Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bezpečnostní Pokyny; Důležité Pokyny; Nastavení Točivého Momentu - EINHELL LE-AS 18-2/1H Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 4
Anleitung LE-AS 18 SPK 4
CZ
1. Popis přístroje:
1: Nastavení točivého momentu
2: Držák hrotů (bitů)
3: Přepínání levý/pravý chod
4: Za-/vypínač
5: Akumulátor
6: Nabíječka
7: Přepínač 1. převodový stupeň - 2. převodový
stupeň
8: Západkové tlačítko
2. Bezpečnostní pokyny
Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiložené
brožurce.
3. Důležité pokyny:
Před uvedením šroubováku do provozu si
bezpodmínečně přečtěte tyto pokyny:
1. Nabíjejte akumulátorový článek dodanou
nabíječkou. Prázdný akumulátor je nabit po cca 1
hodině.
2. Používejte pouze ostré vrtáky a také bezvadné a
vhodné bity.
3. Při vrtání a šroubování ve stěnách a zdech tyto
zkontrolovat, zda se v nich nenalézají skrytá vedení
elektrického proudu, plynu a vody.
4. Uvedení do provozu:
1. Nabíjení NC akumulátorového článku
Akumulátorový článek vyjmout z držadla (obr. 1),
přitom zmáčknout postranní západkové tlačítko.
2. Porovnejte, zda souhlasí síťové napětí udané na
typovém štítku se síťovým napětím, které je k
dispozici. Zastrčte nabíječku do zásuvky.
3. Zasuňte akumulátorový článek do nabíječky.
Červená LED svítí. Stiskněte tlačítko "SET", aby
byl článek nabíjen. Zelená LED signalizuje, že je
článek nabíjen. Červená LED signalizuje, že je
proces nabíjení ukončen. Doba nabíjení činí u
prázdného akumulátoru cca 1 hodinu. Během
nabíjení se akumulátorový článek může trochu
ohřát, to je ovšem normální.
Pokud by nabití akumulátorového článku nebylo
možné, překontrolujte prosím
6
18.06.2004
17:06 Uhr
Seite 6
zda je v zásuvce k dispozici síťové napětí
zda je k dispozici bezvadný kontakt na
nabíjecích kontaktech nabíječky.
Pokud by nabití akumulátorového článku nebylo i
nadále možné, prosíme Vás
nabíječku
a akumulátorový článek
zaslat do našeho zákaznického servisu.
V zájmu dlouhé životnosti akumulátorového článku
byste se měli postarat o včasné dobití NC
akumulátorového článku. Toto je v každém případě
nutné, když zjistíte, že klesá výkon akumulátorového
šroubováku.
Nevybíjejte akumulátorový článek nikdy úplně. Toto
vede k defektu NC akumulátorového článku!
Nastavení točivého momentu (1)
Akumulátorový šroubovák je vybaven 16 stupňovým
mechanickým nastavením točivého momentu.
Točivý moment pro určitou velikost šroubu se
nastavuje na nastavovacím kroužku. Točivý moment
je závislý na několika faktorech:
na druhu a tvrdosti opracovávaného materiálu
na druhu a délce použitých šroubů
na nárocích, které jsou kladeny na šroubové
spojení.
Dosažení točivého momentu je signalizováno
chrastivým vypnutím spojky.
Pozor! Stavěcí kroužek pro točivý moment
nastavovat pouze u zastaveného stroje.
Vrtání
K vrtání nastavte nastavovací kroužek pro točivý
moment na poslední stupeň „vrtání". Ve stupni vrtání
je kluzná třecí spojka mimo provoz. Při vrtání je k
dispozici maximální točivý moment.
Vypínač směru otáčení (3)
Posuvným vypínačem nad za-/vypínačem můžete
nastavit směr otáčení akumulátorového šroubováku
a akumulátorový šroubovák zajistit proti
nechtěnému zapnutí. Můžete volit mezi
levým/pravým chodem. Aby bylo zabráněno
poškození převodu, je třeba směr otáčení přepínat
pouze ve vypnutém stavu. Pokud se posuvný
vypínač nachází ve středové poloze, je za-/vypínač

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

45.129.6001014

Inhaltsverzeichnis