Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 6
FI
Parempaa elämänlaatua ruotsalaistuotteiden avulla.
Onnittelut uudesta tuotteesta ja siitä, että pyrit lisäämään kotien
ekologisuutta kanssamme.
Lue huolellisesti tämä käyttöopas kokonaan ennen tyhjiöpumpun
käyttöä. Tämän käyttöoppaan noudattamattomuus voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen tai vahingoittaa laitetta. Electrolux ei
hyväksy mitään vastuuta mahdollisesta tämän käyttöoppaan
noudattamatta jättämisestä seuraavasta vahingosta.

Turvallisuusohjeet

Tyhjiöpumppu (josta tässä käytetään nimitystä "laite") on tarkoitettu
käytettäväksi ainoastaan ELECTROLUX-tyhjiösäilytyslaitteiden
kanssa tehokkaan tyhjiöeristyksen aikaansaamiseksi pitkäkestoista
ruoansäilytystä varten. Laitetta voidaan käyttää vain Electroluxin
toimittamien tai hyväksymien varusteiden kanssa. Muunlainen käyttö
katsotaan virheelliseksi ja voi johtaa henkilövammaan tai
omaisuusvahinkoon. Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Sitä ei
ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Älä altista itseäsi, muita ihmisiä
tai eläimiä laitteen vaikutukselle.
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisti-
tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heitä on valvottu tai opastettu käyttämään
laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
Akut tulee poistaa laitteesta ennen sen romuttamista.
Akku tulee hävittää turvallisesti.
Käytä vain tuotteen mukana toimitettua laturia.
Pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) tulee pitää lasten
ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.
Pidä laite ja liitäntäjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalovaaran. Lataa akku
ainoastaan mukana toimitettavan latausjohdon avulla. Älä pura
akkua. Älä aiheuta laitteeseen oikosulkua äläkä heitä sitä tuleen. Älä
avaa laitetta äläkä tuhoa sitä muilla tavoin.
Laite ladataan sähkövirralla. Siksi on olemassa sähköiskun vaara.
Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetun virtalähteen
kanssa (GQ06-050050-AG).
Varmista, että latausjohto ei ole mutkalla eikä puristuksissa, ja
tarkista, että latausjohto ja laite eivät joudu kosketuksiin
lämmönlähteiden kanssa (esim. liesi, kaasuliekit).
Älä roikota laitetta latausjohdosta. Irrota latausjohto laitteesta
välittömästi latauksen päätyttyä tai vahingon tai vaaratilanteen
sattuessa.
Irrota laite latausjohdosta ennen puhdistusta tai huoltoa. Jos
virtasovitin on liitetty laitteeseen, laitteessa on jännitettä, vaikka
laitteen virta olisi kytketty pois.
Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite on ehjä. Jos havaitset
kuljetuksen aikana syntyneitä vahinkoja, ota välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta olet hankkinut laitteen. Pudonnutta tai
vaurioitunutta laitetta ei saa koskaan käyttää.
Laitteessa olevia akkukennoja ei saa purkaa, asettaa metallipintaa
vasten eikä niihin saa aiheuttaa oikosulkua.
Tämä laite sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.
Vain valtuutettu huoltokeskus saa suorittaa huoltoja ja korjauksia.
1 - Tyhjöpumppu
2 - Uudelleenkäytettävät alipainepussit (23x26cm)
3 - Laturi
Lukeman merkkivalo ja akkusymboli
Tyhjiöeristys käynnissä: Merkkivalo vilkkuu/välähtelee
Tyhjiöeristys valmis: Merkkivalo syttyy kahden sekunnin ajaksi ja
sammuu sitten
Matala akun varaus: Akkusymboli alkaa vilkkua kolmesti
Lataaminen: Akkusymboli välähtelee hitaasti
Täysin ladattu ja voidaan irrottaa: Akkusymboli palaa
keskeytyksettä
Vianetsintä
Ongelma
Pumppu lakkaa toimimasta
Pumppu imaisi jauhetta tai suoraan
tyhjiöeristyksen ollessa
nesteitä tyhjiöeristyksen ollessa
käynnissä eikä käynnisty
käynnissä.
uudestaan.
Pumppu ei luo tyhjiötä, kun se
Tyhjiösäiliön kansi, silikonitiiviste tai
asetetaan säiliön päälle, tai
venttiili on asennettu väärin.
tyhjiö ei kestä.
Silikonitiiviste tai säiliön venttiili on
likainen tai märkä.
Pumpun venttiili on löysästi kiinnitetty.
Pumppu ei reagoi On/Off-
Pumpun akun varaustaso on matala
painikkeeseen.
tai akussa ei ole virtaa.
Edellä olevia ongelmia ei voi
Tyhjiöpumppu voi olla rikki.
ratkaista.
Kierrätys
Tämä takuu ei kata akun keston heikkenemistä, joka on seurausta
akun iästä tai käytöstä, koska akun kestoikään vaikuttaa sen käytön
luonne.
Tämä merkki tuotteessa tai sen pakkausmateriaalissa
tarkoittaa, ettei tuotetta pidä käsitellä kotitalousjätteenä.
Kierrätä tuote toimittamalla se viralliseen
keräyspisteeseen tai huoltokeskukseen, jossa akku ja
sähköosat voidaan poistaa ja kierrättää turvallisesti ja
ammattitaitoisesti. Noudata paikallisia sähkölaitteiden ja
ladattavien akkujen erillisen kierrätyksen sääntöjä.
Mahdollinen syy
Älä käännä pumppua ylösalaisin. Poista alempi osa ja puhdista
se varmistaaksesi, että se on tyhjä. Varmista, että pumppu on
täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä uudelleen. Ylimääräistä
nestettä voi valua ulos. Toista nämä vaiheet, jos pumppu lakkaa
uudelleen toimimasta.
Tarkista, että pumppu on oikeassa asennossa ja että kansi on
kunnolla kiinni.
Puhdista ja kuivaa silikonitiiviste ja säiliön venttiili.
Tyhjiöerityksen ollessa käynnissä paina varovasti pumppua
venttiiliä ympäröivään telakkaan, jotta pumpun ja venttiiliin välille
muodostuu tiivis liitos.
Lataa tyhjiöpumppu uudelleen.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Älä yritä korjata pumppua itse.
Korjaustoimenpide

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Evsk1

Inhaltsverzeichnis