bestimmt: • Geschäfte • Büros und Ausstellungsräume und für Bewohner in Einrichtungen wie: •...
 • Seite 59: Anweisungen Zur Installation Der Spülmaschine

  HINWEISE ZUM SCHUTZ IHRER KINDER Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Um jegliches Risiko von Verletzungen auszuschließen, halten Sie Kinder fern und gestatten Sie ihnen nicht, in oder am Geschirrspüler zu spielen oder die WARNUNG Bedienelemente zu verwenden. Sie können die damit möglicherweise verbundenen Gefahren nicht verstehen.
 • Seite 60 Sicherheitshinweise Das Kunststoff gehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Bauteil. Das Gehäuse darf nicht in Wasser getaucht werden. VORSICHT Der Schlauch des Aqua-Stopp-Systems enthält elektrische Leitungen. Schneiden Sie deshalb niemals den Zulaufschlauch ab, auch wenn er zu lang ist. Installation, Wartung und Reparaturen dürfen nur in strikter Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und lokalen Sicherheitsvorschriften und durch eine fachlich qualifi...
 • Seite 61 Inhalt VORBEREITEN DES GEHÄUSES DER SPÜLMASCHINE Abmessungen von Gerät und Gehäuse VOR DER INSTALLATION DER SPÜLMASCHINE Überprüfen der Bauteile und des Werkzeugs INSTALLIEREN DER SPÜLMASCHINE SCHRITT 1 Auswahl der besten Position für die Spülmaschine SCHRITT 2 Überprüfen der Wasserversorgung und der elektrischen Anschlussdaten SCHRITT 3 Vorbereiten der Türverkleidung...
 • Seite 62: Vorbereiten Des Gehäuses Der Spülmaschine

  Vorbereiten des Gehäuses der Spülmaschine ABMESSUNGEN VON GERÄT UND GEHÄUSE Dieser Geschirrspüler ist als Einbaugerät für Küchen mit Normmaßen in Wohngebäuden konzipiert und wird oben wie auch auf beiden Seiten in die Küchenzeile integriert. Der Einbaubereich muss sauber und frei von Behinderungen sein. Der Einbaubereich muss mindestens 600 mm breit, 575 mm tief und 820 mm hoch sein.
 • Seite 63: Vor Der Installation Der Spülmaschine

  Vor der Installation der Spülmaschine ÜBERPRÜFEN DER BAUTEILE UND DES WERKZEUGS Legen Sie vor Beginn der Installation alle dafür benötig ten Werkzeuge und Teile bereit. Dies spart Installationszeit und vereinfacht die Arbeit. Benötigte Teile Diese Teile werden zusammen mit der Spülmaschine geliefert. Überprüfen Sie, wenn Sie Ih Geschirrspülmaschine auspacken, ob die folgenden Teile vorhanden sind.
 • Seite 64 Vor der Installation der Spülmaschine Benötigte Werkzeuge Bohrmaschine Bandmaß Schutzbrille Bleistift Kreuzschlitzschrau- Handschuhe bendreher Schlitzschraubendre- Taschenlampe Rollgabelschlüssel Rohrschneider Torx T20 Messer Zange Wasserwaage Kneifzange Lochsäge Vor der Installation der Spülmaschine DD68-00132H-03_DE_130704.indd 10...
 • Seite 65: Installieren Der Spülmaschine

  Installieren der Spülmaschine Stellen Sie sicher, dass die folgenden Hinweise bei der Installation beachtet werden, damit die neue Spülmaschine ordnungsgemäß arbeitet und der Benutzer des Geräts keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt ist. Neue Installation Wenn es sich bei dieser Spülmaschine um das erste Gerät an diesem Aufstellort handelt, muss der größte Teil der Installationsarbeiten erledigt werden, bevor Sie das Gerät an seinen endgültigen Platz schieben.
 • Seite 66: Schritt 2 Überprüfen Der Wasserversorgung Und Der Elektrischen Anschlussdaten

  Installieren der Spülmaschine Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie an dieser Stelle erstmals eine Spülmaschine installieren: 1. Schneiden Sie mit einer Lochsäge ein Loch in die Seitenwand des Schranks, in dem sich der Abfl uss befi ndet (siehe Abbildung). 2. Wenn der Schrank mit dem Abfl uss einen Sockel über dem Niveau des Küchenbodens enthält, der höher als die Anschlüsse der Spülmaschine ist, sägen Sie zusätzlich zu dem Loch in der Seitenwand auch eines in den Boden des Schranks (siehe Abbildung).
 • Seite 67: Schritt 3 Vorbereiten Der Türverkleidung

  SCHRITT 3 VORBEREITEN DER TÜRVERKLEIDUNG Ø 2 Ø 2 1. Legen Sie die mitgelieferte Installationsschablone auf die Rückseite der Türverkleidung (die an der Gerätetür angebracht werden soll) und fi xieren Sie sie vorübergehend mit Klebeband. • Die Oberseite der Installationsschablone und die Oberseite der Türverkleidung müssen aneinander ausgerichtet sein.
 • Seite 68: Schritt 4 Einbauen Der Türverkleidung

  Installieren der Spülmaschine SCHRITT 4 EINBAUEN DER TÜRVERKLEIDUNG 1. Befestigen Sie die Gummischürze. Hierzu schieben Sie sie in die drei Öff nungen unten an der Gerätetür. 2. Bringen Sie die in SCHRITT 3 vorbereitete Türverkleidung an der Gerätetür an. 1) Drücken Sie die in SCHRITT 3 montierten Teile wie in der Abbildung gezeigt in die Aussparungen oben an der Gerätetür hinein.
 • Seite 69 nen Sie die Gerätetür mit der montierten Türverkleidung und entfernen Sie die 2 Schrauben, die Sie zuvor festgezogen hatten. nen mit Kraft auf- oder zuklappen. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie dadurch nicht verletzt werden. VORSICHT 5. Befestigen Sie die Türverkleidung mit den 4 mitgelieferten Schrauben an der Gerätetür.
 • Seite 70: Schritt 5 Vorbereiten Der Spülmaschine

  Installieren der Spülmaschine SCHRITT 5 VORBEREITEN DER SPÜLMASCHINE 1. Haken Sie die Einbauklammern wie in der obigen Abbildung gezeigt in die Aussparungen. Sie benötigen die Klammern nicht, wenn Sie das Gerät seitlich und nicht oben fi xieren. In diesem Fall gehen Sie wie auf Seite 20 (Fixieren des Geräts an den Seiten) beschrieben vor. 2.
 • Seite 71 3. Bereiten Sie das Netzkabel, den Wasserzulaufschlauch und den Wasserablaufschlauch vor. • Achten Sie darauf, dass das Kabel und die Schläuche nicht verbogen oder geknickt sind. • Schließen Sie das Netzkabel erst an, wenn die Installation des Geschirrspülers abgeschlossen VORSICHT ist.
 • Seite 72: Schritt 6 Ausrichten Der Spülmaschine

  Installieren der Spülmaschine SCHRITT 6 AUSRICHTEN DER SPÜLMASCHINE Min. 4 mm 1. Schieben Sie das Gerät in den Raum unter der Arbeitsplatte und sorgen Sie mit einer Wasserwaage dafür, dass es waagerecht steht. Wenn Sie das Gerät voll unter die Arbeitsplatte schieben, können Sie die hinteren Standfüße nicht mehr einstellen.
 • Seite 73: Schritt 7 Fixieren Der Spülmaschine

  SCHRITT 7 FIXIEREN DER SPÜLMASCHINE A. Fixieren des Geräts an der Arbeitsplatte (Material der Arbeitsplatte ist gut zum Bohren geeignet) Ø 2 1. Schieben Sie das Gerät ganz unter die Arbeitsplatte. 2. Bohren Sie mit einem 2 mm Bohrer durch die überlappenden Aussparungen an den Einbauklammern und der oberen Dampfsperre bis zu einer Tiefe von 10 –...
 • Seite 74 Installieren der Spülmaschine B. Fixieren des Geräts an den Seiten (Material der Arbeitsplatte nicht für das Bohren geeignet) Für die folgenden Schritte ist es eventuell erforderlich, den oberen Korb zu entfernen. Dazu fassen Sie den oberen Korb an beiden Seiten und ziehen ihn vorsichtig nach oben, bis er gelöst ist. Dann können Sie den Korb aus dem Gerät herausnehmen.
 • Seite 75: Schritt 8 Anschließen Des Wasserablaufschlauchs

  SCHRITT 8 ANSCHLIESSEN DES WASSERABLAUFSCHLAUCHS Max. 80 cm Min. 30 cm 1. Nehmen Sie den Schlauchhalter, der dem Gerät beigefügt ist, und schneiden Sie einen Teil des Halters wie in der Abbildung dargestellt ab. 2. Entsorgen Sie das gerade abgeschnittene Teil und verwenden Sie nur den Teil, der in der Abbildung dargestellt ist.
 • Seite 76: Schritt 9 Abschließen Der Installation

  Installieren der Spülmaschine SCHRITT 9 ABSCHLIESSEN DER INSTALLATION 1. Öff nen Sie die Gerätetür und entfernen Sie die Schaumteile, die Papierverpackung und alle anderen nicht benötigten Teile. 2. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. 3. Öff nen Sie das Wassereinlassventil, damit die Spülmaschine mit Wasser versorgt werden kann. 4.
 • Seite 77: Technische Daten

  Technische Daten TECHNISCHE DATEN MODELL Serien DW-BG97/DW-BG77/DW-BG58/DW-BG57 Stromversorgung 220 – 240 V, 50 Hz (nur Wechselstrom) Wasserdruck Abmessungen (Breite×Höhe×Tiefe) Nominale Wassereintrittstemperatur 15 ˚C (max 60 ˚C) Jederzeitige Änderungen an den technischen Daten der Spülmaschine zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten. Das tatsächliche Aussehen des Geschirrspülers kann von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen.
 • Seite 78: Informationen Zum Standardgeräuschtest (Siehe Seiten 14 Und 22)

  Technische Daten INFORMATIONEN ZUM STANDARDGERÄUSCHTEST (SIEHE SEITEN 14 UND 22) 1. Schneiden Sie in Schritt 4 die GUMMISCHÜRZE an der zweiten Linie von unten ab. GUMMISCHÜRZE GUMMISCHÜRZE Schnittlinie Schnittlinie 2. Installieren Sie in Schritt 9 die der mit * markierten Position in der Tabelle entsprechende Trittblende. GUMMISCHÜRZE muss eng anliegen Ausschnittstiefe P = E 10 15 20 25 30 35 40 45 50...
 • Seite 79 Notizen DD68-00132H-03_DE_130704.indd 25 DD68-00132H-03_DE_130704.indd 25 2013-07-04 2013-07-04 12:28:38 12:28:38...
 • Seite 80 +48 22 607-93-33 ** PORTUGAL 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) www.samsung.com SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com 0848 - SAMSUNG www.samsung.com/ch (German) SWITZERLAND (7267864, CHF 0.08/min)

Diese Anleitung auch für:

Dw-bg77 serieDw-bg58 serieDw-bg57 serie

Inhaltsverzeichnis