Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 4
Anleitung LE-AS 18 SPK 4
strednej polohe, je ním zablokovaný hlavný vypínač
(zap/vyp).
Vypínač zap/vyp (4)
Pomocou vypínača zap/vyp môžete bezstupňovo
riadiť otáčky. Čím viac stlačíte tento vypínač, tým
viac sa zvýšia otáčky akumulátorovej vŕtačky.
Skrutkovanie:
Používajte najlepšie skrutky so samočinným
centrovaním (napr. Torx, skrutky s krížovou
drážkou), ktoré zaručujú bezpečnú prácu. Dbajte na
to, aby sa zhodovali veľkosti a formy použitého
skrutkovacieho hrotu a skrutky. Nastavte točivý
moment tak ako to je popísané v tomto návode
podľa veľkosti použitej skrutky.
Technické údaje:
Elektrické napájanie motora
Otáčky 1. stupeň/2. stupeň
0-400/0-1200 min
Točivý moment
16 stupňový
Pravo-ľavo-točivý pohyb
Šírka upnutia puzdro vŕtačky
0,8 - 10 mm
Nabíjacie napätie akumulátora
Nabíjací prúd akumulátora
Sieťové napätie nabíjačky
230 V ~ 50 Hz
Hladina akustického tlaku LPA
Hladina akustického výkonu LWA
Vibrácia a w
18.06.2004
17:06 Uhr
18 V =
-1
áno
18 V =
2 A
68,1 dB(A)
81,1 dB(A)
< 2,5 m/s
2
Seite 9
SK
9

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

45.129.6001014

Inhaltsverzeichnis