Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Installera Den Optiska Enheten - Asus ZenDrive V1M Schnellinstallationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Inštalácia externej optickej mechaniky
Používanie kábla USB Type-C®
Modely: SDRW-08V1M-U
1.
2.
3.
4.
Uloženie kábla USB Type-C®
1.
2.
Namestitev zunanjega optičnega pogona
Uporaba kabla USB Type-C®
Modeli: SDRW-08V1M-U
1.
2.
3.
4.
Pakiranje kabla USB Type-C®
1.
2.
Instalar la unidad óptica externa
Usar el cable USB Type-C®
Modelos: SDRW-08V1M-U
1.
2.
3.
4.
Embalar el cable USB Type-C®
1.
2.

Installera den optiska enheten

Använda USB Type-C®-kabeln
Modeller: SDRW-08V1M-U
1.
2.
3.
4.
Lägga in USB Type-C®-kabeln
1.
2.
Q19061_SDRW-08V1M-U_QSG.indb 11
Q19061_SDRW-08V1M-U_QSG.indb 11
Otvorte kryt priestoru pre kábel USB Type-C®.
Vytiahnite kábel USB Type-C®.
Pripojte kábel USB Type-C® k portu USB Type-C® na počítači.
(Len pre Windows) Stlačením tlačidla Eject (Vysunúť) otvoríte zásuvku optickej mechaniky.
Najprv zatlačte časť kábla najbližšie k priestoru pre kábel a potom postupne vtláčajte kábel do tohto priestoru.
Zatvorte kryt priestoru pre kábel USB Type-C®.
Odprite pokrov predalčka za kabel USB Type-C®.
Izvlecite kabel USB Type-C®.
Kabel USB Type-C® priključite na vrata USB Type-C® na računalniku.
(Velja samo za Windows) Pritisnite gumb Eject (Izvrzi), da odprete pladenj optičnega pogona.
Najprej v predalček za kabel potisnite del kabla, ki je predalčku najbližji, nato pa potisnite celoten kabel v predalček.
Zaprite pokrov predalčka za kabel USB Type-C®.
Abra la tapa del compartimento del cable USB Type-C®.
Extraiga el cable USB Type-C®.
Conecte el cable USB Type-C® a un puerto USB Type-C® del equipo.
(Solo para Windows) Presione el botón Expulsar para abrir la bandeja de la unidad óptica.
Primero, empuje la sección del cable más cercana al compartimento del cable y, a continuación, empuje gradualmente el cable hacia el
interior del compartimento.
Cierre la tapa del compartimento del cable USB Type-C®.
Öppna luckan till USB Type-C®-kabelns fack.
Dra ut USB Type-C®-kabeln.
Anslut USB Type-C®-kabeln till en USB Type-C®-port på datorn.
(För Windows enbart) Tryck på knappen Eject (Mata ut) för att öppna den optiska enheten.
Skjut först in den del av kabeln som är närmast kabelfacket och tryck sedan in kabeln gradvis i facket.
Stäng luckan till USB Type-C®-kabelns fack.
11
2021/9/29 上午 10:21:48
2021/9/29 上午 10:21:48

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Sdrw-08v1m-u

Inhaltsverzeichnis