Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

CL638MM
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
DE
Benutzerinformation
Geschirrspüler
2
30

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für AEG CL638MM

 • Seite 1 CL638MM Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat Benutzerinformation Geschirrspüler USER MANUAL...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  13. EXTRA TECHNISCHE INFORMATIE..............28 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Seite 3: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  NEDERLANDS niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 •...
 • Seite 4: Veiligheidsvoorschriften

  Volg het maximale aantal 13 plaatsen. • Als de voedingskabel beschadigd is, moet de • fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. Leg het bestek in de besteklade met de scherpe •...
 • Seite 5: Aansluiting Aan De Waterleiding

  NEDERLANDS • Gebruik geen meerwegstekkers en • Als de watertoevoerslang beschadigd verlengsnoeren. is, sluit dan onmiddellijk de • Zorg dat u de hoofdstekker en kabel waterkraan en haal de stekker uit het niet beschadigt. Indien de stopcontact. Neem contact op met de voedingskabel moet worden service-afdeling om de vervangen, dan moet dit gebeuren...
 • Seite 6: Productbeschrijving

  3. PRODUCTBESCHRIJVING Plafondsproeiarm Vaatwasmiddeldoseerbakje Bovenste sproeiarm ComfortLift -korf Onderste sproeiarm Handvat Filters Handvat onderkorf Typeplaatje Bovenkorf Zoutreservoir Besteklade Ventilatie Glansmiddeldoseerbakje 3.1 Beam-on-Floor • Het geluidssignaal klinkt als er zich in het apparaat een storing voordoet. De Beam-on-Floor is een lichtstraal die...
 • Seite 7: Bedieningspaneel

  NEDERLANDS 4. BEDIENINGSPANEEL Aan/uit-knop EXTRAS toetsen Delay Start toets AUTO Sense toets Display MY TIME keuzebalk 4.1 Scherm 4.2 ECOMETER De ECOMETER geeft aan hoe de programmakeuze het stroom- en waterverbruik beïnvloedt. Hoe meer balken er aanstaan, hoe lager het verbruik is.
 • Seite 8: Programmakeuze

  5. PROGRAMMAKEUZE 5.1 MY TIME ExtraSilent Met gebruik van de keuzebalk MY TIME ExtraSilent vermindert het geluid dat kunt u een geschikte wascyclus kiezen door het apparaat wordt gegenereerd. gebaseerd op programmaduur, tussen Als deze optie wordt geactiveerd, werkt de 30 minuten en vier uur.
 • Seite 9: Programmaoverzicht

  NEDERLANDS 5.4 Programmaoverzicht Program- Type lading Mate van ver- Programmafasen EXTRAS vuiling Quick • Vaatwerk • Fris • Wassen 50 °C • ExtraPower • Bestek • Tussentijdse spoel- • GlassCare gang • Laatste spoeling 45 °C • AirDry • Vaatwerk •...
 • Seite 10: Aanwijzingen Voor Testinstituten

  Program- Type lading Mate van ver- Programmafasen EXTRAS vuiling Machine • Geen la- Het program- • Wassen 70 °C EXTRAS zijn niet Care ding ma reinigt de • Tussentijdse spoe- van toepassing op binnenkant ling dit programma. van het appa- •...
 • Seite 11 NEDERLANDS Aantal Instellingen Waarden Omschrijving Niveau glans- Van niveau 0A Aanpassen van het niveau glansspoelmid- poelsmiddel tot niveau 6A del volgens de benodigde dosering. (standaard: 4A) Eindsignaal Het geluidssignaal aan het eind van een Off (standaard) programma in- of uitschakelen. Automatische On (standaard) Activeer of deactiveer de AirDry.
 • Seite 12: Eindsignaal

  Duitse hard- Franse hard- mmol/l Clarke-hard- Wateronthardings- heid (°dH) heid (°fH) heid niveau 43 - 46 76 - 83 7,6 - 8,3 53 - 57 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 29 - 36...
 • Seite 13: Setting Mode

  NEDERLANDS Als de laatste programmakeuze wordt uitgeschakeld, wordt het standaard programma ECO. 6.7 Setting mode Navigeren in de instellingenmodus U kunt met gebruik van de keuzebalk MY TIME in de instellingenmodus navigeren. AirDry wordt bij alle programma's automatisch geactiveerd. LET OP! Probeer de deur van het apparaat niet binnen 2 minuten na automatisch...
 • Seite 14: Voordat U Het Apparaat Voor De Eerste Keer Gebruikt

  • De balk van de ECOMETER die • De nieuwe instelling is bij de gekozen instelling hoort, opgeslagen. knippert. • Het apparaat keert terug naar de • Het display toont de huidige basisinstellingenlijst. instelling. 5. Druk tegelijkertijd op 2. Druk op OK om de instelling te en houd ze ongeveer 3 bevestigen.
 • Seite 15: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS LET OP! Gebruik alleen glansspoelmiddel voor vaatwassers. 1. Open het deksel (C). 2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (B) niet verder dan de aanduiding ''MAX''. 6. Draai de dop van het zoutreservoir 3. Verwijder gemorst glansmiddel met rechtsom om het zoutreservoir te een absorberend doekje om te sluiten.
 • Seite 16 8.1 ComfortLift loskomt. LET OP! Ga niet op het rek zitten en oefen geen overmatige druk uit op de vergrendelde mand. LET OP! Laad niet met meer dan de maximale capaciteit van 18 Als de mand is ontgrendeld, duwt u het rek naar beneden.
 • Seite 17 NEDERLANDS 4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de Niet alle opties kunnen met deksel op zijn plaats dichtklikt. elkaar worden gecombineerd. 8.3 Hoe een programma te selecteren en starten met Het activeren van opties kan gebruik van de keuzebalk het water- en energieverbruik verhogen en MY TIME...
 • Seite 18: Einde Van Het Programma

  Het apparaat keert terug naar de Als de deur tijdens de programmakeuze. droogfase langer dan 30 Als u de uitgestelde start seconden wordt geopend, annuleert, moet u het stopt het lopende programma opnieuw programma. Dit gebeurt niet instellen. als de deur wordt geopend door de functie AirDry.
 • Seite 19 NEDERLANDS 9.5 De korven inruimen vaatwasmiddelresten op het servies achterblijven, raden we u aan om • Gebruik het apparaat uitsluitend om tabletten enkel bij lange programma's afwasmachinebestendige voorwerpen te gebruiken. af te wassen. • Gebruik niet meer dan de juiste •...
 • Seite 20: Onderhoud En Reiniging

  10. ONDERHOUD EN REINIGING De indicatoren knipperen.Het WAARSCHUWING! display toont de programmaduur. Schakel het apparaat uit en 3. Sluit de deur van de afwasmachine trek de stekker uit het om het programma te starten. stopcontact voordat u Wanneer het programma is voltooid, is...
 • Seite 21 NEDERLANDS 5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of vuil in of rond de rand van de 1. Draai de filter (B) linksom en opvangbak zitten. verwijder die. 6. Plaats de platte filter (A) terug op zijn plaats. Zorg ervoor dat het goed onder de 2 geleidingen zit.
 • Seite 22 LET OP! Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen. 10.5 De onderste sproeiarm schoonmaken We raden u aan om de onderste sproeiarm regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat vuil de gaten verstopt.
 • Seite 23 NEDERLANDS 1. Verwijder de stoppen van de geleidestang van de besteklade en 4. Druk om de sproeiarm weer op zijn trek de lade naar buiten. plaats te installeren de sproeiarm naar boven en draai hem tegelijkertijd naar links totdat hij op zijn plaats vergrendelt.
 • Seite 24: Probleemoplossing

  5. Steek om de sproeiarm(C) terug te plaatsen het bevestigingselement (B) in de sproeiarm en bevestig deze in de toevoerleiding (A) door deze naar rechts te draaien. Zorg ervoor dat het bevestigingselement op zijn plek dicht klikt. 6. Plaats de besteklade op de geleidestang en bevestig de stoppen.
 • Seite 25 NEDERLANDS Probleem en alarmcode Mogelijke oorzaak en oplossing Het apparaat pompt geen • Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt water weg. Op het display verschijnt • Controleer of het filter in de afvoerslang niet verstopt is. • Controleer of het binnenfiltersysteem niet verstopt is. •...
 • Seite 26: De Was- En Droogresultaten Zijn Niet Naar Tevredenheid

  11.1 De productnummercode 1. Druk tegelijkertijd op (PNC) houd ze ongeveer 3 seconden ingedrukt. Als je contact opneemt met een erkend Het display toont de PNC van uw servicecemtrum, dient u de apparaat. productnummercode van uw apparaat te 2. Om de weergave van de PNC te geven.
 • Seite 27 NEDERLANDS Storing Mogelijke oorzaak en oplossing De binnenkant van het appa- • Dit is geen storing van het apparaat. Vochtige lucht raat is nat. condenseert op de wanden van het apparaat. Opvallend veel schuim tijdens • Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn het wassen.
 • Seite 28: Productinformatieblad

  "Dagelijks gebruik" of "Hints en tips" voor mogelijke oorzaken. 12. PRODUCTINFORMATIEBLAD Handelsmerk Model CL638MM 911434616 Nominale capaciteit (standaardcouverts) Energie-efficiëntieklasse A+++ Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaardcycli met toevoer van koud water en het ver- bruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
 • Seite 29: Milieubescherming

  NEDERLANDS Voltage (V) 220 - 240 Elektrische aansluiting Frequentie (Hz) Watertoevoerdruk bar (minimaal en maximaal) 0.5 - 8 MPa (minimaal en maximaal) 0.05 - 0.8 Watertoevoer max. 60 °C Koud water of warm water 1) Zie het typeplaatje voor andere waarden. 2) Als het hete water door een alternatieve, milieuvriendelijkere energiebron geproduceerd wordt (bijv.
 • Seite 30: Reparatur- Und Kundendienst

  13. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN..............57 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Seite 31: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
 • Seite 32 Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in – Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern. Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und – anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten. Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät • vor. Der Betriebswasserdruck (Mindest- und Höchstdruck) • muss zwischen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) liegen Beachten Sie, dass die Höchstzahl an Maßgedecken...
 • Seite 33: Sicherheitsanweisungen

  DEUTSCH 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN 2.1 Montage • Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die WARNUNG! Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Die Montage des Geräts Netzstecker nach der Montage noch darf nur von einer zugänglich ist. qualifizierten Fachkraft •...
 • Seite 34: Entsorgung

  Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. • Es kann heißer Dampf aus dem Gerät Wenden Sie sich für den Austausch austreten, wenn Sie die Tür während des Wasserzulaufschlauchs an den des Ablaufs eines Programms öffnen. autorisierten Kundendienst. 2.5 Service 2.4 Gebrauch • Wenden Sie sich zur Reparatur des •...
 • Seite 35: Bedienfeld

  DEUTSCH Entlüftung Griff des Unterkorbs Klarspülmittel-Dosierer Oberkorb Reinigungsmittelfach Besteckschublade ComfortLift Korb Auslösegriff 3.1 Beam-on-Floor • Das rote Licht blinkt im Fall einer Gerätestörung. Der Beam-on-Floor ist ein Lichtstrahl, der Nach dem Abschalten des unterhalb der Gerätetür auf den Boden Gerätes erlischt der Beam- projiziert wird.
 • Seite 36: Programmwahl

  4.3 Kontrolllampen Anzeige Beschreibung Klarspülmittel-Anzeige. Leuchtet, wenn der Klarspülmittel-Dosierer nach- gefüllt werden muss. Siehe „Vor der ersten Inbetriebnahme“. Salz-Anzeige. Leuchtet, wenn der Salzbehälter nachgefüllt werden muss. Siehe „Vor der ersten Inbetriebnahme“. Anzeige Machine Care. Leuchtet, wenn der Geräteinnenraum mit dem Programm Machine Care gereinigt werden muss.
 • Seite 37 DEUTSCH 5.3 AUTO Sense Geschirrteile in den Körben. Es stellt dann die Wassertemperatur und -menge Das AUTO Sense Programm passt das sowie die Programmdauer ein. Spülprogramm automatisch an die Beladung an. Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der 5.4 Programmübersicht Programm Art der Bela- Verschmut-...
 • Seite 38: Informationen Für Prüfinstitute

  Programm Art der Bela- Verschmut- Programmphasen EXTRAS dung zungsgrad AUTO Sen- • Geschirr Das Pro- • Vorspülgang EXTRAS können für • Besteck gramm passt • Hauptspülgang 50 dieses Programm • Töpfe sich an jeden - 60 °C nicht gewählt wer- •...
 • Seite 39 DEUTSCH Nummer Einstellung Einstellmög- Beschreibung lichkeiten Wasserhärte Von Stufe 1L bis Zum Einstellen der Wasserenthärterstufe Stufe 10L (Stan- auf die Wasserhärte in Ihrer Region. dardeinstellung: Klarspülerstufe Von Stufe 0A Zum Einstellen der Klarspülmittelmenge bis Stufe 6A auf die benötigte Dosis. (Standardein- stellung: 4A) Endsignal...
 • Seite 40 Durch die Enthärtung von hartem Wasser erhöht sich der Wasser- und Energieverbrauch und verlängert sich die Programmdauer. Ja höher die Stufe des Wasserenthärters eingestellt ist, desto höher ist der Verbrauch und desto länger die Programmdauer. Wasserhärte Deutsche Was- Französische...
 • Seite 41: Einstellmodus

  DEUTSCH Stellen Sie die Klarspülmittelmenge auf Wenn AirDry die Tür öffnet, 0A, um den Dosierer und die Anzeige ist der Beam-on-Floor auszuschalten. möglicherweise nicht vollständig sichtbar. 6.3 Endsignal Überprüfen Sie auf dem Bedienfeld, ob das Sie können ein akustisches Signal Programm beendet ist.
 • Seite 42: Aufrufen Des Einstellmodus

  Rufen Sie die gewünschte Einstellung mit • Das Display zeigt die aktuelle OK auf und bestätigen Sie die Änderung Einstellung an. der Wertes. 2. Drücken Sie die Taste OK, um die Einstellung zu öffnen. Aufrufen des Einstellmodus • Der Balken des ECOMETER, der der gewünschten Einstellung...
 • Seite 43: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 7.2 Füllen des Klarspülmittel- 1. Drehen Sie den Deckel des Salzbehälters gegen den Dosierers Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn. 2. Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal). 3. Füllen Sie Salz für Geschirrspüler in den Salzbehälter, bis er voll ist.
 • Seite 44 8. Schließen Sie den Wasserzulaufhahn, Heben Sie den Auslösegriff wenn das Programm zu Ende ist. vollständig und den Korbgriff leicht an, bis der Korb auf beiden Seiten 8.1 ComfortLift entriegelt ist. VORSICHT! Setzen Sie sich nicht auf den Korb und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den...
 • Seite 45: Auswählen Und Starten Eines Programms Mit Der My Time Auswahlleiste

  DEUTSCH Reinigungstablette in den Behälter Es ist nicht möglich, (B). Optionen während eines 3. Wenn das Programm einen laufenden Programms ein- Vorspülgang hat, schütten Sie eine oder auszuschalten. kleine Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür. Nicht alle Optionen lassen 4.
 • Seite 46: Tipps Und Hinweise

  8.7 Abbrechen der Programmdauer auswirken. Wenn Sie die Tür wieder schließen, setzt das Gerät eingestellten Zeitvorwahl den Betrieb ab dem Zeitpunkt der während des Countdowns Unterbrechung fort. Wird die Tür länger als 30 Halten Sie etwa 3 Sekunden gedrückt.
 • Seite 47: Vor Dem Starten Eines

  DEUTSCH Geschirrspüler. Andere Produkte • Geschirrspülsalz und Klarspülmittel können das Gerät beschädigen. vorhanden sind (außer Sie verwenden • Wir empfehlen in Bereichen mit Multi-Reinigungstabletten). hartem und sehr hartem Wasser • Die Geschirrteile richtig in den Reinigungsmittel ohne Zusätze Körben angeordnet sind. (Pulver, Gel oder Tabs ohne Zusätze), •...
 • Seite 48: Reinigung Und Pflege

  10. REINIGUNG UND PFLEGE 3. Schließen Sie die Gerätetür; um das WARNUNG! Programm zu starten. Schalten Sie das Gerät Am Programmende erlischt die Anzeige immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor 10.2 Reinigen des Wartungsarbeiten mit Ausnahme des Progamms Geräteinnenraums...
 • Seite 49 DEUTSCH 5. Achten Sie darauf, dass sich keine Lebensmittelreste oder 1. Drehen Sie den Filter (B) nach links Verschmutzungen in oder um den und nehmen Sie ihn heraus. Rand der Wanne befinden. 6. Setzen Sie das flache Sieb (A) wieder ein.
 • Seite 50 VORSICHT! Eine falsche Anordnung der Siebe führt zu schlechten Spülergebnissen und kann das Gerät beschädigen. 10.5 Reinigen des unteren Sprüharms Wir empfehlen den unteren Sprüharm regelmäßig zu reinigen, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die Löcher verstopfen. 10.6 Reinigen des oberer Sprüharms...
 • Seite 51 DEUTSCH 1. Entfernen Sie die Anschläge von den Gleitschienen der Besteckschublade 4. Drücken Sie zum Einsetzen des und ziehen Sie die Schublade heraus. Sprüharms diesen nach oben und drehen Sie ihn gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet. 2. Stellen Sie den Oberkorb auf die niedrigste Höhe, um den Sprüharm 10.7 Reinigung des leichter zu erreichen.
 • Seite 52: Fehlersuche

  5. Setzen Sie zum Einsetzen des Sprüharms (C) das Montageelement (B) in den Sprüharm und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn am Überleitungsrohr (A) zu befestigen. Achten Sie darauf, dass das Montageelement einrastet. 6. Setzen Sie die Besteckschublade auf die Gleitschienen und setzen Sie die Anschläge ein.
 • Seite 53 DEUTSCH Störung und Alarmcode Mögliche Ursache und Abhilfe Das Gerät pumpt das Was- • Stellen Sie sicher, dass der Siphon nicht verstopft ist. ser nicht ab. • Vergewissern Sie sich, dass das Sieb im Ablaufschlauch nicht verstopft ist. Im Display wird ange- •...
 • Seite 54: Die Spül- Und Trocknungsergebnisse Sind Nicht Zufriedenstellend

  Schalten Sie nach der Überprüfung das können den PNC auch im Bedienfeld Gerät aus und wieder ein. Tritt das überprüfen. Problem erneut auf, wenden Sie sich an Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im einen autorisierten Kundendienst. Programmwahlmodus befindet, bevor Wenden Sie sich an einen autorisierten Sie den PNC überprüfen.
 • Seite 55 DEUTSCH Störung Mögliche Ursache und Abhilfe Wasserflecken und andere • Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu niedrig. Flecken auf Gläsern und Ge- Stellen Sie eine höhere Klarspülmittelmenge ein. schirr. • Die Ursache kann in der Qualität des Klarspülmittels liegen. Der Geräteinnenraum ist nass. • Dies ist keine Störung des Geräts. Feuchte Luft kon- densiert an den Wänden des Geräts.
 • Seite 56: Produktdatenblatt

  „Täglicher Gebrauch“ oder „Tipps und Hinweise“ bezüglich anderer möglicher Ursachen. 12. PRODUKTDATENBLATT Warenzeichen Modellkennung CL638MM 911434616 Nennleistung (Standard-Einstellungen) Energieeffizienzklasse A+++ Energieverbrauch in kWh pro Jahr, basierend auf 280 Stanard-Reinigungszyklen bei Verwendung von kaltem Wasser und der Modi mit wenig Energiebedarf. Der tat- sächliche Verbrauch hängt davon ab, wie das Gerät ver-...
 • Seite 57: Zusätzliche Technische Daten

  DEUTSCH Das „Standardprogramm“ ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Da- tenblatt beziehen, dass dieses Programm zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten ist. wird angegeben als “Eco“-Pro- gramm.
 • Seite 58 www.aeg.com...
 • Seite 59 DEUTSCH...
 • Seite 60 www.aeg.com/shop...

Inhaltsverzeichnis