Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Güvenlik Önlemleri; Sorun Giderme; Geri Dönüştürme - Electrolux Create 3 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 6
TU
İsveç'ten daha iyi yaşam için.
Yeni ürününüz ve evleri daha sürdürülebilir kılma misyonumuza
katıldığınız için tebrik ederiz.
Lütfen vakum pompasını kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu
tümüyle okuyun. Bu kullanma kılavuzuna uymamanız ciddi yaralanma
veya cihazın hasar görmesi ile sonuçlanabilir. Electrolux bu kullanma
kılavuzuna uymamaktan kaynaklanan hasar nedeniyle hiçbir
sorumluluk üstlenmez.
Güvenlik Önlemleri
Vakum pompasının (bundan böyle "cihaz" olarak anılacaktır),
yalnızca yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için etkili bir vakum
yalıtımı oluşturmak amacıyla tüm ELECTROLUX vakum muhafaza
çözümleri ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. Yalnızca bizim
sunduğumuz veya onayladığımız aksesuarlarla birlikte kullanılabilir.
Başka herhangi bir kullanım uygun olmayan kullanım olarak
değerlendirilir ve yaralanma veya mal zararı ile sonuçlanabilir.
Cihaz sadece evde kullanım içindir. Ticari olarak kullanılması
amaçlanmamıştır. Cihazı üzerinizde, diğer kişiler veya hayvanlar
üzerinde kullanmayın.
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında
talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar
ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizleme ve bakım, gözetim altında bulunmadıkları müddetçe
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Cihaz atılmadan önce piller cihazdan çıkarılmalıdır.
Piller güvenli bir şekilde imha edilmelidir.
Yalnızca cihazla birlikte verilen şarj adaptörünü kullanın.
Plastik poşet gibi ambalaj malzemeleri boğulma riski taşıdığından
çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurulmalıdır.
Cihazı ve bağlantı kablosunu 8 yaş altı çocukların erişemeyeceği bir
yerde bulundurun.
Uygun olmayan kullanım yangın tehlikesine neden olur. Pili yalnızca
ürünle birlikte verilen şarj kablosu ile şarj edin. Pili sökmeyin. Cihaza
kısa devre yaptırmayın ve ateşe atmayın. Cihazı sökmeyin veya
başka bir şekilde tahrip etmeyin.
Cihaz elektrik akımı ile şarj edilmiştir. Bu nedenle elektrik çarpması
tehlikesi vardır. Cihaz yalnızca cihazla birlikte sağlanan güç kaynağı
ünitesi (GQ06-050050-AG) ile kullanılmalıdır.
Şarj kablosunun bükülmediğinden ve ezilmediğinden ve şarj
kablosunun ve cihazın ısı kaynakları (ocaklar, gaz alevleri) ile temas
etmediğinden emin olun.
Cihazı şarj kablosundan tutarak taşımayın. Şarj tamamlandıktan
sonra veya hasar veya tehlike durumunda şarj kablosunun cihaz ile
bağlantısını derhal kesin.
Temizleme veya bakımdan önce cihazı şarj kablosundan ayırın. Güç
adaptörü prize takılı olduğu sürece, cihaz kapatılmış olsa bile cihaz
içerisinde voltaj bulunmaktadır.
Her kullanımdan önce cihazın hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Nakliyeden kaynaklanan bir hasarı tespit ederseniz, derhal cihazı
satın aldığınız bayi ile iletişime geçin. Düşen veya hasar gören bir
cihazı kesinlikle kullanmayın.
Cihaz içinde bulunan pil hücreleri sökülmemeli, kısa devre
yaptırılmamalı veya metal bir yüzeye konmamalıdır.
Bu cihaz, değiştirilemeyen piller içerir.
Tüm servis ve tamiratlar yetkili bir servis merkezinde yapılmalıdır.
1 - Vakum pompası
2 - Yeniden Kullanılabilir Vakum Torbaları (23x26cm)
3 - Şarj Cihazı
Gösterge ışığı ve pil simgesini okumak
Vakum yalıtımı sürüyor: Gösterge ışığı yanıp sönüyor
Vakum yalıtımı tamamlandı: Gösterge ışığı 2 saniye boyunca yanıyor
ve ardından sönüyor
Düşük pil: Pil simgesi 3 kez yanıp sönüyor
Şarj Oluyor: Pil simgesi yavaş yanıp sönüyor
Tamamen şarj olmuş ve fişini çekmeye hazır: Pil simgesi parıldıyor

Sorun Giderme

Sorun
Pompa, vakumlama işlemi
Pompa, vakumlama işlemi esnasında
esnasında duruyor ve geri
içeri toz veya doğrudan sıvı emmiştir.
dönmüyor.
Pompa, bir kaba
Vakum kabının kapağı, silikon conta
konulduğunda vakum
veya valf yanlış bir şekilde
oluşturmuyor veya vakum
yerleştirilmiştir.
uzun sürmüyor.
Silikon conta veya kap valfi kirli veya
ıslaktır.
Pompa, valf üzerine aşırı gevşek
biçimde oturmaktadır.
Pompa Açma/Kapama
Pompanın pili düşük veya şarj
düğmesine yanıt vermiyor.
edilmemiş.
Yukarıdaki sorunlar
Vakum pompası bozulmuş olabilir.
çözülemez.
Geri dönüştürme
Bu garanti, pil ömrünün kullanım koşullarına bağlı olması nedeniyle
pilin yaşı veya kullanımından kaynaklanan pil zayıflamasını
kapsamaz.
Ürünün veya ambalajının üzerindeki bu sembol, ürünün
evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir. Bu
ürünü geri dönüştürmek için, pili ve elektrikli parçaları
güvenli ve profesyonel bir şekilde sökerek geri
dönüştürebilecek resmi bir geri dönüşüm noktasına veya
servis merkezine bırakın. Ülkenizin elektrikli ürünleri ve şarj
edilebilir pilleri toplama ile ilgili kurallara uyun.
Muhtemel neden
Pompayı baş aşağı çevirmeyin. Alt kısmı çıkarın ve içinde hiçbir
şey kalmadığından emin olmak için temizleyin. Tekrar
çalıştırmadan önce pompanın tamamen kuru olduğundan emin
olun. Ek sıvılar dışarı damlayabilir. Pompa tekrar durursa bu işlemi
tekrarlayın.
Konumlandırmanın doğru olduğunu ve kapağın düzgün şekilde
kapatıldığını kontrol edin.
Silikon contayı ve kabın valfini temizleyin ve kurulayın.
Vakumlama esnasında, pompa ile valf arasında iyi bir
sızdırmazlık oluşturmak için pompayı valfi çevreleyen yuvaya
hafifçe bastırın.
Vakum pompasını şarj edin.
Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Pompayı kendiniz tamir
etmeye kalkışmayın.
Çözüm

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Evsk1

Inhaltsverzeichnis