Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Service En Onderhoud; Technische Gegevens - Conrad 67 25 98 Bedienungsanleitung

Uhrenbeweger 4-fach
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Bediening
Schakel het apparaat altijd uit, voordat u een horloge uitneemt of aansluit.
De max. belasting van de horloge-opwinder bedraagt 270 g per horloge. Plaats
in ieder geval geen zwaardere horloges. Deze zullen het mechaniek van de
horloge-opwinder op den duur beschadigen.
Het apparaat beschikt over een ingebouwde timer. Afhankelijk van de instelling van
de intervalschakelaar (3) werkt het gedurende een bepaalde tijd en schakelt dan
gedurende een vooringestelde periode uit. Dan begint deze cyclus opnieuw.
Deze functie waarborgt enerzijds dat uw horloges altijd opgewonden zijn, echter
anderzijds niet te sterk worden opgewonden resp. zinloos worden bewogen.
• Open de afdekklep en trek de horlogehouder naar voren uit.
• Druk de horlogehouder samen en span uw horloge er met de band overheen.
• Zet de horlogehouder opnieuw in de zetting van het apparaat.
• Sluit het afsluitdeksel weer.
• In de schuiflade onder het afsluitdeksel kunnen andere horloges worden bewaard.
• Zet de intervalschakelaar (3) in de gewenste stand.
A 33 seconden rotatie / 12 minuten pauze
B 10 minuten rotatie / 90 minuten pauze
C 30 minuten rotatie / 3 uur pauze
D 1 uur rotatie / 3 uur pauze
• Zet de horloge-opwinder met de functieschakelaar (1) op de achterkant van het apparaat aan.
Hierbij regelt u meteen met de schakelstanden de rotatierichting.
O apparaat uitgeschakeld
I Rotatie met de wijzers van de klok mee
II Rotatie tegen de wijzers van de klok in
Veel automatische horloges worden alleen in één draairichting opgewonden. Kijk
hieromtrent in de handleiding van uw horloge.
Bij horloges met glazen achterkant en zichtbare rotor kan dit worden vastgesteld als
u de rotor door bewegen van het horloge draait. De richting waarin de rotor moei-
lijker draait, is de opwindrichting van het horloge.
Toepassing
• Verbind het apparaat nooit meteen met de stroomvoorziening als ze van een koude in een
warme ruimte is gekomen. Het daarbij ontstaande condenswater kan onder omstandigheden
het apparaat onherstelbaar beschadigen.
Laat het apparaat met eruit getrokken stekker op kamertemperatuur komen. Wacht tot het
condenswater is verdampt.
• Netvoedingadapters nooit met natte handen in de contactdoos steken of eruit trekken.
• Trek de netvoedingadapter nooit aan het netsnoer uit de contactdoos, trek deze altijd aan de
daarvoor bestemde greepvlakken uit de contactdoos.
• Trek de netvoedingadapter uit het stopcontact wanneer u het product langere tijd niet gebruikt.
• Trek om veiligheidsredenen bij onweer altijd de netvoedingadapter uit de contactdoos.
• De horloge-opwinder en de netvoedingadapter nooit afdekken om voldoende ventilatie te
waarborgen. Hinder bovendien de luchtcirculatie niet door voorwerpen zoals tijdschriften,
tafelkleden en gordijnen.

Service en onderhoud

De horloge-opwinder is nagenoeg onderhoudsvrij en behoeft afgezien van een incidentele rei-
niging met een zachte, droge of licht vochtige doek verder geen onderhoud.
Gebruik in geen geval reinigingsproducten met een agressieve werking of chemische oplosmid-
delen omdat hierdoor de behuizing kan worden beschadigd.
Afvoer
Voer het product aan het einde van zijn levensduur af conform de geldende wette-
lijke bepalingen.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning
Vermogensopname
Functieinterval
Horlogegewicht
Gewicht
100 - 240 V/50/60 Hz (netadapters)
4V DC (horloge-opwinder)
1,5 W / 0,1 W (Bedrijf/Stand-by)
33 s Rotatie / 12 min pauze
10 min rotatie / 90 min pauze
30 min rotatie / 3 uur pauze
1 u rotatie / 3 u pauze
max. 270 g
2,4 kg
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.
02_0511_01/HD

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis